Pomenirea preotului ctitor Ioan Imbroane

În prima duminică a Triodului, numită a Vameșului și a Fariseului, Parohia Timișoara-Iosefin a primit vizita pastorală a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

După întâmpinarea Înaltpreasfinției Sale de către pr. Ionel Popescu, parohul bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, împreună cu preoții slujitori și cu credincioșii parohiei, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către soborul preoților slujitori, răspunsurile liturgice fiind date de corala parohială „Doina Banatului”, dirijată de prof. Florin-Nicolae Șincari.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Părintele Mitropolit Ioan, care a explicat pericopa evenghelică de la Luca 18,10-14, unde se vorbește despre rugăciunea vameșului și a fariseului.

„Citim în Sfânta Evanghelie că vameșul își bătea pieptul, spunând: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul. De ce își bătea pieptul, iubiți credincioși? De aceea își bătea pieptul ca să nu-și mai dorească a săvârși păcatul, pe care îl regreta din adâncul ființei sale. În parabolă se vorbește de doi oameni, și eu aș zice, că sunt trei. Al treilea om suntem fiecare dintre noi. Cei doi s-au suit la templu, dar eu de multă vreme nu am mers și nu merg pe cărarea bisericii; și de aceea mărturisesc că nu l-am ajuns nici pe fariseu în trăirea credinței și a vieții de rugăciune”, a precizat Părintele Mitropolit Ioan.

După terminarea Sfintei Liturghii a urmat slujba Parastasului în memoria primului preot slujitor și ctitor al acestei biserici, preotul Ioan Imbroane, de la a cărui trecere la cele veșnice s-au împlinit, astăzi 21 februarie, 80 de ani.

„Ziua de 21 februarie este ziua în care preotul Ioan Imbroane, în urma unei scurte suferințe a trecut la Domnul, la vârsta de doar 51 de ani. A fost o pierdere grea pentru enoriașii parohiei, care l-au iubit și l-au cinstit într-un mod cu totul deosebit pentru că, i-au cunoscut râvna, zelul, dăruirea, dragostea față de Dumnezeu, față de biserică, față de casa Domnului, pe care el, cu jertfa vieții sale, a zidit-o aici, în Iosefinul ortodox”, a precizat pr. dr. Ionel Popescu, parohul bisericii cu hramul Nașterea Maicii Domnului a parohiei Timișoara-Iosefin.

Anul 2021 reprezintă și centenarul Parohiei Timișoara-Iosefin, fapt pentru care preoții slujitori și Consiliul parohial au decis pomenirea în rugăciune a tuturor preoților, ctitorilor și binefăcătorilor acestei parohii și biserici pe parcursul acestui an.

Citeşte în continuare »
 • 21 Feb 2021
 • 318 vizualizari

Inteligența credinței și vocația autentică a creștinului. (Workshop realizat în colaborare cu Facultatea de Teologie)

În data de 18.02.2021, începând cu ora 14.30, a fost organizat un Workshop în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității de Vest Timișoara.

