Părintele conferențiar dr. Nicolae Belean a plecat să cânte în ceruri

Părintele conf. dr. Nicolae Belean a văzut lumina zilei în comuna Bocsig, județul Arad, din părinții Simion si Rafila, la data de 11 octombrie 1946. A absolvit școala primară și gimnazială în satul natal. S-a înscris, la recomandarea preotului din satul natal la Seminarul teologic din Caransebeș, în anul 1960. Pentru că de timpuriu a avut inclinații spre muzică, preotul din sat a plătit orele de vioară pe tot parcursul școlarizării la Caransebeș pentru a adânci pasiunea  pentru arta sunetelor.

A continuat studiile la Facultatea de Teologie din Sibiu, a continuat și pregătirea muzicală cu distinsul compozitor și profesor universitar Gheorghe Șoima, la recomandarea căruia a fost înscris la Școala de muzică din Sibiu, secția canto și pian tehnic. Fiind înzestrat de Dumnezeu cu talent muzical, încă din perioada studenției a instruit și dirijat un grup vocal de studenți, (în anumite momente  festive și corul facultății), desemnat fiind de către profesorul de muzică Gheorghe Şoima, care l-a apreciat pentru strădania și activitatea depusă în domeniul  muzicii religioase.

După terminarea facultății, în anul 1972, a fost numit profesor de cântare bisericească la seminarul Teologic din Caransebeș, fiind urmașul unor prestigioși profesori de muzică: George Petrescu, Antoniu Sequens, Nicolae Popovici, Constantin Vladu și Ioan Teodorovici. A funcționat la catedră până în anul 1995. Între anii 1990-1995, a îndeplinit și funcția de director al Seminarului.

La Seminarul din Caransebeș, a continuat efortul înaintașilor în domeniul activității corale, (mai ales pentru faptul că în Banat exista o tradiție recunoscută a activității corale). Astfel a îmbogățit repertoriul corului de elevi nu numai cu răspunsuri liturgice de diferiți autori, ci și cu diverse concerte religioase de compozitori celebri și cântări cu caracter patriotic, continuând în același timp și instruirea orchestrei școlii înființată de către pr. Ioan Teodorovici.

Formația corală bărbătească „Orfeu” a Seminarului Teologic din Caransebeș a participat la multe festivaluri și concursuri în țară și străinătate. Astfel între 1990 și 1995, corul a participat la Concursul coral „Iosif Velceanu”, Reșița (1990) la care a luat locul I, la festivalul Corurilor de Copii și Tineret de la Marga, la Arad, Deva, Pitești. A fost invitat să participe la un mare spectacol susținut în Sala radiodifuziunii române din București. În afara granițelor, au fost susținute concerte la Caen, Orleans și Paris (s-a concertat și în catedrala Notre-Dame) Franța, Chișinău  (Basarabia), Graz, Viena, (Austria), Munchen (Germania), și la Roma, în cetatea Vaticanului.

La îndemnul vrednicului de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, în anul 1995, a ocupat prin concurs, catedra de Muzică religioasă și ritual, de la Facultatea de Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. S-a înscris la  cursurile de doctorat în specialitatea Istoria muzicii religioase, la Secția de Muzicologie de pe lângă Academia Română din București, obținând doctoratul cu tema: „Trăsăturile caracteristice ale muzicii religioase bănățene, evoluția în timp și originea sa bizantină”.

În calitate de cadru didactic universitar a publicat șase cărți de specialitate, peste 33 de articole și studii în revistele de profil și a participat la zeci de concursuri și festivaluri corale.

Între anii 1998-2007 a activat și ca Inspector de specialitate la disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, implicându-se activ în promovarea acestei discipline la nivelul județului, sprijinind profesorii de Religie în activitatea lor în acei ani dificili în care această nouă materie școlară s-a impus în programul curricular al școlilor.

În anul 1995, a continuat activitatea la Facultatea de Teologie din Timișoara, unde a înființat corul mixt al studenților teologi, cu care a participat în același an, la Concursul de coruri de la Roma-Vatican, unde fusese cu un an în urmă cu elevii de la seminar. Corul a avut o evoluție foarte bună obținând premiul II și medalia de argint.

Între anii 1995-1997 corul studenților teologi a mai participat în țară la diferite festivaluri și concursuri cum ar fi concursul coral „Ion Vidu” de la Lugoj, Concursul coral de la Orăștie, la care s-a obținut premiul I, a mai participat încă odată la Concursul de la Roma – Vatican în anul 1997, obținând, din nou, premiul II și a doua medalie de argint.

