Noi îndrumări bisericești care se aplică din data de 17 iunie 2020

Având în vedere că, din 17 iunie 2020, o serie de limitări și interdicții care privesc viața cetățenilor încetează, în consultare cu autoritățile de stat competente, Patriarhia Română transmite următoarele îndrumări către unitățile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din țară, privind participarea credincioşilor la sfintele slujbe în interiorul şi în exteriorul lăcaşurilor de cult:

I. Accesul credincioşilor în lăcașurile de cult

1. Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii, din duminici şi sărbători, se săvârşesc în interiorul bisericii, accesul realizându-se în așa fel încâîntre credincioși să fie o distanță de 2 m în orice direcție (4 mp pentru fiecare credincios). Dacă numărul credincioşilor este mai mare decât spațiul interior disponibil, ceilalți credincioşi vor asculta slujba stând în exteriorul bisericii, slujba fiind transmisă la difuzoare sau clericii vor săvârşi slujba în aer liber (în curtea bisericii).

2. Pentru credincioşii care urmăresc slujba în exteriorul bisericii, distanța între ei va fi de 1,5 m în orice direcție.

3. În interiorul bisericii, folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană.

4. Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioşilor privind Spovedania, Împărtășania individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuinţe. Astfel, se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică.

5. Persoanele care au acces în biserică, pentru rugăciune individuală şi Spovedanie, în afara perioadelor în care se desfășoară slujbe în biserică, vor respecta distanţa de 2 m, așteptând pe un singur rând. Distanța de 2 m între două persoane urmează a fi respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei.

6. Persoanele având COVID – 19, persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum şi persoanele care au avut contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică şi nici nu pot participa la vreo slujbă, acestea fiind rugate stăruitor să rămână acasă, pentru a nu răspândi boala. Însă, pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea şi Împărtășirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile.

7. De asemenea, nu se permite accesul în lăcașul de cult persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

8. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajaţi sau voluntari desemnați ai bisericii respective.

9. Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de persoane. Atât preotul duhovnic, câși credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 m. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și penitentul.

10. Credincioşii ortodocși români care nu pot participa fizic la slujbele Bisericii pot urmări Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgice oficiate în Catedrala Patriarhală la posturile TRINITAS TV şi Radio TRINITAS ale Patriarhiei Române sau prin posturile care preiau transmisia.

II. Folosirea spațiului liturgic

11. La intrarea şi ieșirea din biserică să nu fie necesară atingerea/prinderea uşii cu mâna. Acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire, pentru a se evita intersectarea credincioșilor.

12. La intervale de patru ore, potrivit dispozițiilor autorităților, lăcașul de cult urmează a fi bine aerisit.

13. La intrarea în biserică, vor fi amplasate soluții de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră în biserică îşi va dezinfecta mâinile.

14. Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică sau în spaţiile anexe ale acesteia.

15. La pangarul bisericii va sta o singură persoană care va purta mască de protecţie şi mănuşi. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credincioşii din biserică. Ca măsură de siguranţă (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spaţiu închis), se recomandă montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea inferioară.

16. Pentru accesul la lumânărar, se va evita aglomerarea de persoane, prin păstrarea distanței fizice de 2 m.

III. Desfășurarea slujbelor, reguli pentru săvârşirea Sfintei Liturghii

17. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curățînainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și pardoseala vor fi, de asemenea, curăţate.

*

Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor şi mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale şi medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă şi protecție stabilite de autorităţi.

Măsurile prezente au ca scop să protejeze propria noastră sănătate şi sănătatea celor din jurul nostru. Viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă.

Cancelaria Sfântului Sinod

Citeşte în continuare »
 • 17 Jun 2020
 • 494 vizualizari

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel începe anul acesta luni, 15 iunie, şi se încheie în ajunul sărbătorii marilor apostoli.

Această perioadă de postire are o durată variabilă de la an la an, în funcție de data Sfintelor Paști şi începe, de obicei, în ziua de luni după Duminica Tuturor Sfinților. Postul ne oferă prilejul de a medita asupra misiunii pe care cei doi mari Apostoli ai Bisericii au desfăşurat-o pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos.

Tot prin ținerea acestui post sunt cinstite darurile Sfântului Duh, care S-a pogorât peste Sfinții Apostoli la Cincizecime, de aceea în vechime acest post se mai numea Postul Cincizecimii.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este un post ușor

În fiecare sâmbătă și duminică este dezlegare la pește, vin și ulei.

