Patriarhia Română îndeamnă la donarea de sânge şi plasmă convalescentă Covid-19

Patriarhia Română îndeamnă la intensificarea donării de sânge şi plasmă convalescentă Covid-19 în cadrul Campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”.

Comunicat de presă:

DONEAZĂ SÂNGE, SALVEAZĂ O VIAȚĂ!
Campania de donare de sânge derulată de Patriarhia Română (2014 – 2020) trebuie intensificată!

Cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, în anul 2012 a început în Arhiepiscopia Bucureștilor o campanie de donare de sânge numită „O picătură de sânge pentru viața aproapelui”.

Începând cu anul 2014, cu aprobarea Sfântului Sinod, această campanie a fost extinsă la nivel național în toată Patriarhia Română sub îndemnul „Donează sânge, salvează o viață!”.

Astfel, cea mai amplă campanie de donare de sânge din România s-a desfășurat în cooperare cu diverse instituții publice (centre regionale și județene de transfuzie, spitale, clinici, direcții de asistență socială și protecția copilului, Jandarmerie, Poliție și Armată), precum și cu organizaţii neguvernamentale (Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români și alte asociații).

Pe parcursul celor 6 ani ai campaniei „Donează sânge, salvează o viață!” au participat 40.800 de donatori, cantitatea de sânge recoltată fiind de peste 18.000 de litri.

În contextul medical și epidemiologic actual, atât de dificil, prin care trece societatea românească, Patriarhia Română adresează tuturor celor ce înțeleg valoarea salvării unei vieți umane îndemnul său de a participa la nobila acțiune a donării de sânge.

Totodată, adresează și îndemnul de a dona, conform criteriilor de eligibilitate, plasmă convalescentă Covid-19, pentru salvarea celor aflați în situație critică din cauza infestării cu noul coronavirus.

Donarea de sânge şi de plasmă convalescentă Covid-19 sunt acum cele mai luminoase şi necesare fapte de iubire jertfelnică şi de solidaritate umană!

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Citeşte în continuare »
 • 20 Nov 2020
 • 95 vizualizari

Fundaţia „Preot Ioan Olariu”, un factor activ de suport social în vremuri de restriște

În Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, Fundaţia „Preot Ioan Olariu” a împlinit 12 ani de bune făptuiri. Înființată în 2008, cu binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Corneanu, actualmente, fundația își desfășoară activitatea cu binecuvântarea Înalt­preasfin­țitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, dezvoltând sistemul de caritate, în spirit creştin umanitar, atât în Parohia Ortodoxă Iosefin din Timişoara, cât și în comunitățile parohiale din capitala Banatului şi judeţul Timiş.

Proiectul central al fun­dației, intitulat „Sprijin la distanță – o șansă pentru fiecare”, reprezintă programul prin care fundația sprijină lunar copiii și tinerii din județul Timiș care manifestă interes pentru pregătirea lor profesională, dar care provin din familii nevoiașe, cu posibilități economico-financiare precare.

„De-a lungul celor 12 ani de exis­tență ne-am orientat, cu precădere, spre copii, elevi şi studenţi care provin din familii numeroase, cu posibilităţi materiale reduse, aflaţi în pericolul de a abandona şcoala. Acestora le oferim, în mod constant, ghiozdane cu rechizite școlare, cărți, alimente, îmbrăcăminte, încălță­min­te, dar și ajutoare financiare ce acoperă cheltuielile de cazare și masă, în internat sau cămin. Pe lângă acestea, am instituit, în decursul vremii, un sistem de burse lunare, în număr de 76, pe care le-am acordat elevilor, dar și studenților de la Medicină, Asistență socială, Teologie, Științe economice și Jurnalism, precum și unor sportivi de înaltă performanță, încurajând și apreciind, în felul acesta, progresul educațional, dar și prolificitatea succeselor sportive”, a menționat președintele fundației, preotul Ionel Popescu.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a acordat, prin fundație, 7 burse unor elevi eminenți din familii cu o situație materială precară. Suma totală a burselor oferite de fundație, din 2013 și până în prezent, a ajuns la 124.103 lei.

În vederea dobândirii performan­ței școlare, dar și din dorința de a facilita accesul la educație, ca factor de formare și dezvoltare a perso­nalității umane, fundația susține, pentru copii și tineri, organizarea de cursuri şi meditaţii gratuite la română, matematică, engleză și italiană. De asemenea, a susținut, din punct de vedere financiar, un elev de liceu selectat pentru a-și continua studiile în Germania.

Tot în sprijinul copiilor, Fundația „Preot Ioan Olariu” susține financiar și atelierul de pictură pe pânză, lemn și sticlă, deschis la Centrul parohial „Sfânta Maria”, a cărui activitate a fost, actualmente, sistată din cauza pandemiei. Creativitatea reprezintă un proces de învățare aparte, iar introducerea unei ponderi mai mari de activități artistice în programul de studiu al copiilor eficientizează procesul de învățare al acestora. Nu întâmplător toți copiii și-au manifestat entuziasmul față de aceste activități creative, care, pe lângă faptul că destind, dezvoltă imaginația și gândirea, contribuind atât la dezvoltarea personală, cât și la îmbunătățirea și consolidarea relațiilor dintre ei.

