Patriarhul Bulgariei, mesaj la ITO 2023: „Voi sunteți prietenii mei” – mărturia iubirii nemărginite a lui Dumnezeu pentru om

Mitropolitul Naum de Ruse a transmis vineri mesajul Patriarhului Neofit la Bulgariei către participanții la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) 2023 de la Timișoara.

Patriarhul Bulgariei subliniază în mesajul său că afirmația Mântuitorului Iisus Hristos către ucenici: „Voi sunteți prietenii mei” este „o chintesență a întregii Evanghelii și o mărturie puternică a iubirii nemărginite a lui Dumnezeu pentru om”.

Mesajul a fost transmis înainte de Prelegerile ITO 2023 (Partea I).

Mesaj integral:

Salutare din partea Preafericirii Sale, Patriarhul Neofit al Bulgariei,
cu ocazia celei de-a șaptea Întâlniri Internaționale a Tineretului Ortodox
intitulate „Voi sunteți prietenii Mei” (Ioan 15, 14)
31 august – 3 septembrie 2023, Тimișoara, Romania

Preafericirea Voastră,
Înaltpreasfinția Voastră, Preasfinția Voastră,
Cuvioși părinți iubitori de Dumnezeu,
Iubiți întru domnul gazde și organizatori, participanți și invitați,

Suntem încântați să vă urăm bun venit în deschiderea celei de-a șaptea ediții a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, care anul acesta se desfășoară în frumosul și primitorul oraș Timișoara, în binecuvântata și de Dumnezeu ocrotita eparhie a Banatului.

În cadrul acestei noi ediții a lăudabilei inițiative a Patriarhiei Române frățești de a reuni tineri din diferite țări și Biserici Ortodoxe, vedem încă o confirmare a râvnei Dumneavoastră în lucrarea Evangheliei și a duhului apostolic care, printr-o recunoaștere universală, caracterizează viața Sfintei Biserici Ortodoxe Române.

Inspirată este și deviza sub care se va desfășura această nouă întâlnire a tineretului ortodox, îndemnul plin de semnificație și de emoție: „Voi sunteți prietenii mei”, prin care Domnul se adresează ucenicilor, care este o chintesență a întregii Evanghelii și o mărturie puternică a iubirii nemărginite a lui Dumnezeu pentru om.

Aceste cuvinte sunt valabile și pentru noi astăzi și, de aceea, este deosebit de important să înțelegem în profunzime mesajul conținut în ele, trăind cu conștiința că suntem prietenii Domnului și că nu există o modalitate mai bună de a întrezări sensul acestei prietenii divino-umane dacă nu am învățat mai întâi să fim prieteni unii cu alții, împărtășind durerile și bucuriile fiecăruia, dar mai ales bucuria de a trăi realitatea divino-umană a Bisericii lui Hristos.

Pacea și dragostea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și părtășia în Preasfântul Duh al lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți!

Mult succes!

PREȘEDINTE AL SFÂNTULUI SINOD
† NEOFIT
PATRIARHUL BULGARIEI

sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 1 Sep 2023
 • 60 vizualizari

IPS Ioachim de Bursa: Întâlnirea Tinerilor Ortodocși atestă puterea unificatoare a Ortodoxiei

La Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) „ni se oferă o ocazie excelentă de a realiza dimensiunea ecumenică a Ortodoxiei și puterea ei unificatoare, dar, pe de altă parte, pentru ca fiecare dintre noi să evalueze bogăția propriei tradiții”, a spus vineri Mitropolitul Ioachim de Bursa, în fața celor peste 3.500 de tineri participanți la ITO 2023 Timișoara.

Înaltpreasfinția Sa a transmis un mesaj ca reprezentant al Patriarhiei Ecumenice.

Mesajul a fost transmis înainte de Prelegerile ITO 2023 (Partea I).

Text integral:

ÎNTÂLNIREA TINERETULUI ORTODOX
Timișoara, România, 31 august-3 septembrie 2023

Înaltpreasfinția Voastră Ioan, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului,
Preasfințiile Voastre, Precucernic cler,
Dragi frați și surori în Hristos,

Trebuie să Vă mulțumesc din toată inima pentru amabila invitație adresată Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care a răspuns cu entuziasm și l-a anunțat pe fratele Său în Hristos, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României, că o delegație a Patriarhiei Ecumenice va participa la această Întâlnire.

