O frumoasă tradiție clericală în Arhiepiscopia Timișoarei

În data de 8 aprilie 2022, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, păstrând o veche tradiție existentă a fost săvârșită Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, moment în care slujitorii altarelor din cuprinsul Protopopiatului Lugoj s-au spovedit și împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului.

Înaintea săvârșirii Sfintei Liturghii, preoții vârstnici i-au spovedit pe cei mai tineri, la momentul liturgic îndătinat, fiecare slujitor, cu sufletul primenit, primind sfintele și dumnezeieștile lui Hristos Taine.

Soborul slujitor a fost alcătuit din următorii preoți: părintele Cristian Cerbu de la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, părintele Traian Birăescu de la parohia Lugoj Dealul Vii și părintele Emanuel Gafița, preot militar al Garnizoanei Lugoj.

Au fost prezenți și preoți mai în vârstă, care au spovedit pe mulți slujitori ai altarelor, mai tineri, strana fiind asigurată de către ceilalți slujitori. Această atitudine smerită a preoților vine să împlinească cuvintele Fericitului Augustin: ,,Nu e de ajuns să ne spovedim în fața lui Dumnezeu, se cuvine să ne spovedim, de asemenea și în fața celor ce au primit de la Dumnezeu puterea de a spovedi”.

A fost un moment festiv și totodată înălțător și plin de bucurie sfântă, întrucât în anii trecuți, această practică nu s-a mai săvârșit datorită pandemiei și a restricțiilor impuse de autorități.

La finalul Sfintei Liturghii toți preoții au fost invitați la oficiul protopopesc, pentru a discuta despre problemele pastoral – misionare specifice acestei perioade prepascale.

Cu nădejdea că și anul viitor vor reuși să se întâlnească cu pace la această frumoasă tradiție de a fi cu toții în comuniune și bucurie sufletească, părinții slujitori au mulțumit Tatălui ceresc prin cuvintele: ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate”!.

Citeşte în continuare »
 • 9 Apr 2022
 • 240 vizualizari

Seară duhovnicească în parohia Balinț

            În Duminica a IV-a din Postul Sfintelor Paști, la parohia Balinț din protopopiatul Lugoj a avut loc o întâlnire duhovnicească, la care au participat mai mulți preoți de la parohiile învecinate, dar și de la mănăstirea Dobrești.

Strânși în „casa lui Dumnezeu” într-o atmosferă de rugăciune, preoții au săvârșit Sfânta Liturghie, apoi Taina Sfântului Maslu. În biserica arhiplină cu credincioși, cei șapte preoți prezenți – Protosinghelul Matei Buliga, starețul mănăstirii Dobrești, Preaonoratul părinte protopop Branislav Stancovici, Timișoara, pr. Vasile Anișorac, Timișoara, pr. Achim Vasile Baboș, parohia Dumbrăvița, pr. Vasile Dărăbanțu, parohia Fădimac, pr. Doru Ionescu, parohia Păru, pr. paroh Emanuel-Ioan Pavel, parohia Balinț și diaconul Silviu Iordache, Lugoj – s-au rugat pentru ca Domnul Hristos să vindece sufletelor și trupurile credincioșilor aflați în neputințe.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de preaonoratul pr. protopop Branislav  Stancovici, care a vorbit credincioșilor prezenți despre virtuțile nădejdii și ale credinței și despre rolul Tainei Sfântului Maslu în viața noastră. Preacucernicia sa a arătat că efectele Tainei Sfântului Maslu sunt vindecarea bolilor și iertarea păcatelor. „Păcatul robește sufletele și trupurile noastre tot mai mult în aceste vremuri apocaliptice ce le trăim. Puterea satanei este limitată pe acest pământ, dar prin post însoțit de rugăciune poate fi biruită”. Părintele protopop a subliniat, în continuare, importanța pregătirii duhovnicești a credincioșilor prin Spovedanie și Împărtășanie, în vederea participării la Taina Sf. Maslu. „E Taina Sfântă a Spovedaniei, este Taina descătușării de păcate, este Taina rânduirii vieții noastre. Când facem păcatul nu ne e rușine, dar când să ne spovedim ne e rușine. De aceea, avem această datorie creștinească să spunem Domnului Hristos toate neputințele noastre, spre mântuirea sufletelor noastre”, a precizat pr. protopop Branislav  Stancovici.

