Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului: Ca și Maica Domnului, să ne așezăm în gândirea lui Dumnezeu

În seara de  14 noiembrie este lăsatul secului pentru Postul Crăciunului. Schițăm câteva semnificații și date despre acest post.

Istorie

Postul Nașterii Domnului a fost instituit în secolele IV-V, mai târziu decât Postul Sfintelor Paști. Durata de 40 de zile, începând din 15 noiembrie, a fost hotărâtă la un sinod local ţinut la Constantinopol în 1166. Până atunci, creștinii din diverse locuri ale lumii nu posteau același număr de zile.

Însemnătate duhovnicească

Acest post trebuie să îmbine pocăința cu milostenia, după cum ne îndeamnă Evanghelia care se citește în duminica dinaintea lăsatului sec: Pilda samarineanului milostiv.

„Accentul cade în postul acesta pe rugăciunea unită cu fapta cea bună izvorâtă din iubire smerită și milostivă. Samarineanul acesta este chipul iubirii milostive a lui Dumnezeu din fiecare om”, a subliniat Patriarhul Daniel în predica din această duminică.

Prin durata de 40 de zile, ne amintim de postul lui Moise pe Muntele Sinai, când aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe Tablele Legii. Tot astfel, creștinii, postind 40 de zile, așteaptă să primească pe Însuși Cuvântul lui Dumnezeu întrupat din Fecioara Maria.

Practic, Sărbătoarea Nașterii Domnului ne cheamă să urmăm exemplul Maicii Domnului, ca și noi să devenim sălaș pentru Mântuitorul Hristos.

Părintele Constantin Necula declara în trecut următoarele despre Lăsatul secului:

„Dacă vrem să simțim Nașterea Mântuitorului, trebuie să facem tot efortul pe care l-ar face magii pe cale: aur, tămâie și smirnă nu prea mai avem la îndemână, dar putem să avem dragostea și smerenia în Hristos. E bine ca ziua aceasta să fie o dată în plus un moment în care cugetăm la post, să așezăm lucrurile în albia lor firească și să ne așezăm gândirea în Dumnezeu.”

Tipic

Postul Crăciunului este primul din calendarul bisericesc, unde anul începe la 1 septembrie. Începe în noaptea de 14 spre 15 noiembrie – mai precis, conform zilei liturgice, în seara de 14. Dacă această zi cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi înainte. Postul Crăciunului se încheie în dimineața de 25 decembrie.

Acest post este deosebit prin faptul că este mai blând, existând numeroase dezlegări la pește. Acestea sunt între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) și 20 decembrie (Sf. Mc. Ignatie Teoforul).

Se mănâncă pește sâmbăta și duminica și în 21 noiembrie, chiar dacă sărbătoarea cade într-o zi de miercuri sau vineri. Se mănâncă pește și de hramul bisericii din enoria noastră, în orice zi a săptămânii ar cădea.

În zilele cu sfinți însemnați (Sf. Nicolae – 6 decembrie, Sf. Spiridon – 12 decembrie), mâncăm pește doar dacă acestea cad marțea, joia sau sâmbăta și duminica.

Un calendar al zilelor cu dezlegări din acest an:

În acest post, din 21 noiembrie, se introduc în slujba Utreniei Catavasiile Nașterii Domnului, care se cântă până în data de 30 decembrie inclusiv. Ele sunt scrise de imnograful Cosma de Maiuma și au menirea de a ne descoperi ca Pruncul din ieslea Betleemului este Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat ca om.

Câteva catavasii la Nașterea Domnului

„Hristos se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul, şi cu veselie lăudaţi-L noroadelor că S-a proslăvit”.

„Fiului Celui născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci, şi mai pe urmă din fecioară întrupat mai presus de fire, lui Hristos Dumnezeu să strigăm: Cel ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti Doamne!”

„Toiag din rădăcina lui Iesei şi floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Cel lăudat, din muntele cel cu umbră deasă. Venit-ai, întrupându-Te din cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă puterii Tale, Doamne!”

