Campanie filantropică în Parohia Giroc

Parohia Giroc din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei a început o campanie care se adresează celor aflați în nevoi materiale și în suferință, mai ales acelor copii pentru care greutățile vieții vin mult prea repede, indiferent că vorbim de lipsurile materiale sau de absența dragostei părintești.

Trăim vremuri grele și tocmai de aceea pr. paroh Marius Șonea, împreună cu tinerii din parohie, a gândit o modalitate prin care să ofere ajutor acestor copii și familiilor acestora.

Asociația Ortodoxă Filantropică „Sfântul Dimitrie ” s-a născut din dragostea și dăruirea cu care enoriașii s-au implicat în toate acțiunile filantropice ale Parohiei Giroc și care s-au dezvoltat tot mai mult, reușind să depășească hotarele comunității și să ajungă la familii cu nevoi din alte localități, precum și la spitale din Timișoara.

De curând, membri asociației au început o campanie de colectare a unor scrisori către Moș Crăciun pe care copiii le-au scris, campanie ce au numit-o „Un copil pentru fiecare”.

Preotul paroh i-a îndemnat pe credincioși să ia câte o scrisoare lăsată la biserică de acești copii și, cu ajutorul unor oameni de suflet, au reușit să identifice detalii despre fiecare copil. În acest fel s-a reușit achiziționarea de haine și încălțăminte nouă pentru fiecare copil în parte. De asemenea, în pachetele pentru fiecare copil s-au regăsit și dulciuri și jucării.

„Dacă punem cu dragoste, Dumnezeu ne răsplătește cu dragoste, iar dragostea se exprimă prin puterea de a te lăsa pe tine pentru celălalt, de a renunța la timpul tău și la problemele tale, măcar un ceas-două pentru a-l avea în grijă pe celălalt! Trăim vremuri grele și cred că e vremea să ne gândim mai mult la cei aflați în nevoi, rugându-l pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască tuturor binefăcătorilor milă și putere spre mântuire, a celor dragi și mai ales pentru sufletele care, atunci când primesc ceva nou… e ceva nou!”, a precizat pr. Marius Șonea, parohul bisericii din Giroc.

Voluntari din cadrul parohiei și Asociației „Sfântul Dimitrie ”au contribuit la pregătirea celor 250 de pachete cadou, transformând biserica parohiei într-un spațiu plin de daruri de la Moș Crăciun.

Distribuirea acestor cadouri s-a realizat prin intermediul membrilor asociației care, după ce au împărțit cadourile copiilor din Giroc, s-au deplasat cu mașinile și în alte localități din județul Timiș și Caraș-Severin. 

Citeşte în continuare »
 • 22 Dec 2020
 • 275 vizualizari

Pastorală la Nașterea Domnului – 2020

† IOAN,

Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi, părintească binecuvântare.


  „Niciodată nu a vorbit un om așa cum vorbește Acest Om.”    (Ioan 7, 46)    


Iubiții mei fii duhovnicești,

După un an plin de încercări care au lăsat tristețe în inimile tuturor, iată, azi răsare Soarele dreptății peste neamul nostru. Praznicul Nașterii Domnului aduce pace și mângâiere în inimile greu încercate ale fraților noștri. Astăzi S-a născut Învățătorul cel Bun, Mântuitorul lumii. În niciuna din cărțile Vechiului Testament nu găsim ca vreunei persoane să-i fi spus cineva: „Bunule Învățător” (Luca 18, 18); pentru iudei doar Legea era bună. Bunătatea desăvârșită este unul din atributele lui Dumnezeu, Căruia ne închinăm noi, creștinii.

Cel Născut azi din Fecioara Maria, în Peștera din Betleem, este Bun ca Dumnezeu desăvârșit, dar absolut bun și ca Om desăvârșit. Hristos întreabă: „Cine dintre voi Mă vădește de păcat?” (Ioan 8, 46), după cum vedem consemnat de către Sfântul Ioan Evanghelistul.