Constat cu plăcere și satisfacție că delegați din Bisericile Ortodoxe Surori, din comunitățile monahale, din școlile teologice ortodoxe, academii și institute, din organizații bisericești internaționale, asociații internaționale de tineret și ai fundațiilor culturale s-au reunit în aceste zile la această mare Întâlnire Internațională a Tinerilor Ortodocși, pentru a se cunoaște, pentru comunicare personală și pentru dialog.

Pe de o parte, ni se oferă o ocazie excelentă de a realiza dimensiunea ecumenică a Ortodoxiei și puterea ei unificatoare, dar, pe de altă parte, ca fiecare dintre noi să evalueze bogăția propriei tradiții. Acesta este motivul pentru care ne simțim deosebit de binecuvântați și recunoscători să fim nominalizați de către Sanctitatea Sa, Patriarhul nostru Ecumenic Bartolomeu, în calitate de reprezentanți ai Săi, pentru a ne alătura acestei întâlniri de succes.

Sanctitatea Sa le subliniază mereu tinerilor locul și rolul lor personal în trupul divino-uman al Bisericii, în funcție de darul pe care Dumnezeu l-a dat sau îl va încredința lor în viitor. Sanctitatea Sa îi invită neobosit pe tinerii ortodocși să-și recunoască cât mai curând talentul lor special și rolul lor în Biserică și să răspundă cu bunăvoință chemării lui Dumnezeu.

În același context, aș dori să subliniez că, potrivit Mesajului Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, desfășurat în anul 2016 în Insula Creta: „Biserica Ortodoxă se adresează tinerilor, care caută deplinătatea vieții în libertate, dreptate, creativitate, dar și iubire.

Ea îi cheamă să se alăture în mod conștiincios Bisericii Celui care este Adevărul și Viața. Să vină oferind trupului eclezial vitalitatea lor, neliniștile, problematicile și așteptările lor. Tinerii nu reprezintă doar viitorul Bisericii, ci și prezentul dinamic și creativ la nivel local și mondial”.

Enciclica Sinodului afirmă, de asemenea: „Sfântul şi Marele Sinod se adresează, cu iubire şi atenţie deosebită, copiilor şi tuturor tinerilor. În mijlocul haosului definiţiilor contradictorii cu privire la identitatea copilăriei, Preasfânta noastră Biserică subliniază cuvintele Domnului: „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor” (Matei 18, 3) şi „Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea” (Luca 18, 17), precum şi ceea ce spune Mântuitorul despre cei care îi „împiedică” (Luca 18, 16) pe copii, pe tineri, să se apropie de El şi despre cei care „îi smintesc” (Matei 18, 6).

Biserica le oferă tinerilor nu doar „sprijin”, ci şi „adevărul” noii vieţi divino-umane în Hristos. Tinerii ortodocşi trebuie să conştientizeze că sunt purtători ai tradiţiei seculare şi binecuvântate a Bisericii Ortodoxe. În acelaşi timp, ei sunt şi continuatorii acestei tradiţii, care vor păzi plini de curaj şi vor cultiva cu dinamism valorile veşnice ale Ortodoxiei pentru a oferi mărturia creştină dătătoare de viaţă. Din rândul lor vor veni viitorii slujitori ai Bisericii lui Hristos. Aşadar, tinerii nu sunt doar „viitorul” Bisericii, ci şi expresia activă a vieţii iubitoare de Dumnezeu şi de oameni a Bisericii în prezent”.

