Arhiepiscopia Timișoarei sprijină Clinica de Chirurgie Pediatrică

La Timișoara au fost, la final de septembrie, prof. dr. Alessandro Frigiola și prof. dr. Tammam Yousef, de la Spitalul San Donato, Milano – coordonatorii Misiunii de Dezvoltare și implementare a Chirurgiei Cardiace Pediatrice și care împreună cu echipa managerului conf. Dr.Constantin Luca continuă programul început în 2019, sub coordonarea Ministerului Sănătății din România.

Acestui demers atât de necesar s-a alăturat și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan care, văzând întreg efortul de până acum pentru deschiderea acestei secții la Timișoara, a promis sprijin pentru achiziționarea și dotarea cu paturi cu funcțiuni complexe a clinicii, atât pentru terapie intensivă cât și pentru recuperare.

Arhiepiscopia Timișoarei, prin Fundația Filantropia Timișoara și cu sprijinul SC Profi Romania asigură dotarea cu 16 paturi conform configurației solicitate de medicii de la Institut: PAT SPITAL ELECTRIC CU 2 MOTOARE/4 SECTIUNI TM-D 4062 CU SALTEA in 3 SECTIUNI  PREVAZUTA CU HUSA IMPERMEABILA

Ieri au ajuns deja la Institut, 6 din cele 16 paturi. Operațiile pe inimă la copii vor începe, așadar, în luna noiembrie a acestui an, la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBC) din Timișoara.

Cu ceva timp în urmă, domnul Conf. dr. Constantin Luca, managerul Institutului de Cardiologie Timișoara spunea: “Eu îmi doresc ca în viitor să ajungem la 200 de operații pe an, copii și nou-născuți, ceea ce estimez că, în 2-3 ani, vom fi deja o clinică care lucrează și cu un asemenea volum de muncă”.

Dumnezeu să binecuvinteze, cu harul Său cel Preasfânt, pe toți ostenitorii și binefăcătorii acestei clinici noi de Chirurgie Pediatrică!

Biroul de presă

Citeşte în continuare »
 • 12 Nov 2021
 • 277 vizualizari

Numire de protopop la Deta

La data de 1 noiembrie 2021, în funcția de conducător al oficiciului protopopesc din Deta a fost numit preotul Ionuț-Ciprian Boșca. Numirea acestuia s-a făcut în conformitate cu Statutul de Organizare și Funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, ținându-se seamă de cerințele misionar-pastorale locale, de media generală de licență în Teologie, de activitatea deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală și socială, precum și de faptul părintele protopop se bucură de aprecierea preoților și a credincioșilor.

Redăm mai jos câteva aspecte din viața și din activitatea acestor slujitori ai altarelor bănățene, a celui care care a coordonat protopopiatul Deta 31 de ani, pr Ioan Prisăcean și actualului protopop ales, pr. Ionuț-Ciprian Boșca.

Protopopul Ioan Prisăcean s-a născut la 2 noiembrie 1956, în satul Toader, comuna Giera, județul Timiș. A urmat clasele I – IV în satul natal, clasele V-VII în Comuna Giera, iar clasa a VIII – a în Comuna Ciacova.

Între anii 1971 – 1976 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Caransebeș, iar între anii 1977 – 1981 a urmat, cu frecvență redusă, cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. În anul  1982 a obținut licența în teologie, cu media 8,25. În anul 1985, la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, a urmat cursurile de îndrumare misionară și pastorală și a obținut, la examenul de definitivare, media 9,42, iar în anul 1995, la Seminarul Teologic din Caransebeș, a urmat cursurile de îndrumare misionară și pastorală, obținând, la examenul de promovare, media 10.

În luna septembrie a anului 1976 s-a căsătorit cu Mirela Micloșină, din localitatea Cuptoare Secu, județul Caraș-Severin. Între 27 septembrie 1976 – 28 iunie 1977 a satisfăcut stagiul militar.

La 14 iulie 1977 a fost hirotonit diacon, iar două zile mai târziu a fost hirotonit preot pe seama parohiei natale Toader, unde a activat până la 1 ianuarie 1990, când a fost ales conducător al oficiului protopopesc Deta. La 13 decembrie 1997 a primit distincția de iconom stavrofor.