Activitatea s-a adresat tuturor profesorilor de Religie Ortodoxă din județul Timiș care predau la clasele IX-XII și s-a desfășurat în sistem online. Această primă întâlnire a avut ca invitați, în primul rând, pe părintele Constantin Jinga, conferențiar universitar și titular al catedrei de Studii Biblice, care a susținut o prelegere despre „Școala Rugăciunii – Libertate în Hristos”. Întâlnirii noastre s-a alăturat, de asemenea, domnul Daniel Lemeni, lector universitar și titularul catedrei de Spiritualitate Ortodoxă, cu o prezentare intitulată „Vocația autentică a creștinului în lume – xéniteia. În continuare au avut loc dezbateri și discuții despre rolul religiei în viața tinerilor liceeni și modul în care aceștia sunt interesați de dobândirea unei înțelepciuni practice (phronesis) sau de o re-personalizare a eticii (trecerea de la etic la noetic). Profesorii Liceului Ortodox „Sf. Antim Ivireanul” au remarcat, la nivelul liceal, o preocupare analitică pentru temele de interes care stimulează gândirea critică alături de mărtusirirea adevărului de credință, totul coexistând armonios printr-o inteligență a credinței mărturisită ecclesial. În cadrul celorlalte licee de top din Timișoara, precum liceele C.D. Loga și Grigore Moisil, tinerii sunt interesați de interdisciplinaritate, fiind receptivi la părerea Bisericii legată de problematica raportului dintre Scriptură și știință, respectiv domeniul fizicii în care acești tineri excelează, având proiecte comune cu cercetători în domeniul roboticii de la NASA. În cadrul discuțiilor inițiate, așa precum remarca unul dintre profesorii de religie de la acest liceu, acești tineri doresc să fie liberi în a-și expune ideile, temele nonconformiste, fiind interesați de dezvoltare persoanlă și autocunoaștere, din care religia nu este exclusă, ci chiar dorită. Profesorii de reiligie de la liceul Pedagogic au subliniat colaborarea cu profesorul de limba română, existând deja cercuri de lectură cu tematică religioasă, dar și grupuri corale, fiind atrași de activități practice și voluntariat. Activitățile acestea se bucură de sprijinul diriginților, ținându-se cont și de sugestiile părinților ca parteneri educaționali, care sprijină ora de religie, cultura și spiritualitatea ortodoxă. Tot la Liceul Pedagogic s-a inițiat un proiect de școală online pentru elevii de la sate, în care liceeni au oferit meditații pentru colegii lor defavorizați. Și tineri minunați de la științele naturii sunt fascinați de afirmații pozitive din psalmi și evanghelii pe care și le însușeșc existențial. Un fapt semnificativ este și acela că majoritatea profesorilor din cadrul acestui liceu sunt absolvenți și de teologie, ca a doua facultate, manifestând interes pentru inteligența credinței și trăirea filocalică. Elevii Colegiului Național Bănățean au realizat un site, intitulat „Foișorul de Foc”, unde inspirația literaturii Rugului Aprins se resimte în cadrul unor eseuri ale tinerilor, precum cel legat de spiritualitate, cu titlul „Inima – organ trupesc, sălaș dumnezeiesc”, prin care autorul afirmă că taina nu se raționalizează, ci se descoperă. Piramida nevoilor umane a lui Maslow a fost invocată de cei doi profesori de teologie (în paralel cu Eccleziast 11, 9-10), pentru a sublinia gradul ridicat de interes pentru nevoile spiritual ale tinerilor. În acest sens, liceeni citesc avid din Înțelepciunea lui Solomon sau din literatura religioasă (în special poezie), iar profesorii de religie vin în sprijinul acestor aspirații ale propriilor elevi, cu mici ghiduri de texte din literatură și teologie în cadrul Proiectului „Cercul de lecturi religioase”, inițiat de doamna inspector Daniela Buzatu. Scopul întâlnirii a fost unul dublu: pe de o parte, actualizarea conținuturilor cu literatură biblică și de spiritualitate ortodoxă, pe de altă parte, crearea unui calendar al întâlnirilor ulterioare pe grupe de licee, în care să se organizeze întâlniri între tinerii liceeni și studenții teologi, împreună și profesorii acestora de la Facultatea de Teologie din Timișoara. În încheierea întâlnirii s-a subliniat importanța unei întoarceri la tradiția și conștiința patristică, într-un context în care este nevoie de multă luciditate duhovnicească.

Citeşte în continuare »
 • 20 Feb 2021
 • 296 vizualizari

Consfătuirile județene ale profesorilor de Religie din județul Timiș

În vederea organizării activităților specifice disciplinei Religie, marți 16 februarie 2021,  Inspectoratul Școlar Județean Timiș a organizat Consfătuirile județene ale profesorilor de Religie din județul Timiș. Activitatea s-a desfășurat în sistem online pe platforma Microsoft Teams și au participat 150 profesori de Religie din județul Timiș.

Înaltpreasfinția Sa, Părintele IOAN – Mitropolitul Banatului a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, tuturor profesorilor de Religie din cadrul eparhiei, manifestându-și interesul în mod deosebit pentru calitatea actului didactic al orei de Religie Ortodoxă. Părintele Mitropolit a transmis elevilor și părinților toată dragostea și rugăciunea Înaltpreasfinției Sale pentru trecerea cu bine peste toate dificultățile create de pandemie.

Înaltpreasfinția Sa dorește intensificarea colaborării dintre Școală și Biserică, creând în acest sens o colaborare a mediului teologic universitar din Timișoara, printr-un dialog creativ paideic, cu mediul preuniversitar, în vederea sprijinirii profesorilor de Religie la clasă.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul “Calendarului Consfătuirilor cadrelor didactice din județul Timiș”, aprobat de domnul inspector școlar general, prof. Marin Popescu.