Tot referitor la tinerii aflați în situații deosebite, fundația a arătat, pe parcursul celor 12 ani de existen­ță, o grijă permanentă pentru copiii din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiș, pentru copiii cu diverse probleme de sănătate internaţi la Clinica Pediatrie Bega – Clinica II Pediatrie, dar și pentru copiii cu dizabilităţi din Centrul de zi „Podul Lung” de pe lângă Primăria Timişoara, oferind articole vestimentare, alimente, dulciuri, jucării, precum și echipamente de protecție. De asemenea, fundația, pe lângă faptul că a suportat achizi­ționarea unui cărucior special pentru un copil cu handicap (4.894 lei) și a unor aparate auditive pentru o studentă de la Universitatea de Vest, în valoare de 4.695 de lei, a renovat și un salon pentru bolnavii de la Secția de Diabet a Spitalului Clinic Județean de Ur­gență „Pius Brînzeu” din Timi­șoa­ra.

Având menirea de a fi un factor veritabil al îmbunătățirii calității vieții, Fundaţia „Preot Ioan Olariu” a organizat, la Filarmonica „Banatul” din Timișoara, un concert de muzică clasică de cameră, susţinut de Cvartetul „Furiant” din Berlin şi de o companie privată de muzică de operă din Viena, atât cu scopul strângerii de fonduri, cât și al conștientizării implicării oame­nilor în diverse acțiuni filantropice.

Este necesar de evidențiat faptul că fundația și Parohia Timișoara-Iosefin au contribuit și la construirea unei locuințe pentru o familie ne­vo­iașă, cu șase copii, din localitatea timișeană Cornești.

Chiar și în contextul pandemic actual, funda­ția, împreună cu parohia, a continuat să acorde burse elevilor și studenților sârguincioși, precum și ajutoare unităților medicale din urbea de pe Bega, ca expresie a solidarității cu medicii, asistentele și personalul medical din avangarda luptei cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), care se jertfesc de nouă luni în spitale să protejeze viața pacienților infectați. Ajutoarele au constat în echipamente medicale: măști performante FF2 pentru medici, măști de protec­ție pentru bolnavi, mănuși de unică folosință, prosoape, termoscanere performante și combinezoane de protecție pentru cadrele medicale care lucrează în zona roșie, COVID-19; toate însumând mai mult de 65.000 de lei. Anticipând aplicarea scenariului S3 (roșu), generat de creșterea ratei de infectare, fundația a oferit 50 de tablete elevilor Liceului „Alexandru Mocioni” din Ciacova, județul Timiș, necesare desfășurării de activități didactice on-line, de acasă. Totodată, aceste tablete beneficiază, timp de 2 ani, de abonamente de date, susținute financiar tot de fundație.

Sursa: ziarullumina.ro

Citeşte în continuare »
 • 19 Nov 2020
 • 265 vizualizari

Cuvânt pastoral la începutul postului Nașterii Domnului

            Cu ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns și în acest an, deosebit de greu pentru întreaga societate, la postul premergător slăvitului praznic al Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Acest post de șase săptămâni, numit și „al Crăciunului”, este atestat în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii noastre dreptslăvitoare încă din secolul IV. De la Fericitul Augustin și Sfântul Leon cel Mare ne-au rămas câteva predici dedicate acestui post și pregătirii duhovnicești pentru praznicul Nașterii Domnului, predici în care este numit „postul din luna a zecea”. Părinții Bisericii ne învață că acest post, mai puțin aspru, este un post al bucuriei și ne amintește de patriarhii și drepții Vechiului Testament care au petrecut timp îndelungat în post și rugăciune, în așteptarea și nădejdea venirii lui Mesia – Izbăvitorul.

Pentru noi acest post este o perioadă specială de pregătire sufletească și trupească ca să-L primim, cu vrednicie, pe Fiul lui Dumnezeu născut în peștera din Betleem din Sfânta Fecioară Maria. Această naștere minunată este punctul în care veșnicia se intersectează cu istoria, momentul în care Dumnezeu cel milostiv îmbrățișează firea omenească, o curăță, o sfințește și o desăvârșește. Prin venirea lui Hristos în lume, omul are posibilitatea dobândirii unei vieți noi.

Nașterea Domnului este un eveniment care a binecuvântat istoria neamului omenesc. Venirea și închinarea magilor, ca mesageri ai întregii omeniri, în fața Pruncului din ieslea Betleemului, este o chemare la unitate, comuniune și împreună-lucrare –  un mesaj atât de necesar într-o societate dezbinată.

Vă îndemn, așadar, iubiții mei fii duhovnicești, să străbatem împreună această cale a postului Nașterii Domnului cu pace și bucurie. Să ne curățim sufletele prin post, rugăciune și prin Tainele Spovedaniei și Împărtășaniei.

Să nu uităm, mai ales în aceste zile de încercare, fapta cea bună și să ne îngrijim, cu dragoste frățească de cei aflați în suferințe, de cei singuri, bolnavi și neajutorați, și mai ales de frații și surorile noastre din spitale.

Vă îndemn, de asemenea, să ne rugăm pentru cadrele medicale care, cu multă dragoste și jertfelnicie, îngrijesc pe cei aflați pe patul de suferință.

În acest fel urmăm cuvântul lui Dumnezeu care, prin cuvintele proorocului Isaia, „evanghelistul” Vechiului Testament, ne spune că postul bineplăcut lui Dumnezeu presupune, pe lângă rugăciune și nevoință personală, lepădarea de egoism și aplecarea spre confrații care se confruntă cu multe lipsuri materiale: „Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine.” (Isaia 58, 7).

Urmând acestor îndemnuri creștinești, avem nădejdea că Pruncul Hristos se va sălășlui și în Betleemul inimii noastre, în casa sufletului nostru pe care am pregătit-o prin rugăciune, post, iertare și milostenie.

Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului

† IOAN

PS: În această perioadă a postului Nașterii Domnului, în toate bisericile și mănăstirile din eparhia Timișoarei se vor organiza colecte pentru strângerea de fonduri care se vor îndrepta spre frații noștri aflați în suferință.

