Expoziţia „Lumina Florilor de Paşti”

        Vineri 19 aprilie a.c., ora 16,00, la Muzeul Catedralei Mitropolitane din Timişoara, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte  Ioan, Mitropolitul Banatului, în cadrul evenimentelor de pe agenda Târgului de Paşti, organizate de Primăria Timişoarei în colaborare cu Arhiepiscopia Timişoarei,  va avea loc vernisajul expoziţiei de icoane bizantine Lumina Florilor de Paşti, unde vor expune peste 150 de copii talentaţi din Banat.

        Expoziţia este organizată de Arhiepiscopia Timişoarei în colaborare cu Atelierul de pictură Buna Vestire, Şcoala Gimnazială Sfântul Antim Ivireanul şi Primăria Timişoarei cu prilejul sărbătorilor pascale. La fel, ca în anii precedenţi, alături de organizatori au fost mai multe şcoli şi licee din judeţul Timiş, întrucât au trimis lucrări ale elevilor, care au mai participat la diverse concursuri de icoane desfăsurate la nivel judeţean sau naţional.

        Manifestarea culturală din pragul ,,Floriilor”, ajunsă la a cincea editie, vine să ne aducă aminte atât de ramurile purtate în mâini de cei ce-l aşteptau pe Domnul Iisus Hristos în Cetatea Ierusalimului, cât şi de chipurile blânde ale copiilor, reflectate ca adevărate icoane ale bucuriei, ce cântau pe străzile Cetăţii Sfinte: ,,Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel !” (Ioan 12,13)

        Vernisajul va fi deschis de violonista Iuliana Cîmpean cu un moment artistic. Expozanţii vor primi diplome  de apreciere pentru talentul lor de viitor artist plastic, dar şi un pachet cu dulciuri oferit prin generozitatea Primăriei Timişoarei.

Expozitia Lumina Florilor de Paşti va fi deschisa până în data de 19 mai.

Citeşte în continuare »
 • 18 Apr 2019
 • 126 vizualizari

Conferințele prepascale au ajuns la final

În seara zilei de joi, 18 aprilie 2019, în aula festivă a Academiei Române – filiala Timișoara a avut loc conferința cu tema Viața rurală românească pe lungul drum dintre Flămânzi și Uniunea Europeană, susținută de acad. Ion Păun Otiman. Aceasta a fost ultima conferință din cadrul ciclului de comunicări prepascale cu genericul : Satul românesc, vatră de credință strămoșească și identitate națională.

La eveniment a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care adresat un cuvânt de mulțumire organizatorilor, evidențiind valoarea excepțională a expunerii, o prezentare pertinentă, a satului românesc, a evoluției istorice și sociale de la Răscoala țărănească din 1907 și până în prezent.

În prima parte a conferinței academicianul Ion Păun Otiman a prezentat portretul țăranului român, dragostea acestuia față de pământ, așa cum se reflectă în operele marilor scriitori români, precum Liviu Rebreanu, George Coșbuc, Ion Slavici, Lucian Blaga etc., dar și din perspectiva unor oameni politici din perioada interbelică.

În partea a doua au fost enumerate etapele socio-economice prin care a trecut țăranul român, reformele agrare, începând din 1917 și până la colectivizarea din perioada regimului comunist.

Expunerea a fost însoțită de ilustrații, ce a prezentat grafice reprezentative cu evoluția producției, a pământului agricol, a metodelor de lucrare a pământului, comparativ în România și în Europa. De asemenea, a fost evidențiat satul românesc  și specificul satului bănățean în perioada colectivizării, cu precădere problema chiaburilor și a cotelor, care au lăsat o urmă adâncă în viața satului românesc.

Conferințele prepascale organizate în Arhiepiscopia Timi­șoarei fac parte din seria de manifestări dedicate anului 2019, declarat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”. 

Citeşte în continuare »
 • 18 Apr 2019
 • 202 vizualizari

Proiectul – Sănătatea la un click distanță

Joi, 18 aprilie, în orașul Făget din județul Timiș a avut loc inaugurarea proiectului Sănătatea la un click distanță, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

La eveniment au fost prezenți, pr. protopop Bujor Păcurar, primarul orașului Făget, directorul spitalului din Făget, personal medical și pacienți. 

Prin acest proiect se pun bazele unei rețele de telemedicină la nivel național, prin care se oferă consultații medicale de specialitate pentru persoanele neasigurate sau aflate în zone lipsite de servicii medicale, precum și persoanelor nedeplasabile.

