Apariţie la editura „Învierea”

În cadrul editurii eparhiale „Învierea” a apărut de curând broşura intitulată Cuvânt de lămurire în legătură cu rătăcirile stiliştilor (56 pagini), cuprinzând textul redactat de regretatul Părinte arhim. Ilie Cleopa şi tipărit în urmă cu mai mulţi ani în revista „Biserica Ortodoxă Română” (nr. 3-4, martie-aprilie 1955). Textul s-a retipărit în cadrul editurii Arhiepiscopiei Timişoarei potrivit hotărârii Sfântului Sinod nr. 7830-2010, în contextul în care a devenit necesar ca slujitorii Bisericii şi credincioşii să cunoască rătăcirile celor care se abat de la comuniunea cu Biserica lui Hristos, venind în părtăşie cu comunităţi schismatice de la noi din ţară sau din alte părţi.

Leave a Reply