Citeşte în continuare »
 • 14 Nov 2020
 • 479 vizualizari

S-a scris Prologul „Școlii Teofania”, ediția I – Timișoara 2020

 În ziua de 13 noiembrie a.c. (Ziua Mondială a Bibliei), s-a desfășurat la Timișoara, simpozionul internațional intitulat ȘCOALA TEOFANIA – Simpozion Internațional de Exegeză Biblică, care a reunit teologi ortodocși români din opt țări, de pe trei continente (America, Australia și Europa). Simpozionul a fost organizat de Mitropolia Banatului în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Litere, Istorie și Teologie și Academia Română, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Deschiderea oficială a avut loc online, așadar, vineri 13 noiembrie, de la orele 09:30.

În Cuvântul de deschidere al părintelui Nichifor Tănase, consilier învățământ Arhiepiscopia Timișoarei, coordonatorul acestui proiect, acesta a făcu referire la alocuțiunea Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, despre locul teologiei în spațiul public și în Universitate, prilejuit de festivitatea de deschidere și inaugurare a noului sediu al Facultății de Teologie, la care au participat prof. Univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, cadre didactice și studenți  de la facultățile de Teologie și Istorie. Înaltpreasfinția Sa a subliniat atunci faptul că prin atribuirea noului sediu și Facultății de Teologie, s-a „oferit un loc lui Hristos în zona centrală a Timișoarei”. Părintele Mitropolit Ioan evidențiase, de asemenea, și faptul că, prin funcționarea Facultății de Teologie în acest spațiu, „se desăvârșește, abia acum, decretul regal de înființare a Universității de Vest Timișoara cu cele 3 facultăți, Istorie, Litere și Teologie, semnat de regele Mihai I al României în anul 1944”.

Simpozionul de exegeză biblică „Școala Teofania”, prin orientarea sa, predilect internațională, și-a propune să valorifice, prin prezența unor teologi români care predau în marile centre universitare de pe trei continente, existența unei teologii și a unei culturi teologice românești, aflată în situație itinerantă, și care produce valoare culturală și spiritual, creată de către aceștia în diasporă, la nivelul cel mai înalt al excelenței academice, fidelă tradiției ortodoxe și purtătoare a unui testament al părintelui Dumitru Stăniloae, acela de a fi și contemporană, și orientată spre viitor, în același timp.

Pornind de la explicarea semnificației afișului evenimentului, observăm că acesta este structurat ca o experiență a luminii în razele unui nimb luminos de la Moise la Serafim de Sarov. Pe de o parte, această simbolistică are legătură cu cunoașterea și exegeza teofanică a Bibliei. Pe de altă parte, dacă cunoașterea (gnosis) ca fundament (episteme) și spațiu universitar (paideia) este o lumină a rațiunii, cu atât mai mult, este lumină și cunoașterea teologică prezentă în același spațiu al cunoașterii. Teologia ‘odihnește’ pe om, este o știință ‘terapeutică’ (cu atât mai mult în aceste vremuri pandemice), însă, în mediul universitar, ea respectă și criteriile unei științe în sine și exigențele unei discipline de sine stătătoare, care introduce în dialectica dintre „Adevăr și demonstrație”.

Academia Română, promotoare a valorilor culturale și științifice românești, partenerul evenimentului, a fost reprezentată la deschiderea evenimentului de către Președintele Filialei Timișoara, domnul Academician Prof. univ. dr. Dan Dubină. Datorită sprijinului financiar și logistic oferit pentru organizarea acestui simpozion au fost prezenți, de asemenea, prorectorul Universității de Vest, domnul professor univ. dr. Cosmin Enache, președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Alin Nica, împreună cu conducerea Facultății de Litere, Istorie și Teologie, reprezentată de doamna decan, professor univ. dr. Loredana Pungă.

Printre participanții internaționali s-au numărat: cel mai renumit teolog român de Exegeză a Noului Testament (Părintele Vasile Mihoc), doi dintre cei mai renumiți profesori pe relația dintre Știință și Teologie de la Paris (Răzvan Ionescu) și Sydney (Doru Costache), doi profesori de Orientalistică din Sebia (Danilo Mihajlović) și Bosnia (Boško Erić), doi  profesori de la Universitatea din Viena, specializați în Etică Socială (Cezar Marksteiner-Ungureanu) și Teologie Sistematică (Ioan Moga, care deține primul și singurul post universitar dedicat teologiei ortodoxe la Universitatea din Viena); doi profesori din Germania, Ionuț Daniel Băncilă de la Universitatea din Erfurt (membru asociat al Institutului de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române) și Ioan Popoiu (cu studii la Universitățile din Marburg și Tübingen și care fost asistent la catedra de  Noul Testament la Universitatea din Frankfurt), un teolog din Anglia, Dragoș Herescu este Directorul Institutului pentru Studii Creștin Ortodoxe din Cambridge (IOCS), un professor din Canada, Dragoș Giulea de la Concordia University (cel care deține un doctorat în filozofie la Institutul de Filozofie și Psihologie al Academiei Romane cu teza Teoria procesualității în ontologia lui Constantin Noica și un doctor in Religious studies – specialitatea patristică, la Marquette University, SUA). De asemenea, acestor teologi din Australia și Europa, se adaugă încă trei români din America: Radu Bordeianu, de la Duquesne University (care a ocupat funcția de președinte al Societății Teologice Ortodoxe din America, este membru al Comisiei de Dialog Teologic Ortodox-Catolic din America de Nord și, de asemenea, unul dintre co-fondatorii grupului de dialog evreiesc-creștin din Pittsburgh), Silviu Bunta (University of Dayton & St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary) și Bogdan Bucur de la St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, New York (de notat faptul că predecesorii săi la catedra de Patristică de aici sunt nume cunoscute ale teologiei ortodoxe, Georges Florovsky și John Meyendorff, creatorii curentului teologic neo-patristic din secolul XX).