Tehnologia poate oferi soluţii inovative, sigure, care să reducă distanța dintre pacient și medicul specialist…la „un clik distanță”…cu aceași acuratețe a investigației,  venind în sprijinul medicilor pentru a putea oferi  pacientului  investigații preventive, un diagnostic și un tratament adecvat.

Proiectul propune crearea unui sistem de prevenție, diagnostic și dispensarizare a bolilor cronice prin soluții de telemedicină, care cuprinde o stație centrală/fixă, în Timișoara, unde medicii specialiști recepționează/efectuează consultații și investigații specifice la distanță, în timp real, transmise de la 3 stații periferice/mobile, din zone rurale sau fără acces la servicii medicale specializate,  unde medicul de familie, sau un medic generalist, conectează echipamentul la pacient și prin internet transmite investigația către medicul specialist.

Prima stație periferică, ce a fost inaugurată azi la Făget, a fost dotată cu echipamente dedicate pentru specialitățile cardiologie, boli interne și endocrinologie, achiziționate cu sprijinul financiar al PROFI România.

Până la sfârșitul acestui an vor fi oferite cel puțin 600 de consultații de specialitate gratuite, iar pacienții vor fi persoane beneficiare de diferite forme de ajutor social, vârstnicii, persoane neasigurate și persoane nedeplasabile. 

Acest proiect a fost inițiat de Fundația Filantropia Timișoara, în parteneriat cu Fundația de Ajutor Medical Profilaxis își propune să implementeze proiectul de TELEMEDICINĂ – SĂNĂTATE LA UN CLIC DISTANȚĂ!

Citeşte în continuare »
 • 18 Apr 2019
 • 376 vizualizari

Admitere 2019 – LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”, TIMIȘOARA

Pentru anul 2019-2020 au fost alocate 28 de locuri pentru clasa a IX-a la Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul din Timișoara.

Graficul de admitere la Seminar (Ordin nr. 4829/2018)

• 8 – 9 mai 2019 – eliberarea anexelor fișelor de înscriere (de către școala gimnazială de proveniență) pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini

13 – 14 maiînscrierea pentru probele de aptitudini

• 15 – 17 mai – desfășurarea probelor de aptitudini; 

• 20 mai – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru;

• 24 mai – afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor.

 • Perioada de primire a dosarelor  la centrul eparhial:  1-14 mai 2019, între orele 09.00 – 15.00
 • Se pot înscrie: absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 07,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 09.00 (cf. Anexei nr. 3 la Ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014).

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BINECUVÂNTĂRII (AVIZUL CULTULUI)

(dosarul de înscrire va fi depus personal de către candidat la Sectorul Învăţământ şi activități cu tineretul  –  str. C.D. Loga, nr. 7)

1. Cerere (formular tip eliberat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul; se completează de către candidat în momentul depunerii dosarului); 

2. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură și media la Purtare, din clasele V-VII și semestrul I din cls. a VIII-a; 

3. Certificat de botez sau adeverință de botez  – în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obţine înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei prin Sectoarele Învățământ și activități cu tineretul și Administrativ bisericesc;

4. Certificat de naştere

5. Carte de identitate (dacă este cazul);

6. Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu – cu antet, semnătură şi ştampilă;

7. Recomandarea profesorului de Religie

8. Fişa medicală (de la policlinica teritorială de care aparţine candidatul) – va cuprinde următoarele examene: Pulmonar; Boli interne; O.R.L.; Oftalmologie; Menţiunea: ,,este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice”; 

9.  Adeverinţă eliberată de şcoală cu media generală și notele la purtare în cls. V-VIII (media generală trebuie să fie de minim 7.00, iar la purtare minim 9.00) sau foaia matricolă

10. Acte identitate părinţi (copii)

11. Vizita medicală obligatorie + examen psihologic (care se fac la sediul Liceului Ortodox Sfântul Antim)

12. dosar plic

DESFĂȘURAREA PROBELOR

1. Pentru admiterea la secţia teologie, se organizează probe de aptitudini: probe orale şi probe scrise.

Probele orale sunt următoarele:

a) verificarea dicţiei prin:

– rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

– intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Troparul Sfintei Cruci; colinde cu conţinut religios;

– intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră de Al. Cristea; Ţara Mea de D. G. Chiriac; Imnul eroilor de I. Brătianu; Pui de lei de I. Brătianu);

– verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;

– verificarea simţului ritmic.

Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VIl-a și a VIII-a.

Conţinuturi clasa a VII-a

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

2. Crearea lumii

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere

4. Rugăciunea în viaţa creştinului

5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos

6. Legea cea nouă – Fericirile

Conţinuturi clasa a VIII-a

7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.

8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu

9. Biserica, locaş de închinare

10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu

Citeşte în continuare »
 • 17 Apr 2019
 • 1,711 vizualizari

Apropierea tinerilor de Hristos

25 de copii, beneficiari ai Centrului de zi „Patriarh Miron Cristea” din Făget, jud. Timiș, sub îndrumarea părintelui coordonator Ionuț Liviu Lacatîș și a specia­liș­tilor centrului, împreună cu nu­meroși elevi de la școala din Făget, însoțiți de doamnele profesoare Mihaela Popovici și Angelica Brezovan, au participat în această perioadă a Postului Mare la Sfânta Liturghie, oficiată la biserica cu hramul „Ianaltarea Domnului” a Parohiei Făget I. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, în prezența părintelui protopop Bujor Păcurar, preoții Ioan Jurj, Cristian Farcas și Ionuț Liviu Lacatîș au oficiat Taina Sfintei Spovedanii în cadrul căreia tinerii prezenți s-au mărturisit, iar în cadrul Sfintei Liturghii au fost împăr­tăşiți cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

„Urcuşul acesta duhovnicesc pe care l-am săvârșit în biserica Parohiei Făget I s-a realizat într-un mod de­plin, cu ru­găciunea și participarea la sfintele slujbe, în special la Sfânta Liturghie, la Sfânta Taină a Spo­vedaniei şi a Împărtăşaniei. Prin toate aceste activități, dorim să acoperim nevoile spirituale ale copiilor, nevoi adesea uitate de familie și școală. Biserica este spaţiul acesta în care tinerii se pot descoperi pe ei înşişi pe tărâmul relaţiei cu Dumnezeu şi cu aproapele lor. Tinerii au fost îndemnați să urmeze drumul virtuţilor prinîmplinirea poruncilor și prin ascultare de Dumnezeu. Copilăria şi tinereţea Mân­tuitorului Hristos în timpul vieţuirii Sale printre oameni reprezintă un model suprem, demn de urmat pentru toți tinerii din zilele noastre”, a precizat părintele Ionuț Liviu Lacatîș, coordonatorul Centrului de zi din Făget.          

În situația în care foarte mulți copii se confruntă cu riscul de abandon școlar, Centrul de zi „Patriarh Miron Cristea” din Făget-Timiş este un serviciu social al Arhiepiscopiei Timișoarei, în care sunt oferite zilnic servicii pentru copil și familie, în scopul prevenirii separării copilului de familie și îmbunătățirea rezultatelor școlare. În colaborare cu Primăria Făget și Protopopiatul Ortodox Făget, 25 de copii beneficiază de o masă caldă la prânz, rechizite și servicii suport în activitatea educațională.

Citeşte în continuare »
 • 17 Apr 2019
 • 161 vizualizari

Lansarea volumului „Bucuria slujirii prin cuvânt”

Vineri, 12 aprilie, a.c., în sala de cenaclu a Uniunii Scriitorilor din Timișoara a avut loc lansarea volumului, „Bucuria slujirii prin cuvânt” a părintelui dr. Ionel Popescu, vicar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei.

La aceast moment de suflet au participat clerici din Mitropolia Banatului, membrii ai Uniunii Scriitorilor, filiala Timișoara, artiști plastici, muzicieni, invitați, precum mulți iubitori de carte din urbea de pe Bega.

Cartea cuprinde articole, eseuri, însemnări și reportaje realizate în trei decenii de activitate, atât la catedră, cât și în adminitrația bisericească. Aceste lucrări au fost publicate diacronic în revista eparhială Învierea, în publicația Altarul Banatului, dar și în periodicele din urbe și în ziarul Lumina.

Moderatorul întâlnirii a fost Cornel Ungureanu, președintele filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor, care a evidențiat personalitatea de excepție a autorului, un preot cărturar, mărturisitor al credinței ortodoxe și un mânuitor remarcabil al slovei scrise.

Despre acest volum au vorbit: pr. Daniel Alic, Silviu Oravitzan, artist plastic, pr. Ioan Petraș și scriitorul Eugen Dorceascu.