Învățătura despre posturi din Ceaslovul mare arată că lunea, miercurea și vinerea se mănâncă legume fără ulei, marți și joi aceleași cu untdelemn și vin.

Dezlegarea la pește există și luni, marți și joi dacă este serbat un sfânt cu doxologie mare și cu cruce neagră în calendar, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleagă la untdelemn și vin.

Și de hramurile bisericilor se oferă dezlegare la pește.

Dacă însuși praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel cade miercuri sau joi, se face dezlegare la pește, vin și ulei.

Pe întreaga durată a acestui Post, ca și în cazul celorlalte posturi din cursul anului bisericesc, nu se fac nunți, pentru că perioada de postire nu este compatibilă cu bucuria și petrecerile care însoțesc de regulă nunțile.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sfântul Apostol Petru era pescar din Betsaida, la Marea Galileei, şi se chema Simon înainte de a se întâlni cu Domnul. Era frate cu Sfântul Apostol Andrei, „cel întâi chemat” la slujirea credinţei. Era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece Ucenici şi deseori vorbea în numele Apostolilor, rugând pe Învăţătorul să le tâlcuiască înţelesul tainelor credinţei.

Sfântul Apostol Pavel a fost învăţat, fariseu şi rabin în religia evreilor, ucenic al lui Gamaliel şi cunoscător al întregii învăţături din vremea sa. Se numea Saul înainte de a veni la credinţă şi era de origine din Tarsul Ciliciei.

Împuternicit de sinedriul din Ierusalim, Pavel a prigonit cumplit pe cei ce mărturiseau credinţa în Hristos şi propovăduiau Învierea Lui. Pe când călătorea spre cetatea Damascului, pentru a prinde pe creştinii de acolo, Saul a văzut pe Domnul, Care i S-a arătat în chip minunat, şi a crezut în El, lepădând rătăcirea în care trăise până atunci.

Patriarhul Daniel spune că „deși acești doi Apostoli ai lui Hristos sunt diferiți ca pregătire teologică, spirituală, culturală, sunt foarte asemănători în dragostea jertfelnică pentru Mântuitorul. Ambii au mărturisit dumnezeirea lui Hristos și L-au iubit până la moarte, au avut în comun grija pentru Biserică, apărarea dreptei credințe și a unității acesteia”.

De asemenea Patriarhul Daniel a evidențiat în repetate rânduri că o mare virtute pe care cei doi sfinți o au în comun este pocăința:

„Petru s-a lepădat de trei ori de Hristos, din frică, spunând că nu Îl cunoaște pe Hristos, iar Pavel a prigonit Biserica lui Hristos. De aceea, ambii Apostoli au regretat și s-au pocăit toată viața. Râvna lor misionară parcă ar fi vrut tot timpul să recupereze aceste greșeli ale lor”.

Sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 15 Jun 2020
 • 287 vizualizari

Școala „Teofania”, video-conferința nr. 8

Miercuri, 17 iunie, ora 20.00 va avea loc ultima conferință teologică online, pe care Școala „Teofania” le-a propus pentru acest această ediție.

Invitatul săptămânii este părintele diacon Ionuț Băncilă, care va prezenta tema „Evanghelia după Toma și celălalt creștinism”.

Titlu și descriere:

Evanghelia după Toma și celălalt Creștinism. Disponibilă într-o versiune completă doar în limba coptă, Evanghelia după Toma nu a încetat să fascineze pe savanții care au studiat Creștinismul timpuriu. Fie că a fost interpretată drept o neașteptată cale de acces la mesajul (originar, secret, autentic) lui Hristos, sau drept o scriere „gnostică”, Evanghelia după Toma a cunoscut o popularitate rapidă și în mediile occidentale de spiritualitate alternativă. Scopul prezentării este acela de a creiona profilul lui Hristos și al mesajului despre Împărăția Cerurilor, așa cum sunt ele prezentate în Evanghelia după Toma, printr-o discuție și o încercare de deslușire atât a secțiunilor care se regăsesc în Evangheliile sinoptice canonice, cât și a pasajelor mai surprinzătoare din textul Evangheliei după Toma. În final va fi discutată legitimitatea Creștinismelor alternative mai vechi sau mai noi.

