Adunare generală

Societatea femeilor creştin-ortodoxe din Timişoara a organizat în ziua de 30 octombrie, în sala festivă a Centrului eparhial, Adunarea generală a societăţii. Au fost de faţă: conducerea societăţii, membrele şi simpatizantele acesteia. De asemenea au participat în calitate de invitaţi Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae şi Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

Citeşte în continuare »
 • 13 Nov 2008
 • 412 vizualizari

Examen de grad profesional

În ziua de 31 octombrie s-a desfăşurat la sediul Centrului eparhial examenul pentru obţinerea gradului profesional I în cler, la care au participat trei clerici, aceştia obţinând gradul pentru care au candidat. De asemenea un cleric s-a prezentat pentru etapa premergătoare obţinerii aceluiaşi grad.

Citeşte în continuare »
 • 13 Nov 2008
 • 457 vizualizari

Ziua Armatei la Timişoara

Ziua de 25 octombrie este anual Ziua Armatei Române, ocazie cu care sunt comemoraţi toţi soldaţii şi luptătorii români căzuţi pentru neam şi credinţă. Cu acest prilej, la monumentul eroilor din Parcul Central din Timişoara a avut loc în dimineaţa zilei un ceremonial religios şi militar. Câţiva clerici de la catedrala mitropolitană au oficiat o slujbă de pomenire, apoi s-au depus coroanele de flori din partea mai multor instituţii şi organizaţii, inclusiv din partea Mitropoliei Banatului, ceremonia încheindu-se prin defilarea gărzii de onoare.

Citeşte în continuare »
 • 28 Oct 2008
 • 450 vizualizari

Pierdere regretabilă

Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei aduce la cunoştinţă, cu regret, trecerea la cele veşnice în urma unui tragic accident de circulaţie a P.C. Părinte Ioan Busuioc, preotul Penitenciarului de maximă siguranţă din Timişoara de aproape nouă ani de zile, în etate de 38 de ani. Fie ca Bunul Dumnezeu să-i facă parte de odihnă veşnică împreună cu toţi drepţii Săi!

Citeşte în continuare »
 • 28 Oct 2008
 • 412 vizualizari

Conferinţă spirituală

Asociaţia studenţilor creştini ortodocşi din România filiala Timişoara organizează miercuri 29 octombrie, conferinţa intitulată „A te lăsa în mâna lui Dumnezeu”, susţinută de P.C. Părinte Dan Popovici. Aceasta se va desfăşura în amfiteatrul Facultăţii de Medicină 2 din piaţa Maria.

Citeşte în continuare »
 • 27 Oct 2008
 • 456 vizualizari

Congres internaţional

În perioada 10-12 octombrie s-a desfăşurat la Timişoara ediţia a XVII- a a congresului internaţional „Identitatea culturală a tuturor românilor”, organizat de asociaţia „Astra Română pentru Banat”, personal prin osârdia Domnului secretar general Sandu Cristea Timoc, în colaborare cu alte instituţii şi persoane private.

Deschiderea congresului a avut loc sâmbătă 11 octombrie în Aula Magna a Universităţii de Vest, cuvântul de deschidere aparţinând Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit şi Arhiepiscop Nicolae.

În cadrul Sfintei Liturghii oficiate Duminică 12 octombrie la catedrala mitropolitană din Timişoara s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru toţi membri decedaţi ai Astrei Române din Banat şi pentru toţi eroii căzuţi pentru limbă şi neam.

Citeşte în continuare »
 • 14 Oct 2008
 • 441 vizualizari

15 ani de la trecerea la cele veşnice a părintelui Dumitru Stăniloae

La 4 octombrie 1993 a trecut la cele veşnice părintele Dumitru Stăniloae

Bio-bibliografie:

