Tag Archives: teologie si misiune crestina

Invitație la studiu și cercetare teologică

În duminica a 4-a după Rusalii, la parohia Timișoara Viile Fabric a avut loc o acțiune de promovare a Facultății de Teologie din Timișoara, din cadrul Universității de Vest.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, sfânta Liturghie a fost oficiată de către părintele lector univ. dr. Marius Ioana, de la catedra de Catehetică și Omiletică din cadrul facultății, alături de preotul paroh Marius Sfercoci și preoții coslujitori, la altarul de vară al parohiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul mixt al parohiei „Apostolia”, condus de tânărul Alexandru Șuca.

În cuvântul de învățătură rostit, părintele profesor a explicat Sfânta Evanghelie de la Matei 8, 5-13, reliefând dragostea nemărginită a Fiului lui Dumnezeu, pentru om și creație, precum și importanța rugăciunii smerite care duce întotdeauna la dobândirea binefacerilor Lui.

La finalul slujbei, părintele Marius Ioana a prezentat credincioșilor oferta educațională a Facultății de Litere, Istorie și Teologie, structurată pe cele trei cicluri de studiu și cercetare: licență, master și doctorat. 

Invitația le-a fost adresată tinerilor și nu numai, celor dornici de a descoperi frumusețile credinței autentice, a învățăturilor Sfintei Scripturi, a vieților pilduitoare ale sfinților, formându-se într-un mediu academic bine pregătit, prin care să descopere dragostea de Dumnezeu și de iubire a aproapelui, precum și răspunsuri la provocările societății moderne.

Citeşte în continuare »
  • 4 Jul 2023
  • 478 vizualizari

Examenul de dizertație la Facultatea de Teologie din Timișoara, ciclul de studii masterale

Miercuri 14 iulie 2021 a avut loc susţinerea examenului de disertaţie a absolvenţilor programului de master Religie, Cultură, Societate din cadrul Facultăţii de Teologie din Timişoara. Examenul s-a desfăşurat on line, după regulile stabilite de Universitatea de Vest din Timişoara. Comisia profesorală de examinare a fost prezidată de părintele lect. univ. dr. Marius Florescu.

La orele 11 în biserica din incinta reşedinţei mitropolitane s-a desfăşurat un Te Deum la care a slujit părintele ieromonah dr. Rafael Povîrnaru, în prezenţa părintelui consilier eparhial dr. Nichifor Tănase, a cadrelor didactice şi absolvenţilor.

La final, absolvenţii – 12 la număr – au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului.

Citeşte în continuare »
  • 14 Jul 2021
  • 826 vizualizari

Noul program de studii masterale, la Timișoara

Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină este noul program de studii masterale care va debuta la Timișoara, cu binecuvântarea ÎPS Ioan Selejan, începând cu anul universitar 2021-2022. Programul de master Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină se încadrează în domeniul Teologie acreditat, al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Universitatea de Vest din Timișoara. Absolvenților acestui program de master li se va conferi titlul de Master în Teologie.

Noul program de studii universitare de masterat are în vedere dezvoltarea spirituală, duhovnicească și intelectuală a absolvenților programelor de studii superioare din domeniul Teologie. Programul le oferă studenților posibilitatea aprofundării cunoștințelor din domeniu, astfel încât aceștia, în urma absolvirii programului de studii universitare de masterat, să-și poată asuma angajarea în „ogorul” Bisericii. Absolvenții acestui masterat vor putea deveni preoți, cateheți, consilieri în drept canonic și bisericesc etc. conform grupei de bază din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) 2636: Specialiști în religie. Absolvenţii hirotoniți ai cursurilor de masterat în Teologie se pot încadra la definitivat/gradul II în preoție, la cerere, în condițiile prevăzute de Metodologia pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical, aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, ei își vor putea continua studiile printr-un program doctoral specializat în domeniul Teologie sau într-un domeniu conex.