Ca preot și protopop a căutat să-și îndeplinească, cu conștiinciozitate, îndatoririle, căutând să fie permanent un îndrumător spiritual pentru enoriași și un sfătuitor pentru preoți, pentru ca aceștia să își îndeplinească, cu cinste și spre folos, misiunea preoțească. Alături de preoții parohi a inițiat demersuri pentru construirea unor noi biserici și pentru sprijinirea lucrărilor de reparații la cele existente. De asemenea, împreună cu preoții parohi și autoritățile locale a întocmit documentații și a depus cereri în vederea redobândirii prin restituire a fostelor proprietăți. În acest sens, a obținut restituirea a 50 de hectare teren arabil, din care 40 de hectare au fost intabulate în Cartea Funciară.

În cuprinsul protopopiatului și în Parohia Deta a căutat să existe o bună înțelegere, respect reciproc și colaborare între preoți și reprezentanții celorlalte culte. A căutat ca preoții din protopopiat să susțină programul omiletic și catehetic din convingerea că, prin predici și cuvinte de învățătură bine pregătite, enoriașii se vor apropia mai mult de biserică.

Preotul Ionuț-Ciprian Boșca

S-a născut în data de 06.08.1979 la Făget, județul Timiș. Între anii 1985-1989 urmează clasele primare în localitatea Bethausen, iar între 1989-1993 clasele gimnaziale în localitatea Banloc. Urmează între anii 1993-1998 cursurile Seminarului Teologic „Ioan Popasu” – Caransebeș, pe care le absolvă cu media 9,29.

Între 1998-2002 urmează Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie din Timișoara. În urma susținerii licenței, cu tema „Monografia localității Banloc”, obține nota 9,5. Între iulie-1 august 2002 susține examenul de capacitate preoțească, obținând media 9, 41.

La 31 august 2002 se căsătorește cu Marinela-Nicoleta Samfireag din localitatea Măru, Caraș-Severin. Între 2002-2003, în cadrul Facultății de Litere, Filosofie și Istorie din Timișoara, urmează cursurile de Studii Aprofundate „Teologie Ecleziastică, Modernă și Contemporană”. Timp de doi ani (2002-2004) este profesor titular de religie, la „Colegiul Național Bănățean”.

La 20 iulie 2004 a fost hirotonit preot, la Mănăstirea „Izvorul Miron” de la Românești de către Preasfințitul Părinte Lucian Lugojanul, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

În 2004 obține definitivatul în învățământ cu media 9,82. La 1 septembrie 2004 a fost încadrat ca preot II la Parohia Banloc. Între 2005-2008 ridică din temelii o nouă casă parohială în Banloc.

În septembrie 2009 obține gradul profesional II în preoție, cu media 9,41, iar, în 2015, gradul profesional I, cu media 10.

Între 2018-2020 a desfpșurat ample lucrări de restaurare interioară a bisericii din Banloc.

La 1 noiembrie 2021 este numit protopop al Detei.

Citeşte în continuare »
 • 10 Nov 2021
 • 719 vizualizari

Din nou alături de cei în suferință

Astăzi, de sărbătoarea Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, Părintele Mitropolit Ioan a făcut o donație de alimente Spitalului din Gătaia. În această perioadă pandemică, de criză, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan s-a îndreptat spre cei aflați în suferință.

Au fost donate spitalului 3,6 tone de alimente, care să completeze necesarul de hrană pentru pacienții spitalizați. Acest gest de iubire față de aproapele vine acum, când ne mai despart câteva zile până la începerea Postului Nașterii Domnului Iisus Hristos.

Astfel, Părintele Mitropolit, coordonatorul activității sociale din Arhiepiscopia Timișoarei, sprijină efortul cadrelor medicale și al personalului auxiliar în actul medical pentru cei internați în spitalul din Gătaia.

Spitalul de Psihiatrie Gătaia este o unitate publică sanitară de monospecialitate de tip pavilionar, care îşi desfăşoară activitatea pe raza unităţii administrativ-teritoriale a oraşului Gătaia, prin intermediul căreia se furnizează servicii medicale preventive, curative şi de recuperare de psihiatrie generală pentru pacientul psihiatric.  Unitatea medicală are 22 de medici specialiști și, doar în anul 2020, a ajutat 1620 pacienți.  