1903: S-a născut la 16 noiembrie 1903 la Vlădeni, judeţul Braşov, Dumitru, ultimul din cei cinci copii ai lui Irimie şi Reveca, mama sa fiind nepoată de preot.
1917: La 10 februarie, pleacă la Braşov să urmeze cursurile Liceului confesional umanist “Andrei Şaguna”.
1918: I se oferă o bursă pentru clasa a IV-a de către Fundaţia Gojdu.
1922: Primeşte o bursă în cadrul Universităţii din Cernăuţi. Dezamăgit de manualele şi metodele scolastice, părăseşte Universitatea după un an.
1923-1924: Urmează cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti.
1924: În Postul Mare se întâlneşte cu Mitropolitul Nicolae Bălan, care îi oferă o bursă la Centrul Mitropolitan din Sibiu.
1927: Termină anul al IV-lea la Cernăuţi şi susţine licenţa în Teologie sub conducerea prof. Vasile Loichiţă, cu lucrarea “Botezul copiilor”; primeşte o bursă pentru studii de specialitate la Atena.
1928: Toamna, susţine la Cernăuţi teza de doctorat “Viaţa şi opera patriarhului Dosoftei al Ierusalimului şi legăturile lui cu Ţările Române”. Centrul Mitropolitan din Sibiu îi oferă o bursă pentru Bizantinologie şi Dogmatică. Pleacă la Munchen, urmând cursurile prof. August Heisenberg, tatăl celebrului fizician.
1929: Pleacă la Berlin şi Paris pentru studii şi documentare asupra operei originale a Sf. Grigorie Palama; la întoarcerea în ţară este încadrat profesor suplinitor, apoi provizoriu.
1930: Pleacă la Constantinopol pentru a cerceta şi copia opera teologică a Sf. Grigorie Palama; la 4 octombrie se căsătoreşte cu Maria, născută Mihu.
1931: La 10 mai, i se nasc primii doi copii, Dumitru (care moare în septembrie 1931) şi Maria; la 8 octombrie, este hirotonit diacon.
1932: La 25 septembrie este hirotonit preot. Apare la Sibiu Catolicismul de după război.
1933: La 8 octombrie, se naşte Lidia, botezată de istoricul transilvănean Ioan Lupaş.
1934: La 1 ianuarie, este numit director al ziarului “Telegraful român”, funcţie pe care o îndeplineşte până în 1945. Îl cunoaşte şi leagă o prietenie strânsă cu Nichifor Crainic.
1936: În iunie, este numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcţie îndeplinită până în 1946.
1938: Apare la Sibiu lucrarea fundamentală Viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama.
1939: Publică la Sibiu Ortodoxie şi românism.
1940: Vara, România intră în cel de-al II-lea Război Mondial, armata însoţind trupele germane până la Volga. Se constituie, la iniţiativa poetului Sandu Tudor, gruparea “Rugul aprins”, din care făceau parte: Ierom. Ivan Kulighin, duhovnicul mitropolitului rus de Rostov (refugiat la Cernica), Ierom. Benedict Ghiuş, Ierom. Sofian Boghiu, Prof. Alex Mironescu, poetul Vasile Voiculescu, Arh. Constantin Joja, Pr. Andrei Scrima, Ion Marin Sadoveanu. Întâlnirile periodice la mănăstirile Antim şi Cernica au constituit o înviorare duhovnicească a vieţii creştine din Bucureşti.
1942: Apare la Sibiu Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi Ortodoxie.
1943: Apare la Sibiu Iisus Hristos sau restaurarea omului.
1945: La sfârşitul lunii aprilie, moare fiica Maria (Mioara).
1946: I se cere să renunţe la rectoratul Academiei Teologice de către Nicolae Bălan, împotriva voinţei acestuia, la cererea lui Petru Groza; rămâne profesor în continuare până în 1947. Apare la Sibiu Filocalia, vol. I.
1947: Este transferat prin “chemare” la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti, catedra de Ascetică şi Mistică. Locuieşte cu soţia şi fiica sa Lidia în casa parohială a bisericii Sf. Gheorghe Vechi. Apare la Sibiu Filocalia, vol. al II-lea.
1948: Apare la Sibiu Filocalia, vol. al III-lea şi al IV-lea.
1949: Catedra de Mistică este desfiinţată, rămâne profesor de Dogmatică pentru doctoranzi.
1950: Participă la întâlnirile organizate de “Rugul aprins”, din care nu face parte.
1955: La Sibiu are loc un mare congres al preoţilor ortodocşi; Petru Groza, membru al prezidiului, refuză să vorbească cu Pr. Stăniloae, ceea ce va avea consecinţe mai târziu. Are loc canonizarea Sf. Calinic de la Cernica.