(Trimite la prorocia lui Isaia care spune la capitolul 11: „O mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un Lăstar din rădăcinile lui va da.”)

sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 14 Nov 2021
 • 150 vizualizari

Seară duhovnicească studențească la Giroc

În seara zilei de 14 noiembrie, Duminica Lăsatului Secului Postului Nașterii Domnului, biserica nouă a Parohiei Ortodoxe din Giroc a găzduit întâlnirea studenților teologi din anul III, de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, cu tutorele lor, părintele lector universitar doctor Adrian D. Covan. Tema întâlnirii, intitulată „Sfânta Scriptură – poteca pe care nu te rătăcești” a fost expusă în dezbaterile teologice așezate în lumina înțelesurilor dogmatice ale Ortodoxiei, cu vizibile accente duhovnicești și pastorale. Acestea s-au dovedit lămuritoare în ceea ce privește discuțiile avute la orele de curs și de seminar. Dialogul de seară s-a încheiat cu oferirea unei agape frățești de către părintele profesor studenților săi, iar finalul întâlnirii a stat sub semnul rugăciunii, prin intonarea unor imnuri creștine închinate lui Dumnezeu și Maicii Domnului.

Citeşte în continuare »
 • 14 Nov 2021
 • 246 vizualizari

Activitate metodico-științifică adresată profesorilor de religie ortodoxă în cadrul Cercului pedagogic Deta

În data de 9 noiembrie 2021 a avut loc activitatea metodico-științifică pentru  profesorii de religie ortodoxă din cadrul Cercului Pedagogic VII – Deta, inițiată și organizată de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Școala Gimnazială Moravița.

Această activitate a fost una de lucru în cadrul căreia au fost abordate teme de actualitate și de interes pentru profesorii de religie, întrucât propunerea acestor teme a venit chiar din partea domniilor lor. Activitatea a avut loc în sistem online și a avut ca temă: Ora de religie în online – provocări și soluții. Elemente de didactică și metodică specifice disciplinei religie“.

            La activitate au participat părintele consilier pr. dr. Nichifor Tănase, părintele protopop Ciprian Boșca, doamna inspector școlar pentru disciplina religie, prof. Daniela Liliana Buzatu, pr. Dragoș Georgian Popovici și profesorii de religie ortodoxă din școlile arondate Cercului pedagogic Deta.

Părintele consilier pr. dr. Nichifor Tănase a evidențiat valoarea  modelului personal oferit de fiecare profesor elevilor săi. A remarcat că activitatea la catedră este o ”muncă misionară de apostolat” în contextul societății secularizate actuale și tocmai de aceea a evidențiat și importanța rugăciunii personale a profesorului și a lecturii personale din Sfânta Scriptură.

Părintele consilier a recomandat ca prin fiecare lecție să se încerce, pe cât este cu putință, să apropiem elevii de Sfintele Taine, subliniind importanța comuniunii în Sfânta Biserică. Lecția de religie să nu rămână o simplă transmitere de noțiuni cu specific religios, ci să stârnească în elevi dorința de a se apropia de Dumnezeu, de Biserică, iar noțiunile însușite în cadrul orelor să le fie sprijin și să le fie de real folos în timpul vieții.

Părintele protopop Ciprian Boșca a subliniat câteva dintre provocările pe care le-a observat în momentul în care atât profesorii cât și elevii au fost nevoiți să pășească în lumea predării online. Tocmai de aceea, tema aleasă a fost apreciată de părintele protopop ca fiind una de foarte mare interes și actualitate.

            Ținând cont de faptul că părintele protopop dispune de experiență concretă la catedră, nădăjduim într-o bună și fructuoasă colaborare cu toți profesorii de religie din zona Protopopiatului Deta, mai ales că părintele protopop și-a exprimat deschis toată disponibilitatea și bunele intenții în vederea unei astfel de colaborări.