Patriarhia Ecumenică nu este o Biserică națională, ci întruchipează spiritul ecumenic și dimensiunile universale ale Evangheliei creștine; este o Biserică în care expresia etnică, lingvistică și culturală a membrilor săi este considerată a fi bogăția sa. Anul trecut, am organizat o întâlnire similară a tinerilor ortodocși, cu participanți din mai multe eparhii, și aș dori să vă împărtășesc titlurile principalelor subiecte discutate în cadrul acestei Întâlniri:

 1. Biserica Ortodoxă oferă o nouă propunere pentru viață și libertate ca răspuns la realitatea dramatică a lumii noastre. Departe de violență și de ură, de dogmatisme, absolutisme și etici superficiale, Biserica mărturisește Cuvântul Crucii și al Învierii. Biserica noastră promovează adevărul vieții în Hristos, autenticitatea relațiilor interpersonale, respectarea drepturilor omului, încurajează voluntariatul, cultivă respectul față de mediul natural și față de folosirea euharistică a lumii, exprimă cuvântul speranței ca răspuns la dilemele antropologice și bioetice și la logica utilitaristă a științei și a tehnicii.
 2. În fața globalizării moderne, Biserica este chemată să reziste presiunilor inumane care sunt determinate de considerente economice stricte. Biserica Ortodoxă este chemată să rămână fidelă întemeietorului ei și relației sale particulare cu „cei osteniți și împovărați”; să participe la o globalizare cu față umană și să opereze ca un loc al „culturii persoanei”, dincolo de considerentele economice; să contribuie la funcționarea instituțiilor de sprijin și solidaritate, întruchipând întotdeauna spiritul filantropic creștin, iubirea bunului samaritean și afecțiunea față de fiecare persoană, unde anumite identități culturale pot fi păstrate și pot funcționa ca vehicul al comuniunii.
 3. Problema singurătății este deosebit de prezentă în societatea modernă, unde se manifestă disfuncționalitatea relațiilor umane și absența solidarității în cadrul comunității. Viziunea ortodoxă asupra vieții, în contextul singurătății, este chemarea la participarea activă și vie la viața Bisericii. În Biserica Ortodoxă, Adevărul nu este doar „ceva” care este înțeles teoretic de către intelect, ci este comuniune și relație cu Hristos și cu semenii.
 4. Credem că creștinul trebuie să fie creativ și iubitor, deschis și dinamic, o persoană luminată care afirmă viața. În acest context, în întâlnirea noastră ne-am concentrat asupra valorii dialogului, care este acceptarea reală a „celuilalt”, cu specificul său, și respectul real pentru libertatea sa. Considerăm cuvântul „deschidere”, deschiderea față de ceea ce este diferit, față de alte confesiuni creștine, față de alte religii, față de alte civilizații, față de semenii noștri în general, ca fiind sensul esențial al identității noastre. O Ortodoxie închisă nu numai că nu corespunde cele mai autentice tradiții ale noastre și nu exprimă ethosul libertății ecleziastice, dar ignoră și valorile universale, la crearea cărora Biserica a contribuit în mod substanțial. Nu există nicio posibilitate pentru o mărturie creștină ortodoxă reală în lumea contemporană fără deschidere. Viitorul aparține celor care își iubesc propria tradiție și, din acest motiv, respectă tradițiile celorlalți.
 5. În epoca comunicării digitale rapide, noi, creștinii ortodocși, suntem chemați să folosim cu prudență capacitățile pe care noile tehnologii le oferă pentru răspândirea Cuvântului Evangheliei. În haosul informațional, Evanghelia Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, care este mai aproape de fiecare dintre noi decât suntem noi înșine, ne cheamă la o viață de comunicare personală autentică, singura care poate satisface nevoia de comuniune cu alte persoane.

În concluzie, trebuie să mulțumesc Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, autentic, dinamic și tânăr la suflet, pentru oportunitatea pe care ne-a oferit-o de a participa la această întâlnire; pentru ospitalitatea avraamică, sinceră, a Bisericii Ortodoxe Române și în special a Arhiepiscopiei Timișoarei și Mitropoliei Banatului și pentru experiențele pe care le trăim zilele acestea aici, la Timișoara, Capitala Europeană a Culturii.

Trebuie să adresez multe mulțumiri călduroase și felicitări Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, precum și tuturor celor care au lucrat, în mod vizibil sau în culise, pentru succesul acestei sinaxe.

Vezi și:

sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 1 Sep 2023
 • 82 vizualizari

Mesajul Ministrului Ligia Deca pentru ITO 2023: Participarea unui număr atât de mare de tineri este o reușită

„Participarea unui număr atât de mare de tineri din toată țara și din spațiul internațional este o reușită în sine”, a transmis Ministrul Educației Ligia Deca într-un mesaj cu ocazia Întâlnirii Tinerilor Ortodocși 2023 de la Timișoara.