Hristos este „Sfântul” Care, în mod tainic, prin nașterea Sa de la Duhul Sfânt (cf. Luca 1, 35), adică fără păcatul strămoșesc, iar mai târziu, prin viața Sa fără nicio umbră de păcat, va fi „Lumina lumii” (Ioan 8, 12), „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Hristos este Învățătorul desăvârșit al oamenilor şi aceasta o deducem din faptul că mulțimile Îl urmau și-L ascultau: „Și aduceau la El pe toți cei ce se aflau în suferințe (…) și El îi vindeca. Și mulțimi multe mergeau după El” (Matei 4, 24-25). Atunci, cu miile (cf. Ioan 6, 10), azi, Evanghelia lui Hristos luminează cărarea oricărui om ce se îndreaptă spre Poarta Cerului.

Învățătura lui Hristos se adresează și azi tuturor oamenilor, indiferent de condiția lor socială și, fiind plină de harul iubirii Sale, rămâne vie pentru toate timpurile. Învățătura lui Hristos nu poate fi separată de prezența Sa vie în Biserică, prin Duhul Sfânt. Hristos n-a venit în lume ca un teoretician, ci învățătura Sa era împlinită prin fapte, prin exemplul Său, prin Persoana Sa plină de iubire și bunătate.

Logosul a fost în lume de la începutul creației, atât prin rațiunea lucrurilor, cât și prin persoanele umane care, prin rațiunea lor, descoperă lucrarea lui Dumnezeu Cel viu în lume. În Vechiul Testament vedem o prezență mai clară a lucrării lui Dumnezeu în lumea căzută sub povara păcatului. Prin prooroci, Dumnezeu Își trimite mesajul Său, că timpul așteptării oamenilor de a fi izbăviți din robia păcatului și a morții se apropie de sfârșit, că va veni Mesia.

Vechiul Testament este timpul așteptării întru nădejdea venirii în lume a Mântuitorului. Și iată azi, prin acest Praznic Dumnezeiesc, intrăm în Noul Testament, în timpul „plinirii vremii” (Galateni 4, 4), venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos.

Hristos intră astăzi în istorie ca Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Hristos sfințește istoria și timpul, dar îl sfințește și pe om. Istoria și timpul nu mai mor, ci intră în plinătatea iubirii lui Dumnezeu. Istoria nu mai rămâne o știință a nefericirii oamenilor, iar timpul se integrează în veșnicie, astfel că mâine este astăzi.

Iubiți fii duhovnicești,

De ce a venit Hristos în această lume?! A venit să caute comoara lui Dumnezeu aici, pe pământ: omul. Omul, comoara lui Dumnezeu, prin păcat a fost furată și ascunsă de moarte în adânc. Însă Dumnezeu n-a îngăduit să-I fie furată comoara pentru veșnicie, ci L-a trimis pe Fiul Său în lume să o aducă în Casa Tatălui Ceresc.

Hristos spune: „Mă duc să vă gătesc loc (….). Ca să fiți și voi unde sunt Eu” (Ioan 14, 2-3).

Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu n-a fost înțeleasă de neamul lui Israel, deși de multe veacuri acest popor a fost pregătit prin profeți. Cu adevărat mare este această taină: „Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălțat întru slavă” (I Timotei 3, 16).

Fraților, cât de nemărginită este iubirea lui Dumnezeu! Iubirea s-a văzut la crearea lumii și a oamenilor, dar nemărginirea o vedem acum, când Își trimite Fiul în lume să o răscumpere. Omul căzuse în păcat, dar iată că Dumnezeu îi iubește și pe cei păcătoși. I-a iubit și înainte de venirea în lume a Fiului Său, dar și azi, după ce Hristos S-a înălțat la Cer.

Fraților, să nu cădeți în deznădejde că Iisus Hristos ne-a părăsit. El este şi acum la cârma Corabiei, a Bisericii, pe care o conduce spre limanul cel liniștit al Împărăției lui Dumnezeu. Hristos l-a iubit și pe tâlharul care era cu El pe Golgota. Și pe tine te iubește, dar arată măcar și tu pocăința tâlharului.

Drept-măritori creștini,

Prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu, noi avem în față, de azi, Icoana Dumnezeirii, pe Hristos Domnul: „Acesta este chipul lui Dumnezeu Celui nevăzut, mai înainte născut decât toată făptura” (Coloseni 1, 15). Prin întrupare și dragostea arătată oamenilor am fost zidiţi în Hristos: „Pentru că a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte ca să umblăm întru ele” (Efeseni 2, 10).

