Ocrotitorii spirituali ai învăţământului teologic

Joi 28 ianuarie a avut loc la Universităţii de Vest din Timişoara o manifestare dedicată Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii învăţământului teologic ortodox, organizată de Facultatea de Teologie din Timişoara.

Programul a constat din audierea referatului cu tema „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, mărturisitori ai dreptei credinţe” susţinut de P.On. Părinte lector dr. Mircea Cricovean, lecturarea de către studenţi a unor fragmente din operele Sfinţilor Trei Ierarhi şi un concert coral susţinut de corul „Melos” al facultăţii dirijat de P.On. Părinte conf. dr. Nicolae Belean.

La eveniment au participat Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu, Doamna prof. dr. Otilia Hedeşan, decanul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, P.On. Părinte consilier Zaharia Pereş de la Centrul eparhial, cadre didactice şi studenţi.

Leave a Reply