„Cred că, în aceste momente pe care le traversăm, cu multiple provocări, ne este de mare ajutor să ne căutăm unii pe alții, să ne apropiem și să realizăm împreună lucruri care aduc bucurie și fac lumea un loc mai frumos și mai bun.”

Mesajul a fost citit vineri de Romeo Moșoiu, Consilier la Ministerul Educației, înainte de Prelegerile ITO 2023 (Partea I).

Text integral:

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși TIMIȘOARA 2023

Prea Fericite Părinte Patriarh,
Înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Domnule Președinte al Academiei Române
Domnilor Miniștri,
Domnule Președinte al Consiliului Județean Timiș,
Domnule Primar,
Domnule Rector,
Dragi tineri,

Mă bucur că sunteți astăzi aici, la Timișoara, pentru a participa la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși! Vă felicit pentru realizarea și desfășurarea acestui eveniment anual, pe care țara noastră îl găzduiește, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și organizat anul acesta de Mitropolia Banatului, prin Arhiepiscopia Timișoarei.

Este un moment cu totul special, întrucât se desfășoară simultan cu activitățile din cadrul anului în care Timișoara este Capitală Culturală Europeană!

Participarea unui număr atât de mare de tineri din toată țara și din spațiul internațional este o reușită în sine și cred că, în aceste momente pe care le traversăm, cu multiple provocări, ne este de mare ajutor să ne căutăm unii pe alții, să ne apropiem și să realizăm împreună lucruri care aduc bucurie și fac lumea un loc mai frumos și mai bun.

Mesajul meu este unul de încurajare pentru ceea ce desfășurați în aceste zile și doresc să subliniez importanța implicării voastre, a tinerilor, în viața comunităților din care veniți.

Este important ca tinerii să fie mai activi, implicați, să-și exprime ideile și să găsească context și resurse pentru a le pune în aplicare, împreună cu actorii comunităților – autorități locale, parohii, școli, organizații nonguvernamentale.

Vă încurajez ca dimensiunea spirituală să fie parte integrantă din viața voastră, alături de ceea ce faceți și sunteți, din toate punctele de vedere: fizic, intelectual, socio-emoțional.

Voluntariatul, în cadrul comunității voastre sau în cadrul unor proiecte și activități specifice, constituie atât o oportunitate de participare și implicare în viața socială, cât și o modalitate de a învăța lucruri noi, completând ceea ce învățați la școală sau la universitate.

Este o învățare practică cu impact pe toate palierele de dezvoltare și cred că este și o modalitate prin care puteți fi aproape de Biserică, sprijinind activitățile sociale și educaționale ale acesteia la nivel de comunitate locală.

Așadar, vă încurajez să fiți sau să deveniți voluntari, e mare nevoie de implicare voluntară mai ales din rândul tinerilor, implicare generată din dorința de a face lucruri bune, de a contribui și de a participa la dezvoltarea societății! Aceasta are nevoie de energia voastră, de motivația și de capacitățile voastre, de ideile și inițiativele care să modeleze realitatea, transformând-o într-un spațiu mai prietenos, suportiv, incluziv.

Chiar dacă tinerii, la momentul studiilor, vin în marile orașe pentru a învăța și a se dezvolta, revenirea și implicarea în comunitățile locale este la fel de importantă, pentru a da mai departe din experiența și cunoștințele dobândite.

În încheiere,  aș dori să apreciez eforturile depuse ca acest eveniment în care vă aflați zilele acestea să fie un prilej de învățare și vă doresc să-l valorificați din toate punctele de vedere: fie că veți cunoaște tineri ca și voi, din alte zone, fie că veți dezbate și veți aprofunda puncte de vedere similare sau diferite, fie că veți afla cum puteți realiza lucruri împreună sau iniția proiecte în comunitățile voastre… toate acestea sunt rezultate pe care numai o astfel de întâlnire le poate genera și vă felicit încă o dată pentru acest eveniment impresionant !