Doamna inspector Daniela Liliana Buzatu a prezentat în cadrul întâlnirii fișa de lucru pentru elevii clasei a II-a: Maica Domnului, îngerii și sfinții săvârșesc minuni, în cadrul căreia a fost valorificată predarea în sistem on-line, dar și în sistem clasic. Totodată, a fost prezentată Fișa de lecură din cadrul Cercului de lecturi religioase, evidențiind importanța întelegerii și aprofundării textelor religioase studiate.

Aceasta a fost completată în timp real cu participarea profesorilor, evidențiindu-se astfel un model de lucru interactiv, care poate fi aplicat la clasă de fiecare profesor. Îndemnul domniei sale a fost, de asemenea, acela de a căuta și a elabora materiale didactice punând accentul pe sensibilizare și dezvoltarea evlaviei în sufletul elevilor.

Totodată, profesorii de religie au fost invitați să desfășoare la nivelul unităților de învățământ și în cadrul diferitelor parteneriate, activități dedicate praznicelor împărătești, a sărbătorilor religioase și naționale care vor avea loc în perioada imediat următoare: Intrarea Maicii Domnului în biserică, Sfântul Apostol Andrei, Ziua Națională a României, Nașterea Domnului.

Doamna inspector a propus realizarea unui concurs de cunoștințe religioase adresat elevilor, în urma predării conținuturilor cuprinse în programa școlară, la începutul semestrului al II-lea.

Doamna profesor Rahela Popovici a prezentat diferite platforme specifice disciplinei religie, de unde profesorii pot lucra exerciții digitale pentru fiecare lecție din Programa școlară. De asemenea, a prezentat modalități concrete prin care se pot elabora propriile exerciții digitale. Acestea au avantajul că fiind elaborate personal, sunt adaptate specificului claselor , nivelului de cunoștințe, dar și în funcție de preferințele elevilor.

În activitatea noastră de profesori de religie, pentru a spori atât noi, cât și elevii noștri, suntem chemați să rămânem mereu în legătură cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu sfinții, să cercetăm, să căutăm materiale valoroase, să învățăm, și să elaborăm la rândul nostru materiale folositoare. De aceea este important să învățăm unii de la ceilalți. Fie ca Domnul să pună în inima noastră cele bune și să ne putem fi sprijin unii altora.

Această întâlnire în care ne-am bucurat unii de prezența celorlalți, nădăjduim că fost una rodnică, pentru folosul nostru al tuturor și spre slava lui Dumnezeu.

.

Responsabil Cerc Pedagogic Deta,

Prof. Popovici Rahela Susana

Citeşte în continuare »
 • 13 Nov 2021
 • 336 vizualizari

Arhiepiscopia Timișoarei sprijină Clinica de Chirurgie Pediatrică

La Timișoara au fost, la final de septembrie, prof. dr. Alessandro Frigiola și prof. dr. Tammam Yousef, de la Spitalul San Donato, Milano – coordonatorii Misiunii de Dezvoltare și implementare a Chirurgiei Cardiace Pediatrice și care împreună cu echipa managerului conf. Dr.Constantin Luca continuă programul început în 2019, sub coordonarea Ministerului Sănătății din România.

Acestui demers atât de necesar s-a alăturat și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan care, văzând întreg efortul de până acum pentru deschiderea acestei secții la Timișoara, a promis sprijin pentru achiziționarea și dotarea cu paturi cu funcțiuni complexe a clinicii, atât pentru terapie intensivă cât și pentru recuperare.

Arhiepiscopia Timișoarei, prin Fundația Filantropia Timișoara și cu sprijinul SC Profi Romania asigură dotarea cu 16 paturi conform configurației solicitate de medicii de la Institut: PAT SPITAL ELECTRIC CU 2 MOTOARE/4 SECTIUNI TM-D 4062 CU SALTEA in 3 SECTIUNI  PREVAZUTA CU HUSA IMPERMEABILA

Ieri au ajuns deja la Institut, 6 din cele 16 paturi. Operațiile pe inimă la copii vor începe, așadar, în luna noiembrie a acestui an, la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBC) din Timișoara.