La această activitate a fost invitat părintele dr.  Nichifor Tănase, consilier pentru învățământ în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timișoarei și un reprezentat al Casei Corpului Didactic Timiș, profesor metodist Călin Diaconescu.

În cadrul întâlnirii, părintele consilier a inițiat și prezentat workshopul “Inteligența credinței și vocația autentică a creștinului”, adresată profesorilor de Religie care predau la clasele de nivel liceal, realizat în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea de Vest Timișoara.

Ordinea de zi:

 • Prezentarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Timiș pentru disciplina Religie, printr-un curs de formare avizat de Ministerul Educației și Cercetării;
 • Dezvoltarea parteneriatelor  în colaborare cu Biserica din comunitate;
 • Reorganizarea activităților în cadrul Proiectului “Cercul de lecturi religioase” (nivel primar și gimnazial);
 • Prezentarea Platformei de comunicare a profesorilor de Religie, dar și a platformelor inițiate la nivel național pentru predarea online;
 • Reorganizarea Cercurilor pedagogice;
 • Prezentarea activităților metodico-științifice;
 • Organizarea inspecțiilor în vederea obținerii gradelor didactice;
 • Prezentarea activităților derulate în cadrul cursului CRED – “Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
 • Continuarea activităților inițiate în cadrul cursurilor de formare organizate în parteneriat cu Societatea Biblică Interconfesională România: “Explorare în lumea Bibliei” și “Vindecarea traumei”.

În cadrul activității, părintele consilier dr. Nichifor Tănase a prezentat importanța dezvoltării parteneriatelor educaționale și derularea concursului catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”, în cadrul  activităților specifice anului omagial 2021.

 • Doamna inspector școlar pentru disciplina Religie, prof. Daniela Liliana Buzatu  a prezentat propunerile privind  reorganizarea activităților din cadrul “Cercului de lecturi

religioase“, exemple de bună practică și materiale didactice specifice acestui proiect, derulat în școlile din județul Timiș (nivel primar și gimnazial).

Profesorii de Religie au prezentat exemple de bună practică derulate la nivelul unităților de învățământ, privind modalitatea de predare online.

A fost prezentată platforma de comunicare a profesorilor de Religie din județul Timiș, prin realizarea unui DRIVE COMUN, în cadrul căruia sunt prezentate exemple de bună practică, elemente de legislație specifică disciplinei, activități derulate în cadrul parteneriatelor educaționale, ghiduri și scrisori metodice.

Un număr de 35 profesori de Religie s-au înscris și au participat la cursurile din cadrul Proiectului de formare continuă, acreditat de M.E.C. – 120 ore, 30 credite profesionale transferabile: CRED – “Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Au fost reorganizate Cercurile Pedagogice ale disciplinei Religie și au fost prezentate propunerile activităților metodico-științifice în cadrul acestor cercuri pedagogice:

Cercul Pedagogic I Timișoara – nivel gimnazial;

Cercul Pedagogic II Timișoara – nivel gimnazial;

Cercul Pedagogic III Timișoara – nivel gimnazial;

Cercul Pedagogic IV Timișoara – nivel liceal;

Cercul Pedagogic V – Lugoj, Făget, Buziaș;

Cercul Pedagogic VI – Sânnicolau Mare;

Cercul Pedagogic VII – Deta;

Citeşte în continuare »
 • 19 Feb 2021
 • 355 vizualizari

Preotul Ioan Popa a trecut la cele veșnice

S-a născut în 16 noiembrie 1942 în satul Rogojel, județul Cluj din părinții Dumitru și Florica, fiind ultimul dintre cei șase frați. În anul 1956 a venit în comuna Sânandrei la fratele cel mare, pentru a-și continua studiile. Inițial a lucrat la Telefoanele C.F.R-ului, apoi la Mina de Aur de la Gura Barza, după care a plecat în armată la Grăniceri, timp de doi ani, în zona de frontieră Giurgiu.  

După terminarea stagiului militar s-a angajat la U.T.T Timișoara, iar în 1966 a cunoscut-o pe Anica, care i-a devenit soție. A avut trei copii,  Marian, Daniel și Sabin, primii doi trecând la cele veșnice la vârste fragede, de șase luni și respectiv 12 ani.  

În anul 1968 simțind puternic chemarea lăuntrică către cele sfinte, s-a înscris la Seminarul Teologic de cinci ani de la Sibiu. În anul 1973 a fost hirotonit preot, slujind chiar în satul natal, Rogojel, până în anul 1993, an în care s-a mutat cu păstorirea în localitatea Sânpetru Mare, unde a slujit ca preot paroh până în vara anului 2011. După aceasta s-a pensionat, activând ca preot suplinitor în Protopopiatul Sânnicolau Mare.