1958: Începe un nou şi mare val de arestări în România, condiţie pentru plecarea trupelor sovietice. Sunte arestaţi membri ai grupului “Rugul aprins”. Este urmărit de Securitate. La 4 septembrie, percheziţie la domiciliul din Bucureşti. În 5 septembrie, ora 4 dimineaţa, este dus la închisoarea din strada Uranus, pentru o lună, apoi în strada Plevnei, încă o lună. La 4 noiembrie începe procesul înscenat, caracteristic regimului comunist.
1959: Este dus la Aiud, având printre alţi colegi de celulă pe preotul Lazarov, paroh în Dobrogea. Vreme de câteva luni este ţinut în regim de izolare totală. Lidia, fiica părintelui, naşte pe unicul nepot Dumitru Horia; fiind asistentă la catedra de Fizică a Universităţii din Bucureşti, este obligată să îşi părăsească postul.
1961: Toamna este dus la Bucureşti pentru noi cercetări penale.
1962: Este readus la penitenciarul din Aiud.
1963: În ianuarie este eliberat din închisoare şi lucrează ca funcţionar la Sf. Sinod. În octombrie, este reintegrat la catedră.
1965: Este solicitat să scrie articole şi studii de către cei care-l cenzuraseră mai înainte (Departamentul Cultelor se pregătea să prezinte Occidentului imaginea unei libertăţi religioase).
1968: Este invitat la Freiburg şi Heidelberg, de profesorul Paul Miron, pentru conferinţe; primeşte acordul Departamentului Culteor, ce urma politica schimbării imaginii României.
1969: Conferenţiază la Oxford; leagă prietenie cu teologul Donald Allchin.
1971: Merge la Vatican ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
1973: Apare la Bucureşti Uniatismul în Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului român. Devine pensioner cu titlu de profesor onorar, rămânând profesor consultant pentru programul de doctorat.
1976: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al V-lea. Este declarat Doctor honoris causa al Universităţii din Salonic.
1977: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al VI-lea.
1978: Apare la Bucureşti Tratatul de Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, şi Filocalia, vol. al VII-lea
1979: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al VIII-lea.
1980: Apare la Bucureşti Filocalia, vol. al IX-lea; la Geneva, Dieu est amour, traducere de D. Nesser; la New York, Theology and the Church, traducere de R. Berringer; la Atena, Rugăciune, libertate, sfinţenie. I se accordă premiul “Dr. Leopold Lucas” al Facultăţii de Teologie din Tubingen.
1981: Este numit Doctor honoris causa al Institutului ortodox Saint Serge din Paris. Este premiat la Londra cu distincţia onorifică “Crucea Sf. Augustin din Canterbury” pentru merite teologice şi creştineşti. Apare la Paris Prière de Jesus et experience de Saint Esprit; la Bucureşti, Spiritualitatea ortodoxă şi Teologia morală ortodoxă, vol. al II-lea.
1982: I se acordă tilul Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie din Belgrad; în noiembrie, conferenţiază la New York, Boston, Detroit, Chicago, Washington. Apare la Bucureşti Sf. Grigorie de Nyssa, Scrieri, vol. I (traducere).
1985: Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. I, traducere de H. Pitters; la Paris apare Le genie de l’Orthodoxie, traducere de Dan Ilie Ciobotea, viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
1986: Apare la Craiova Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă.
1987: Apare la Craiova Chipul nemuritor al lui Dumnezeu şi, la Bucureşti, Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, vol. al II-lea (traducere).
1990: Devine membru corespondent al Academiei Române. Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. al II-lea, traducere de H. Pitters.
1991: Devine membru titular al Academiei Române. Este numit Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie din Atena. Apare la Craiova volumul Studii de Teologie dogmatică ortodoxă (“Hristologia Sf. Maxim Mărturisitorul”, “Omul şi Dumnezeu”, “Sfântul Simeon Noul Teolog – Imnele iubirii dumnezeieşti”) şi la Bucureşti, Sf. Chiril al Alexandriei, Scrieri, vol. I (traducere).
1992: Este numit Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti.
1993: Pe 4 octombrie a trecut la cele veşnice “teologul dragostei creştine”.