Părintele paroh Emanuel Ioan Pavel de la parohia Balinț a mulțumit preoților slujitori pentru împreuna rugăciune și părintelui protopop pentru însuflețitul și ziditorul cuvânt de învățătură, precum și tuturor credincioșilor prezenți, îndemnându-i stăruitor să își pregătească și să își curețe hainele sufletului în cealaltă vreme ce ne-a mai rămas din Postul Mare, spre a-L putea întâmpina pe Hristos, Biruitorul morții, cu candelele sufletelor aprinse și pline de curăție la Slăvita Sa Înviere.

                                                                                                           

Citeşte în continuare »
 • 7 Apr 2022
 • 271 vizualizari

Urcuș duhovnicesc la  tinerii din  Făget 

             Cei 25 de copii, beneficiari ai Centrului de zi „Patriarh Miron Cristea” din Făget-Timiş, sub îndrumarea părintelui coordonator Ionuț Liviu Lacatîș și a specia­liș­tilor centrului, împreună cu nu­meroși elevi de la școala din Făget, însoțiți de domnii profesori Mihaela Popovici, Angelica Brezovan, Carp Ovidiu si Gondoci Vasile au participat sâmbătă 02 aprilie în această perioadă a Postului Mare la Sfânta Liturghie oficiată la biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” a Parohiei Făget I.

           Înainte de începerea Sfintei Liturghii, în prezența părintelui protopop  Dorin Covaci, preotul paroh  Ioan Jurj  împreună cu preoții  Bujor Păcurar ,  Cristian Farcaș și  Ionuț Liviu Lacatîș au oficiat Taina Sfintei Spovedanii în cadrul căreia s-au mărturisit tinerii prezenți la sfânta biserică, iar în cadrul Sfintei Liturghii au fost împăr­tăşiți cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dupa terminarea Sfintei Liturghi parintele paroh Ioan Jurj a ținut o cateheză care a avut în prim plan importanța și aplicarea sfintei rugăciuni în viața de zi cu zi a noastră a tututror. Acest eveniment a constituit o etapă a proiectului catehetic ,, Rugăciunea în viața mea” în care sunt implicate  parohiile din  Făget , iar  la finalul evenimentului s-au împărțit cărticele din partea Centrului Eparhial Timișoara tutoror credincioșilor prezenți.

           „Urcuşul acesta duhovnicesc pe care l-am săvârșit în biserica Parohiei Făget I s-a realizat într-un mod de­plin, cu ru­găciunea și participarea la sfintele slujbe, în special la Sfânta Liturghie, la Sfânta Taină a Spo­vedaniei şi a Împărtăşaniei. Copilăria şi tinereţea Mân­tuitorului Hristos în timpul vieţuirii sale, printre oameni, reprezintă un model suprem, demn de urmat pentru toți tinerii din zilele noastre”, a precizat părintele coordonator al Centrului de zi din Făget, Ionuț Liviu Lacatîș.

            În situația în care foarte mulți copii se confruntă cu riscul de abandon școlar, Centrul de zi „Patriarh Miron Cristea” din Făget-Timiş este un serviciu social al Arhiepiscopiei Timișoarei în care sunt oferite zilnic servicii pentru copil și familie, în scopul prevenirii separării copilului de familie și îmbunătățirea rezultatelor școlare. În colaborare cu Primăria Făget și Protopopiatul Ortodox Făget, 25 de copii beneficiază de o masă caldă la prânz, rechizite și servicii suport în activitatea educațională. (Pr. Ionuț Liviu Lacatîș)

Citeşte în continuare »
 • 5 Apr 2022
 • 196 vizualizari

Rugăciunea – calea către Dumnezeu, la Sfântul Simeon Noul Teolog

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan a avut loc în data de 30 martie, a doua conferință prepascală consacrată Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului  și Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț. Tema conferinței „Rugăciunea – calea către Dumnezeu, la Sfântul Simeon Noul Teolog” a fost susținută de Pr. Lect. Dr. Daniel Enea, la Paraclisul Sf. Ap. Ioan și Sf. Ap. Luca, din incinta Colegiului „C-tin Diaconovici Loga”.

Întâlnirea a fost de un real folos duhovnicesc, deoarece s-a discutat pe marginea practicării rugăciunii, ca loc central în spiritualitatea simeoneană. Scopul rugăciunii, fie ea la biserică, fie singur în chilie sau acasă, fie că e vorba de o rugăciune de pocăință sau de preamărire a lui Dumnezeu, este întotdeauna pentru Sfântul Simeon Noul Teolog iluminare și unire tainică dumnezeiască. El recomandă o spiritualitate lăuntrică, opusă unei evlavii pur exterioare, afirmând că rugăciunea trupească ne conduce la rugăciunea lăuntrică.