Meeting ID: 812 021 2768

Password: 5iszU3

https://us02web.zoom.us/j/8120212768?pwd=TlpQMEZNSnhqcnBUZnM3Um90cmtzQT09

Partener ASCOR Timișoara

Prezentare:

 • Părintele Diacon Ionuț Daniel Băncilă este absolvent al Facultății de Teologie din Sibiu.
 • Și-a obținut Doctoratul în Teologie la Universitatea Humboldt din Berlin în 2015 cu o teză despre fondul aramaic al Maniheismului.
 • Din 2017 este cercetator la Catedra de Creștinism Ortodox al Institutului de Științe ale Religiilor (Religionswissenschaft), Universitatea din Erfurt, în cadrul unui proiect despre receptarea Esoterismului în Creștinismul Ortodox.
 • De asemenea, este membru asociat al Institutului de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
 • A publicat despre Gnosticism, traducerile orientale ale literaturii patristice, Spiritualitatea ortodoxă română și esoterismul ortodox.
 • Părintele slujește la Parohia Ortodoxă din Berlin Vest, este căsătorit și are trei copii.

Lucrări publicate: Die mandäische Religion und der aramäische Hintergrund des Manichäismus Forschungsgeschichte, Textvergleiche, historisch-geographische Verortung, Wiesbaden, 2018.

Traduceri: Sfântul Epifanie al Salaminei, „Omilie la Botezul Domnului” [introducere, traducere din limba coptă și note], Studii Teologice 2011, Nr. 1, S. 229-262.

Citeşte în continuare »
 • 15 Jun 2020
 • 415 vizualizari

Un ajutor creștinesc pentru o familie cu 5 copii

Arhiepiscopia Timișoarei a achiziționat și donat o gospodărie cu dependințe unei mame cu cinci copii, aflată în mare dificultate, în localitatea Babșa, comuna Belinț.  

Părintele Mitropolit Ioan este atent la nevoile semenilor săi și aflând de necazul acestei mame s-a implicat în ajutorarea acesteia, oferindu-i un adăpost ei și celor 5 copii.

Casa a fost cumpărată prin stăruința și contribuția unui grup de credincioși din eparhia noastră, care au fost mișcați de suferința prin care trece familia Vasilcan. Un ajutor important a venit și din partea domnului Laza Gheorghe, primarul comunei Belinț, care a facilitat identificarea unei case potrivite pentru a fi achiziționată.

Arhiepiscopia Timișoarei, prin sectorul social, oferă sprijin celor nevoiași, celor care se confruntă cu situații materiale, dar și existențiale la limită, prin găsirea celor mai bune soluții. În acest sens, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, pe lângă ajutorul material pe care îl oferă, poartă în rugăciunile Înaltpreasfinției Sale pe cei pe care Dumnezeu îi miluiește prin grija unor creștini cu suflet mare.  

Citeşte în continuare »
 • 11 Jun 2020
 • 1,626 vizualizari

Școala Teofania – Conferința online Nr. 7

Miercuri, 10 iunie, de la ora 20,00, se va desfășura Video-conferința nr. 7 (penultima) din ciclul sesiunilor pe care Școala Teofania le-a propus pentru această ediție.

Invitatul din această săptămână este părintele Dragoș Herescu (Cambridge), care ne propune spre analiza versetul din Evanghelia de la Ioan “Eu sunt lumina lumii” (Ioan 8, 12) – Cum primim și cum reflectăm lumina lui Hristos într-o lume seculară?

Meeting ID: 812 021 2768

Password: 5iszU3

https://us02web.zoom.us/j/8120212768?pwd=TlpQMEZNSnhqcnBUZnM3Um90cmtzQT09

Partener ASCOR Timișoara

 • Pr Dragoș Herescu este Directorul Institutului pentru Studii Creștin Ortodoxe din Cambridge (IOCS).
 • De asemenea, părintele este Lector Asociat al Facultății de Teologie a Universității Cambridge. Predă teologie la nivel de licență și masterat în cadrul Institutului și al Federației Teologice din Cambridge (CTF).
 • Pr. Dragoș slujește ca preot paroh la parohia Sf. Ioan Evanghelistul din Cambridge, parte din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale.
 • Pr. Dragos e absolvent al Faculății de Teologie „Dumitru Staniloae” din Iași.
 • A urmat cursuri de masterat la IOCS, de MPhil la Universitatea Cambridge, și este in stadiul final al completării tezei de doctorat la Universitatea Durham, pe tema fenomenului secularizării în contextul Ortodoxiei Răsăritene, în special în Romania.
 • În anul 2017 a primit Ordinul patriarhal „Sfântul Ioan Gură de Aur” pentru „Activitatea remarcabilă în păstrarea și slujirea credinței ortodoxe”.