Cu ceva timp în urmă, domnul Conf. dr. Constantin Luca, managerul Institutului de Cardiologie Timișoara spunea: “Eu îmi doresc ca în viitor să ajungem la 200 de operații pe an, copii și nou-născuți, ceea ce estimez că, în 2-3 ani, vom fi deja o clinică care lucrează și cu un asemenea volum de muncă”.

Dumnezeu să binecuvinteze, cu harul Său cel Preasfânt, pe toți ostenitorii și binefăcătorii acestei clinici noi de Chirurgie Pediatrică!

Biroul de presă

Citeşte în continuare »
 • 12 Nov 2021
 • 280 vizualizari

Numire de protopop la Deta

La data de 1 noiembrie 2021, în funcția de conducător al oficiciului protopopesc din Deta a fost numit preotul Ionuț-Ciprian Boșca. Numirea acestuia s-a făcut în conformitate cu Statutul de Organizare și Funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, ținându-se seamă de cerințele misionar-pastorale locale, de media generală de licență în Teologie, de activitatea deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală și socială, precum și de faptul părintele protopop se bucură de aprecierea preoților și a credincioșilor.

Redăm mai jos câteva aspecte din viața și din activitatea acestor slujitori ai altarelor bănățene, a celui care care a coordonat protopopiatul Deta 31 de ani, pr Ioan Prisăcean și actualului protopop ales, pr. Ionuț-Ciprian Boșca.

Protopopul Ioan Prisăcean s-a născut la 2 noiembrie 1956, în satul Toader, comuna Giera, județul Timiș. A urmat clasele I – IV în satul natal, clasele V-VII în Comuna Giera, iar clasa a VIII – a în Comuna Ciacova.

Între anii 1971 – 1976 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Caransebeș, iar între anii 1977 – 1981 a urmat, cu frecvență redusă, cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. În anul  1982 a obținut licența în teologie, cu media 8,25. În anul 1985, la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, a urmat cursurile de îndrumare misionară și pastorală și a obținut, la examenul de definitivare, media 9,42, iar în anul 1995, la Seminarul Teologic din Caransebeș, a urmat cursurile de îndrumare misionară și pastorală, obținând, la examenul de promovare, media 10.

În luna septembrie a anului 1976 s-a căsătorit cu Mirela Micloșină, din localitatea Cuptoare Secu, județul Caraș-Severin. Între 27 septembrie 1976 – 28 iunie 1977 a satisfăcut stagiul militar.

La 14 iulie 1977 a fost hirotonit diacon, iar două zile mai târziu a fost hirotonit preot pe seama parohiei natale Toader, unde a activat până la 1 ianuarie 1990, când a fost ales conducător al oficiului protopopesc Deta. La 13 decembrie 1997 a primit distincția de iconom stavrofor.

Ca preot și protopop a căutat să-și îndeplinească, cu conștiinciozitate, îndatoririle, căutând să fie permanent un îndrumător spiritual pentru enoriași și un sfătuitor pentru preoți, pentru ca aceștia să își îndeplinească, cu cinste și spre folos, misiunea preoțească. Alături de preoții parohi a inițiat demersuri pentru construirea unor noi biserici și pentru sprijinirea lucrărilor de reparații la cele existente. De asemenea, împreună cu preoții parohi și autoritățile locale a întocmit documentații și a depus cereri în vederea redobândirii prin restituire a fostelor proprietăți. În acest sens, a obținut restituirea a 50 de hectare teren arabil, din care 40 de hectare au fost intabulate în Cartea Funciară.

În cuprinsul protopopiatului și în Parohia Deta a căutat să existe o bună înțelegere, respect reciproc și colaborare între preoți și reprezentanții celorlalte culte. A căutat ca preoții din protopopiat să susțină programul omiletic și catehetic din convingerea că, prin predici și cuvinte de învățătură bine pregătite, enoriașii se vor apropia mai mult de biserică.

Preotul Ionuț-Ciprian Boșca

S-a născut în data de 06.08.1979 la Făget, județul Timiș. Între anii 1985-1989 urmează clasele primare în localitatea Bethausen, iar între 1989-1993 clasele gimnaziale în localitatea Banloc. Urmează între anii 1993-1998 cursurile Seminarului Teologic „Ioan Popasu” – Caransebeș, pe care le absolvă cu media 9,29.