Pe lângă activitatea muzicală desfășurată la catedra de muzică de la Facultate, a mai înființat și instruit câteva coruri în zona Banatului, la Beregsău-Mare, Periam, Ghiroda, Recaş, Giarmata Vii, iar în Timișoara la parohia Mehala, la Biserica Cetate și Lipovei.

Cu binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Corneanu a înființat cursuri de cântăreți bisericești la Școala Populară de Artă, cu două secții la Timișoara și Făget. A participat la Simpozioanele organizate de către Facultatea de Muzică, cu referate și cu concerte corale. În fiecare an a susținut concerte religioase la diferite momente importante din viața comunității timișorene. A publicat articole și studii despre viața și activitatea compozitorilor bănățeni: Dimitrie Cusma, Gheorghe Dobreanu, Antoniu Sequens, Timotei Popovici, Ioan Teodorovici, Nicolae Ursu ș.a., în Altarul Banatului, „Învierea”, și Mitropolia Banatului.

Părintele Nicolae Belean, fire activă, s-a implicat și în viața bisericească și pastorală a credincioșilor din urbea de pe malul Begăi și a înființat parohia Timișoara Nord cu hramul Sf. Ier. Nicolae. La 2 mai 2007 a organizat sfințirea locului viitoarei biserici și punerea pietrei de temelie a locașului de cult al acestei parohii de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, pe un teren pus la dispoziție în acest scop de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara. În anul 2012, de sărbătoarea Sf. Împ. Constantin și Elena, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiei și de binecuvântare a picturii acestui lăcaș de cult. De la această parohie părintele Nicolae Belean s-a pensionat în anul 2013, îmbisericindu-se ulterior la parohia Timișoara Calea Martirilor „Sf. Arhid. Ștefan”, unde a slujit până la sfârșitul vieții sale pământești. Aici s-a legat sufletește de preoții bisericii și de credincioșii parohiei.

Pentru bogata și prodigioasa sa activitate bisericească, culturală, muzicală și academică a obținut numeroase distincții bisericești și laice:

– distincția de iconom-stavrofor;

– Diploma pentru merite deosebite în promovarea creației corale românești (1999);

– Diploma de onoare pentru înalta valoare a activității artistice pusă în slujba muzicii corale românești (1999);

– Cetățean de onoare al comunei natale Bocsig, jud. Arad (2004);

– Cetățean de onoare al orașului Ineu (1999);

– Cetățean de onoare al localității Sommacampagna (lângă Paris), Franța;

– Cetățean de onoare a comunei Ghiroda.

Dincolo de toate aceste activități, părintele Nicolae Belean a fost o personalitate luminoasă și caldă în viețile multor credincioși, dar mai ales al multor elevi seminariști și studenți teologi pe care i-a format. A păstrat legături strânse cu foștii elevi și studenți care l-au căutat adeseori și i-au arătat în mod constant prețuire și recunoștință.

Fire dinamică, avea o mare putere de muncă și implicare în diverse proiecte bisericești și laice pe care le-a inițiat și dus la bun sfârșit. Obosit de muncă, își găsea alinare și refugiu în muzica bisericească și în sânul familiei.

Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, a Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, a ostenitorilor Centrului eparhial, a protopopilor, profesorilor de la Facultatea de Teologie, a foștilor elevi seminariști și studenților teologi, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și rugăm pe Părintele Ceresc să-l așeze pe părintele Nicolae în ceata sfinților melozi din Împărăția lui Dumnezeu!

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Veșnică să-i pomenirea!

Citeşte în continuare »
 • 29 Nov 2021
 • 1,445 vizualizari

Maestrul Remus Georgescu a plecat să cânte cu îngerii

Vestea plecării la ceruri a maestrului Remus Georgescu ne-a îndurerat profund.

Dirijor, compozitor, director și ctitor al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest și cetățean de onoare al orașului nostru, maestrul Remus Georgescu a desfășurat o activitate muzicală, dirijorală și compozițională remarcabilă, în țară și peste hotare, pentru care a fost răsplătit cu numeroase premii, între care strălucesc „Opera Omnia” și cea mai  înaltă distincție acordată unui muzician din spațiul românesc, Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor.

Spirit elevat, profund, dar sobru și smerit, mereu în căutarea adevărurilor revelate și a pătrunderii, prin muzică, în sfera negrăită a profunzimilor spirituale, maestrul Remus Georgescu spunea că muzica „este o catedrală a sufletului, imaginată de oameni, în care nu poți pătrunde decât cu evlavie, cu reculegere, în tăcere”.