A trecut la Domnul pe data de 19 februarie 2021. A fost un preot bun, care s-a dedicat cu toată stăruința misiunii pe care i-a încredințat-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, până în ultima clipă a vieții sale.

Veșnică să-i fie pomenirea, din neam și neam!

Citeşte în continuare »
 • 19 Feb 2021
 • 134 vizualizari

Capacitate preoţească – sesiunea MARTIE 2021

Capacitate preoţească – sesiunea MARTIE 2021

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 1199/2008, precum si cu completarea, actualizarea conținutului, precizarile și completările la aceasta Metodologie, aprobate de Sfantul Sinod prin hotarârile nr. 565/2017 și nr. 10.079/29 octombrie 2018, se va organiza o nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească – sesiunea MARTIE 2021.

La examenul de capacitate preoţească se pot înscrie doar licenţiaţii în Teologie Pastorală, cei care doresc hirotonia întru preot. Întrucât examenul de capacitate preoţească are valabilitate un an de zile pentru cei care au obţinut media sub 9,00 şi doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puţin media 9,00, se pot înscrie şi candidaţii care au depăşit condiţiile enunţate.

I. ÎNSCRIEREA se va face la Centrul eparhial (Sectorul învăţământ) în perioada 15-26 FEBRUARIEa.c. Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cerere către Înaltpreasfinţia Sa, † IOAN, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului;

b) copii după actele de studii: diplomă de licenţiat în teologie pastorală, diplomă de master, diplomă doctorat şi foile matricole, certificat modul psihopedagogic;

c) copie B.I./C.I.;

d) Curriculum Vitae;

e) recomandarea preotului duhovnic;

f) dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

II. CURSURI de pregătire a candidaţilor pentru examenul de capacitate preoţească se vor organiza și susţine în perioada 1 – 5 MARTIE.

III. EXAMENUL va consta în:

 • proba eliminatorie – testare psihologică, ce se va desfăşura în data de          11 MARTIE a.c., ora 900;
 • testarea de specialitate, în cadrul căreia se vor susţine probele scrise (Dogmatică şi Morală; IBU şi IBR) şi probele orale (exegeză biblică, predică, cateheză, tipic şi liturgică, cântare, legislaţie şi administraţie bisericească) în ziua de 23 MARTIE, ora 800, la Centrul eparhial din Timişoara, B-dul. C.D. Loga nr. 7.

Alăturat anexăm programa pentru examen şi bibliografia selectivă:

Citeşte în continuare »
 • 11 Feb 2021
 • 649 vizualizari

Biserica ajută Asociația „Salvați copiii”

La inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, în eparhia noastră a început campania destinată strângerii de fonduri pentru Asociația „Salvați copiii”, filiala Timișoara.

Prima acțiune concretă din cadrul acestei campanii umanitare, sprijinită de Arhiepiscopia Timișoarei, s-a derulat duminică, 07 februarie a.c., la catedrala mitropolitană din Timișoara și s-a finalizat cu colectarea unei sume apreciabile, care va fi virată de către Centrul eparhial în contul asociației  „Salvați copiii”.

În săptămânile care urmează, cu purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, campania pentru strângerea de fonduri se extinde la nivelul protopopiatelor și al parohiilor din eparhia noastră, așa încât, înainte de Postul Învierii Domnului, să sprijinim efortul medicilor și al tuturor celor care, cu dăruire și cu multă jertfă, diriguiesc activitățile Asociației „Salvați copiii” și să fim de folos, cu bănuții donați, copiilor bolnavi, traficați, săraci, fără părinți, care au nevoie de dragostea și ajutorul nostru, și pe care îi purtăm în rugăciunile ce le înălțăm către bunul Dumnezeu.

Odată cu aceasta, adresăm alese mulțumiri bunilor credincioși și slujitorilor Bisericii noastre pentru donațiile făcute și rugăm pe Părintele ceresc să le răsplătească tuturor cu sănătate și pace sufletească, bucurie duhovnicească și mântuire.