Citeşte în continuare »
 • 8 Nov 2021
 • 409 vizualizari

Simpozionul Internațional de Exegeză Biblică

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Mitropolia Banatului organizează în zilele de 11, 12 și 13 noiembrie 2021 Simpozionul Internațional de Exegeză Biblică, ediția a doua: „Sfânta Scriptură în Biserică și Istorie”.

Deschiderea oficială va avea loc online, vineri 12 noiembrie, de la orele 09:00. Sesiunile se vor desfășura, ulterior, de asemenea, în mediul online. În ajunul simpozionului, joi 11 noiembrie, de la orele 17:00 va avea loc lansarea volumului Fides quae per caritatem operatur. Lucrările Simpozionului Internațional de Exegeză Biblică, Timișoara, 12–13 noiembrie 2020, editat de Pr. Ioan Mihoc și Pr. Iosif Stancovici.

Exegeza, regina studiilor biblice, este întotdeauna fondatoare, nu numai pentru disciplinele biblice, ci și pentru viața credincioșilor. Potrivit Cărții lui Neemia, capitolul 8, după întoarcerea din exil pe când se punea problema reîntemeierii naționale, israeliții nu s-au restrâns doar la restaurarea Templului și a zidurilor Ierusalimului, ci au vizat refacerea Legământului. În acest scop, a fost convocată adunarea întregului popor în fața căruia s-a citit toată Legea, într-o singură zi: „Leviții au tâlcuit poporului Legea, stând fiecare la locul lui. Ei citeau lămurit bucăți din Cartea Legii lui Dumnezeu, iar bucățile citite le lămureau și poporul înțelegea cele ce se citeau. Atunci Neemia, guvernatorul, Ezdra preotul și cărturarul, și leviții care învățau poporul au zis către tot poporul: «Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu fiți triști, nici să plângeți!» Căci tot poporul plângea, auzind cuvintele Legii… Căci înțeleseseră ei cuvintele ce li se tâlcuiseră” (Neemia 8,7-8.12).

TOPICS

Studii asupra Israelului antic

Iconografia și studiile biblice

Pentateuh (Torah)

Profeți

Literatura sapiențială

Manuscrise biblice (Critica textuală)

Qumran și manuscrisele de la Marea Moartă

Arheologia și diaspora iudaică

Israel și compoziția și receptarea cărților canonice în perioda persană și elenistică

Studii asupra Septuagintei

Metafore în Biblia ebraică/Vechiul Testament și receptarea lor

Receptarea Bibliei ebraice în iudaismul antic

Receptarea Vechiului Testament în Creștinismul primar

Biblia și studiile siriace

Etnicitate, identitate și istoria Palestinei antice

Apocalipticism în scrieri rabinice și patristice

Lumea biblică și receptarea ei

Midraș, Halakhah, și receptarea Bibliei

Interpretarea biblică în Creștinismul primar

Creștinismul primar între iudaism și elenism

Limba greacă elenistică

Iudaismul elenistic

Evangheliile sinoptice și Faptele Apostolilor

Literatura ioaneică

Sf. Pavel și literatura paulină

Epistolele Sobornicești

Receptarea Scripturii în exegeza patristică (secolele II-VIII)

Familia și copiii în lumea antică

Societatea greco-romană și Noul Testament

Biblia în Tradițiile Răsăritene și Orientale

Teologie și spiritualitate biblică

Sănătatea și boala în lumea antică

Interpretarea biblică în literatura apologetică arabă

Pentru accesul la evenimentele anunțate mai sus vă rugăm adresați o solicitare în vederea obținerii link-ului la una din următoarele adrese de e-mail: Pr. Ioan Mihoc ( ioan.mihoc@e-uvt.ro ), Pr. Iosif Stancovici ( iosif.stancovici@e-uvt.ro ).

Asigurându-vă de prețuirea noastră, Vă așteptăm la aceste dialoguri teologice!

Citeşte în continuare »
 • 5 Nov 2021
 • 913 vizualizari

Doru Dinu Pavel Glăvan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și fiu credincios al Bisericii noastre, s-a mutat la Domnul

Marți, 2 noiembrie 2021, în cimitirul timișorean din Calea Șagului a fost săvârșită slujba de înmormântare a președintelui Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu Pavel Glăvan.