MINISTRU,
Ligia DECA

sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 1 Sep 2023
 • 47 vizualizari

Participi la ITO 2023? Vezi programul evenimentului!

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși se va desfășura la Timișoara între 31 august și 3 septembrie.

Programul complet:

Joi, 31 august

12:00 – 17:00 – Primirea și cazarea oaspeților

18:00 – Deschiderea oficială ITO 2023, Parcul Rozelor din Timişoara

Desfăşurător:

 • Imnul României
 • Cuvânt de deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului
 • Te-Deum
 • Prezentarea delegațiilor
 • Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către tinerii participanți
 • Mesajul Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, transmis prin intermediul Mitropolitului Ioachim de Brusa
 • Mesajul autorităților de stat, centrale şi locale
 • Imnul ITO – aducerea torţei
 • Momente artistice

20:00 – Cina

Vineri, 01 septembrie 

8:00 – Rugăciunea de dimineață

8:30 – 9:30 – Micul dejun

10:00 – Prelegeri consacrate istoriei, culturii şi spiritualității creștin-ortodoxe, Sala Olimpia

12:30 – 14:00 – Prânzul

16:00 – Prelegeri despre prietenie din perspectivă biblică şi patristică, Sala Olimpia

18:30 – 19:30 – Cina

22:00 – 2:00 – Slujba de priveghere şi Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană, la care vor sluji și părinți de la Schitul românesc Prodromu, Muntele Athos

Sâmbătă, 02 septembrie 2023

9:00 – Rugăciunea de dimineață

9:30 – 10:00 – Micul dejun

10:00 – 13:00 – Aspectele fundamentale ale antropologiei creștine. Prelegeri despre traficul de ființe umane și consumul de droguri, Sala Olimpia

13:00 – 14:00 – Prânzul

14:00 – 16:30 – Procesiunea prieteniei (Bvd. Eroilor de la Tisa, Aleea F.C. Ripensia, Pasajul Michelangelo, str. Michelangelo, Bvd. Ion C. Brătianu, Piața Iancu Huniade (Muzeul Banatului), Opera Națională Română, Catedrala mitropolitană

18:30 – Cina

19:15 – Participarea tinerilor la slujba de Vecernie în parohiile oraşului și dialoguri cu tinerii acestora

20:45 Program la dispoziția participanților

Duminică, 03 septembrie 2023

9:30 Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala mitropolitană

12:00 – Încheierea evenimentului

13:00 – Prânzul, plecarea participanților

Citeşte în continuare »
 • 31 Aug 2023
 • 679 vizualizari

A început ITO 2023. Peste 3500 de tineri, uniți de aceeași credință. Prietenia omului cu Dumnezeu, lumina cea mai sigură a vieții

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) 2023, care are ca temă prietenia omului cu Dumnzeu ca fundament al prieteniei între oameni și popoare, a început joi seară cu o festivitate inaugurală organizată în Parcul Rozelor din Timișoara.

Alături de Patriarhul Daniel și Mitropolitul Ioan al Banatului, au participat mitropoliții Naum de Ruse (Patriarhia Bulgariei) și Gheorghe de Kitros, Katerini și Platamon (Biserica Greciei), Arhiepiscopul Timotei al Aradului, Episcopul Qais Sadiq al Erzurumului (Patriarhia Antiohiei), episcopii Lucian al Caransebeșului și Lukijan de Buda (Patriarhia Serbiei), precum și episcopii vicari Emilian Crișanul al Arhiepiscopiei Aradului și Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Au fost prezente numeroase oficialități centrale și locale, printre care: Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici, Consilierul Romeo Moșoiu de la Ministerul Educației, Prefectul județului Timiș Mihai Ritivoiu, Președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica și Primarul Dominic Fritz.

Zidul ateismului s-a sfărâmat la Timișoara în 1989

După Imnul României, interpretat de Corala bărbătească „Contrast” din Timișoara, Părintele Mitropolit Ioan, ca gazdă, a rostit un mesaj de bun venit.

„Vă îndemn să fiți buni creștini în patriile în care trăiți fiecare. Iubiți-vă patria, iubiți-vă Biserica, căci frățiile voastre sunteți icoanele vii ale Bisericii”, le-a spus Înaltpreasfinția Sa tinerilor participanți.