Mai multe detalii aici:

DESPRE I.O.C.S. CAMBRIDGE

 • Institutul pentru Studii Creștine Ortodoxe (IOCS) este un centru pentru studii teologice pan-ortodoxe aflat în vechiul oraș universitar Cambridge. Fondat în 1999, Institutul este situat la intersecția unor schimburi academice majore ce atrage studenți și savanți din întreaga lume.
 • Institutul IOCS este singura instituție creștin ortodoxă pentru învățământ superior din Regatul Unit, adunând creștini ortodocși din toate Bisericile istorice ortodoxe din Europa de Est, Orientul Mijlociu, Rusia și Grecia, dar și din diferite jurisdicții ortodoxe din Marea Britanie și lumea occidentală.
 • IOCS este membru al Federației Teologice din Cambridge și are legături strânse cu Faculty of Divinity (University of Cambridge), Anglia Ruskin University și Durham University.
 • Institutul a apelat la cercetători ortodocși de seamă din Marea Britanie, Europa și America de Nord. Printre cei care au predat la institut se numără: Mitropolitul Antonie de Sourozh (d. 2004), mitropolit din Diokleia, Mitropolitul Pavel de Alep, Mitropolitul de Volokolamsk Hilarion (Alfeyev), Revd. Dr. Andreas Andreopoulos, Dr. Krastu Banev, Pr. Dr. John Breck, Dr. Sebastian Brock, Dr. Mary Cunningham, Aidan Hart, Pr. Dr. Thomas Hopko (d. 2015), Revd. Dr. Nikolai Sakharov, Arhimandritul Symeon (Mănăstirea Essex), Dr. Elizabeth Theokritoff, Arhimandrit Zacharias (Mănăstirea Essex)
 • Institutul se află sub patronajul Preafericitului Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient și al Lordului Rowan Williams din Oystermouth, fost arhiepiscop de Canterbury
 • În acest moment din cadrul IOCS Board of Directors fac parte: Kallistos Ware, Mitropolit de Diokleia (președinte), Revd. Dr. Demetrios Bathrellos, Dr. Brandon Gallaher, Revd. Dr. Christopher Knight, Dr. Elizabeth Theokritoff
Citeşte în continuare »
 • 9 Jun 2020
 • 565 vizualizari

Binecuvântarea holdelor în Parohia Șag

În Duminica Rusaliilor din acest an, după ce a participat la Sfânta Liturghie de la catedrala mitropolitană din Timișoara, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a poposit în parohia Șag din Protopopiatul Timișoara I pentru a binecuvânta țarinile și ogoarele, așa cum se obișnuiește în parohii în această perioadă.

Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de către preotul paroh Florin Băran, de către Consiliul parohial și de credincioșii parohiei, veniți pentru a se ruga împreună cu Chiriarhul lor. Apoi, toți cei prezenți au pornit într-un scurt pelerinaj, de la biserică și până la hotarul satului, după o frumoasă tradiție a locului de sute de ani, prin care preotul alături de credincioși cer de la Dumnezeu, ca ogoarele să aducă roadă bună în acel an. 

Părintele Mitropolit a oficiat slujba de sfințire a apei și a binecuvântat țarinile, rostind rugăciunile speciale din Molitfelnic, prin care a cerut ca bunul Dumnezeu să ocrotească toate culturile și roadele de grindină, dăunători, inundații și vijelii. Au fost citite și rugăciunile rânduite de Biserică pentru vreme de secetă sau neplouare, cerând lui Dumnezeu să reverse ploi liniștite și aducătoare de roadă peste pământul lovit de seceta din acest an.

Evenimentul a fost organizat de Parohia Șag, Consiliul parohial și implicarea Primăriei Comunei Șag.

Citeşte în continuare »
 • 7 Jun 2020
 • 3,269 vizualizari

Părintele Constantin Micu s-a mutat la Domnul

Permanența Consiliului Eparhial anunță, cu multă durere, faptul că în ziua de 5 iunie 2020, părintele Constantin Micu, preot slujitor la catedrala mitropolitană din Timișoara, s-a mutat la Domnul.

S-a născut pe 26 noiembrie 1952 în localitatea Coștei din județul Timiș.