Născut la 7 iunie 1946, în Timișoara, Doru Dinu Pavel Glăvan și-a pus în lucrare talanții primiți de la Părintele ceresc încă de la vârsta de 14 ani, când a început să publice, la 18 ani fiind deja colaborator la diferite ziare locale și naționale. Vocația sa de bază, care l-a făcut cunoscut în toată țara, a fost însă aceea de cronicar sportiv la postul național de radio, calitate în care  a transmis de la nenumărate competiții sportive desfășurate pe toate continentele.

Legat prin toate fibrele ființei sale de Banatul natal (părinții și bunicii săi fiind originari din Cenad), Doru Dinu Pavel Glăvan a înființat, la 8 august 1995, Fundația Radio Caraș-Severin. Peste exact un an, la 8 august 1996, urmare insistentelor sale demersuri, Radio România Reșița primește statutul oficial de post public local al Societății Române de Radioteleviziune.

Sub înțeleapta și neobosita conducere a directorului Doru Dinu Pavel Glăvan, Radio Reșița devine, în scurt timp, cel mai important regional de radio, cu cea mai mare audiență. Tot directorul Glăvan are meritul de a fi reușit să achiziționeze aparatură modernă și antene performante, cu ajutorul cărora Radio Reșița acoperă județele Caraș-Severin și Timiș, părți importante din județele limitrofe și teritoriile locuite de români în Voivodina și Valea Timocului.

Doru Dinu Pavel Glăvan nu a fost, însă, doar un jurnalist talentat, devotat profesiei sale, ci și un fiu credincios al Bisericii noastre.

Crescut de părinții și bunicii săi în duhul dreptei credințe, copilul Doru Dinu Pavel Glăvan era nelipsit duminica de la sfânta Liturghie, citind Apostolul în biserica Nașterea Maicii Domnului a parohiei Timișoara Iosefin.

După reactivarea Episcopiei Caransebeșului (1994), directorul Glăvan s-a apropiat sufletește de episcopul Emilian Birdaș († 1996) și de episcopul Laurențiu Streza, actualul mitropolit al Ardealului. Cei doi ierarhi s-au adresat, în repetate rânduri, credincioșilor cărășeni de la microfonul radioului reșițean, așa cum au făcut-o, de altfel și zeci de preoți, protopopi, consilieri ai Episcopiei din Banatul montan, între care și semnatarul acestor rânduri.

Prin bunăvoința directorului Doru Dinu Pavel Glăvan și a bunelor relații statornicite cu mitropolitul Nicolae Corneanu și apoi cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, au fost puse bazele unei trainice colaborări ale studioului de Radio Învierea, al Arhiepiscopiei Timișoarei și Radio România Reșița, întinsă pe durata mai multor ani. Emisiunile realizate la Timișoara și transmise de Radio Reșița au sădit cuvântul lui Dumnezeu în sufletul credincioșilor bănățeni și i-au familiarizat cu viața bisericească, culturală și filantropică a eparhiei noastre.

Radio Reșița a difuzat, de asemenea, știri, informații și evenimente din viața fraților români trăitori în apropierea granițelor noastre, Doru Dinu Pavel Glăvan fiind prezent, adesea, la manifestările bisericești și culturale din așa numitul Banat sârbesc, multe dintre ele fiind organizate de către prietenul său, academicianul Costa Roșu, plecat și el la ceruri.

Sfințirile de biserici, hramurile, instalările de ierarhi, prezentările de carte, concertele religioase, inclusiv de colinde, conferințele și simpozioanele pe teme teologice și culturale, întâlnirile între frații români din țară și din afara țării, transmiterea în direct a sfintei Liturghii, predicile duminicale și alte evenimente bisericești s-au regăsit în grila de programe a radioului reșițean, păstorit de către credinciosul director Doru Dinu Pavel Glăvan.

La toate acestea se adaugă faptul că, în calitate de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu Pavel Glăvan a facilitat primirea jurnaliștilor din presa bisericească, interziși înainte de 1989 în presa laică, în uniunea pentru care a obținut statutul de „Uniune de creație de utilitate publică”.