Apropiat al mitropolitului Nicolae Corneanu și al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, pe care i-a vizitat, nu de puține ori, la Centrul eparhial, maestrul Remus Georgescu a făcut cinste Mitropoliei Banatului și prin creațiile sale bisericești, în rândul cărora se regăsesc: Oratoriul „Crezul” pentru cor la voci egale; Oratoriul „Crezul” pentru cor mixt; „Tatăl nostru” pentru cor la voci egale; „Născătoare de Dumnezeu” pentru cor bărbătesc; „Născătoare de Dumnezeu” pentru cor la voci egale; Cântarea Sfântului Ambrozie; „Psalmi” pentru cor mixt și percuție (ad libitum); „Rugăciune” pentru cor mixt (versuri Radu Gyr); „Trei colinde de temniță” pentru cor mixt (versuri Radu Gyr); „Slavă Ție, Doamne”, pentru cor bărbătesc; „Slavă Ție, Doamne” pentru cor la voci egale și „Sfânt este Domnul Savaot” pentru cor mixt.

Menționăm, totodată că, în anul 2010, la sărbătoarea Cuviosului Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureștilor, a avut loc la Palatul Patriarhiei concursul național coral „Lăudați pe Domnul”, în cadrul căruia, la secțiunea de compunere și interpretare a Crezului ortodox, premiul I a fost atribuit maestrului Remus Georgescu, care a dirijat corul de copii al Colegiului Național „Ion Vidu” din Timișoara.

Maestrul Remus Georgescu și-a înscris, așadar numele, pentru totdeauna, pe portativul de onoare al muzicii clasice românești, alături de alți iluștri truditori în ogorul celei mai nobile arte, cum au fost: Ion Vidu, Sabin Drăgoi, Nicolae Ursu, Filaret Barbu, Stelian Olariu și mulți alții.

Acum, la ceasul despărțirii aici pe pământ, înălțăm smerită rugăciune pentru sufletul acestui devotat slujitor al muzicii laice și bisericești și, din partea Părintelui Mitropolit Ioan, transmitem familiei îndurerate sincere condoleanțe!

Bunul Dumnezeu să așeze sufletul maestrului Remus Georgescu în cetele drepților care-I cântă imnuri de slavă în ceruri!

Biroul de presă al Centrului eparhial

Citeşte în continuare »
 • 3 Aug 2021
 • 281 vizualizari

Examenul de dizertație la Facultatea de Teologie din Timișoara, ciclul de studii masterale

Miercuri 14 iulie 2021 a avut loc susţinerea examenului de disertaţie a absolvenţilor programului de master Religie, Cultură, Societate din cadrul Facultăţii de Teologie din Timişoara. Examenul s-a desfăşurat on line, după regulile stabilite de Universitatea de Vest din Timişoara. Comisia profesorală de examinare a fost prezidată de părintele lect. univ. dr. Marius Florescu.

La orele 11 în biserica din incinta reşedinţei mitropolitane s-a desfăşurat un Te Deum la care a slujit părintele ieromonah dr. Rafael Povîrnaru, în prezenţa părintelui consilier eparhial dr. Nichifor Tănase, a cadrelor didactice şi absolvenţilor.

La final, absolvenţii – 12 la număr – au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului.

Citeşte în continuare »
 • 14 Jul 2021
 • 714 vizualizari

Conferința preoțească din protopopiatele Lugoj și Făget

Astăzi, 14 iunie a.c., a debutat seria conferințelor preoțești din Arhiepiscopia Timișoarei, în cadrul Anului omagial al pastorației românilor din afara României și Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.

Astfel, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, însoțit de părintele consilier eparhial Cristian Pavel, respectiv părintele inspector eparhial Marius Sfercoci, a participat la conferința preoțească cu tema ”Ethosul pastoral-misionar al comunității românești din Banatul sârbesc în trecut și astăzi”, desfășurată în biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, din Lugoj, în prezența preoților din protopopiatele vecine, Lugoj și Făget.

Tema conferinței a fost aleasă în cadrul primei părți a Anului omagial și a fost prezentată de către părintele profesor lector Daniel Alic, din Timișoara, care a structurat expunerea în trei direcții: Diaspora românească – caracteristici generale, Comunități românești din Banatul sârbesc și Etape în devenirea comunităților românești din Banat, generând întrebări și dialoguri interesante.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit celor prezenți despre experiența personală pe care a trăit-o departe de granițele României, în calitate încredințată de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, de Superior a Așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, și, totodată, despre susținerea constantă pe care Biserica a arătat-o comunităților din diasporă, pastorația fiind îndreptată constant spre dorința credincioșilor de a trăi și simți românește, de a se ruga în limba maternă și de a păstra curate și nealterate sentimentele identitare moștenite din străbuni.