Între 1998-2002 urmează Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie din Timișoara. În urma susținerii licenței, cu tema „Monografia localității Banloc”, obține nota 9,5. Între iulie-1 august 2002 susține examenul de capacitate preoțească, obținând media 9, 41.

La 31 august 2002 se căsătorește cu Marinela-Nicoleta Samfireag din localitatea Măru, Caraș-Severin. Între 2002-2003, în cadrul Facultății de Litere, Filosofie și Istorie din Timișoara, urmează cursurile de Studii Aprofundate „Teologie Ecleziastică, Modernă și Contemporană”. Timp de doi ani (2002-2004) este profesor titular de religie, la „Colegiul Național Bănățean”.

La 20 iulie 2004 a fost hirotonit preot, la Mănăstirea „Izvorul Miron” de la Românești de către Preasfințitul Părinte Lucian Lugojanul, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

În 2004 obține definitivatul în învățământ cu media 9,82. La 1 septembrie 2004 a fost încadrat ca preot II la Parohia Banloc. Între 2005-2008 ridică din temelii o nouă casă parohială în Banloc.

În septembrie 2009 obține gradul profesional II în preoție, cu media 9,41, iar, în 2015, gradul profesional I, cu media 10.

Între 2018-2020 a desfpșurat ample lucrări de restaurare interioară a bisericii din Banloc.

La 1 noiembrie 2021 este numit protopop al Detei.

Citeşte în continuare »
 • 10 Nov 2021
 • 768 vizualizari

Din nou alături de cei în suferință

Astăzi, de sărbătoarea Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, Părintele Mitropolit Ioan a făcut o donație de alimente Spitalului din Gătaia. În această perioadă pandemică, de criză, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan s-a îndreptat spre cei aflați în suferință.

Au fost donate spitalului 3,6 tone de alimente, care să completeze necesarul de hrană pentru pacienții spitalizați. Acest gest de iubire față de aproapele vine acum, când ne mai despart câteva zile până la începerea Postului Nașterii Domnului Iisus Hristos.

Astfel, Părintele Mitropolit, coordonatorul activității sociale din Arhiepiscopia Timișoarei, sprijină efortul cadrelor medicale și al personalului auxiliar în actul medical pentru cei internați în spitalul din Gătaia.

Spitalul de Psihiatrie Gătaia este o unitate publică sanitară de monospecialitate de tip pavilionar, care îşi desfăşoară activitatea pe raza unităţii administrativ-teritoriale a oraşului Gătaia, prin intermediul căreia se furnizează servicii medicale preventive, curative şi de recuperare de psihiatrie generală pentru pacientul psihiatric.  Unitatea medicală are 22 de medici specialiști și, doar în anul 2020, a ajutat 1620 pacienți.  

Citeşte în continuare »
 • 8 Nov 2021
 • 409 vizualizari

Simpozionul Internațional de Exegeză Biblică

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Mitropolia Banatului organizează în zilele de 11, 12 și 13 noiembrie 2021 Simpozionul Internațional de Exegeză Biblică, ediția a doua: „Sfânta Scriptură în Biserică și Istorie”.

Deschiderea oficială va avea loc online, vineri 12 noiembrie, de la orele 09:00. Sesiunile se vor desfășura, ulterior, de asemenea, în mediul online. În ajunul simpozionului, joi 11 noiembrie, de la orele 17:00 va avea loc lansarea volumului Fides quae per caritatem operatur. Lucrările Simpozionului Internațional de Exegeză Biblică, Timișoara, 12–13 noiembrie 2020, editat de Pr. Ioan Mihoc și Pr. Iosif Stancovici.