Iubiților, Mântuitorul vine azi la noi să înceapă în mod văzut lucrarea cea binecuvântată a răscumpărării noastre. Hristos vine aici, la noi, pe pământ, să ne înalțe și pe noi la Cer. Prin Întrupare, Hristos ia de la noi firea omenească și ne oferă firea Lui dumnezeiască, așa cum spune și Sfântul Atanasie cel Mare: „Dumnezeu S-a întrupat, pentru ca noi să ne îndumnezeim”.

Hristos Se face Fiu al Omului, ca pe om să-l facă fiu al lui Dumnezeu: „Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus” (Galateni 3, 26). Hristos Se face Fiu al Omului, dar rămâne Fiul lui Dumnezeu, Unicul Fiu al lui Dumnezeu: „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul–Născut, Care este în sânul Tatălui, AcelaL-a făcut cunoscut” (Ioan 1, 18). Într-o singură Persoană, Hristos unește două naturi: natura dumnezeiască și natură omenească. Prin această tainică unire, Hristos ajunge să fie Dumnezeu adevărat și Om adevărat în același timp. Fiul lui Dumnezeu S-a făcut frate cu noi. Prin lucrarea tainică a Sfântului Duh se săvârșește în sufletul nostru o naștere de Sus, o naștere la o nouă viață, duhovnicească. Despre această naștere de Sus grăiește Hristos cu Nicodim, când îi spune: „Trebuie să vă nașteți de Sus” (Ioan 3, 7). Taina acestei nașteri de Sus se face prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Sfântul Botez. Dobândind acest har sfințitor, prin care se săvârșește nașterea cea duhovnicească, suntem și noi înfiați de Dumnezeu. Odată născuți de Sus, viața cea duhovnicească a harului trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu, prin toate cele ce le facem noi aici, pe pământ. Purtăm în noi, în vase slabe de lut, această comoară prețioasă a harului, pe care l-au dobândit și sfinții, dar îl putem pierde prin săvârșirea de păcate grele. În ultimele Sale clipe pământești, Hristos le spune Apostolilor: „Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios” (Marcu 14, 38).

Doamne, nu îngădui să vină peste noi ispite pe care să nu le putem trece, ca nu cumva să se stingă flacăra cea vie a harului primit de noi în Taina Sfântului Botez!

Iubiții mei,

Să mărturisim cu toată credința noastră, cu toată inima noastră, că Cel Născut azi în Peștera din Betleem, Întrupat din Fecioara Maria, este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Nu vă lăsați înșelați de cei care vă propovăduiesc ura și dezbinarea dintre frați, de cei care nu grăiesc în numele lui Hristos.

Ați văzut că, de multe ori, istoria și-a greșit drumul. Hristos a venit să ne arate Calea prin care ajungem la Tatăl Ceresc: „Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6).

Iubiți credincioși,

Azi, Dumnezeu Tatăl ne oferă ca dar pe Fiul Său, însă din ale Sale brațe nu va lipsi niciodată un dar pentru fiecare dintre noi. Niciodată nu-L vom vedea pe Dumnezeu cu mâinile goale, ele sunt pline de daruri, doar să ne învrednicim să le primim.

Azi, Dumnezeu ne trimite Pâinea vieții, Pâinea cea de Sus, Pâinea nemuririi noastre: „Eu sunt Pâinea vieții; cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6, 35).

Să facem în viața noastră astfel încât să conjugăm viitorul la timpul prezent, asumându-ne și prezentul și veșnicia. Ne agățăm de aripa firavă a timpului și nu ne suim pe aripa veșniciei. Timpul se frânge, însă veșnicia este dăinuire în iubirea lui Dumnezeu. Hristos vine azi să ne arate drumul către nemărginire.

Fosta mea zi de mâine va fi ieri.

Mă îndrept spre infinit, spre nemărginit și voi fi într-o zi vecin cu infinitul și mă voi odihni sub aripa infinitului. A îmbătrânit și infinitul așteptându-mă.

Timpul a dăltuit în infinit chipul nostru.

Timpul zugrăvește icoane de sfinți pe care le așază în templul infinitului.

Timpul mângâie și sărută icoanele din templul infinitului.