Peste toate, însă, Doru Dinu Pavel Glăvan a fost un om bun, un om de mare omenie, sincer, altruist, optimist, mereu cu zâmbetul pe buze, fericit că poate să ajute pe cei din jur, prieten de nădejde, cinstit, curat sufletește, modest și cumpătat, patriot adevărat și personalitate de înaltă ținută profesională, mereu în mișcare, spre a explora noi orizonturi culturale, științifice și spirituale, pe care să le dăruiască, pe calea undelor, ascultătorilor radioului național și celui reșițean.

„Consider că Radio România este o adevărată catedrală a Neamului”, spunea regretatul jurnalist bănățean. „Acesta este crezul meu după cinci decenii de slijire a postului public, pentru că slujește limba română ca principală formă de exprimare a identității naționale, promovează spiritul creștin în comunitate, susține valorile, menține trează tradiția și istoria acestui popor”.

Personalitatea vrednicului om de presă, iubitor de Biserică, de credință, de valorile culturale și naționale a fost evocată de către vicepreședintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Miron  Monega, de conf. dr. Ioan David, președintele filialei timișorene „Valeriu Braniște”, de doamna Daniela Gîfu și de semnatarul acestor rânduri, mesagerul cuvântului de binecuvântare și de compasiune al Părinților Mitropoliți Ioan al Banatului și Laurențiu al Ardealului.

Bunul Dumnezeu să-i răsplătească confratelui Doru Dinu Pavel Glăvan toate ostenelile depuse la altarul credinței, al istoriei și al spiritualității noastre creștin-ortodoxe și să-i așeze sufletul în cetele drepților.

                                                                           Preot dr. Ionel Popescu

Citeşte în continuare »
 • 3 Nov 2021
 • 1,101 vizualizari

Examen și colocviu pentru obținerea gradului I în preoție

Astăzi, 2 noiembrie 2021, la Mănăstirea Timișeni Șag avut loc examenul pentru admiterea la susținerea lucrării de gradul I pentru preoții care se pregătesc pentru dobândirea acestui grad profesional și susținerea proiectului de cercetare pe care preoții l-au elaborat pentru obținerea gradului I în preoție.   Evenimentul a fost prezidat de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Aceste lucrări s-au desfășurat în prezența profesorilor de la Facultățile de Teologie din eparhiile aparținătoare Mitropoliei Banatului. Pentru obținerea gradului I, 40 de preoți din cele trei eparhii și-au susținut lucrările de grad, ce au abordat teme dogmatice, istorice și sociale-misionare.

Gradul I se obţine, la cerere, după cel puţin 10 ani de vechime în preoţie și după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. Nota minimă de admitere a lucrării şi de promovare a colocviului este 8 (opt).

Colocviul s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea 1199/2008 şi actualizată prin Hotărârea nr. 565/10 februarie 2017 prin care se aprobă susţinerea lucrărilor pentru obţinerea gradului I, de către candidaţii care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent.

Citeşte în continuare »
 • 2 Nov 2021
 • 1,154 vizualizari

Conferință preoțească de toamnă în protopopiatul Deta

            Marți, 2 noiembrie cu începere de la orele 16,00 au avut loc în biserica cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”, din Deta lucrările conferinței de toamnă, dedicată Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.

            Conferința a debutat cu Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, oficiat de un sobor format din P. C. Părinți Daniel Rusan (parohia Livezile), Marius Crăciunescu (parohia Clopodia) și Pavel Jijița (parohia Moravița). Parte din condacele și icoasele Acatistului au fost citite de preoții Protopopiatului.

            Cuvântul de întâmpinare al Înaltpreasfințitului Ioan, Mitropolitul Banatului și al Preaonoraților Părinți Mircea Szilagyi, consilier eparhial și dr. Cosmin Panțuru, profesor la Facultatea de Teologie din Timișoara a fost rostit de Preaonoratul Părinte Protopop Ioan Prisăcean.

            În prima parte au fost prezentate de părintele prof. Cosmin Panțuru noutățile noului Regulament de funcționare al cimitirelor parohiale, în ceea ce privește înființarea și administrarea acestuia, care să întărească caracterul sacru al acestui teren. În continuare părintele cons. Mircea Szilagyi a abordat câteva situații speciale ivite cu prilejul înhumării: incinerarea unor persoane trecute la cele veșnice, precum și situația copiilor nebotezați și a sinucigașilor.