Exegeza, regina studiilor biblice, este întotdeauna fondatoare, nu numai pentru disciplinele biblice, ci și pentru viața credincioșilor. Potrivit Cărții lui Neemia, capitolul 8, după întoarcerea din exil pe când se punea problema reîntemeierii naționale, israeliții nu s-au restrâns doar la restaurarea Templului și a zidurilor Ierusalimului, ci au vizat refacerea Legământului. În acest scop, a fost convocată adunarea întregului popor în fața căruia s-a citit toată Legea, într-o singură zi: „Leviții au tâlcuit poporului Legea, stând fiecare la locul lui. Ei citeau lămurit bucăți din Cartea Legii lui Dumnezeu, iar bucățile citite le lămureau și poporul înțelegea cele ce se citeau. Atunci Neemia, guvernatorul, Ezdra preotul și cărturarul, și leviții care învățau poporul au zis către tot poporul: «Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu fiți triști, nici să plângeți!» Căci tot poporul plângea, auzind cuvintele Legii… Căci înțeleseseră ei cuvintele ce li se tâlcuiseră” (Neemia 8,7-8.12).

TOPICS

Studii asupra Israelului antic

Iconografia și studiile biblice

Pentateuh (Torah)

Profeți

Literatura sapiențială

Manuscrise biblice (Critica textuală)

Qumran și manuscrisele de la Marea Moartă

Arheologia și diaspora iudaică

Israel și compoziția și receptarea cărților canonice în perioda persană și elenistică

Studii asupra Septuagintei

Metafore în Biblia ebraică/Vechiul Testament și receptarea lor

Receptarea Bibliei ebraice în iudaismul antic

Receptarea Vechiului Testament în Creștinismul primar

Biblia și studiile siriace

Etnicitate, identitate și istoria Palestinei antice

Apocalipticism în scrieri rabinice și patristice

Lumea biblică și receptarea ei

Midraș, Halakhah, și receptarea Bibliei

Interpretarea biblică în Creștinismul primar

Creștinismul primar între iudaism și elenism

Limba greacă elenistică

Iudaismul elenistic

Evangheliile sinoptice și Faptele Apostolilor

Literatura ioaneică

Sf. Pavel și literatura paulină

Epistolele Sobornicești

Receptarea Scripturii în exegeza patristică (secolele II-VIII)

Familia și copiii în lumea antică

Societatea greco-romană și Noul Testament

Biblia în Tradițiile Răsăritene și Orientale

Teologie și spiritualitate biblică

Sănătatea și boala în lumea antică

Interpretarea biblică în literatura apologetică arabă

Pentru accesul la evenimentele anunțate mai sus vă rugăm adresați o solicitare în vederea obținerii link-ului la una din următoarele adrese de e-mail: Pr. Ioan Mihoc ( ioan.mihoc@e-uvt.ro ), Pr. Iosif Stancovici ( iosif.stancovici@e-uvt.ro ).

Asigurându-vă de prețuirea noastră, Vă așteptăm la aceste dialoguri teologice!

Citeşte în continuare »
 • 5 Nov 2021
 • 940 vizualizari

Doru Dinu Pavel Glăvan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și fiu credincios al Bisericii noastre, s-a mutat la Domnul

Marți, 2 noiembrie 2021, în cimitirul timișorean din Calea Șagului a fost săvârșită slujba de înmormântare a președintelui Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu Pavel Glăvan.

Născut la 7 iunie 1946, în Timișoara, Doru Dinu Pavel Glăvan și-a pus în lucrare talanții primiți de la Părintele ceresc încă de la vârsta de 14 ani, când a început să publice, la 18 ani fiind deja colaborator la diferite ziare locale și naționale. Vocația sa de bază, care l-a făcut cunoscut în toată țara, a fost însă aceea de cronicar sportiv la postul național de radio, calitate în care  a transmis de la nenumărate competiții sportive desfășurate pe toate continentele.

Legat prin toate fibrele ființei sale de Banatul natal (părinții și bunicii săi fiind originari din Cenad), Doru Dinu Pavel Glăvan a înființat, la 8 august 1995, Fundația Radio Caraș-Severin. Peste exact un an, la 8 august 1996, urmare insistentelor sale demersuri, Radio România Reșița primește statutul oficial de post public local al Societății Române de Radioteleviziune.

