Anunț achiziție leasing financiar – microbus

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI anunţă achiziţia de LEASING FINANCIAR – MICROBUS în cadrul proiectului “REŢEA INTERREGIONALĂ DE CENTRE EDUCAŢIONALE” – POSDRU/91/2.2/S/61137, proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

1. Specificaţii tehnice: Achiziţionare microbus prin leasing financiar; specificaţii tehnice conform caietului de sarcini din Documentaţia pentru ofertanţi.

2. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “ Reţea interregională de centre educaţionale”

3. Bugetul maxim alocat este de 204840 lei fără TVA, din care 132000 lei vor fi finanţaţi prin proiectul sus menţionat

4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”

5. Ofertele pot fi trimise la adresa: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, Persoana de contact: Expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana

6. Data limită pentru depunerea ofertei: 25.10.2010, ora 11:00

7. Data publicării anunţului publicitar: 13.10.2010

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon: (+40)0356715982, fax (+40)0356715982, e-mail: centre.educationale@yahoo.com

Leave a Reply