„Fiți alături de preoții dumneavoastră, nu-i lăsați singuri. El, la altar, duce rugăciunile frățiilor voastre și cheamă puterea harului Duhului Sfânt, ca, din bobul de grâu, să se facă Trupul Domului nostru Iisus Hristos, pe care ni l-a dat ca pâine a vieții.”

De la Timișoara, în decembrie 1989, „s-a sfărâmat zidul ateismului și a fost lăsat Hristos să umble liber în cetatea acesta și în toate cetățile neamului nostru românesc”, a mai spus părintele mitropolit.

A urmat o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul și prezentarea delegațiilor de tineri participanți la ITO 2023.

Aceștia provin din toate eparhiile Patriarhiei Române – inclusiv din teritoriile istorice locuite de români din jurul granițelor și din diaspora română – dar și din Biserici Ortodoxe Surori; din Patriarhia Ecumenică, din Bisericile Ortodoxe ale Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Bulgariei, Georgiei, Greciei, Poloniei, Albaniei, din Biserica Ortodoxă din Ținuturile Cehiei și Slovaciei și din Arhiepiscopia de Ohrida și a Macedoniei de Nord.

Prietenia omului cu Dumnezeu, lumina vieții

Ceremonia a continuat cu un cuvânt al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către tinerii participanți.

Pornind de la tema ITO 2023, Patriarhul Românei a subliniat că „prietenia omului cu Dumnezeu, prin rugăciune, și cu semenii, prin fapte bune, este lumina cea mai sigură a vieții, lumina pe care o va purta fiecare om în sufletul său la orice vârstă, în orice loc, în timp și în eternitate”.

„Tinerii sunt binecuvântare și bucurie pentru familie, Biserică și popor”, a mai afirmat Patriarhul României.

„De aceea, Biserica este chemată să transmită tinerilor iubirea lui Hristos pentru copii și tineri și să-i ajute să devină prieteni ai lui Hristos și prieteni ai tuturor oamenilor, copii, tineri, adulți și vârstnici, care au nevoie de prezența și acțiunea tinerilor credincioși și prietenoși, rugători și ajutători.”

Creștinismul, o credință mereu tânără

Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte, a vorbit despre tinerețea eternă a creștinismului. „Suntem aici sub cupola celei mai active și implicate instituții din societatea civilă românească, Biserica Ortodoxă”, a spus reprezentantul guvernului.

„Suntem sub cupola creștinismului, o credință mereu tânără, care a inspirat și modelat spiritul european, în prospețimea și în autenticitatea sa.”

„Întotdeauna mesajul Bisericii creștine i-a privit pe tineri cu încredere și sinceritate, cu convingere și claritate, cu deschidere și realism și a făcut aceasta pentru că așa i-a privit și Întemeietorul și Domnul Biserici creștine, Mântuitorul Iisus Hristos”, a mai afirmat Secretarul de Stat.

Șansa noastră: prin educație și credință

„Degeaba avem telefoane mobile, cu care vorbim cu oricine de oriunde, dacă noi ne simțim tot mai singuri. Vorbim cu toții și nu ascultă nimeni. Suntem profund angajați în dezbateri sterile despre tot felul de lucruri lipsite de interes și ne depărtăm de ce este poate cel mai important pentru noi. Parcă avem tot mai puține lucruri sfinte în lume”, a spus și Reprezentantul guvernului din teritoriu, Prefectul Mihai Ritivoiu, în discursul său.

„Biserica are marele rol de a ne ține pe calea cea dreaptă, așa cum a făcut-o de mii de ani. Aici găsim reperele sacre, valorile comune care ne pot salva”, a afirmat el,

„Atunci când te înconjori de prieteni care îți împărtășesc angajamentul față de o viață etică, creezi un sistem de sprijin care te ghidează să faci alegeri pozitive”, a spus Alin Nica, Președintele Consiliului Județean Timiș.

„Exprim apreciere deosebită organizării, în cadrul acestui eveniment, a conferinței speciale dedicată traficului de persoane și consumului de droguri, două teme foarte actuale și grave ale societății contemporane, care privesc tinerii și doar prin eforturi comune pot fi rezolvate.”