Organizatorii le-au mulțumit tuturor participanților pentru împărtășirea cercetării academice și lea-u lansat invitația de participare și la cea de a doua ediție a Școlii Teofania, la Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 13 Nov 2020
 • 286 vizualizari

Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2020

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis pentru prima duminică din Postul Naşterii Domnului 2020 o scrisoare pastorală tuturor credincioşilor din Patriarhia Română.

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2020, privind însemnătatea Anului omagial al pastorației părinților și copiilor şi a Anului comemorativ al filantropilor ortodocși români, în Patriarhia Română

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler
şi preaiubiţilor credincioşi din Patriarhia Română,

Har, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Continuând tradiția începută în anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2020 ca ,,Anul omagial al pastorației părinţilor şi copiilor” şi ,,Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români”, în Patriarhia Română.

Cele două teme, omagială și comemorativă, evidențiază două coordonate cu o importanță majoră în viața și activitatea bisericească. Pe de o parte, omagierea pastorației părinților și copiilor are ca scop cultivarea vieții creștine în familie și promovarea educației creștine în societatea contemporană.

Pe de altă parte, comemorarea filantropilor ortodocși români are ca scop promovarea filantropiei creștine astăzi, ca lucrare esențială în activitatea Bisericii, inclusiv prin identificarea marilor filantropi care, de-a lungul timpului, au susținut spiritual și material activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române.

Dreptmăritori creștini,

Familia a ocupat întotdeauna un loc central în învățătura și viața creștină, fiind cadrul intim cel mai de preț pentru cultivarea iubirii conjugale, părintești, filiale și frățești. Atât Sfânta Scriptură, cât și Sfânta Tradiție ne oferă mărturie despre faptul că familia este binecuvântare și icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, un spațiu sacru al lucrării harului dumnezeiesc, orientat spre viață și iubire eternă.

În calitate de instituție umană fundamentală, familia a fost creată și binecuvântată de Dumnezeu în Rai, „… Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: «Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți!»” (Facere 1, 27-28). De asemenea, familia a fost binecuvântată şi cinstită de Mântuitorul Iisus Hristos prin prezența Sa la nunta de la Cana Galileii (cf. Ioan 2, 1-11), unde a săvârșit minunea transformării apei în vin, arătând astfel valoarea sfântă a familiei conjugale pentru viața Bisericii.

Familia, binecuvântată de Dumnezeu spre a cultiva iubirea reciprocă şi a da naștere copiilor, este izvor de viață sfântă pentru fiecare popor şi pentru întreaga umanitate. În familie, relația părinți-copii se înțelege mai ales din perspectiva relației omului cu Dumnezeu.

Copiii nu se nasc doar pentru o viață terestră, ci se nasc și ca să poată deveni, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu după har (Ioan 1, 12-13) și să dobândească  viața veșnică prin credinţă şi fapte bune.

De aceea, familia a fost numită adesea „mica biserică” sau „biserica de acasă” (ecclesia domestica), tocmai pentru caracterul ei comunitar și atmosfera de sfințenie pe care trebuie să o cultive.

În familie, copilul învață ce înseamnă dragostea părintească, învață să vorbească, învață să se roage, învață credința în Dumnezeu şi tot aici, în familie, el învață dărnicia sau generozitatea.

Sfântul Ioan Gură de Aur amintește că, pentru a fi părinte, nu este de ajuns să dai naștere la copii, ci trebuie să le oferi şi educație. În acest sens, Sfântul Ioan îndeamnă „să ne străduim să-i învățăm pe copii noștri virtutea și să chemăm peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că aceasta este cea mai mare bogăție, care sporește în fiecare zi bogăția noastră. Nimic nu-i egal cu virtutea, nimic nu-i mai puternic decât ea”[1].

Din nefericire, mutațiile și transformările din ultimele secole au condus la o slăbire a rolului și a importanței familiei în societate.

În lumea de azi, părinții și copiii trăiesc într-o realitate secularizată și confuză din punct de vedere spiritual; ei se confruntă cu multiple provocări și crize, precum: îndepărtarea de valorile tradiționale, sărăcia, șomajul, alcoolul, infidelitatea, divorțul, nesiguranța zilei de mâine, instabilitatea și dezorientarea, înstrăinarea reciprocă, migrația, conflictele personale etc.

În acest context, în care sunt propuse „modele” străine de valorile creștine, este necesar să afirmăm cu tărie sfințenia căsătoriei, solidaritatea în familie şi între familii, demnitatea maternității, a paternității, a filiației şi a fraternității, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate în comuniune de iubire şi coresponsabilitate.

Cunoscând provocările actuale la adresa familiei creştine, preoţii ortodocşi sunt îndemnaţi să ajute personal, dar și să încurajeze pe credincioșii mireni să sprijine material și spiritual familiile numeroase, familiile monoparentale sau familiile aflate în situații dificile, inclusiv prin activități de formare religios-morală a copiilor din comunitate.

În scopul dezvoltării unei educații temeinice pentru viaţă binecuvântată, Biserica trebuie să îndrume în primul rând părinții să acorde mai mult timp educației copiilor, întrucât caracterul copiilor se formează nu numai prin vorbe şi sfaturi, ci şi prin viaţa şi exemplul părinţilor. Clement Alexandrinul amintește că „o căsătorie fericită nu trebuie judecată nici după bogăție, nici după frumusețe, ci după împlinirea virtuții”[2]adică după calitatea vieții spirituale a familiei.

