Premii şi distincţii la Patriarhie

Cu ocazia praznicului Cuviosului Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureştilor, a avut loc la Palatul Patriarhiei din Bucureşti concursul naţional coral „Lăudaţi pe Domnul”. Cu acest prilej, la secţiunea B – compunerea şi interpretarea pe note a Crezului ortodox – premiul I a fost câştigat de Domnul prof. Remus Georgescu, care a dirijat corul de copii al liceului „Ion Vidu” din Timişoara.
Tot în acea zi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat diploma de onoare a Centrului de presă „Basilica” P.On. Părinte Ioan Cerbu, protopopul Lugojului şi P.On. Bujor Păcurar, protopopul Făgetului.

Citeşte în continuare »
 • 9 Nov 2010
 • 408 vizualizari

Apariţii publicistice

A apărut numărul 122 (an XI, octombrie 2010) al revistei „Vatră nouă”, editată de comunitatea locală din Giarmata Vii şi redactată de P.On. Părinte paroh Vasile Suciu. Cuprinsul, foarte variat, conţine informaţii din actualitatea localităţii şi din viaţa parohiei, articole pe teme agrare, poezii în grai bănăţean şi rubrica anunţurilor botezurilor, cununiilor şi altor comemorări locale de dată recentă. Ca de fiecare dată, revista este însoţită şi de suplimentul religios „Iconostas”.

Semnalăm apariţia numărului 90 – noiembrie 2010 al foii informative „Învierea Domnului” a parohiei cu acelaşi nume din Lugoj, editată prin osârdia P.On. Părinte paroh Mihai Sidei. Din cuprins menţionăm: pagini de catehism, Sfânta Scriptură, predici şi informaţii din activitatea parohială.

Am apărut de asemenea şi revista trimestrială „Iconostas” editată de parohia Giroc, prin osteneala P.On. Părinte paroh Adrian Chermeleu şi ajunsă la nr. 3(10), iulie – septembrie 2010. Reţinem calitatea grafică de excepţie, precum şi articolele pe teme religioase şi de cultură, poeziile şi paginile pentru copii. Informaţiile „din viaţa bisericii” sunt foarte bogate, semn al unei pastoraţii vii în cadrul comunităţii parohiale girocene.

Citeşte în continuare »
 • 9 Nov 2010
 • 422 vizualizari

Întrunire a femeilor ortodoxe

În ziua de 28 octombrie în sala festivă a parohiei Timişoara Iosefin s-a desfăşurat întrunirea lunară a membrelor din cadrul Societăţii femeilor creştin ortodoxe din Timişoara. Cu acest prilej, în prima parte a întrunirii P.On. Părinte Marius Florescu de la Centrul eparhial a susţinut o comunicare pe tema „Martiriu şi martiraj”, iar în partea a doua au avut loc discuţii organizatorice.

Citeşte în continuare »
 • 9 Nov 2010
 • 387 vizualizari

Pomenire a eroilor martiri

Luni 1 noiembrie s-a desfăşurat la sediul Memorialului Revoluţiei din Timişoara o slujbă de pomenire pentru eroii martiri ai Timişoarei din Decembrie 1989, ultima slujbă desfăşurată în locaţia actuală, întrucât sediul Memorialului Revoluţiei se va muta într-un viitor apropiat. Slujba a fost oficiată de P.On. Părinte Marius Florescu de la Centrul eparhial, care a şi rostit un cuvânt ocazional.

Citeşte în continuare »
 • 9 Nov 2010
 • 391 vizualizari

Conferinţă A.S.C.O.R.

Seria conferințelor A.S.C.O.R. Timișoara continuă și în această săptămână cu o nouă întâlnire. Invitatul serii de dialog va fi teologul Claudiu Răducu, iar prelegerea pe care Domnia sa o va susţine se va intitula “De ce credinţa nu este suficientă pentru viaţa veşnică?”.
Conferinţa va avea loc miercuri, 3 noiembrie a.c., începând cu orele 19, în Amfiteatrul 1 al Facultăţii de Medicină şi Farmacie 2 din Piaţa Maria. Ca de obicei, intrarea este liberă.

Conferințele ASCOR se adresează tuturor celor dispuși să sacrifice două ore din timpul lor în favoarea discuțiilor teologice, duhovnicești și le dăruiesc posibilitatea de a face lumină în nelămuririle care îi frământă, prin întrebările adresate invitaților și răspunsurile primite.

Citeşte în continuare »
 • 1 Nov 2010
 • 362 vizualizari

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Nr. 134/01.11.2010

În atenţia ofertanţilor interesaţi,
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI, în calitate de achizitor, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, jud. Timiş, având CIF 4483587, organizează la sediu, în data de 12.11.2010, ora 12:00, procedura competitivă desfăşurată conform Instrucţiunii Amposdru nr.26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect: Materiale şi echipamente pentru instalaţii tehnice în cadrul proiectului “ Reţea interregională de centre educaţionale”.

1.Obiectul contractului: Materiale şi echipamente pentru instalaţii tehnice conform caietului de sarcini cu anexele aferente

2.Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “Reţea interregională de centre educaţionale”

3.Ofertă depusă de ofertant: Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în documentaţia de atribuire.