                                                                      Biroul de presă

al Arhiepiscopiei Timișoarei

Citeşte în continuare »
 • 9 Feb 2021
 • 244 vizualizari

Rugăciune pentru înaintași

Parohia Timișoara Iosefin aniversează, anul acesta, 100 de de la înființare și 90 de ani de la constituirea coralei „Doina Banatului”. În acest context, duminică, 07 februarie, după Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba de pomenire pentru profesorul, compozitorul, folcloristul și dirijorul Nicolae Ursu (+ 10 februarie 1969), care a dirijat corul din biserica noastră până la data de 06 octombrie 1946, când a fost târnosită catedrala mitropolitană și corul s-a mutat în noul lăcaș de închinare.

       Nicolae Ursu (1905 -1969)  a fost cinstit și pomenit de către membrii coralei noastre și la 28 august 2020, în cimitirul central din Cluj-Napoca, unde își doarme somnul de veci.

        Prin opera sa muzicală impresionantă, din care fac parte și compozițiile religioase, Nicolae Ursu și a înscris numele în istoria muzicii naționale. Remarcabil este, totodată, curajul acestui muzicolog bănățean, crescut de bunicul și de tatăl său pe lângă strana bisericii din Șanovița, de a dirija corala mitropolitană a Timișoarei între anii 1946 – 1960, adică în perioada prigoanei comuniste împotriva Bisericii și a intelectualității creștine din țara noastră.                                 

    Preoții slujitori și credincioșii parohiei noastre îi vor pomeni, anul acesta, pe toți ctitorii, miluitorii, binefăcătorii, care au contribuit la înființarea parohiei și a corului, pe oamenii de artă care au împodobit lăcașul bisericesc cu pictură și sculptură, precum și pe slujitorii culturii, personalități ale orașului nostru care s-au implicat, de a lungul celor 100 de ani, în viața bisericească a parohiei Iosefin. Așa, de pildă, la 21 februarie a.c., va fi pomenit și preotul ctitor Ioan Imbroane, de la a cărui plecare la ceruri comemorăm 80 de ani.  

         Acesta este prinosul nostru de recunoștință față de vrednicii înaintași care ne-au lăsat moștenire parohia, casa culturală ( parohială ) corul și tradițiile creștin-ortodoxe ziditoare de suflet în această parte a orașului.  

Citeşte în continuare »
 • 8 Feb 2021
 • 354 vizualizari

Donație pentru centrele de vaccinare

De-a lungul veacurilor, Biserica noastră a fost mereu implicată în viața poporului român, pe care l-a slujit atât cu cuvântul cât și cu fapta.

Misiunea principală a Bisericii a fost și a rămas mântuirea omului. Prin propovăduirea Evangheliei, Biserica arată credincioșilor calea spre mântuire și, totodată, mijloacele pentru dobândirea ei. Din  rândul acestor mijloace fac parte și cele de ordin filantropic, ale căror rădăcini se regăsesc chiar în perioada apostolică.

Biserica Ortodoxă Română a desfășurat, la rândul ei, o bogată activitate caritativă și de asistență socială, ajutând pe cei aflați în necazuri și în sărăcie atât sub formă individuală cât și sub formă instituționalizată.

În perioada 1945-1989, instituțiile filantropice ale Bisericii noastre au fost desființate, dar după 1990 au fost reînființate și au devenit locașuri de adăpost și de îngrijire pentru nevoiași, bolnavi, orfani, văduve etc.

La nivelul Mitropoliei Banatului, funcționează, de exemplu, Fundația „Filantropia”, alte fundații și asociații fiind active în cadrul parohiilor ori mănăstirilor. Sprijinul lor pentru alinarea suferințelor semenilor s-a derulat constant în ultimele trei decenii, iar în anul 2020, pe fondul problemelor declanșate de pandemie, a crescut în intensitate. Suma totală investită anul trecut în activitățile filantropice ale județului nostru, pentru spitale, așezăminte destinate copiilor și vârstnicilor, familiilor cu mulți copii, vârstnicilor singuri și fără aparținători, a fost de 4.250.000 lei.

La începutul acestui an, activitatea filantropică a fost reluată. Astfel, Centrul eparhial a răspuns prompt solicitării primite de la autoritățile locale de a sprijini nou înființatele centre pentru vaccinarea populației cu două frigidere noi și de mare capacitate, necesare păstrării vaccinurilor în condiții optime.

Frigiderele au fost achiziționate și donate Primăriei Timișoara, spre a fi folosite în cele două centre municipale.

Săvârșind asemenea fapte de întrajutorare, Biserica rămâne credincioasă îndemnului mântuitor: „Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui” și împlinește cuvântul apostolului Pavel: „Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos”.