Părinții sunt chemaţi să trăiască viața creștină prin rugăciune şi fapte bune, dar şi să cultive iubirea şi dărnicia în familie, după chipul iubirii milostive a Preasfintei Treimi, astfel încât familia să fie mereu izvor de iubire şi de bucurie pentru copii.

În egală măsură, părinţii sunt chemaţi să ocrotească viaţa încă de la zămislire şi să îi înveţe pe copii să preţuiască sănătatea ca dar al lui Dumnezeu, ce trebuie apărat și cultivat cu responsabilitate.

Iubiți credincioși,

În anul 2020, Biserica Ortodoxă Română îi comemorează pe filantropii ortodocși români. Între virtuțile distincte ale poporului român, cultura dărniciei, a dăruirii sau a omeniei reprezintă o moștenire importantă a valorilor şi normelor care au modelat spiritualitatea şi cultura neamului românesc.

Rodirea Evangheliei iubirii smerite şi milostive a lui Hristos în spiritualitatea poporului român a condus la manifestarea iubirii faţă de Dumnezeu şi de aproapele în forme concrete, exprimate fie individual şi spontan, fie instituțional şi sistematic.

Biserica Ortodoxă Română îi pomenește cu recunoștință pe toți cei care s-au străduit, de-a lungul istoriei, să dezvolte cultura creștină a dărniciei. Printr-un asemenea efort, ierarhi, preoți și diaconi, monahi și mireni au contribuit pilduitor la organizarea lucrării social-filantropice a Bisericii în mijlocul poporului român.

În mod deosebit, evocăm numele unor evlavioși și darnici domnitori români, precum Sfântul Neagoe Basarab (1512-1521), ctitorul bolniței (cămin pentru bolnavi) de la Mănăstirea Bistrița, Sfântul Constantin Brâncoveanu (1688-1714), ctitorul bolniței de la Mănăstirea Brâncoveni, domnitorul Grigorie II Ghica, fondatorul spitalului Mănăstirii Sfântul Pantelimon de lângă București (1757).

În Moldova, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a construit bolnițele de la Putna și Pătrăuți, domnitorul Constantin Racoviță Cehan a avut inițiativa întemeierii spitalelor lor Sfântul Proroc Samuil din Focşani și Precista din Roman, iar Grigorie al V-lea a întemeiat ospiciul Galata din Iași, toate acestea fiind în grija unor așezăminte monahale.

O valoroasă activitate filantropică a fost desfășurată și de către ierarhii Bisericii noastre.  În Țara Românească s-au evidențiat Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul (1708-1716) care, în Așezământul Mănăstirii Antim, a prevăzut sume pentru educaţia copiilor săraci, pentru înmormântarea sărmanilor, miluirea săracilor, găzduirea străinilor etc.; Mitropolitul Grigorie al II-lea, alături de domnitorul Alexandru Ipsilanti, a fost întemeietorul primului așezământ pentru orfani din Țara RomâneascăSfântul Ierarh Calinic, starețul Mănăstirii Cernica (1818-1850) și Episcop al Râmnicului (1850-1868), supranumit de popor „vindecătorul bolnavilor și miluitorul săracilor, a ctitorit bolnița din ostrovul Sfântul Gheorghe de la Mănăstirea Cernica; Mitropolitul Nifon Rusăilă (1850-1875) a înființat Seminarul Nifon din București, care oferea numeroase burse de studiu elevilor săraci și eminenți (1875).

Moldova a cunoscut o bogată activitate de binefacere în special în timpul Mitropolitului Anastasie Crimca, ctitorul bolniței de la Dragomirna (1602) și al unui spital în Suceava (1619), precum și în vremea Mitropolitul Veniamin Costachi (1803-1808, 1812-1821, 1823-1842), care și-a lăsat toate bunurile moștenire spre a fi folosite în scopuri filantropice; de asemenea, s-au remarcat Sfântul Mitropolit Iosif Naniescu cel Milostiv (1875-1902) și Episcopul Ioanichie Hasan al Romanului (1747-1769), fondatorul bolniței de lângă biserica Precista Mare din Roman.

Cel mai de seamă ierarh filantrop al Transilvaniei a fost Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna (1864-1873), care s-a îngrijit permanent de ajutorarea elevilor săraci și silitori la învățătură. De asemenea, Mitropolitul Vasile Lăzărescu (1947-1962) a contribuit substanțial la zidirea Catedralei mitropolitane din Timișoara, a acordat ajutoare materiale românilor din Basarabia și Transnistria și i-a sprijinit financiar pe românii asupriți de regimul comunist, iar Mitropolitul primat Miron Cristea (1919-1925), viitorul Patriarh al României (1925-1939), a inițiat înființarea unui Seminar pentru orfanii de război, la Câmpulung-Muscel.

Împreună cu domnitorii și ierarhii amintiți, numeroși filantropi mireni s-au evidențiat de-a lungul timpului prin fapte de binefacere generoase.

Între aceștia, se numără spătarul Mihail Cantacuzino (1640-1716), ctitorul Mănăstirii și Spitalului Colțea din București, Safta Brâncoveanu (1776-1857), ctitorul Spitalului Brâncovenesc din București, Clucerul Gheorghe Boldescu (1775-1845) din Ploiești, Theodor Balș (1790-1867) din Darabani, Moldova, Anastasie Bașotă (1796-1869) din Botoșani, Emanuil Gojdu (1802-1870) din Oradea, Alexandru Mocioni (1841-1909) și Emanuil Ungurianu (1846-1929) din Timișoara, Vasile Stroescu (1845-1926) din Basarabia, Familia GolescuHagi Pop (†1808) și Alexandru Lebu (1835-1918) din Sibiu, Vasile Adamachi (1817-1892) din Iași, Stroe Belloescu (1838-1912) din Câmpina, Iorgu Dumitrescu (1851-1934) din Răcari, Teodor Stănescu (1868-1915) din București, Anastase Simu (1854-1935) din Brăila, Elena Dalles (1849-1921) din Giurgiu, Dumitru Seceleanu (1857-1932) din Buzău, și alții ale căror chipuri și activități au fost evidențiate pe parcursul Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români, atât prin reportajele, documentarele și materialele difuzare de Televiziunea și Radio TRINITAS sau publicate în cotidianul religios Lumina, cât și în cadrul diverselor acțiuni comemorative organizate de eparhii.