4.Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 04.11.2010, ora 11:00

5.Data limită pentru răspunsul la solicitările de clarificări: 05.11.2010, ora 14:00

6.Limba de redactare a ofertei: română

7.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de primire a ofertelor

8.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei, fără TVA

9.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: “Preţul cel mai scăzut”

10.Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază

11.Adresa la care se depune oferta: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, telefon (+40)0356715982, fax (+40)0356715982

12.Data limită pentru depunerea ofertei: 11.11.2010, ora 11:00

13.Ora, data şi locul evaluării ofertelor: 12.11.2010, ora 12:00, la sediul achizitorului din Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7

14.Bugetul maxim alocat acestui contract este de 356.650 lei, fără TVA.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului: Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, cod poştal: 300021, Localitate Timişoara, jud. Timiş, România

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon: 0356/715982 sau prin e-mail: centre.educationale@yahoo.com, persoană de contact: expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana.

Data publicării pe pagina de internet proprie: 01.11.2010

Coordonator regional,
Pr. Cristian Pavel

Întocmit,
Expert achiziţii publice,
Păcurar Maria Diana

Citeşte în continuare »
 • 1 Nov 2010
 • 346 vizualizari

Anunţ achiziţie MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALAŢII TEHNICE

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI anunţă achiziţia de MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALAŢII TEHNICE în cadrul proiectului “REŢEA INTERREGIONALĂ DE CENTRE EDUCAŢIONALE” – POSDRU/91/2.2/S/61137, proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

1. Specificaţii tehnice: Achiziţionare materiale şi echipamente pentru instalaţii tehnice; specificaţii tehnice conform caietului de sarcini din Documentaţia pentru ofertanţi.

2. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “ Reţea interregională de centre educaţionale”

3. Bugetul maxim alocat este de 356.650 lei fără TVA

4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “Preţul cel mai scăzut”

5. Ofertele pot fi trimise la adresa : Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, Persoana de contact: Expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana

6. Data limită pentru depunerea ofertei: 11.11.2010, ora 11:00

7. Data publicării anunţului publicitar: 01.11.2010

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la tel/fax: (+40)0356715982, e-mail: centre.educationale@yahoo.com.

Citeşte în continuare »
 • 1 Nov 2010
 • 387 vizualizari

Donaţie clopot

Prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţintului Nicolae, Mitropolitul Banatului, Episcopia Romano-Catolică din Timişoara a donat un clopot pentru cimitirul fostei parohii româneşti Rusko Selo din Banatul sârbesc.

Această donaţie de clopot este a doua pe care românii din Serbia o primesc, întrucât în urmă cu câţiva ani Mitropolia Banatului a donat un clopot pentru Parohia Ortodoxă de la Malainiţa din Valea Timocului, unde părintele Bojan Alexandrovici a construit prima biserică românescă din zonă.

“Mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului pentru purtarea de grijă faţă de credincioşii români ortodocşi din Serbia şi Episcopiei Romano-Catolice din Timişoara pentru clopotul donat pe care îl vom instala în cimitirul fostei parohii româneşti Rusko Selo din Serbia.” a mărturisit P.On Părinte Petru Drăghicescu, paroh în Toracu Mare.

Citeşte în continuare »
 • 30 Oct 2010
 • 408 vizualizari

Slujbă de Te Deum la catedrală

Luni 25 octombrie s-a oficiat în catedrala mitropolitană o slujbă de Te Deum pentru Majestatea Sa Regele Mihai I-ul al României, cu ocazia zilei Sale de naştere. Slujba a fost oficiată de trei preoţi şi doi diaconi, iar răspunsurile liturgice au fost date de corala catedralei. Au fost de faţă mai mulţi credincioşi şi credincioase.
Regele Mihai I este unul dintre ctitorii catedralei mitropolitane, participând activ la actul târnosirii din 6 octombrie 1946 şi fiind pictat în pridvorul sfântului locaş, ţinând în mâini macheta catedralei.

Citeşte în continuare »
 • 26 Oct 2010
 • 310 vizualizari

Publicaţii parohiale

Semnalăm apariţia numărului 20 (octombrie 2010) al publicaţiei „Buletin parohial” editată de parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, prin osteneala P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. Diacon Cristian Cerbu. Cuprinsul variat cuprinde articole pe teme catehetice, ştiri din activitatea Ligii tineretului ortodox din localitate, prezentare de carte şi informaţii cu privire la viaţa bisericească a parohiei.

A apărut şi numărul 89 (octombrie 2010) al foii informative „Învierea Domnului” a parohiei cu acelaşi nume din municipiul Lugoj, editată prin osteneala P.On. Părinte paroh Mihai Sidei şi a colectivului de redacţie. Foaia cuprinde texte din învăţătura Sfinţilor Părinţi, pagini de catehism, lecturi din Sfânta Scriptură şi din Vieţile Sfinţilor precum şi ştiri şi informaţii din activitatea parohială.

Citeşte în continuare »
 • 26 Oct 2010
 • 346 vizualizari