Citeşte în continuare »
 • 30 Mar 2022
 • 484 vizualizari

Cerc pastoral-misionar la parohia Beregsău Mic

Duminică 27 martie a.c., în duminica a treia a Sfântului și Marelui Post al Paștilor, în parohia Beregsău Mic din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Timișoara I  a avut loc primul cerc pastoral-misionar din acest an cu tema: Rugăciunile din slujbele Sfintelor Taine și ierurgii ale Bisericii.

Acest subiect a fost selectat din programul stabilit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul declarării anului 2022 ca Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.

Lucrările cercului pastoral misionar au fost coordonate de către Prea Onoratul Părinte Zaharia Pereș, protopopul locului, care a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului și toate gândurile de bine din partea Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul-vicar al eparhiei Timișoarei. Odată cu acestea, după rostirea rugăciunii Tatăl nostru, a subliniat importanța rugăciunii în viața parohiei și rostul preotului ca slujitor misionar ales de Dumnezeu să administreze Sfintele Taine și ierurgii în viața păstoriților săi.

Au fost prezenți pe lângă protopopul locului și preotul misionar de la protopopiat Ioan Gelu Vasiescu, preoții din parohiile Cărpiniș, Becicherecu Mic, Cenei, Săcălaz, Beregsău Mic, Săcălaz, Beregsău Mare și Jimbolia.

Referatul cu tema mai sus menționată a fost susținut de preotul Grigorie Marița de la parohia Jimbolia, care a evidențiat importanța rugăciunilor din Sfintele Taine și ierurgii atât pentru preoți, cât și pentru credincioși.

După încheierea lucrărilor cercului pastoral misionar preoții prezenți la această întâlnire au rămas în biserica parohială și au oficiat slujba Sfântului Maslu spre bucuria credincioșilor veniți în număr mare la această Sfântă Taină. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Protopop Zaharia Pereș, care a evidențiat minunile săvârșite de Domnul Iisus Hristos în Capernaum, arătând că fiecare preot ce-L va avea ca model pe Hristos Domnul, poate fi un vindecator de suflete în parohia sa.  

Seara duhovnicească s-a încheiat cu mulțumirea adusă lui Dumnezeu și o agapă frățească la casa parohială, oferită de preotul paroh Cristian-Marian Szekeres, care a mulțumit de asemenea ierarhilor eparhiei pentru binecuvântarea acordată acestui eveniment, preoților participanți, dar și credincioșilor din parohie.

Citeşte în continuare »
 • 29 Mar 2022
 • 576 vizualizari

Părinții deșertului: repere duhovnicești pentru omul de azi

Vineri, 1 aprilie, începând cu ora 2000, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează o întâlnire online cu părintele Serafim Aldea, ieromonah al Mănăstirii Tuturor Sfinților Celți din Kilninian, Insula Mull (Scoția), prima mănăstire ortodoxă înființată în Insulele Scoției în ultima mie de ani. Părintele Serafim Aldea a fost tuns în monahism în anul 2005 la Mănăstirea Râşca; este doctor în Teologie al Universității din Durham și are un master în Literatură engleză și Literatură comparată de la Universitatea din Warwick. În cadrul acestei întâlniri, moderată de lect. Daniel Lemeni, părintele Serafim Aldea, ctitor al Mănăstirii românești de pe insula scoțiană Mull, va susține conferința cu titlul „Părinții deșertului: repere duhovnicești pentru omul de azi”.

Vă așteptăm cu drag!

Citeşte în continuare »
 • 29 Mar 2022
 • 194 vizualizari

Drumul Crucii la parohia Timișoara Viile Fabric

În Duminica a 3-a din Post, a Sfintei Cruci, la parohia timișoreană Viile Fabric, la ceas de seară s-a oficiat în curtea bisericii parohiale Drumul Crucii, o slujbă ce amintește creștinilor de ultimul drum pământesc parcurs de Mântuitorul Iisus Hristos, din Pretoriu (locul pardosit cu pietre iar evreiește numit „Gabata”) la ”locul Căpățânii”, Dealul Golgotei.

Cu lumânări și candele aprinse, credincioșii prezenți au poposit alături de preoții slujitori la căpătâiul crucilor de pe aleea din curtea bisericii, cruci care, prin icoanele zugrăvite actualizează momentele dramatice încărcate de suferință mântuitoare, petrecute în Vinerea Mare. La fiecare popas au fost citite pericope evanghelice adecvate, rememorându-se istoria faptelor ce au marcat omenirea, împlinindu-se, astfel, cuvintele Sfintei Scripturi, că :„Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile să învieze” (Marcu 8, 31).