            În partea a doua a conferinței s-a făcut instalarea noului protopop de Deta, în persoana P. On. Părinte Ciprian Boșca, preot slujitor la parohia Banloc. Cu acest prilej preoții l-au primit pe noul protopop și s-au despărțit de P. On. Ioan Prisăcean prin lacrimi, zâmbete și cuvinte de felicitare și bun rămas.

Citeşte în continuare »
 • 2 Nov 2021
 • 772 vizualizari

 Acțiune caritabilă în cătunele din Munții Cernei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte IOAN, Mitropolitul Banatului şi prin bunăvoinţa Preasfinţitului Părinte LUCIAN, Episcopul Caransebeşului, în ziua de vineri, 29 octombrie 2021, s-a desfăşurat o acţiune cu scop caritabil în cătunele Dobraia şi Prisăcina, sate aparținătoare comunei Cornereva din judeţul Caraş – Severin.

Iniţiativa acestei campanii a aparţinut Asociaţiei Centrului Ortodox din cadrul Parohiei Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” din  Lugoj, reprezentată de preotul Cristian Cerbu- preşedintele asociaţiei,  în parteneriat cu Şcoala specială „Alexandru Roşca” din Lugoj reprezentată de doamna Viorica Paraschivu în calitate de director al acestei instituţii. Ca voluntari au participat şi cadre didactice ale şcolii respective.

Ajutoarele oferite au constat în alimente neperisabile şi îmbrăcăminte, necesare traiului zilnic, locuitorii acestor cătune fiind lipsiţi de avantajele pe care le oferă unui trai obişnuit din vremurile noastre.

Ducerea la îndeplinire a acestei misiuni nu ar fi fost posibilă fără implicarea şi ajutorul domnului Ion Talpeş, locuitor al satului Prisăcina şi promotor turistic al zonei,  care a pus la dispoziţie două maşini de teren în vederea deplasării noastre la domiciliul localnicilor.

Emoțiile nu au întârziat să apară odată cu momentul în care am interacționat cu acei oameni simpli, majoritatea dintre ei fiind de vârsta a treia, însă de o frumuseţe la chip şi la suflet cum rar am întâlnit. Greutățile, neajunsurile dar şi simplitatea vieţii din trecut şi din prezent, au constituit pentru noi o pildă vie despre ceea ce înseamnă armonia deplină cu  natura şi cu Dumnezeu. Mărturiile lor despre modul în care îşi duc povara anilor ne-au impresionat până la lacrimi, cuvintele „Dumnezeu”, „Domnul Iisus” sau „Maica Domnului”  fiind mereu prezente pe buzele lor. Lumea în care se află şi din care am făcut şi noi parte preţ de câteva ceasuri, nu este cea pe care o cunoaştem. Abia când am plecat şi am coborât „la ale noastre” am realizat că am fost mai mult în cer decât pe pământ, unde am întâlnit oameni cu sufletele lipite de Dumnezeu. 

De asemenea, am rămas profund impresionaţi de ospitalitatea de care au dat dovadă, fiind aşteptaţi şi primiţi cu foarte multă bucurie în suflet. Cu toate neajunsurile şi greutățile pe care le au, nu ne-au lăsat să ne întoarcem acasă fără să nu ne ofere,  din agonisita lor, produse şi merinde strânse pentru următoarele luni de iarnă când, odată cu venirea zăpezii, chipurile acestor oameni nu mai pot fi zărite de către nimeni, până la sosirea primăverii când nămeţii încep să se topească.

În itinerariul nostru am poposit şi în bisericuța situată pe dealul de la Dobraia, unde am înălţat o rugăciune de mulţumire către Dumnezeu pentru frumoasa zi pe care ne-a dăruit-o, rugându-ne totodată şi pentru sănătatea şi ocrotirea localnicilor de aici. 

Bucuria faptelor săvârşite în această zi frumoasă de toamnă va rezona pentru multă vreme în inimile noastre şi credem că Dumnezeu ne va învrednici să ne întoarcem în munţi,  pentru a ne întâlni din nou cu aşa oameni minunaţi şi bineplăcuţi Lui.

