Dezbateri în cadrul proiectului FORTE

FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social

Vineri 19 noiembrie în sala de festivități a centrului eparhial din Timișoara a avut loc ședința de lucru privind dezvolatrea proiectului FORTE. La întâlnire au fost prezenți reprezentanţi ai Patriarhiei Române și personalul implicat din cadrul serviciului social al Arhiepiscopiei Timișoarei. Proiectul propune o intervenţie structurată pentru sprijinirea dezvoltării organizaţionale a eparhiilor, în funcţie de caracteristicile lor şi de priorităţile identificate la nivel regional şi local.

Începând din septembrie 2010, Federaţia Filantropia împreună cu Patriarhia Română, Instituto de Formation Integral (IFI) şi SC Global Commercium Development S.R.L implementează proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social.

Proiectul vizează dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administraţiei Patriarhale şi a 9 eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional. Acesta se desfăşoară pe parcursul a 36 de luni, până în august 2013, pe teritoriul României, fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

În cadrul dezbaterilor s-a discutat despre realizarea unei evaluări sistematice, obiective şi profesionale a capacităţii organizaţionale şi de livrare de servicii sociale ale Administraţiei Patriarhale şi ale Arhiepiscopiei Timișoarei; se prevede generarea unei strategii instituţionale în domeniul incluziunii sociale, la nivel central şi regional precum și îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor din cadrul structurilor instituţionale naţionale, regionale şi locale, astfel încât Patriarhia Română să acţioneze ca un partener mai eficient, mai transparent şi sustenabil în domeniul incluziunii sociale.
”Vor fi organizate sesiuni de training pe teme de dezvoltare organizaţională alternate cu exerciţii practice, asistenţă în teren şi consultanţă. Scopul trainingului este să îmbunătăţească competenţele şi abilităţile de management ale beneficiarilor şi să-i sprijine în conceperea şi implementarea unui proces participativ de planificare strategică” a precizat părintele consilier Cristian Pavel.
În cadrul proiectului se va dezvolta un Centru Naţional de Formare Continuă pentru a continua, completa şi extinde programul de formare demarat în proiect. Formatori vor fi selectaţi din cadrul Eparhiilor cuprinse în proiect, în funcţie de abilităţile specifice. Ei vor parcurge un proces de pregătire şi vor lucra în echipă cu specialişti pentru a-şi dezvolta şi în practică abilităţile şi cunoştinţele.

Vor fi dezvoltate 10 Centre de resurse la nivelul Eparhiilor alese. În cadrul lor vor lucra consultanţi pregătiţi în proiect, care vor oferi informaţii, servicii de consiliere şi asistenţă, vor sprijini dezvoltarea parteneriatelor locale şi dezvoltarea şi implementarea strategiilor. Rezultatele obţinute la nivel regional vor fi prezentate în cadrul unei Conferinţe Naţionale pe tema Incluziunii Sociale şi se vor planifica următorii paşi pentru extinderea procesului de planificare strategică la alte regiuni.

Leave a Reply