În cadrul discursului pr. Ioan Petraș a evidențiat râvna autorului pentru cuvântul lui Dumnzeu, care a devenit prin discursul său un mediator între cult și cultură. De asemnea, scriitorul Eugen Dorcescu, a adus în atenția auditoriului stilul de excepție al autorului și puterea acestui de a pătrunde taina credinței și cea a suferinței prin Cruce pentru a ajunge la bucuria Învierii.   

„Această carte aureolează opera de autor a unui singular condeier, preot cărturar, în care dominanta tuturor cărților este acest binom, cult-cultură, care are caracter de ubicuitate și care întinde o mână peste timp și spațiu între Biserică și cultura noastră românească”, a precizat preotul și poetul Ioan Petraș.

Cartea a apărut la Editura Partoș a Arhiepiscopiei Timișoarei, iar ilustrația grafică aparține graficianului Ovidiu Bădescu.  

Citeşte în continuare »
 • 12 Apr 2019
 • 309 vizualizari

Conferința Mitropolitului Banatului: „Țăranul român în dialog cu cerul”

Șirul comunicărilor prepascale, cu genericul: „Satul românesc, vatră de credință strămoșească și identitate națională”, a continuat Joi, 11 Aprilie, cu o nouă conferință, susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Prelegerea Întâistătătorului Mitropoliei Banatului, dedicată Anului omagial, s-a desfășurat în Galeria de Artă veche bisericească de la subsolul Catedralei Mitropolitane și a avut titlul „Țăranul român în dialog cu cerul”.

La eveniment au fost prezenți preoți consilieri, profesori, academicieni, artiști plstici, studenți teologi, monahii și mulți credincioși. Pe parcursul conferinței, Corul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, dirijat de pr. lect. dr. Radu Bogdan a încântat auditoriul cu un buchet de imnuri religioase, specific perioadei Postului Mare.

Prima secțiune a cuprins un expozeu atât despre importanța culturii în păstrarea identității naționale, cât și despre infragibilitatea spațiului cultural, unde Înaltpreasfinția Sa a evidențiat specificitatea culturii românești, care, pe lângă faptul că face parte din constelația culturii universale, și-a pus amprenta, în decursul vremii, asupra românilor de pretutindeni.

„Identitatea națională se păstrează prin cultură, aceasta fiind ogorul în care cresc florile unui neam. În cultură se ascund marile taine ale unui popor. Taina neamului românesc este sfântă, deoarece creștinismul a sfințit mintea și cultura neamului nostru. Avem datoria morală de a păstra acest tezaur care face parte din tezaurul universal al omenirii. Dacă nu vom reactiva izvoarele culturii românești, riscăm să devenim doar o populație care trăiește într-o regiune din Sud-Estul Europei. Bătălia în cultură marchează mult mai mult un spațiu decât unele bătălii. Oricât s-a sfâșiat din această <<unică ie românească>>, spațiul cultural nu a putut fi distrus, cel puțin până acum, când vedem că efectele globalizării sunt mai puternice decât anumite bătălii”, a precizat Întâistătătorul Mitropoliei Banatului.

Țăranul român și amplitudinea cosmică a culturii române

Vorbind despre amplitudinea cosmică a culturii române dovedită de însuși țăranul român, Mitropolitul Banatului a amintit de pridvorul caselor sătești, atât ca element constitutiv al arhitecturii tradiționale, cât și ca ca expresie a tezaurului românesc. În acest sens, a fost reliefat faptul că spațiul dintre peretele exterior din față al casei și stâlpii așezați anterior, având între ei balustrade înfundate cu panouri din scândură, adeseori, traforate în diverse modele, era locul unde țăranul român desfășura, în timpul zilei, diverse meșteșuguri tradiționale, iar, pe timpul nopții, dialoga cu Dumnezeu, contemplând cupola „celei mai spectaculoase catedrale”, bolta cerească cu puzderia ei de stele.

„Dimensiunea culturii române are o amplitudine cosmică, dovedită de însuși țăranul român. El și-a construit casa cu pridvor, de unde niciodată nu s-a exclus din universul astral. Pridvorul era locul unde el se ruga lui Dumnezeu; acolo era templul lui sacru de unde privea stelele cerului, iar printre ele vedea, din când în când, poala lui Dumnezeu. Țăranul român se ruga în fața unei icoane cosmice, luminate de stelele cerului, fiind într-o legătură permanentă cu Cel care a semănat astrele pe albastrul ogor al cerului. El întreba stelele când să pună plugul în brazdă și când să arunce <<viața>> (n.r. bobul de grâu) sub brazdă. Dumnezeu semănă stele în cer, iar pe pământ l-a lăsat pe om, în locul Lui, să semene bobul de grâu. Iată în ce comuniune cosmică trăia țăranul român odinioară!”, a mai menționat Înaltpreasfinția Sa.