Timpul are și el vârstele lui.

Timpul a încărunțit de atâta curgere și se pregătește și el să se odihnească în veșnicie.

Așa cum timpul își caută odihna în veșnicie, tot așa iubirea este fecioara care Îl caută în această lume pe Mirele Hristos.

Iubiți frați, Fecioara Maria împreună cu Dreptul Iosif s-au retras într-o peșteră din Betleem și de aici începe drumul lacrimilor. Lacrimile Maicii Domnului vor cădea pe drumul pe care vor fugi în Egipt. Și azi, multe mame își spală copiii în lacrimi; mame izgonite din familiile lor. Să fim și noi alături, în aceste timpuri grele, de mamele care nu au unde să se adăpostească sau nu au cu ce să-și hrănească pruncii.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-a învrednicit să ajung la frățiile voastre prin cuvântul ce cu dragoste vi l-am scris.

Vă urez din inimă ca Sfintele Sărbători: Nașterea Domnului, Anul Nou 2021 și Botezul Domnului să le aveți cu sănătate, liniște deplină, mulțumire sufletească, bună sporire în toate faptele mântuirii.

Fraților, mărturisiți-L tuturor pe Hristos Cel dăruit nouă de Dumnezeu Tatăl.

Să-i aducem cinstire și Fecioarei Maria care L-a legănat pe ale sale brațe pe Fiul lui Dumnezeu.


Hristos Se naște, măriți-L,

           Hristos din ceruri, întâmpinați-L,

      Hristos pe pământ, înălțați-vă,

        Cântați Domnului tot pământul!


Rămâneți în iubirea Pruncului Iisus. Doamne, Iisuse, și în țara mea se află o peșteră. Rogu-Te, vino să Te naști în ea!


Al vostru al tuturor, de tot binele voitor și rugător către Pruncul Iisus,

† Ioan

al Banatului

Citeşte în continuare »
 • 22 Dec 2020
 • 537 vizualizari

Campania „În ajutorul lui Moș Crăciun”, ediția a III-a, la Jdioara

În aceste zile s-a încheiat cea de-a III-a ediție a camaniei umanitare „În ajutorul lui Moș Craciun”, o acțiune filantropică începută la începutul lunii decembrie. Au fost ajutați 21 de copii din parohie care s-au bucurat de darurile primite de la enoriași și de la alți oameni cu inimă mare din localitate și din Lugoj.  

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să ducem și în acest an, greu pentru toată lumea, la bun sfârșit campania umanitară În ajutorul lui Moș Crăciun, ajunsă acum la cea de-a III-a ediție. Dumnezeu a lucrat în chip minunat și de data aceasta, trimițând oameni de bine care au sprijinit inițiativa noastră. Astfel, am reușit să aducem zâmbete pe chipurile a 21 de copilași, care s-au bucurat de geci groase de iarnă, ghete și alte accesorii vestimentare, toate fiind noi, dar și de alimente neperisabile care, nădăjduim că vor face masa de Crăciun mai bogată. Pentru toate acestea, mulțumesc mult tuturor tinerilor voluntari din parohia noastră, care s-au implicat în această acțiune de binefacere, cu timp și fără timp, lăsând din grijile lor deoparte, pentru a se dărui celor aflați în nevoi. Mulțumim de asemenea tuturor celor ce au sprijinit inițiativa noastră și îl rugăm pe Milostivul Dumnezeu să le răsplătească înzecit”, a precizat Vali Ungar, parohul bisericii cu hramul „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Parohia Jdioara -Protopopiatul Lugoj.

Citeşte în continuare »
 • 22 Dec 2020
 • 86 vizualizari

Artileriștii lugojeni, acțiune social-filantropică la Făget

Militari din Batalionul 183 Artilerie Mixtă „General Ion Dragalina”, împreună cu preotul militar Emanuel Gafița, au desfășurat o acțiune caritabilă la Centrul de Zi pentru Copii ,,Patriarh Miron Cristea” din localitatea Făget.

Artileriștii lugojeni au împărțit tuturor beneficiarilor acestui centru daruri constând în alimente neperisabile, rechizite și dulciuri. Întreaga activitatea s-a desfășurat cu respectarea strictă a regulilor sanitare privind prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2.