În finalul conferinței, Înaltpreasfințitul Părintele Mitropolit Ioan a oferit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma Omagială preacucernicului părinte dr. Emanuel Gafița, de la Batalionul 183 Artilerie din Lugoj, în semn de prețuire și recunoștință pentru merite deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștine, a familiei și a filantropiei.

De asemenea, Chiriarhul a hirotesit întru iconom stavrofor pe preacucernicii părinți protopopi, Ionuț-Viorel Furdean, respectiv Dorin-Ioan Covaci, de la protopopiatele Lugoj și Făget.

Deși, cei doi au fost numiți recent în funcția administrativă, Ierarhul a avut în vedere rodnica activitate pastoral-misonară, educațională, social-filantropică, precum și administrativ-gospodărească, desfășurată de fiecare în parohiile de unde provin.

Seria conferințelor dedicate Anului omagial al pastorației românilor din afara României va continua în zilele următoare în celelalte protopopiate ale eparhiei.

Citeşte în continuare »
 • 14 Jun 2021
 • 1,885 vizualizari

O nouă apariție editorială

                                                                                      

Autorul cărții, Părintele Dr. Ionel Popescu, cunoscut spațiului ecleziastic și cultural prin contribuția consecventă și bine conturată în slujirea Bisericii și a școlilor teologice din Banat, oferă cititorilor aceste gânduri ce împletesc, deodată, prezentul cu trecutul într-o memorie comună, așternută în scris.     

Lucrarea de față, structurată pe două planuri, are în vedere atât creionarea unor momente sau personalități recente, cât și redescoperirea trecutului prin fapte, evenimente și persoane luminoase. Explicațiile simple, concise și pe înțelesul fiecărui creștin, dedicate cu precădere omului recent, completează o necesitate pastorală actuală. Dacă în societatea contemporană informația devine tot mai sterilă, iar interogațiile esențiale se sting, fiind asaltate de insensibilitatea pragmatismului egolatru, cartea Părintelui Ionel Popescu, vine ca o reflecție lucidă asupra conștiinței, demnității și nobleței umane conturate de cultura spirituală.           

   Această cronică duhovnicească beneficiază de un „cuvânt înainte” al Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului, urmată de un argument al autorului și de două capitole distincte, cu teme dintre cele mai diverse.

Primul capitol, denumit Pridvoarele credinței, cuprinde un buchet de articole dedicate Teologiei pastorale și liturgice, punctând câteva tâlcuiri la Sărbătorile presărate de-a lungul anului bisericesc. În debut este surprinsă perioada Săptămânii Mari în care sunt reliefate Patimile Mântuitorului Hristos, sensul suferinței mântuitoare și Iubirea dumnezeiască ce s-a manifestat deplin și fără margini în aceste zile în care Biserica a trăit sub semnul „tristeții radioase”. Și așa cum era și firesc, autorul așază și „Sărbătoarea Sărbătorilor” în dezbaterea sa teologică, subliniind importanța decisivă a Tainei Învierii Lui Hristos ca Taină a învierii ființei umane. Ne sunt prezentate și câteva clarificări terminologice ce țin de această perioadă pascală, făcându-se astfel și diferența, necesară, dintre Sfânta Euharistie și Pâinea sfințită de Paști. De asemenea, pomenirea morților rânduită în răstimpurile anului este un alt subiect abordat, fiind arătată, atât necesitatea rugăciunii pentru cei adormiți, cât și legătura pomenirii celor adormiți ca act de înveșnicire în gândurile noastre și în Memoria veșnic vie a Împărăției Lui Dumnezeu.      Postul și felul în care trebuie să fie înțeleasă Sărbătoarea creștină sunt alte teme dezbătute de-a lungul acestui capitol. Părintele Ionel Popescu remarcă și atrage atenția asupra asaltului secularizării ce se manifestă tot mai pregnant în societatea postmodernă și la modul în care omul modern celebrează și înțelege Sărbătoarea creștină, pierzând, adeseori, din vedere profunzimea, realitatea și dimensiunea ei spirituală.                                                                

  Pe lângă aceste meditații, sunt inserate o seamă de evenimente și acțiuni filantropice petrecute în mijlocul parohiei Timișoara Iosefin. Finalul capitolului este dedicat muzicii religioase și laice din perioada Vechiului Testament, studiu ce reliefează întrepătrunderea artei muzicale religioase cu cea de factură populară.                                                                             

Cel de al doilea capitol, intitulat „Florilegiu istoric și literar” surprinde și creionează profilul unor personalități ce s-au remarcat pe tărâm bisericesc și cultural, lăsând o moștenire inepuizabilă, nouă, celor de acum și acelora ce vor veni după noi. Este cartografia unei pilde vii ce descrie împlinirea dezideratului vocațional, valorificat în domenii multiple, precum cel teologic, literar, istoric și artistic.            
                                                                                   