Despre viaţa şi opera Părintelui Dumitru Stăniloae se regăsesc peste 1000 de referinţe în dicţionare de specialitate, enciclopedii, bibliografii, monografii, studii, articole, recenzii în limba română şi în limbi străine.

Sursa: Virginia Popa, Părintele Dumitru Stăniloae. Bio-bibliografie, Trinitas, Iaşi, 2004

Citeşte în continuare »
 • 3 Oct 2008
 • 786 vizualizari

Apariţie editorială

Anunţăm apariţia volumul al II-lea al cărţii Maria-Radna. Ein Wallfahrtsort im Südosten Europas, apărut în anul 2004 la editura Schnell&Steiner din Germania.

Autorul este Excelenţa Sa Episcopul Martin Roos al Episcopiei romano-catolice a Timişoarei şi continuă volumul I dedicat istoriei acestui sanctuar marian de mare însemnătate pentru istoria creştinismului din părţile noastre. Este vrednică de semnalat apariţia aceasta, cu atât mai mult cu cât sanctuarul marian de la Radna este vizitat în egală măsură de catolici şi de ortodocşi, care caută în rugăciunile lor mijlocirea Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria.

Citeşte în continuare »
 • 29 Sep 2008
 • 546 vizualizari

Inaugurarea aşezământului de la Checea

Realizat ca proiect al sectorului de asistenţă socială al Arhiepiscopiei Timişoarei, aşezământul pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” este situat în comuna Checea, judeţul Timiş. Slujba de sfinţire a avut loc în 16 septembrie de către Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu împreună cu P.On. Părinte consilier social Cristian Pavel, P.On. Părinte protopop Ioan Bude, P.C. Părinte paroh Gheorghe Cucu şi mai mulţi clerici. Au participat primarul localităţii, reprezentanţi ai instituţiilor de ocrotire socială şi numeroşi localnici.

Aşezământul va găzdui în primă fază 12 persoane vârstnice, cărora le va fi oferită asistenţă medicală şi spirituală, supraveghere şi îngrijire permanentă. Personalul cuprinde un medic de familie, un psiholog, asistent social, asistente medicale, infirmiere şi bucătari. Clădirea, oferită de parohia Checea, a fost renovată şi respectă standardele europene, bătrânii găzduiţi putându-se bucura astfel de cele mai bune condiţii de trai.

Alături de Arhiepiscopia Timişoarei, la construirea aşezământului a contribuit, cu suma de 48.000 de euro, fundaţia Renovabis din Germania.

Citeşte în continuare »
 • 29 Sep 2008
 • 813 vizualizari

Activităţile desfăşurate în anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii

Activităţile desfăşurate în Eparhia Timişoarei cu prilejul anului jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii

Având în vedere hotărârea Sfântului Sinod nr. 1699/2008 privind proclamarea anului 2008 ca an jubiliar dedicat Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii, Arhiepiscopia Timişoarei a desfăşurat următoarele acţiuni:

– în perioada 12-16 mai au avut loc conferinţele preoţeşti cu tema „2008 – Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii”;

– în data de 4 mai, la Duminica Tomii, împreună cu Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi Consiliul Judeţean Timiş s-a organizat la mănăstirea Timişeni Şag festivalul coral dedicat Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii „Cântările Învierii”. Au participat mai multe formaţii corale din eparhie, precum şi un cor din Banatul sârbesc;

– în data de 30 mai, în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” şi Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest Timişoara s-a organizat simpozionul şi expoziţia de carte rară şi de patrimoniu „Cartea Cărţilor”, cu tema „Monumente ale culturii ecleziastice româneşti”; La acest eveniment a fost prezentată în mod special „Biblia Vulgata” Blaj 1760-1761 editată de Academia Română, Bucureşti 2005;

– corul catedralei mitropolitane a imprimat un CD cu Sfânta Liturghie;

– a fost deschisă o expoziţie permanentă de biblii şi de cărţi de cult la Muzeul catedralei, imprimându-se un CD în acest sens;

– în Postul Mare, împreună cu Facultatea de Teologie din Timişoara s-a organizat, în Aula Magna a Universităţii de Vest Timişoara, un ciclu de conferinţe prepascale având ca temă centrală „Hristos şi Evanghelia”;

– împreună cu Societatea Biblică Interconfesională din România s-au distribuit aproximativ 2000 de exemplare din Noul Testament la Penitenciar şi la unităţile militare din Timişoara şi Arad, precum şi Biblia pentru nevăzători la şcolile speciale din oraş;

– Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi – filiala Timişoara a organizat mai multe conferinţe şi seri de dialog cu tema „Filocalia şi Sfânta Scriptura pentru toţi”;