***

Centrul de Zi ,,Patriarh Miron Cristea” al Arhiepiscopiei Timișoarei oferă servicii pentru 25 de copii care provin din familii cu dificultăți de natură socială și economică. Instituția are misiunea de a preveni și reduce abandonul sau eșecul școlar, precum și de a crește performanțele educaționale ale elevilor. Prin urmare, reprezintă o a doua „casă” pentru acești copii, oferindu-le, zilnic, o masă caldă, activități educative, religioase, formative-integrative, precum și recreative ori de socializare.

Citeşte în continuare »
 • 21 Dec 2020
 • 95 vizualizari

Alimente pentru Spitalele din Gătaia și Jebel

În această perioadă de grea încercare prin care trece lumea întreagă, Părintele Mitropolit Ioan al Banatului și-a îndreptat din nou atenția spre spitalele de la Jebel și Gătaia, pe seama cărora a donat 7,2 tone de legume.

Prin astfel de acțiuni filantropice derulate cu câteva zile înainte de sfânta sărbătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfinția Sa  împreună cu sectorul social al Centrului eparhial, vin în ajutorul acestor unități medicale care se confruntă cu unele lipsuri, donațiile făcute fiind de mare folos sutelor de pacienți internați în aceste unități speciale.

Săvârșind aceste fapte de întrajutorare, Biserica își împlinește misiunea din totdeauna și anume aceea de a oferi hrană celor flămânzi, îmbrăcăminte celor goi și de a continua o activitate filantropică în folosul semenilor, începută încă din primul veac creștin.

Pe lângă aceste ajutoare materiale, Părintele Mitropolit Ioan ne cheamă pe toți, preoți și credincioși, deopotrivă, să sporim faptele de milostenie față de cei aflați în lipsuri, nevoi și suferințe și ne îndeamnă să intensificăm rugăciunea, să înmulțim faptele bune și comuniunea de iubire în familiile și parohiile noastre.

Citeşte în continuare »
 • 20 Dec 2020
 • 289 vizualizari

Daruri pentru persoanele nevoiașe din Parohia Timișoara-Iosefin

Este deja o tradiție de zeci de ani la Parohia Timișoara-Iosefin, întreruptă în perioada anilor 1945-1990 și reluată imediat după Revoluție, de a veni în ajutorul credincioșilor care se confruntă cu probleme de natură materială.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, și anul acesta Parohia Iosefin, Fundația „Preot Ioan Olariu” și Societatea Femeilor Creștine Ortodoxe au reușit, cu ajutorul bunilor credincioși, să pregătească hrană caldă pentru zeci de familii și peste 100 de pachete cu alimente pentru familiile cu mulți copii și persoanele nevoiașe din parohie. De asemenea, ca în fiecare an parohia și fundația au pregătit 300 de pachete cu dulciuri pentru copiii care frecventează biserica la sfintele sărbători.

Totodată, la solicitarea unui spital suport Covid au fost achiziționate 160 de bucăți cearceaf textil, fețe de perină, învelitori pentru pilote și pături textile, în valoare de peste 6000 lei.

Societatea Femeilor Creștine Ortodoxe, sprijinită de parohie, a dezvoltat în această perioadă un proiect foarte interesant. Astfel, 22 de familii nevoiașe, identificate de credincioasele din societate și-au scris nevoile materiale pe care le au și alte 22 de familii le-au adoptat și le-au pus la dispoziție resursele de care aveau nevoie: alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, jucării și chiar tablete pentru copiii care studiază online.  

Tot în această perioadă Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe a oferit pachete cu dulciuri copiilor din Centrul de primire în Regim de Urgență de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae și va oferi și de praznicul Nașterii Domnului.

Săptămâna viitoare vor fi trimise pachete cu ajutoare și jucării din partea celor trei instituții bisericești și la Centrul pentru Diabet „Doctor Viorel Șerban” de la Buziaș.

În felul acesta Biserica noastră vine în ajutorul celor care au nevoie astăzi de o bucată de pâine pe masă și face, în același timp, câte o bucurie și copilașilor nevoiași și familiilor acestora. 