Primarul Dominic Fritz i-a mulțumit Patriarhului Daniel pentru viziunea sa și echipei ITO pentru tenacitatea și efortul depus.

Organizarea acestei întâlniri internaționale a tinerilor ortodocși „întărește tradiția Timișoarei de oraș multicultural și interconfesional. Ne inspirați prin faptul că sunteți aici și sper că și Timișoara în aceste zile și povestea noastră europeană să vă inspire și pe voi”, a spus el.

„Timișoara aceasta frumoasă despre care sunt sigur că ați auzit, în care ne înțelegem unul cu celălalt indiferent de diferențele noastre, de religia sau etnia fiecăruia, a fost construită nu de supermani, nu de eroi, ci de oameni ca fiecare dintre voi”, a adăugat Primarul Timișoarei.

„O comunitate mai bună, dragi tineri, este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Nu o putem delega altcuiva, nu o putem delega la supermani sau la eroi. Dumnezeu ne-a înzestrat cu talentele pe care le avem pentru a putea construi comunitatea și lumea la care visăm, cu smerenie și bucurie.”

„Timișoara este Kilometrul Zero al renașterii democrației în România, al libertății noastre. Astăzi, Timișoara reprezintă Momentul Zero, al renașterii speranței, încrederii, credinței și al prieteniei”, a spus, în discursul său, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

„În primăvarea acestui an, cele patru universități din Timișoara organizau conferința științei românești din tot cuprinsul lumii, Smart Diaspora România”, a continuat rectorul Universității de Vest Timișoara.

„La început de toamnă, tineretul ortodox din Europa vine azi la Timișoara să unească crezul, ideile, gândurile, în această frumoasă prietenie. Pe de o parte știința și pe de altă parte credința.”

„Aceasta este șansa noastră: prin educație și credință”, a concluzionat universitarul timișorean.

Spectacol inaugural

În a doua parte a ceremoniei a fost cântat Imnul ITO și a fost adusă Torța ITO, apoi numeroși artiști au susținut recitaluri.

Concertul inaugural ITO 2023 a fost deschis de Arhim. Nikodimos Kabarnos, care a cântat muzică psaltică.

Mai multe piese religioase în diverse limbi și din diverse tradiții creștine au fost interpretate apoi de Corul „Solaris”, care reunește copii de la Liceul teoretic special „Iris”, pentru nevăzători, și copii beneficiari ai Centrului de zi pentru minori „Sfântul Nicolae”, instituție care reintegrează în societate copiii străzii.

Concertul a continuat cu un recital de cântece tradiționale prezentate de Corala bărbătească „Contrast” din Timișoara, formată din teologi și muzicieni timișoreni.

Momentele artistice au continuat cu Fanfara de la Coștei din Serbia, cu un recital de poezie în grai bănățean și cu un recital al Corului Operei Naționale Timișoara.

Deschiderea ITO 2023 Timișoara a fost precedată de emisiunea Bucuriile Vieții cu realizatorii Iulian Bobîrnea și Cristina Teleanu, care au transmis în direct din Parcul Rozelor.

Festivitatea de deschidere, transmisă live pe Facebook și Youtube, a fost prezentată de Iuliana Lazăr, Redactor șef Departamentul Actualitate la Trinitas TV, și Cosmin Iulian Cîrstea, realizator.

Citeşte în continuare »
 • 31 Aug 2023
 • 182 vizualizari

Hramul mănăstirii Timișeni

La praznicul Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, cea mai mare mănăstire din eparhie, Timișeni, și-a sărbătorit hramul.

În preziua praznicului au fost săvârșite slujba Vecerniei cu Litie, de către mai mulți preoți și diaconi în frunte cu părintele exarh arhimandritul Simeon. Acesta a rostit și un cuvânt de învățătură pentru credincioșii prezenți.

Pe tot parcursul nopții au fost săvârșite mai multe sfinte slujbe, care au culminat cu Sfânta Liturghie de la miezul nopții.