 În căușul amintirilor, autorul îi evocă pe doi dintre ierarhii bănățeni, slujitori ai Bisericii din aceste meleaguri. Cel dintâi, Înaltpreasfințitul Ioan, actualul mitropolit al Banatului care a împlinit șase ani de arhipăstorire în slujba Lui Dumnezeu și a poporului dreptcredincios, iar cel de al doilea, Episcopul de pie memorie, Emilian Birdaș, cel care a reînființat eparhia Caransebeșului, după ce, vreme de aproape cincizeci de ani, a fost desființată printr-un decret abuziv, emis de organele comuniste în anul 1948. Această filă de istorie reparatorie, redă solemnitatea momentului instalării bătrânului vlădică chemat, din nou, la reclădirea unei vechi vetre episcopale ce poartă și astăzi adânci reverberații teologice și culturale.                           
     Alături de cei doi ierarhi, răsună, ca un ecou netăcut al trecutului, chipul distinsului preot și profesor, Mircea Păcurariu, membru al Academiei Române și „dascăl model, documentat, serios, cinstit, harnic, exigent, patriot luminat, dăruit familiei și misiunii preoțești”(p. 116), înscris pentru „totdeauna în galeria celor mai vrednici slujitori ai Bisericii” (p. 117).  Sunt alăturate și profilurile preoților: Atanasie Conciatu, martir al Marii Uniri, al scriitorului evreu convertit la ortodoxie, Mihail Avramescu și al cunoscutului profesor Nicolae Achimescu, istoric al religiilor, recent trecut la Domnul. Oamenii de cultură, precum avocatul Mihail Gropoștianu, cel care s-a numărat printre susținătorii înființării Patriarhiei Române și sculptorul, prozatorul și dramaturgul Aurel Gheorghe Ardeleanu, întregesc lucrarea de față.              

   Cartea se încheie cu două mărturii de asumare mărturisitoare înfăptuită de clericii și credincioșii din Biled și Becicherecu Mic, atunci când poporul român se lupta, cu durere și speranță, pentru eliberarea de sub dictatura regimului comunist-ateu.          
  De asemenea, autorul ne oferă o clarificare asupra anumitor noțiuni teologice a căror semnificație nu este întotdeauna înțeleasă pe deplin de omul contemporan, așa încât, putem spune că această carte se înscrie, atât pe linia preocupărilor pastorale, catehetice și de teologie actuală, cât și pe linia descrierii istorice și comemorative, coordonate ce pot contribui la edificarea spirituală și culturală a cititorului.     
  
Așadar, cartea de față adună laolaltă cugetările și reflecțiile personale ale Părintelui Dr. Ionel Popescu asupra trecutului recent al Bisericii, ceea ce face ca arhitectura întregii lucrări să fie pecetluită de o viziune lucidă și realistă, ușor de parcurs și de înțeles.   

Diacon Dr. Alexandru Dan Adam                                             

Citeşte în continuare »
 • 19 May 2021
 • 184 vizualizari

Cinstirea Zilei Veteranilor de Război – 29 aprilie

Ca semn de înaltă cinstire și recunoștință pentru faptele de arme săvârșite de Veteranii de război, în perioada 27-29 aprilie, militarii Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere ,, DECEBAL” împreună cu Centrul Militar Zonal Timiș ,,GENERAL DE DIVIZIE VIRGIL ECONOMU” au distribuit pachete cadou cu ocazia Sărbătorilor de Paște pentru veteranii de război din județul Timiș, participând astfel la campania ,,Alături de Veterani” organizată de Ministerul Apărării Naţionale în parteneriat cu Asociaţia „Alături de eroi”, împreună cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.

           Veteranii de război ne-au întâmpinat cu emoție, lacrimi în ochi și dorința de a povesti despre faptele de eroism trăite pe câmpurile de luptă. Poveștile veteranilor nu trebuie uitate niciodată.

  Cinste și onoare Veteranilor de Război.

Citeşte în continuare »
 • 29 Apr 2021
 • 135 vizualizari

Ultima conferință prepascală din acest an organizată de Facultatea de Teologie

Ultima conferinţă prepascală din acest an a avut loc joi 22 aprilie 2021 și a fost susținută de părintele Ovidiu Urzicaru din Franța.

Născut la Arad, a absolvit Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”, după care a urmat în paralel cursurile Facultății de Muzică și ale Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. În anul 2006 a obținut licența la ambele facultăți, iar în anul 2009 a obținut și diploma de Master în Teologie ortodoxă. Actualmente este doctorand  la Centru de studii „Dumitru Stăniloae” din Paris.