Manifestări culturale de masă din satele bănățene

În ultima parte a conferinței, Mitropolitul Banatului a făcut referire la multiplele manifestări culturale de masă din satele bănățene ce au dus la o emancipare culturală. „Așezarea numeroaselor etnii a făcut posibilă dezvoltarea unei culturi, unde fiecare etnie și-a adus contri­buția. Această contribuție a generat un caracter pluricultural. În Banat s-a format și dezvoltat o importantă cultură de masă, marcată de existența școlilor confesionale, teatrelor de amatori, a corurilor sătești și orășenești, precum și a unui important număr de biblioteci publice. În nici o provincie românească nu găsim un număr așa de însemnat de scriitori și publiciști țărani, de reviste sătești, care vor deveni izvoare importante pentru cunoașterea istoriei Banatului. În perioada interbelică, în Banat apăreau aproximativ 380 de publicații periodice, tipărite în mai multe limbi: română, germană, maghiară, sârbă, bulgară, cehă, slovacă, ucraineană. Multe dintre publi­cații erau bilingve sau trilingve. Cunoașterea unei limbi străine, chiar și de către cei de la sate, a facilitat accesul tinerilor români la studii superioare în Viena, Budapesta sau alte centre europene. Putem spune că satul bănățean avea un nivel de cultură în masă mult mai ridicat decât în alte comunități româ­nești, iar numărul neștiutorilor de carte de aici era mult mai redus decât în alte părți ale țării”, a concluzionat Părintele Mitropolit Ioan.

La final, au luat cuvântul meșterul popular Nicolae Muntean, artistul plastic Silviu Oravitzan și maica Nicoleta, muzeograf al Muzeului Catedralei Mitropolitane din Timișoara, care au întregit icoana neprihănită a sufletului țăranului român. Conferințele prepascale, organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, fac parte din seria de manifestări dedicate anului 2019, declarat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești.

Citeşte în continuare »
 • 12 Apr 2019
 • 541 vizualizari

Denia Canonului Sfântului Andrei Criteanul

Sute de credincioși timișoreni  au participat Miercuri seară, Catedrala mitropolitană din Timișoara, la Denia Canonului cel Mare al Sfântului Cuvios Andrei Criteanul. Sfânta slujbă a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți. La finalul deniei, printr-un dialog maieutic, Mitropolitul Banatului, împreună cu părintele conf. univ. dr. Gavril Trifa, de la Catedra de Teologie a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, au reliefat semnificațiile duhovnicești ale acestei creații imnologice, ce cuprinde, în cele 250 de tropare, întreaga lege morală a Vechiului și Noului Testament.

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei, Arhiepiscop de Gortyna (dioceză a Mitropoliei Cretei), se citeşte fragmentar în primele patru zile ale Postului Sfintelor Paşti, iar intergal doar miercuri seara în săptămâna a V-a a Postului. Slujba are o semnificație aparte în viața liturgică a credincioșilor, fiind deopotrivă o meditație biblică și o rugăciune de pocăință, ce pune în atenție viața omului de la vechiul Adam până la Hristos, Noul Adam.

Citeşte în continuare »
 • 11 Apr 2019
 • 434 vizualizari

Ajutor pentru parohia Șuștra

Duminică, 7 aprilie, în jurul orei 9,00, la biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” din Protopopiatul Lugoj, a avut loc un incendiu, care a produs pagube majore la turnul și nava bisericii. Părintele Mitropolit Ioan a ajuns la fața locului în după amiaza aceleiași zile și a constatat pagubele, având nădejdea că până de Sfintele Sărbători de Paști credincioșii să poată intra la rugăciune în biserica parohiei.   

Cei care pot și doresc să ajute Parohia Șuștra pentru repararea acoperișului devastat de incendiu o pot face în contul:   

Parohia Ortodoxă Română Șuștra
Cont IBAN: RO19CRCOX360123000448391
Banca Bega Coop, Agentia Recaș, Județul Timiș

Citeşte în continuare »
 • 8 Apr 2019
 • 1,002 vizualizari