La 11 septembrie 1975 este hirotonit diacon. În această perioadă urmează și cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, unde își ia licența cu calificativul foarte bine în anul 1976. După unsprezece ani este hirotonit preot în ziua de 4 mai 1986 pe seama catedralei mitropolitane din Timișoara.

În timpul slujirii preoțești a îndeplinit mai multe funcții. Astfel, între anii 1990-1992 a fost consilier economic al Arhiepiscopiei Timisoarei, iar între anii 2002-2006 a fost ales ca secretar al Consistoriului eparhial.

În toată perioada slujirii sale preoțești s-a remarcat ca un bun slujitor al altarului, pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu o voce deosebită, un duhovnic iscusit și un ales chivernisitor al Tainelor lui Hristos Domnul.

Trupul neînsuflețit al părintelui adormit este depus în cripta ierarhilor de sub altarul catedralei mitropolitane, unde toți cei care doresc pot să-și ia un ultim rămas bun.

Slujba înmormântării părintelui Constantin Micu va avea loc luni, 8 iunie 2020, la catedrala mitropolitană, după terminarea Sfintei Liturghii. De la ora 14 va fi înmormântat în Cimitirul din Calea Lipovei.

Bunul Dumnezeu să îi facă parte de odihnă împreună cu toți sfinții Săi! Pomenirea lui să fie din neam în neam!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timișoarei

Citeşte în continuare »
 • 6 Jun 2020
 • 3,033 vizualizari

Anunț licitație

PAROHIA TIMIȘOARA ZONA STEAUA, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou (tehnica fresca) pentru pictori de categoria a I-a. 

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei ofertele de execuţie, până cel târziu 26.06.2020, însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 28.06.2020, de la ora 12:00. 

Ofertele se vor trimite la adresa: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TIMIȘOARA ZONA STEAUA, loc. Timișoara, str. Calea Șagului, nr. 75, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Ioan Mezinca, tel. 0744 881362.

Citeşte în continuare »
 • 6 Jun 2020
 • 97 vizualizari

Îndemn la rugăciune în a doua zi de Rusalii

Pe lângă Sfintele Taine, în cultul sfintei noastre Biserici se regăsesc și ierurgiile, adică acele slujbe și rugăciuni pentru binecuvântarea și sfințirea omului și a diferitelor momente și împrejurări din viața sa, cât și pentru luminarea și sfințirea naturii înconjurătoare și a diverselor lucruri și obiecte de folos omului. Scopul acestor ierurgii este de a curăța și sfinți omul credincios și firea înconjurătoare, de a revărsa peste întreaga creație harul Sfântului Duh.

Din rândul acestor rânduieli fac parte și rugăciunile pentru binecuvântarea ogoarelor la începutul semănatului și cele de binecuvântare a țarinilor și a roadelor pământului, așa cum se obișnuiește, în parohii, a doua zi după Rusalii, de praznicul Preasfintei Treimi.


Așadar, potrivit rânduielilor liturgice, în ziua a doua a Rusaliilor, închinată cinstirii Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi, îndemnăm preoții și ieromonahii eparhiei noastre să oficieze, după Sfânta Liturghie, la troițele ridicate în hotarele satelor sau la capătul holdelor, slujba de sfințire a apei și să binecuvânteze țarinile, viile, grădinile, livezile, rostindu-se rugăciunile speciale din Molitfelnic, pentru ca bunul Dumnezeu să ocrotească toate culturile și roadele de grindină, dăunători, inundații și vijelii.


De asemenea, vor fi citite și rugăciunile rânduite de Biserică pentru vreme de secetă sau neplouare, cerând lui Dumnezeu să reverse ploi liniștite și aducătoare de roadă peste pământul lovit de seceta din acest an. Prin aceasta noi arătăm că recunoaștem în mod direct că toate darurile care întrețin viața omului pe pământ sunt de la Dumnezeu. Seceta aceasta trebuie să fie înțeleasă ca un îndemn la mai multă credință, la mai multă rugăciune și la mai multă milostivire față de cei săraci, de cei singuri, de cei neajutorați și, astfel făcând, noi devenim mâinile iubirii milostive ale lui Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru semenii noștri.

† IOAN

Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului

Citeşte în continuare »
 • 3 Jun 2020
 • 605 vizualizari

Școala Teofania – Conferința online Nr. 6

Miercuri, 3 iunie 2020, ora 20,00, va avea loc conferința Ioan 11, 50-52: Ca să adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţiDespre ADEVĂR și falsificarea Lui susținută de Ierom. IOAN POPOIU (mănăstirea „Sf. Martiri Brâncoveni” din Nürnberg).