Părintele Ovidiu Urzicaru este preot paroh la Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din  orașul Reims (Franța), sub omoforul Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif. În același timp, este și profesor de muzică la Colegiul Saint-Exupéry din localitatea Avize, Franța.

Părintele conferențiar a vorbit despre misiunea sa preoțească și despre ce înseamnă să fi preot ortodox în Franța. Conferința a fost moderată de părintele lect. dr. Marius Florescu. Părintele consilier dr. Nichifor Tănase a transmis un cuvânt din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan. De asemenea, părintele conf. dr. Constantin Jinga, șeful Colectivului de Teologie, a avut mai multe intervenții pe parcursul conferinței. Conferința s-a desfășurat pe platforma google meet.

Citeşte în continuare »
 • 22 Apr 2021
 • 168 vizualizari

Centenarul Parohiei Timișoara-Iosefin

În duminica a V-a din Postul Sfintelor Paști, Parohia Timișoara-Iosefin și-a sărbătorit centenarul. Cu acest prilej, la finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de pomenire pentru ctitorii parohiei, care, la data de 17 aprilie 1921 au constituit Consiliul parohial, l-au ales ca președinte al acestui for bisericesc pe avocatul Emanuil Ungurianu și au hotărât înființarea parohiei Principele Carol, pe raza cartierului german al Timișoarei, numit Iosefim.

Totodată, pe lângă ctitorii parohiei, știuți și neștiuți, au fost pomeniți ierarhii din vremea respectivă, episcopii Aradului, Grigore Comșa și Andrei Magieru și mitropolitul Vasile Lazarescu, preoții slujitori trecuți la Domnul, binefăcătorii și credincioșii care, în urmă cu 100 de ani, au luptat pentru înființarea parohiei, iar ulterior au zidit casa parohială și biserica cu hramul Nașterea „Maicii Domnului”.

Întru cinstirea centenarului parohial se reeditează monografia parohiei, revăzută și întregită și se așază, pe absida exterioară a Sfântului Altar, un mozaic cu icoana hramului.

Momentele mai importante din ultimii 100 de ani au fost surprinse într-un film documentar, difuzat de televiziunea „Trinitas” a Patriarhiei Române.

În semn de prețuire, recunoștiință și dragoste, până la sfârșitul anului 2021 vor fi pomeniți în sfânta biserică și la locurile de veci din cimitirele orașului, ctitorii parohiei și ai bisericii din rândul cărora fac parte arhitecți, pictori, sculptori, dirijori ai corului, medici, oameni de cultură implicați în viața comunității, care ne-au lăsat moștenire o bogată zestre bisericească, culturală și filantropică.

La Liturghia din duminica a V-a a Postului Mare au participat toți membrii Consiliului parohial, credincioșii, iar membrii coralei „Doina Banatului” au împodobit serviciul religios cu frumoasa cântare bisericească, moștenită din vremea preotului ctitor Ioan Imbroane.

Citeşte în continuare »
 • 19 Apr 2021
 • 295 vizualizari

Părintele vicar Emanuel Tapalagă din Serbia a fost invitatul celei de a treia conferinţe prepascale

Joi 15 aprilie, la orele serii, s-a desfășurat on line cea de a treia conferință prepascală organizată de Facultatea de Teologie din Timișoara. Invitatul a fost părintele Emanuel Tapalagă, preot slujitor la parohia Sânmihai – Lokve, Serbia și vicar eparhial la Episcopia Daciei Felix – Vârșeț.

În cadrul conferinței, părintele vicar a rememorat pentru început anii studenției la Facultatea de Teologie din Timișoara, apoi a prezentat viața bisericească din cadrul eparhiei, activitățile curente din parohia pe care o păstorește și felul în care se predă Religia la școala din Sânmihai și în sistemul de învățământ din școlile sârbești.

Moderatorul conferinţei a fost părintele lect. dr. Marius Florescu. De asemenea, părintele conf. dr. Constantin Jinga – şeful colectivului de Teologie ortodoxă – a dat binecuvântarea de la începutul conferinţei şi a avut mai multe intervenţii pe parcurs. Participanții la conferință au adresat întrebări, în partea de final a conferinței.