Și astăzi în Cetatea Ierusalimului, creștini din toate părțile lumii, în limba proprie desfășoară acest itinerar de rugăciune pe urmele Pătimirilor Mântuitorului, pe Via Dolorosa, pelerinaj ce își are originea în perioada timpurie bizantină, însă forma actuală de aducere aminte, cu cele 14 staționări, s-a statornicit în sec. XIV-XVI. 

La finalul slujbei preotul paroh Marius Sfercoci a rostit un cuvânt de învățătură, evidențiind importanța asumării crucii în plan personal, urmându-I Domnului într-un mod liber și responsabil, mulțumindu-le, totodată, credincioșilor pentru „pelerinajul” făcut împreună pe Calea Crucii.

Crucile, din curtea bisericii parohiale ce compun ”Drumul Crucii”, au fost zidite în anul 2007, de către domnul Constantin Bârnoiu, enoriaș al parohiei și crucer de meserie, și prin contribuțiile personale ale credincioșilor.

Citeşte în continuare »
 • 28 Mar 2022
 • 777 vizualizari

Amintire despre un om minunat

În după-amiaza zilei de 25 martie, după Sfânta Liturghie săvârșită în cinstea praznicului Bunei-Vestiri, atunci când Biserica vestește prin cuvânt și cântare apropierea de marea Sărbătoare a Sfintelor Paști, în Parohia Ortodoxă Cebza, s-a săvârșit slujba Parastasului în amintirea colegei noastre Ana Usca, plecată în căutarea Celui Înviat, pe care-L rugăm să o primească cu brațe părintești, pe cea care a fost distinsă soție,  profesoară și bună prietenă a celor mulți rămași să îi ducă dorul.

În prezența doamnei inspector școlar Daniela Buzatu, a colegilor profesori pe care i-a coordonat în activitatea didactică și a celor care au cunoscut-o, după săvărșirea rânduielii Slujbei Parastasului, a fost evocată personalitatea doamnei profesoare Ana Usca, metodist, fost director adjunct al Școlii Generale Nr. 25, pedagog și om al rugăciunii, organizator al multor simpozioane, concursuri și a altor activități specifice predării orei de religie în școală.

Fiecare dintre cei prezenți, au dat mărturie prin cuvânt, rememorând clipele petrecute alături de colega noastră în diferite împrejurări din scurtul răstimp petrecut printre noi. Din cele rostite, s-a creionat un portret duhovnicesc al unui OM aparte care a marcat viața fiecăruia dintre noi, prin blândețea ce oglindea lucrarea unui om smerit, prin optimismul incurabil dobândit în urma biruințelor sale asupra multor încercări ce i-au sporit credința, prin cuvântul de încurajare care a oferit fiecăruia dintre noi puterea de a vedea ce este mai bun chiar și în neîmplinirile noastre, dar mai ales prin dragostea împărtășită copiilor pe care Dumnezeu i-a rânduit a-i purta peste timp amintirea și propovăduirea.

Acest moment al rugăciunii pline de nădejde în mila Bunului Dumnezeu,  va purta peste timp și mărturia noastră, a celor prezenți, că nu ne vom uita unii pe alții și că din când în când, oameni aparte ca Ana, ne-au adunat laolaltă, unii lângă alții, împreună  cu Hristos, de dragul celor plecați pe urma sfinților.

Ana a trecut din mirida celor vii în mirida celor care aşteaptă Învierea. O vom purta în rugăciunea noastră cu nădejdea că și ea ne va purta în rugăciunea ei.

                           Bunul Dumnezeu să îi rânduiască odihnă cu Sfinții!

Citeşte în continuare »
 • 26 Mar 2022
 • 383 vizualizari

Întâlnire de lucru la Facultatea de Teologie din Timișoara

Joi 24 martie, la Facultatea de Teologie din Timișoara a avut loc o întâlnire de lucru prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, legată de dotarea paraclisului din interiorul sediului facultății.

La întâlnire au participat următorii părinți profesori: conf. dr. Constantin Jinga, lect. dr. Adrian Covan și lect. dr. Marius Florescu. De asemenea, au fost prezenți domnul manager Doru Vlas de la Arad și doamna Irina Lazăr, administrator al clădirii.

S-a discutat despre proiectul iconostasului și despre alte aspecte cu privire la dotarea paraclisului, care vor trebui împlinite până la începutul noului an universitar 2022/2023.

Citeşte în continuare »
 • 25 Mar 2022
 • 604 vizualizari