În secolul XX, în România, activitatea filantropică instituțională a Bisericii a fost brutal întreruptă, pentru aproape o jumătate de veac, odată cu instalarea regimului comunist (1946-1989), tocmai în perioada când cea mai populară temă era chiar asistența socială.

Aflată sub prigoana comunistă, Biserica a fost nevoită să-şi exercite doar misiunea ei sacramentală, liturgică şi pastorală, fără să desfășoare activități social-filantropice instituționale și fără să i se permită o prezență activă în societate.

Abia după anul 1989, când cultele religioase au primit libertatea reală de organizare şi slujire în societatea românească, vechea tradiție filantropică a Bisericii a revenit în actualitate. Astăzi Biserica Ortodoxă Română contribuie în mod sistematic și substanțial la alinarea suferințelor oamenilor, atât prin lucrarea liturgică, duhovnicească și pastorală, cât și prin lucrarea de asistență socială și filantropică.

În prezent, Biserica Ortodoxă Română deține un spital (102 paturi, 2 săli operație, ATI, laborator analize), 20 de centre medico-sociale, 55 de centre de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, 3 centre de recuperare neuromotorie (tip ambulatoriu), 3 centre pentru îngrijiri paliative, un serviciu de ambulanță și 49 de cămine pentru persoane vârstnice.

Astfel, opera social-filantropică a Bisericii este inspirată din lucrarea filantropică, vindecătoare, sfințitoare și mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos şi are, totodată, o profundă dimensiune pastorală, exprimând o credință lucrătoare prin iubire darnică şi contribuind la cultivarea comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii, adică la dezvoltarea unei culturi a dărniciei sau a generozităţii.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Postul Naşterii Domnului, care începe astăzi, este, în primul rând, o perioadă de pregătire spirituală, de sfințire a sufletului și a trupului nostru, prin Spovedanie şi Împărtăşanie. Totodată, este și un prilej de întărire a comuniunii, de întrajutorare și de fapte de milostenie, care sunt roade ale dreptei credințe, expresii concrete ale iubirii noastre smerite față de Dumnezeu și de oameni.

Traversăm o perioadă extrem de dificilă privind sănătatea și chiar viața noastră și a persoanelor dragi nouă. Mulți dintre români sunt încercați de noua epidemie. Prin urmare, este mare nevoie de mai multă rugăciune, de solidaritate și ajutorare frățească.

De aceea, este necesar să transformăm această perioadă de criză medicală într-o perioadă de întărire în credință, prin rugăciune, și de sporire a dragostei noastre față de semeni, prin fapte bune, pentru a mărturisi ,,cu vrednicie și cu dreptate” Evanghelia iubirii lui Hristos.

În acest sens, ne adresăm preoţilor şi credincioşilor Sfintei noastre Biserici cu îndemnul părintesc de a se organiza, la parohii, mănăstiri, protopopiate şi la centrele eparhiale, pentru a veni în ajutorul celor aflaţi în suferinţă şi în lipsuri, familiilor sărace, familiilor cu mulţi copii, bătrânilor și persoanelor singure, fără copii sau rude, cu precădere celor care locuiesc în mediul rural.

Având încredințarea că veți arăta şi în acest an dărnicie creștină şi veţi răspunde cu dragoste chemării noastre părinteşti în această lucrare sfântă de binefacere și ajutorare, vă mulţumim pentru generozitatea arătată în anii precedenţi şi vă reamintim cuvintele Domnului Iisus Hristos: ,,Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5, 7).

În încheiere, exprimăm recunoștință și prețuire față de toți cei care sprijină activitățile pastorale, educaționale și social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române, precum și faţă de toţi ortodocşii români milostivi sau darnici. Îi îndemnăm să continue cu multă râvnă și bucurie lucrarea lor generoasă şi folositoare, spre slava Preasfintei Treimi și spre binele poporului român.

Cu multă prețuire, vă îmbrățișăm părintește și vă împărtășim binecuvântarea apostolică: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi!”(2 Corinteni 13, 13).

† DANIEL

Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei și
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