Citeşte în continuare »
 • 19 Dec 2020
 • 150 vizualizari

Vasile Bănescu: Vaccinarea anti-Covid-19, între ezitare şi speranţă

Vasile Bănescu, Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, transmite un comunicat de presă referitor la campania de vaccinarea anti-Covid-19:

Vaccinarea anti-Covid-19, între ezitare şi speranţă

Pentru succesul campaniei de vaccinare anti-Covid 19, este necesară informarea corectă a populației cu privire la unele aspecte, precum caracterul voluntar, gratuit și sigur al actului de vaccinare, a faptului că acesta este un drept, și nu o obligație.

În legătură cu „caracterul sigur al actului de vaccinare”, cei care au autoritatea profesională și morală să recomande un vaccin absolut nou şi descoperit recent sunt exclusiv specialiștii din domeniul medical respectiv.

În acest sens, Patriarhia Română salută vestea bună a apariției vaccinului care ar putea diminua și stopa actuala pandemie, însă Biserica nu se poate pronunțîn probleme de ordin strict medical. Cu atât mai mult, în cazul unui vaccin recent care nu a mai fost folosit și despre care specialiștii în domeniu se pronunță ei înșiși în mod gradual sau diferit.

Poziția Patriarhiei Române, care prețuiește știința medicală și multele beneficii ale acesteia, a fost și rămâne una favorabilă vaccinării, subliniind însă constant necesitatea esențială a respectării riguroase a principiilor de natură etică: consimţământul informat al persoanei, descrierea clară a beneficiilor şi a riscurilor, asumarea responsabilității concrete în cazul în care vaccinarea produce efecte adverse asupra sănătății persoanei vaccinate.

În concluzie, vaccinarea trebuie să fie un act profilactic responsabil șîn totală cunoștință de cauză recomandat şi acceptat pe baza unei informări clare şi complete, oferită de autoritățile competente și receptată corect de cetățeni.

În acest mod, teama şi ezitarea vor fi învinse de încredere şi speranţă.

Vasile Bănescu

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române

sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 18 Dec 2020
 • 232 vizualizari

Ședință comemorativă dedicată la 31 de ani de la Revoluția din 1989

Astăzi, 18 decembrie 2020, la Palatul Administrativ – sala multifuncțională a Consiliului Județean a avut loc ședința comemorativă dedicată eroilor Revoluției din 1989, sub deviza „Demnitate, Democrație, Determinare”.  

Întâlnirea, la care au participat prefectul județului Timiș și online primarul Timișoarei, a fost prezidată de dl. Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, care a precizat că flacăra Timișoarei aprinsă în 89 si apoi preluată de întreaga țară trebuie să rămână aprinsă în continuare, iar Timișoara să fie pionierul creării unei Românii mai bună, mai performantă și credincioasă valorilor europene.

Ca delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, la această dezbatere a fost prezent pr. Ionel Popescu, vicar eparhial care a rostit împreună cu toți cei prezenți rugăciunea „Tatăl Nostru”, rugăciune care a fost rostită de mii de timișoreni în urma cu 3 decenii. Preacucernicia Sa a adresat un cuvânt participanților și a amintit de participarea preoților și credincioșilor din două parohii timișene, Biled și Becicherecu Mic, la Revoluția începută în Timișoara. Dacă preotul și credincioșii din Becicherecu Mic au venit cu 3 camioane până la intrarea în Timișoara, cei peste 200 tineri din parohia Biled au parcurs pe jos 27 km pe jos pentru a lupta alături de timișoreni.

„Vă asigurăm că noi, slujitorii Bisericii nu uităm niciodată eroii și martirii Timișoarei și îi vom pomeni cu recunoștință în cadrul rânduielilor noastre bisericești. În numele Părintelui Mitropolit Ioan, rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, bune împliniri, sărbători binecuvântate și să rămâneți pe mai departe străjeri ai democrației românești”, a spus pr. Ionel Popescu, vicar eparhial.  

 
La final, revoluționarilor prezenți, în semn de recunoștință pentru lupta împotriva regimului comunist-ateu, le-au fost înmânate plachete omagiale din partea Consiliului Județean Timiș.

Citeşte în continuare »
 • 18 Dec 2020
 • 157 vizualizari

Zi de doliu și pomenirea martirilor Revoluției la Timișoara

Astăzi, 17 decembrie 2020, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara a fost oficiată slujba de pomenire a eroilor Revoluției din Decembrie 1989, care au luptat în urmă cu peste trei decenii, pentru demnitatea, dreptatea și libertatea poporului român.