Sub înțeleapta și neobosita conducere a directorului Doru Dinu Pavel Glăvan, Radio Reșița devine, în scurt timp, cel mai important regional de radio, cu cea mai mare audiență. Tot directorul Glăvan are meritul de a fi reușit să achiziționeze aparatură modernă și antene performante, cu ajutorul cărora Radio Reșița acoperă județele Caraș-Severin și Timiș, părți importante din județele limitrofe și teritoriile locuite de români în Voivodina și Valea Timocului.

Doru Dinu Pavel Glăvan nu a fost, însă, doar un jurnalist talentat, devotat profesiei sale, ci și un fiu credincios al Bisericii noastre.

Crescut de părinții și bunicii săi în duhul dreptei credințe, copilul Doru Dinu Pavel Glăvan era nelipsit duminica de la sfânta Liturghie, citind Apostolul în biserica Nașterea Maicii Domnului a parohiei Timișoara Iosefin.

După reactivarea Episcopiei Caransebeșului (1994), directorul Glăvan s-a apropiat sufletește de episcopul Emilian Birdaș († 1996) și de episcopul Laurențiu Streza, actualul mitropolit al Ardealului. Cei doi ierarhi s-au adresat, în repetate rânduri, credincioșilor cărășeni de la microfonul radioului reșițean, așa cum au făcut-o, de altfel și zeci de preoți, protopopi, consilieri ai Episcopiei din Banatul montan, între care și semnatarul acestor rânduri.

Prin bunăvoința directorului Doru Dinu Pavel Glăvan și a bunelor relații statornicite cu mitropolitul Nicolae Corneanu și apoi cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, au fost puse bazele unei trainice colaborări ale studioului de Radio Învierea, al Arhiepiscopiei Timișoarei și Radio România Reșița, întinsă pe durata mai multor ani. Emisiunile realizate la Timișoara și transmise de Radio Reșița au sădit cuvântul lui Dumnezeu în sufletul credincioșilor bănățeni și i-au familiarizat cu viața bisericească, culturală și filantropică a eparhiei noastre.

Radio Reșița a difuzat, de asemenea, știri, informații și evenimente din viața fraților români trăitori în apropierea granițelor noastre, Doru Dinu Pavel Glăvan fiind prezent, adesea, la manifestările bisericești și culturale din așa numitul Banat sârbesc, multe dintre ele fiind organizate de către prietenul său, academicianul Costa Roșu, plecat și el la ceruri.

Sfințirile de biserici, hramurile, instalările de ierarhi, prezentările de carte, concertele religioase, inclusiv de colinde, conferințele și simpozioanele pe teme teologice și culturale, întâlnirile între frații români din țară și din afara țării, transmiterea în direct a sfintei Liturghii, predicile duminicale și alte evenimente bisericești s-au regăsit în grila de programe a radioului reșițean, păstorit de către credinciosul director Doru Dinu Pavel Glăvan.

La toate acestea se adaugă faptul că, în calitate de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu Pavel Glăvan a facilitat primirea jurnaliștilor din presa bisericească, interziși înainte de 1989 în presa laică, în uniunea pentru care a obținut statutul de „Uniune de creație de utilitate publică”.

Peste toate, însă, Doru Dinu Pavel Glăvan a fost un om bun, un om de mare omenie, sincer, altruist, optimist, mereu cu zâmbetul pe buze, fericit că poate să ajute pe cei din jur, prieten de nădejde, cinstit, curat sufletește, modest și cumpătat, patriot adevărat și personalitate de înaltă ținută profesională, mereu în mișcare, spre a explora noi orizonturi culturale, științifice și spirituale, pe care să le dăruiască, pe calea undelor, ascultătorilor radioului național și celui reșițean.

„Consider că Radio România este o adevărată catedrală a Neamului”, spunea regretatul jurnalist bănățean. „Acesta este crezul meu după cinci decenii de slijire a postului public, pentru că slujește limba română ca principală formă de exprimare a identității naționale, promovează spiritul creștin în comunitate, susține valorile, menține trează tradiția și istoria acestui popor”.