† Teofan,Arhiepiscopul Iașilor șiMitropolitul Moldovei și Bucovinei† Laurențiu,Arhiepiscopul Sibiului șiMitropolitul Ardealului
† Andrei,Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului† Irineu,Arhiepiscopul Craiovei șiMitropolitul Olteniei
† Ioan,Arhiepiscopul Timișoarei șiMitropolitul Banatului† Petru,Arhiepiscopul Chișinăului,Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor
† Iosif,Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale† Serafim,Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord
† Nicolae,Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi† Nifon,Mitropolit onorific, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal
† Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului† Calinic,Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
† Irineu,Arhiepiscopul Alba-Iuliei† Varsanufie,Arhiepiscopul Râmnicului
† Ioachim,Arhiepiscopul Romanului și Bacăului† Calinic,Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului
† Ciprian,Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei† Casian,Arhiepiscopul Dunării de Jos
† Timotei,Arhiepiscopul Aradului† Ignatie,Episcopul Hușilor
† Lucian,Episcopul Caransebeșului† Sofronie,Episcopul Ortodox Român al Oradiei
† Iustin,Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului† Nicodim,Episcopul Severinului și Strehaiei
† Antonie,Episcopul de Bălți† Veniamin,Episcopul Basarabiei de Sud
† Vincențiu,Episcopul Sloboziei și Călărașilor† Andrei,Episcopul Covasnei și Harghitei
† Galaction,Episcopul Alexandriei și Teleormanului† Ambrozie,Episcopul Giurgiului
† Sebastian,Episcopul Slatinei și Romanaților† Visarion,Episcopul Tulcii
† Petroniu,Episcopul Sălajului† Gurie,Episcopul Devei și Hunedoarei
† Daniil,Episcopul Daciei Felix† Siluan,Episcopul Ortodox Român al Ungariei
† Siluan,Episcopul Ortodox Român al Italiei† Timotei,Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei
† Macarie,Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord† Mihail,Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande
† Ioan Casian,Episcopul Ortodox Român al Canadei† Varlaam Ploieșteanul,Episcop-vicar Patriarhal
† Ieronim Sinaitul,Episcop-vicar Patriarhal† Timotei Prahoveanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor
† Ilarion Făgărășanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului† Benedict Bistrițeanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului
† Paisie Lugojeanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei† Marc Nemțeanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
† Sofian Brașoveanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului† Damaschin Dorneanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
† Emilian Crișanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului† Timotei Sătmăreanul,Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului
† Atanasie de Bogdania,Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei† Teofil de Iberia,Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

[1] Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, în colecția PSB, vol. XXII, EIBMBOR, București, 1989, p. 329.
[2] Clement Alexandrinul, Stromata a IV-a, în colecția PSB, vol. V, EIBMBOR, București, 1982, p. 290.

Pastorala poate fi descărcată în format PDF aici.

Citeşte în continuare »
 • 12 Nov 2020
 • 210 vizualizari

Arhiepiscopia Timișoarei ajută din nou spitalele timișorene

În această perioadă, grija Părintelui Mitropolit Ioan se îndreaptă spre secțiile de terapie intensivă ale spitalelor „Victor Babeș” și județean din Timișoara.

În acest sens, au fost achiziționați 1000 m de material din care măicuțele de la Centrul eparhial au confecționat lenjerii de pat de unică folosință, precum și alte echipamente de protecție, necesare în cele două unități medicale.

Grija permanentă a Părintelui Mitropolit Ioan pentru cei aflați pe patul de suferință constituie un exemplu pilduitor pentru noi toți și, în același timp, o chemare la împreună lucrare, la solidaritate și la comuniune de iubire ,mai ales în aceasta perioada de pandemie .

Activitatea socială a Arhiepiscopiei Timișoarei se desfășoară prin implicarea sectorului social-filantropic care, în funcție de multele cereri, încearcă să ofere ajutor și contribuie la susținerea eforturilor autorităților, instituțiilor și ONG-urilor în lupta cu acest agent patogen SARS-CoV-2.

Citeşte în continuare »
 • 10 Nov 2020
 • 420 vizualizari

Donație pentru Casa Austria

La solicitarea cadrelor medicale de la spitalul timișorean Casa Austria, unde sunt internați în jur de 50 bolnavi infectați cu virusul Sars-Cov-2, Fundația „Filantropia” a Arhiepiscopiei Timișoarei și Parohia Ortodoxă Română Timișoara Iosefin, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, au acordat, în regim de urgență, materiale necesare îngrijirii bolnavilor, în sumă de 3500 lei.

Donația a fost primită cu mare bucurie de către medicii și asistentele unității medicale, uimiți că solicitarea transmisă azi dimineață a fost rezolvată într-un interval de timp atât de scurt. De asemenea, în urma discuțiilor cu personalul medical de la acest spital, vor mai fi donate, în zilele următoare, obiecte de strictă necesitate și aparatură medicală: termometru frontal, tensiometru și pulsoximetru. Așadar, Biserica răspunde, încă o dată prompt la solicitările primite din partea cadrelor medicale, dăruite cu trup și suflet îngrijirii și tratării semenilor noștri aflați pe patul de suferință.

Bunul Dumnezeu să le dăruiască tuturor bolnavilor și cadrelor medicale sănătate, putere și cele de folos spre mântuire.

                   Biroul de presa al Centrului eparhial

Citeşte în continuare »
 • 9 Nov 2020
 • 320 vizualizari

Sfințirea Sf. Cruci a bisericii parohiale din Berecuța

            În ziua cinstirii Sfinților Arhangheli, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a poposit în parohia Berecuța din protopopiatul Deta.

            La ceas de seară, Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan a sfințit crucea care va străjui de acum biserica parohială. Achiziționată prin jertfa credincioșilor și la inițiativa P. C. Părinte Zoran Milovanov, crucea cea nouă va înlocui pe cea veche, deteriorată de trecerea anilor.

            S-a săvârșit slujba Aghesmei Mici de către soborul alcătuit din P. On. Părinte Ioan Prisăcean, protopopul Detei, Zoran Milovanov, parohul locului, P. Cuv. Părinte Nicon Karicianac, starețul Mănăstirii ,,Sfântul Gheorghe” și P. C. Părinți Adam Rugaci (pensionar), Valentin Bugariu (parohia Birda), Călin Negrea (parohia Gătaia), Iulian Popa (parohia Colonia Gătaia), Jivoine Maletici (parohia sârbă Denta), Dan Dologa (parohia ucraineană Remetea Mică) și Sebastian Andrei Petrescu (parohia Percosova).

            În cuvântul de învățătură rostit cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului a prezentat semnificația Sf. Cruci pentru biserica din localitate cât și pentru enoriașii ei. Totodată Înaltul Ierarh a avut cuvinte de apreciere la lucrările capitale făcute în anii trecuți la interiorul bisericii.