Meeting ID: 812 021 2768

Password: 5iszU3

https://us02web.zoom.us/j/8120212768?pwd=TlpQMEZNSnhqcnBUZnM3Um90cmtzQT09

Partener ASCOR Timișoara

Când citim o povestire ca aceasta, din capitolul al 11-lea al Evangheliei după Ioan, înțelegem cum anume înaintea oamenilor se poate vorbi despre adevăr absolut și adevăr relativ; cum anume oamenii, chiar în fața evidenței, reușesc să găsească argumente ca să-și liniștească propria conștiință că au dreptate chiar de nu au, atunci când vor dinadins. Aflăm cum anume s-au adunat membrii sinedriului și, în fața evidenței că Iisus face minuni, nu s-au gândit deloc să creadă că se află în fața împlinirii profețiilor pe care le tot studiau intensiv. Dimpotrivă, cu o nonșalanță stranie au zis: „ce facem, pentru că omul acesta face multe minuni? Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în El” și numai că nu spun: noi vom rămâne fără adepți. Își îndulcesc discursul, se îndreptățesc și spun: „dacă vor crede în El, vor veni romanii să ne ia țara și neamul”. Nu conta că toate minunile ce le vedeau înaintea ochilor erau evidențe că a venit Mesia. Vedeau și totuși rămâneau orbi. Pentru cei adunați în sinedriu, conducătorii poporului, era importantă salvarea poporului ca identitate, chiar cu prețul renegării lui Mesia cel așteptat. Și culmea era că tocmai așteptarea lui Mesia îi făcuse pe ei un popor, anume poporul ales. Evanghelistul mai notează că atunci arhiereul Caiafa a profețit, din funcția de mare preot pe care o avea, că trebuie să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul. Dar în ce consta profeția? El se gândise că e bine să moară un om nevinovat, decât să fie împrăștiat poporul, dar profețise de fapt că Hristos va muri pentru ca să nu piară toată umanitatea în veșnicia păcatelor, ci să adune înapoi pe toți cei ce vor crede: aceasta înseamnă fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. De multe ori ne aflăm în situația de a păcătui ca sinedriștii de la acea întâlnire. Avem în față evidența, însă nu luăm decizii în consecință, ci ne găsim tot felul de scuze, argumente, ca să facem altfel. Mitropolitul Antonie Plămădeală spunea că păcatele împotriva Duhului Sfânt, acelea care nu se iartă, sunt păcatele împotriva evidenței, adică încăpățânarea de a afirma altceva decât realitatea.

Ierom. Ioan Popoiu s-a născut în anul 1981 în Ivești, jud. Galați.

Este licențiat (2004) și doctor în teologie (2011) al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” – Universitatea din București. A efectuat studii de aprofundare la Universitățile din Marburg și Tübingen(2008-11)

 • A fost asistent la catedra de  Noul Testament și Istoria Bisericii Vechi la Facultatea de Teologie Evanghelică– Universitatea din Frankfurt (2012-14).
 • În 2014 a intrat în obștea mănăstirii„Sf. Martiri Brâncoveni” din Nürnberg fiind hirotonit diacon (2015) și preot (2017).
 • Din 2015 îndeplinește funcția de consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.
 • Din 2016 slujește ca preot al Parohiei „Sf. Treime” din Amberg.

A tradus mai multe lucrări de teologie din limba germană și a publicat articole în domeniul istoriei religiilor, istoriei bisericești și al studiului Noului Testament în diferite reviste teologice și volume colective.

 • Este co-editor (împreună cu prof. Stefan Alkier) al vol. Wunder in orthodoxer und protestantischer Sicht, Kleine Schriften des Fachbereichs Evangelische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Leipzig, 2015.

A mai publicat volumele:

 • Los santos de la Tierra Rumana, Andreiana, Sibiu, 2015
 • Comori pe calea Împărăției. Viețile sfinților ale căror moaște se găsesc în Catedrala Mitropolitană din Nürnberg și în parohiile din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, Doxologia, Iași, 2019;
 • Nebuni pentru Krishna și nebuni pentru Hristos, Doxologia, Iași, 2020.

Citeşte în continuare »
 • 2 Jun 2020
 • 504 vizualizari