Marți, 29 august a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului împreună cu mai mulți preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură Chiriarhul a vorbit despre paza simțurilor și despre cetatea fiecărui om, care se află în cap, aluzie la faptul că Irodiada, deși putea să ceară orice cetate din Împărăția lui Irod, a cerut cetatea Sfântului Ioan Botezătorul.

La momentul potrivit mulți credincioși și credincioase au primit Trupul și Sângele Domnului.

La final, ierarhul a mulțumit maicii starețe stavrofora Casiana, obștii și părinților slujitori pentru slujirea de zi cu zi din mănăstirea aflată cel mai aproape de Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 29 Aug 2023
 • 1,437 vizualizari

Ghidul participantului -ITO 2023

În perioada 31 august – 3 septembrie, Timișoara, orașul culturii, devine, prin excelență, orașul  prieteniei și, totodată, gazda unui eveniment al prieteniei, reunind aproximativ 3.500 de tineri din toată lumea ortodoxă.

Pentru acești tineri, Arhiepiscopia Timișoarei a editat un ghid cu toate informațiile legate de acest măreț eveniment, în cadrul căruia granițele culturale și lingvistice se estompează, lăsând loc pentru prietenie, unitate și credință, dar și pentru conexiuni autentice stabilite între tineri cu tradiții și obiceiuri diferite.

Ghidul participantului ITO cuprinde mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, al Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care îi numește pe tinerii oaspeți „prieteni ai lui Hristos și ai Banatului”, precum și mesajele autorităților de stat și ale oamenilor de cultură care vor participa la eveniment. Sunt prezentate, de asemenea, multiple și diverse aspecte istorice legate de primul oraș liber al României, sfințit cu sângele martirilor timișoreni.

Pe lângă descrierea specificității celui mai occidental oraș din România, care, în decursul vremii, a înregistrat numeroase premiere naționale și europene, ghidul zugrăvește, în cuvinte și imagini, principalele obiective turistice ineluctabile, cu un însemnat rol spiritual și cultural. Totodată, sunt creionate medalioane cu personalități bănățene marcante, ce reprezintă veritabile paradigme de asumare și promovare a credinței creștine și a culturii naționale.

Nu în ultimul rând, ghidul participantului ITO cuprinde programul detaliat al manifestării, imnul ITO Timișoara 2023, precum și o suită de imne și cântări bisericești, ce pot fi psalmodiate în grup sau antifonal. Spre final, broșura cuprinde o serie de recomandări considerate semnificative pentru buna desfășurare a întâlnirii tinerilor ortodocși de pretutindeni.

Citeşte în continuare »
 • 25 Aug 2023
 • 541 vizualizari

Patriarhul României va participa la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de la Timișoara – ITO 2023

Patriarhul României participă la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2023, care reunește la Timișoara, în perioada 31 august – 3 septembrie, tineri ortodocși din România și din alte țări.

Părintele Patriarh Daniel va ateriza la Timișoara joi, 31 august, pentru a participa la Deschiderea oficială ITO 2023. Ceremonia va avea loc în aceeași zi, începând de la ora 18:00, în Parcul Rozelor din oraș.

„Tinerețea este, în lumea aceasta trecătoare, simbol al frumuseții vieții veșnice netrecătoare”, spunea Părintele Patriarh Daniel la ceremonia de deschidere a ediției anterioare a evenimentului, ITO 2019 Craiova.

„Într-o lume secularizată şi aflată în permanentă schimbare, tinerii au nevoie să simtă iubirea darnică a lui Dumnezeu şi a Bisericii pentru ei.”

3500 de tineri ortodocși români (din țară și din diaspora), dar și de alte naționalități, participă la cea de a șaptea ediție a ITO, desfășurată la Timișoara.

Ei vor vizita orașul, vor lua parte la slujbe și numeroasele prelegeri din program, cu teme sociale și duhovnicești. Una dintre conferințe este despre traficul de persoane și consumul de droguri, cu specialiști invitați de la Ministerul de Interne.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) este un eveniment dedicat tinerilor cu vârste între 16 și 35 de ani. Programul întâlnirii din acest an poate fi consultat aici.

Citeşte în continuare »
 • 23 Aug 2023
 • 834 vizualizari