            Au fost prezenți cu acest prilej monahiile de la Centrul Eparhial, mai mulți credincioși din parohie și din filia Mănăstire a parohiei Berecuța și credincioși din parohiile învecinate.

Citeşte în continuare »
 • 8 Nov 2020
 • 512 vizualizari

Finala Concursului Sfântul Iosif

         În data 5 noiembrie 2020 a avut loc în mediul online, pe platforma Meet oferită de Google, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, finala Concursului județean de creație „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, ediția a X-a și a reunit la cele șase secțiuni 82 de elevii, calificați de la cele 10 centre zonale din cadrul eparhiei.

          Concursul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș prin Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara și de Arhiepiscopia Timișoarei prin Centrul Educativ-Misionar ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” al Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Fabric Est. Concursul a fost inclus pe Agenda Culturală a Consiliului Județean Timiș pe anul 2020, fiind cofinanțat de această instituție prin Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș cu suma de 8.000 lei.    Alături de cei 82 de finaliști din 23 școli și parohii din județul Timiș, au fost prezenți cei 37 de îndrumători ai acestora, precum și părinții elevilor, care i-au sprijinit să se logheze la finala concursului.

          Din partea Inspectoratului Școlar Județean Timiș a fost prezentă doamna Prof. Daniela Buzatu, inspector la disciplina Religie, care a transmis un mesaj din partea conducerii inspectoratului și a apreciat calitatea prezentărilor elevilor, dar și implicarea activă a profesorilor de Religie, și nu numai.   

          Din partea Centrului Eparhial a participat părintele Nichifor Tănase, consilier pentru învățământ, care și-a exprimat bucuria că prin implicarea părintelui Cristian Tomescu, referent catehetic al Arhiepiscopiei Timișoarei, la acest concurs s-au strâns atâția finaliști, neuitând situația epidemiologică în care ne găsim și de modul nou de lucru pe care trebuie să-l abordăm în activitatea catehetică. Juriul finalei a fost format din trei persoane: pr. dr. Sorin Constantin Lungoci, Ruicu Florin, actor la Teatrul de Stat din Reșița și Adrian Rujiska.

             Tema concursului a fost Milosteniafapta iubirii. În realizarea: desenelor şi a eseurilor, în alegerea poeziilor, a pricesnelor și a cântărilor psalnice elevii au luat în considerare următoarele aspecte legate de tema concursului: credința în Domnul Iisus Hristos și porunca iubirii aproapelui, temeiul creștin al milosteniei, mila sau milostenia sufletească și trupească, capitolul 25 din Evanghelia de la Matei – milostenia criteriu de judecată, fericirea a cincea: ,,Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”(Matei 5, 7) și situații concrete de trăire și manifestare a milosteniei.

              La finală eleva Delliomini Alma din Lugoj prin eseul său ne-a spus următoarele despre milostenie: ,,Prin milostenie se trezește conștiința noastră, adesea ațipita în fața dramei sărăciei. Iisus Hristos ne îndeamnă să facem fapte de milostenie trupească: să dăm de mâncare celor flămânzi, să îi îmbrăcăm pe cei săraci, să îi tămăduim pe bolnavi, să-i îngropăm pe cei trecuți la viața veșnică. De asemenea, ne invită spre milostenia sufletească: să-i mângâiem pe cei nefericiți, să-i sfătuim pe cei lipsiți de înțelepciune, să-i atenționăm cu blândețe pe cei ce o iau pe căi greșite, să iertăm, întru cât nimeni nu este lipsit de păcat, cu atât mai puțin noi, muritorii de rând, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei vii și pentru cei morți”.

           Scopul concursului, conform regulamentului, are în vedere dezvoltarea spirituală, morală și culturală a elevilor creştin-ortodocşi prin intensificarea cooperării şi colaborării în domeniul învăţământului religios preuniversitar între Biserică, şcoală, familie și comunitate.

Citeşte în continuare »
 • 7 Nov 2020
 • 50 vizualizari

Slujba înmormântării Părintelui ieromonah Varlaam Almăjanu, starețul Mănăstirii Partoș

Miercuri 4 noiembrie, de dimineaţă la mănăstirea Partoş s-a săvârşit Sfânta Liturghie de către mai mulţi preoţi în frunte cu părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din eparhie.

La orele 11:30 sicriul cu trupul neînsufleţit al părintelui stareţ Varlaam a fost adus la mănăstire, de la spitalul din Timişoara, în sunetul clopotelor, după care a fost depus pentru puţin timp în biserică, unde s-a citit Psaltirea.

La orele 12 Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, înconjurat de părintele vicar eparhial Ionel Popescu şi de mai mulţi preoţi şi diaconi, a dat binecuvântarea pentru rânduiala înmormântării călugărilor. Din soborul slujitorilor au făcut parte şi delegaţi ai Centrelor eparhiale de la Arad şi Caransebeş. De asemenea, monahi şi monahii din toate părţile Banatului au luat parte la tristul eveniment din viaţa mănăstirii Partoş. De faţă au fost sute de credincioşi şi credincioase. Răspunsurile la strană au fost date de cântăreţi veniţi din Timişoara şi din alte părţi. La momentul rânduit s-a dat citire necrologului, după care Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a rostit un emoţionant cuvânt de învăţătură.

La final, preoţii au purtat sicriul împrejurul celor două biserici ale mănăstirii, după care la mormântul săpat în spatele bisericii de lemn, sicriul a fost depus spre odihnă, în așteptarea învierii de obşte.

Citeşte în continuare »
 • 4 Nov 2020
 • 1,390 vizualizari