Preot Cristian Cerbu

Citeşte în continuare »
 • 1 Nov 2021
 • 1,245 vizualizari

Slujire arhierească la Mănăstirea Partoș

În Duminica a XXII-a după Rusalii, a Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, la mănăstirea Partoș a avut loc slujba de pomenire a Părintelui Stareț Varlaam Almăjanu, la un an de la înveșnicirea sa, cel care a reanimat viața liturgică și filantropică a mănăstirii și a comunității de aici.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, de arhimandritul Simeon Stana, starețul mănăstirii, de pr. Ing. Timotei Anișorac, consilier eparhial și de ceilalți ieromonahi și preoți invitați. Au participat mulți credincioși care l-au apreciat, l-au susținut și l-au iubit pe părintele Varlaam, cel căruia îi plăceau să-i spună „Padre”.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Mitropolit Ioan, care a evidențiat dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și a explicat pericopa evanghelică din această duminică.

După Sfânta Liturghie a fost slujit Parastasul întru pomenirea Părintelui Varlaam Almăjanu. De asemenea, în cadrul evenimentelor dedicate memoriei neobositului monah plecat la Domnul, s-a desfășurat ceremonia de inaugurare a Centrului de zi, „Dar din Dar – ieromonah Varlaam Almăjanu”, a fost lansată cartea „Padre. Duhovnicul iubirii” și DVD-ul „Evocări, părintele Varlaam Almăjanu”.

În final a fost vizionat filmul „Mănăstirea Partoș”, realizat de TrinitasTv. 

Citeşte în continuare »
 • 1 Nov 2021
 • 1,407 vizualizari

Protosinghelul Iov Crețu s- a mutat la Domnul

În dimineața sărbătorii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, 26 octombrie 2021, părintele protosinghel Iov Crețu de la mănăstirea Săraca s-a mutat la Domnul.

Născut la data de 10 iunie 1957, în localitatea Rădești județul Galați, din binecredincioșii părinți Ion și Ilenuța, viitorul monah a urmat clasele I – VIII la Școala gimnazială din localitatea Bursucani, același județ, apoi s-a înscris la Școala profesională Nr. 10 și la Liceul Industrial Nr. 2 din Timișoara.

Simțind chemarea pentru viața monahală, tânărul Iov s-a închinoviat în obștea străvechii mănăstiri „Schimbarea la Față” Săraca, Șemlacu Mic, protopopiatul Deta, unde a fost tuns în monahism la data de 5 octombrie 1991.

Monah iubitor de rugăciune și de isihie, a fost hirotonit ierodiacon, la 10 noiembrie 1991, iar la 25 decembrie 1991, de praznicul „Nașterii Domnului”, a fost hirotonit întru ieromonah. Pentru slujirea sa jertfelnică și modul deosebit în care și-a împlinit voturile monahale, la 24 ianuarie 2010, a fost hirotesit întru protosinghel.

În cele trei decenii de slujire, părintele Iov s-a remarcat ca duhovnic iscusit, înzestrat cu discernământ  duhovnicesc, înțelept și smerit, fapt pentru care era căutat de foarte mulți credincioși, care i-au  devenit, în timp, fii și fiice duhovnicești.

Pe lângă slujirea pilduitoare la sfântul Altar, părintele Iov s-a ocupat în mănăstire și de „cele ale Martei”, ostenind, „din straja dimineții și până în noapte”, la ascultările din gospodăria așezământului monahal .

Slujba de înmormântare a părintelui Iov, după rânduiala înmormântării călugărilor a avut loc la mănăstirea Săraca, în cimitirul căreia a fost așezat trupul său, întru nădejdea învierii și a vieții veșnice.

Prohodirea părintelui a fost săvârșită astăzi, 28 octombrie 2021, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și de un ales sobor de ieromonahi și preoți. I-au adus un ultim omagiu clericii de la Centrul eparhial, preoții, monahii, monahiile și credincioșii care l-au cunoscut și l-au prețuit și care au înălțat rugăciuni pentru odihna sufletului și iertarea păcatelor adormitului în Domnul, Protosinghelul Iov Crețu.

Veșnica lui pomenire, din neam în neam!

Citeşte în continuare »
 • 28 Oct 2021
 • 960 vizualizari