Citeşte în continuare »
 • 16 Apr 2021
 • 201 vizualizari

Dialoguri de seară la Biserica Studenților din Timișoara

Pe parcursul Postului Mare, în fiecare zi de vineri, preotul Bisericii Studenților din Timișoara, părintele Marius Ioana, s-a întâlnit cu credincioșii săi în videoconferințe pe platforma Google Meet. Întâlnirile on-line de vineri seara cu părintele paroh sunt așteptate nu doar de credincioșii din parohie, ci și de fiii săi duhovnicești din țară și din afara țării. Întrucât foarte mulți tineri și-au făcut studiile în Timișoara și doresc în continuare să țină legătura cu biserica și cu preotul care i-a îndrumat în perioada studenției, aceste dialoguri de seară sunt un prilej deosebit de întâlnire cu toată comunitatea de azi și de ieri a Bisericii Studenților, cu toți credincioșii dornici de cuvânt de folos spre întărire spirituală în aceste dificile vremuri pentru fiecare dintre noi.

Vineri, 9 aprilie 2021, la dialogurile de seară cu credincioșii, invitatul părintelui Marius Ioana a fost actorul Horia Georgescu, fost absolvent al I.A.T.C. București, promoția 1969, la școala maestrului Radu Beligan. Cu acest prilej, domnul Horia Georgescu a rememorat perioada studiilor, anii în care teatrul a fost pentru el principala opțiune culturală și de viață și a făcut o radiografie diacronică a teatrului și a filmului românesc în ultima jumătate de secol. A fost emoționant momentul în care vorbitorul a povestit cum a fost reținut de fosta Securitate pe când avea doar 6 ani. Tatăl domniei sale îl conducea spre școală și la un moment dat a oprit lângă ei o mașină neagră, au fost reținuți și tatălui i s-au pus ochelari de tablă. Zeci de minute tatăl s-a rugat de acele persoane să îi lase copilul la școală sau într-un loc sigur.  Prin anii ’80, domnul Horia Georgescu a emigrat in Germania și a devenit, alături de Virgil Ierunca și Monica Lovinescu, unul dintre jurnaliștii români care au activat la postul de radio”Europa liberă”,  fiind un susținător fervent al românilor, mai ales în timpul regimului totalitar comunist. Seara de dialog a continuat cu întrebările tinerilor. Acestea au vizat activitatea pe care domnul Horia Georgescu a avut-o la Radio Europa Liberă și modul în care și-a slujit biserica și țara, alături de ceilalți români din diaspora, în comunitatea  păstorită încă de pe atunci, în acele vremuri tulburi, de părintele prof. dr. Mircea Basarab. Alte întrebări au fost legate imaginea Timișoarei de altădată văzută din perspectiva actorului care a jucat pe scena Teatrului Național din Timișoara sau de felul în care s-a raportat, de-a lungul vieții sale, la credința creștină ortodoxă. Deși domnul Horia Georgescu a atins o vârstă venerabilă, i-au rămas intacte vioiciunea spiritului, luciditatea, umorul și autoironia, atașamentul pentru cultura românească și dragostea pentru Biserica lui Hristos.

Dialogurile de seară din 16 aprilie au fost un adevărat cenaclu literar și duhovnicesc, invitatul videoconferinței fiind poetul EUGEN DORCESCU. Tema întâlnirii a fost poezia psalmilor  și  un fericit prilej de lansare on-line a volumului ”Biblice” (Editura Eurostampa, 2021), ediție îngrijită de distinsa lui soție, doamna prof. univ. dr. MIRELA-IOANA DORCESCU. În prefața volumului, doamna Mirela Ioana Dorcescu face o distincție necesară, precizând că ”tema poeziei lui Eugen Dorcescu nu e religia, ci Ființa”, iar poezia lui este una a adevărului, a vieții și a morții, a non-imanenței și că lecturând versurile domniei sale, avem prilejul de a intra într-un univers poetic ”ocupat în integralitate de Dumnezeu”. (M. Dorcescu, Cuvânt înainte la vol. Biblice, pag 20) Întrebat de părintele Marius Ioana de ce poetul s-a numit pe sine ”stihuitorul” și nu ”autorul psalmilor”, domnul Eugen Dorcescu a prezentat cum s-a născut ideea versificării psalmilor biblici și cum, în urmă cu 30 de ani, această osteneală sacră, l-a cucerit încă de la început. Explicația poetului se apropie de aceea a vechilor gânditori creștini: ”Eu sunt stihuitorul Psalmilor și atât. M-am conectat la acea imensă energie spirituală și am încercat să reproduc ceea ce era, este și va rămâne de spus. Trecând totul prin ființa mea.” Drumul celor aproximativ șapte ani de stihuire a psalmilor biblici l-a numit ”fascinant” și acesta a continuat și cu versificarea altor cărți poetice ale Vechiului Testament. Evocarea domniei sale este una de mărturisitor: ”mă bucur că Dumnezeu mi-a dat har și putere să stihuiesc Psalmii (Tehilim), Ecclesiastul (Qoheleth) și Pildele (Mishle). Mi-am împlinit rostul și i-am dat vieții mele sens, zbor, țel, lumină, conținut.”(Eugen Dorcescu, Îngerul adâncului, pag 141) Prima ediție a Biblicelor a apărut la Editura Marineasa în 2003. Această a doua ediție, apărută la Editura Eurostampa, în 2021, este una revizuită conform noilor norme ortografice impuse de DOOM2 (2005) și completată cu creații noi ale poetului. Pe parcursul întâlnirii, domnul Eugen Dorcescu a continuat recitând psalmi din volumul Biblice și poezii inspirate din textul Sfintei Scripturi: Prolog și Ecclesiast. Poetul a intrat apoi în dialog cu tinerii, cu credincioșii prezenți care au remarcat profunzimea și autenticul poeziei domniei sale și faptul că apariția acestui volum constituie, pentru lirica și teologia românească, o izbândă literară și biblică de netăgăduit. Dacă  Psalmii au mai fost versificați și de către alți poeți români, opera lui Eugen Dorcescu este unică prin versificarea cărților didactico-poetice Ecclesiastul, Pildele lui Solomon  si a Rugăciunii regelui Manase