Manifestările comemorative dedicate acestei zile îndoliate au debutat la miezul nopții, cu slujba de Priveghere și Sfânta Liturghie oficiate la Biserica Martirilor din Timișoara, în subsolul căreia se află urna cu o parte din cenușa eroilor martiri timișoreni arși la crematoriul de la Popești-Leordeni, în urmă cu 31 de ani.  

 La Sfânta Liturghie din noaptea de 16/17 decembrie, au participat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, preoți din administrația eparhială și preoți care au luptat în decembrie 1989: pr. conf. dr. Constantin Jinga, de la Facultatea de Teologie din Timișoara, rănit prin împușcare și pr. Ioan Mura de la Parohia Calacea, implicat în vâltoarea Revoluției încă din prima zi, 15 decembrie și până după arestarea lui Nicolae Ceaușescu.

La momentul îndătinat din cadrul Sfintei Liturghii, au fost pomeniți eroii martiri căzuți în Revoluția din decembrie 1989, iar la final, Înaltpreasfinția Sa a adresat un cuvânt de învățătură revoluționarilor prezenți și a subliniat că, „în urmă cu 31 de ani, în noaptea de 16 spre 17 decembrie 1989 s-a strigat pentru prima dată: <<veniți la catedrală!>> adică <<veniți la Dumnezeu!>>. Noaptea aceasta poate fi numită, cu adevărat, <<Paștile Timișoarei>>, pentru că prin jertfa eroilor martiri au înviat demnitatea, dreptatea și credința încătușată a românilor și a fost ruptă prima verigă din lanțul care înconjura întreaga țară”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. 

Ca de fiecare dată, ziua de doliu a Timișoarei a fost marcată prin slujba de pomenire a eroilor martiri la catedrala mitropolitană din Timișoara, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La această slujbă au participat ambasadorul SUA în România, oficialități centrale, locale și județene, numeroși revoluționari, membri ai familiilor celor uciși în Revoluție, asociații și fundații ale revoluționarilor care, prin activitatea lor, permanetizează memoria celor care și-au jertfit viața în decembrie 1989.

Și la acest moment impresionant, devenit deja tradițional, Părintele Mitropolit Ioan, vădit emoționat, s-a adresat celor prezenți și a menționat că astăzi, cu inimile îndoliate am aprins o lumânare și am vărsat o lacrimă împreună cu părinții care-și plâng copiii, cu soții care-și plâng soțiile, cu soțiile care-și plâng soții împușcați sau arși în Revoluție.

După slujba Parastasului au fost depuse coroane la Monumentul Crucificării din fața catedralei mitropolitane. La ceasul amiezii, în Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei și în Cimitirul Săracilor din Calea Lipovei, reprezentanți ai municipalității, ai asociațiilor și fundațiilor de revoluționari au participat la o slujbă de pomenire, depus coroane și au păstrat momente de reculegere în memoria acelorași eroi martiri timișoreni.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 112/14.12.1993, la Timișoara, oraș-martir, data de 17 decembrie este zi de doliu, întrucât în această zi și-au jertfit viața primii eroi ai Revoluției. În această zi, toate instituțiile și autoritățile publice de pe raza municipiului Timișoara au arborat drapelul de stat al României în bernă.

Citeşte în continuare »
 • 17 Dec 2020
 • 492 vizualizari

Taina Sfântului Maslu la filia Lunga, parohia Comloșu Mic

Duminică 13 decembrie, la ceas de seara s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu în biserica din filia Lunga, parohia Comloșu Mic, protopopiatul Sânnicolau Mare.

Slujba a fost săvârșită de părintele protopop Marius Podereu, părintele paroh Ion Andoni, părintele Valer Coca de la parohia Nerău și părintele Liviu Bogos de la parohia Teremia Mare, în prezența multor credincioși.

Ca de fiecare dată, slujba a înălțat duhovnicește și a constituit încă un pas pe urcușul duhovnicesc spre marele praznic al Nașterii Domnului.

Citeşte în continuare »
 • 13 Dec 2020
 • 99 vizualizari