                                                           Biroul de presă al Centrului eparhial

Citeşte în continuare »
 • 3 Feb 2021
 • 403 vizualizari

Singura catedrală chiriarhală ocrotită de „Sfinții Trei Ierarhi” și-a sărbătorit hramul

La sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Catedrala Mitropolitană din Timișoara, cel mai mare lăcaș de cult din partea de Vest a țării, a îmbrăcat straie de sărbătoare, cinstindu-și, în chip liturgic și duhovnicesc, ocrotitorii spirituali.

Programul liturgic al celui de-al 75-lea hram, chiar dacă s-a desfășurat cu respectarea măsurilor sanitare impuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, i-a adunat, totuși, în duh de rugăciune, pe credincioșii bănățeni, care au adus prinos de cinstire celor trei mari teologhisitori, prăznuiți în întreaga lume creștină.

Hramul istoric al catedralei bănățene a debutat cu slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, părintele Ionel Popescu a vorbit despre pregătirea educațională a Sfinților Trei Ierarhi în marile centre universitare ale vremii, ce a constituit un vector pentru asimilarea de valori spirituale, perene. Totodată, a fost subliniat faptul că acești trei mari dascăli ai lumii au fost socotiți drept veritabile paradigme pentru elevii și studenții sârguincioși, preocupați de relația rațiune-credință în cercetarea științifică. Răspunsurile liturgice au fost date antifonic, la cele două strane, de către un grup de psalți timișoreni.

În ziua sărbătorii, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de un sobor de trei ierarhi, format din Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului,  Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Din soborul slujitor au mai făcut parte consilierii de la Centrul eparhial, protopopii Timișoarei, clericii de la Catedrala Mitropolitană, precum și ieromonahi de la mănăstirile din eparhie. În cadrul sinaxei euharistice, au fost pomeniți Întâistătătorii Mitropoliei Banatului, ctitorii și binefăcătorii Catedralei. Cuvântul de înățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în cadrul căruia a realizat o incursiune în viața celor trei corifei din panteonul marilor ierarhi, teologi și sfinți ai Bisericii creștine, evidențiind contribuția lor atât în ceea ce privește formarea învățăturii creștine, cât și în păstrarea și transmiterea ei generațiilor succesive de creștini.

Începând cu 6 octombrie 1946, odată cu sfințirea Catedralei românilor ortodocși timișoreni, Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, devin protectorii spirituali al singurei catedralei chiriarhale din România cu acest hram. După un deceniu de la târnosire, monumentalul lăcaș de cult din capitala Banatului mai primește un ocrotitor, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ale cărui moaște se găsesc, începând cu anul 1956, în pronaosul catedralei.

Citeşte în continuare »
 • 30 Jan 2021
 • 974 vizualizari

Sfinții Trei Ierarhi, prăznuiți la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, Părintele Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, în ajunul prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, patronii spirituali ai învățământului teologic, a fost organizată în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, conferința cu titlul „Tâlcuiri ale Sfinților Trei Ierarhi la Evanghelia după Ioan”.

Conferința a fost susținută de părintele lector univ. dr. Ioan Mihoc. Date fiind condițiile sanitare impuse de pandemia care ne afectează tuturor viața, conferința s-a desfășurat în mediul online.

Moderat de către pr. conf. dr. Constantin Jinga, evenimentul s-a bucurat de participarea cadrelor didactice, a studenților teologi și unui număr însemnat de credincioși și credincioase.

Conferința s-a axat pe anumite texte selectate din Tratatul despre Sfântul Duh al Sfântului Vasile cel Mare, Cuvântul la Sfânta Lumină, Cuvântul la Cincizecime și Cuvântările teologice ale Sfântului Grigorie Teologul, precum și din Omiliile la Evanghelia după Ioan ale Sfântului Ioan Gură de Aur. În concluzie, a fost subliniată importanța și actualitatea gândirii teologice a Sfinților Trei Ierarhi pentru vremea noastră.

Conferința a fost urmată de o serie de dialoguri legate de tema întâlnirii, evidențiindu-se faptul că tâlcuirile Sfinților Trei Mari Dascăli ai lumii și Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, reprezintă un model pe care ar trebui să-l urmăm și în zilele noastre – un model de asumare și de trăire a cuvântului evanghelic, astfel încât acest cuvânt să răzbată în contemporaneitate.

Citeşte în continuare »
 • 29 Jan 2021
 • 307 vizualizari