Invitatul serii a evocat, de asemenea, sprijinul generos pe care i l-a oferit, în apariția cărților sale, doamna prof. Mirela-Ioana Dorcescu. Cu o tenacitate și cu un devotament impresionante, dumneaei s-a îngrijit de selectarea și redactarea manuscriselor poetului pentru volumele de jurnal ADAM și ÎNGERUL ADÂNCULUI, volume apărute la Editura Mirton, în anul 2020.  Pe lângă îngrijirea acestor ediții pentru tipar și analiza literară a textelor poetului făcute cu rigoarea lingvistului și ochiul fin al semioticianului format la catedra magistrului vrednic de pomenire, prof. univ. dr. Gheorghe Gh. Tohăneanu, prin această muncă uriașă, doamna Mirela Dorcescu a trimis la tipar publicului cititor atât volume excepționale semnate de Eugen Dorcescu, cât și scrieri semnate de domnia sa: romanele biografice APA(2016), CELESTA (2018) și romanul-document, de o valoare inestimabilă, SPRE NICĂIERI (redactat în două volume, scris împreună cu George Safir, apărut în 2014), sau volumul de teorie literară, HERMENEIA (2019).

La invitația părintelui Marius Ioana de a continua versificarea psalmilor biblici, poetul Eugen Dorcescu a evidențiat importanța inspirației în această muncă de stihuitor, și, parafrazându-l pe Marin Preda, a continuat:  ”între două creații, scriitorul așteaptă. Nu e chiar comod întotdeauna,  ba chiar e incomod….” și a pledat pentru scrisul autentic, dincolo de rigorile exterioare ale prozodiei: ”nu am scris și nu voi scrie niciodată un vers netrăit.” Pe parcursul prezentării, poetul Eugen Dorcescu i-a evocat cu reverență pe preoții profesori Nicolae Neaga, Ionel Popescu și Ioan Bude, pe editorii săi Viorel și Gabriel Marineasa, pe filologul Miron Scorobete, dar, mai ales, pe Înalt Prea Sfințitul Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, împreună cu care a colaborat ani buni în munca de diortosire a textului Bibliei, în ediția jubiliară din anul 2000. Poetul a ierarhizat, pe o axă a devenirii sale, ce au reprezentat cărțile versificate reunite în volumul Biblice: ”Psalmii sunt cartea paradisului meu lăuntric.  Pildele în versuri sunt dreptarul meu în această vale, în acest provizorat uneori acceptabil, alteori inacceptabil, care este viața. Iar Ecclesiastul în versuri este concluzia existențială la care am ajuns și probabil limita de sus a traseului meu empiric și artistic.”

Seara duhovnicească s-a încheiat apoteotic cu poemul original Ecclesiast în recitarea poetului Eugen Dorcescu: ”Din nou răsare soarele-n zadar/ Și, ca și ieri, zadarnic va apune./ Zadarnic sori, zadarnicele lune/ Măsoară-un timp zadarnic, iar și iar./ Zadarnic ieși în prag. Zadarnic pleci./ Și-apoi te-torci. Și iar le faci cu schimbul/ Străbați în van zadarnice poteci, / Căci spațiu-i mai zadarnic decât timpul./ Și tu ești mai zadarnic decât tot./ și totu-i mai zadarnic decât tine./ Strivite de mesajul cosmoglot,/ Cuvintele, sărmanele, nu pot/ S-absoarbă taina tainicului cod-/ Și vin la ușa Tainei să se-ncline. ”

Prof. Mariana Anghel

Citeşte în continuare »
 • 15 Apr 2021
 • 113 vizualizari