– s-a acordat, cu titlu gratuit un important număr de cărţi Centrului de Studii Ecumenice din Cluj Napoca;

– în luna iunie, cu ocazia zilei internaţionale a copilului, împreună cu Primăria Timişoara şi Fundaţia culturală ArtMedia , în sala Capitol a Filarmonicii Banatului, s-a organizat concertul de binefacere la care a participat Costel Busuioc, câştigătorul concursului Hijos de Babel, acordându-se premii tuturor olimpicilor Timişoarei;

– s-au publicat mai multe articole şi studii referitoare la Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în publicaţiile eparhiale „Altarul Banatului” şi „Învierea”;

– studioul propriu de radio „Învierea”, alături de radio Timişoara, radio Trinitas şi radio Reşiţa au transmis mai multe emisiuni şi grupaje de ştiri legate de anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi sfintei Liturghii;

– s-a distribuit gratuit un număr important de cărţi religioase şi de cult la românii din Serbia, Basarabia, Spania şi America;

– cu ocazia hramului catedralei mitropolitane, Fundaţia Filantropia a organizat un concert coral de muzică psaltică;

– în luna noiembrie, cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş şi al Centrului de Cultură şi Artă Timiş, se va organiza manifestarea culturală „Secole de ortodoxie” unde în acest an vom evidenţia valoarea Sfintei Scripturi şi a Sfintei Liturghii în Biserica Ortodoxă şi se vor face donaţii de carte religioasă către bibliotecile din mediul rural;

– în luna decembrie, tot cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Centrului de Cultură şi Artă Timiş, se va organiza Festivalul corurilor săteşti „Cu noi este Dumnezeu” avându-se în vedere ca fiecare formaţie corală să includă în repertoriul ales o parte din sfânta Liturghie;

– se vor face demersuri ca până la sfârşitul anului să fie deschise trei secţii permanente denumite „Credinţă şi tradiţie” la Muzeul Banatul, Muzeul de Artă şi Muzeul Satului din Timişoara, unde să fie expuse obiecte şi cărţi de patrimoniu.

Sectorul Cultural

Citeşte în continuare »
 • 26 Sep 2008
 • 610 vizualizari

Biserica Ortodoxă pomeneşte în 24 septembrie pe Cuviosul Siluan Athonitul

Astăzi, 24 septembrie a.c., Biserica Ortodoxă face prăznuirea Cuviosului Siluan Athonitul (1866 – 1938).

Născut într-un sat din Rusia în anul 1866, el intră la 27 de ani în Sfântul Munte Athos unde petrece alţi 46 de ani de asceză, rugăciune şi ascultare atingând treptat statura duhovnicească a marilor Părinţi de odinioară ai Pustiei şi Filocaliei. În lupta sa duhovnicească Cuviosul Siluan era preocupat de-a şti cum se câştigă, cum se păstrează şi din ce cauze se pierde harul dumnezeiesc.

În anul 1906, după 15 ani de căutări, Cuviosul Siluan primeşte de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos răspunsul în inima sa pentru câştigarea smereniei şi a rugăciunii curate: „Ţine mintea ta în iad şi nu deznădăjdui”. Enigmatică şi şocantă această scurtă frază concentrează esenţa mesajului spiritual al Cuviosului Siluan, sau mai exact, mesajul adresat prin el de Hristos umanităţii contemporane.

Canonizat de către Patriarhia Ecumenică la 26 noiembrie 1987, Cuviosul Siluan Athonitul a putut fi cunoscut datorită, în principal, ucenicului său – arhimandritul Sofronie Saharov, stabilit ulterior la mănăstirea Essex din Anglia. Datorită părintelui Sofronie şi în special a cărţii lui intitulată: Stareţul Siluan. Viaţă – Învăţătură – Scrieri, Cuviosul Siluan Athonitul este cunoscut în Europa şi peste ocean, această carte şi alte scrieri fiind traduse şi în limba română. Alba Iulia are binecuvântarea de a avea, din anul 1997, părticele din moaştele Cuviosului Siluan, una primită, în 1997, ca dar de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei de la mănăstirea Essex din Anglia, şi o altă părticică aflată la Biserica Memorială Mihai Viteazul.

Sursa: www.basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 24 Sep 2008
 • 564 vizualizari