Programul de studii universitare de masterat Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină oferă fiecărui student posibilitatea dobândirii de competențe precum: însușirea de cunoștințe teoretice și practice circumscrise profilului teologic creștin-ortodox; consilierea spirituală și morală a credincioșilor, potrivit credinței creștin-ortodoxe și a normelor morale; cunoașterea, explicarea, oficierea și administrarea sfintelor slujbe; implementarea de proiecte în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, respectând principii de credință religioasă; îndeplinirea de funcții administrative și sociale asociate organizării, gestionării și supervizării activităților pastoral-misionare etc. În același timp, prin programul de studii universitare de masterat propus intenționăm să contribuim la dobândirea de către student a abilităților și aptitudinilor specifice, solicitate în mod expres în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii, cum ar fi: adaptarea tipurilor, stilurilor și modalităților discursive la dimensiunea interculturală a societății actuale; interpretarea textelor sfinte, a dogmelor, învățăturilor, conceptelor teologice și practicilor liturgice; elaborarea unor strategii comportamentale, vizând călăuzirea credincioșilor spre înfăptuirea idealurilor religios-morale; medierea și soluționarea amiabilă a unor situații conflictuale; autoanaliza și evaluarea critică și constructivă a propriului demers pastoral-misionar; susținerea și mărturisirea învățăturii de credință, în raport critic-apologetic și irenic cu alte învățături și ideologii; elaborarea unor strategii pastoral-misionare inovative, adaptate specificului inculturației, prin utilizarea unor metodologii consacrate etc.

Noul programul de studii universitare de masterateste conceput astfel încât să promoveze educația, cultura creștină, spiritualitatea ortodoxă, dar și cercetarea științifică, în concordanță cu exigențele unei societăți în alertă mișcare și bazată pe cunoaștere și pe educație continuă. Nu în ultimul rând, programul de studii universitare de masterat vizează atragerea interesului tinerilor spre modele duhovnicești exemplare, în vederea asanării racilelor societății românești, contribuind astfel la sporirea binelui public din țara noastră.

Dintre disciplinele care se vor preda, spicuim : Exegeza biblică. Principii şi metode; Teologia Noului Testament;  Credinţă şi mărturisire în pastoraţie; Teologie si cultură bisericească în epoca Sinoadelor ecumenice; Spiritualitate filocalică răsăriteană; Teologie pastristică şi limbaj contemporan; Consiliere și comunicare prin discurs. Funcția terapeutică a cuvântului; Activitatea social-misionară a Bisericii Ortodoxe în lume; Liturgică practică; Banatul istoric în perioada dualistă – cultură, spiritualitate, tradiție; etc.

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2021-2022, procesul de admitere la ciclul de masterat se va derula online și va consta exclusiv în evaluarea dosarului. Pentru programul de studii masterale Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină, înscrierile se vor putea face cu începere din luna septembrie 2021. Conducerea Universității de Vest din Timișoara a aprobat ca la înscrierea în acest program de studii să se bucure de prioritate candidații care, în sesiunea iulie 2021, se înscriu la programul de master Religie, Cultură, Societate (https://admitere.uvt.ro/program/religie-cultura-societate/). În sesiunea septembrie 2021, aceștia vor putea să opteze fie pentru a-și păstra locul în programul de studii deja ales, fie pentru a se înrola în noul program de master. Înrolarea în noul program de master, Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină, se va putea face printr-o simplă cerere de transfer.

Pentru orice alte informații suplimentare legate de noul program de studii masterale și de programele de studii în Teologie Ortodoxă derulate la Timișoara (https://admitere.uvt.ro/program/teologie-ortodoxa-pastorala/), vă așteaptăm la Mitropolia Banatului, Centrul Eparhial (Timișoara, blv. C.D. Loga nr. 7), cu începere din data de 8 iulie 2021, între orele 10-12. Aici, Pr. Dr. Nichifor Tănase, Pr. Lect. Dr. Adrian Covan și Pr. Lect. Dr. Marius Florescu vă vor sta la dispoziție din partea Facultății, pentru a vă oferi sprijin și îndrumare în procesul de admitere.

Citeşte în continuare »
  • 5 Jul 2021
  • 554 vizualizari