Personalitatea vrednicului om de presă, iubitor de Biserică, de credință, de valorile culturale și naționale a fost evocată de către vicepreședintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Miron  Monega, de conf. dr. Ioan David, președintele filialei timișorene „Valeriu Braniște”, de doamna Daniela Gîfu și de semnatarul acestor rânduri, mesagerul cuvântului de binecuvântare și de compasiune al Părinților Mitropoliți Ioan al Banatului și Laurențiu al Ardealului.

Bunul Dumnezeu să-i răsplătească confratelui Doru Dinu Pavel Glăvan toate ostenelile depuse la altarul credinței, al istoriei și al spiritualității noastre creștin-ortodoxe și să-i așeze sufletul în cetele drepților.

                                                                           Preot dr. Ionel Popescu

Citeşte în continuare »
 • 3 Nov 2021
 • 1,121 vizualizari

Examen și colocviu pentru obținerea gradului I în preoție

Astăzi, 2 noiembrie 2021, la Mănăstirea Timișeni Șag avut loc examenul pentru admiterea la susținerea lucrării de gradul I pentru preoții care se pregătesc pentru dobândirea acestui grad profesional și susținerea proiectului de cercetare pe care preoții l-au elaborat pentru obținerea gradului I în preoție.   Evenimentul a fost prezidat de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Aceste lucrări s-au desfășurat în prezența profesorilor de la Facultățile de Teologie din eparhiile aparținătoare Mitropoliei Banatului. Pentru obținerea gradului I, 40 de preoți din cele trei eparhii și-au susținut lucrările de grad, ce au abordat teme dogmatice, istorice și sociale-misionare.

Gradul I se obţine, la cerere, după cel puţin 10 ani de vechime în preoţie și după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. Nota minimă de admitere a lucrării şi de promovare a colocviului este 8 (opt).

Colocviul s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea 1199/2008 şi actualizată prin Hotărârea nr. 565/10 februarie 2017 prin care se aprobă susţinerea lucrărilor pentru obţinerea gradului I, de către candidaţii care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent.

Citeşte în continuare »
 • 2 Nov 2021
 • 1,156 vizualizari

Conferință preoțească de toamnă în protopopiatul Deta

            Marți, 2 noiembrie cu începere de la orele 16,00 au avut loc în biserica cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”, din Deta lucrările conferinței de toamnă, dedicată Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.

            Conferința a debutat cu Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, oficiat de un sobor format din P. C. Părinți Daniel Rusan (parohia Livezile), Marius Crăciunescu (parohia Clopodia) și Pavel Jijița (parohia Moravița). Parte din condacele și icoasele Acatistului au fost citite de preoții Protopopiatului.

            Cuvântul de întâmpinare al Înaltpreasfințitului Ioan, Mitropolitul Banatului și al Preaonoraților Părinți Mircea Szilagyi, consilier eparhial și dr. Cosmin Panțuru, profesor la Facultatea de Teologie din Timișoara a fost rostit de Preaonoratul Părinte Protopop Ioan Prisăcean.

            În prima parte au fost prezentate de părintele prof. Cosmin Panțuru noutățile noului Regulament de funcționare al cimitirelor parohiale, în ceea ce privește înființarea și administrarea acestuia, care să întărească caracterul sacru al acestui teren. În continuare părintele cons. Mircea Szilagyi a abordat câteva situații speciale ivite cu prilejul înhumării: incinerarea unor persoane trecute la cele veșnice, precum și situația copiilor nebotezați și a sinucigașilor.

            În partea a doua a conferinței s-a făcut instalarea noului protopop de Deta, în persoana P. On. Părinte Ciprian Boșca, preot slujitor la parohia Banloc. Cu acest prilej preoții l-au primit pe noul protopop și s-au despărțit de P. On. Ioan Prisăcean prin lacrimi, zâmbete și cuvinte de felicitare și bun rămas.

Citeşte în continuare »
 • 2 Nov 2021
 • 789 vizualizari