Militari lugojenii au desfășurt mai multe acțiuni umanitare

Militari ai Batalionului 183 Artilerie Mixtă General ,,Ion Dragalina” Lugoj au luat parte în zilele premergătoare paraznicului Nașterii Domnului la o serie de acțiuni social filatropice. Astfel, un grup de colindători, format din cadre militare, au pornit cu ,,Vestea bună” prin urbea lugojeană și nu numai.

Un prim popas a fost făcut la Complexul de Persoane Vârstnice ,,Sfântul Nicolae”, unde ostașii lugojeni au interpretat un buchet pentru oamenii instituționalizați în acest așezământ, dar și pentru personalul ce le poartă de grijă bătrânilor. După susținerea recitalului de colinde fiecare bunic și bunică a primit din partea militarilor un cadou, constând în alimente neperisabile, dulciuri, tradiționalul cozonac de sărbători, dar și obiecte de igienă personală. Alaiul militar a poposit și în alte locații unde a oferit daruri familiilor aflate în nevoi și suferință. 

Toate aceste acțiuni fac parte dintr-un vast proiect, început în prima parte a lunii decembrie, atunci când un număr însemnat de militari ai instituției amintite a participat la o acțiune de donare de sânge la Spitalul Municipal ,, Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, în urma căreia tichetele valorice primite au fost donate pentru organizarea unor acțiuni caritabile.

Citeşte în continuare »
 • 23 Dec 2019
 • 182 vizualizari

Duminica dinaintea Nașterii Domnului, la Catedrala din Timișoara

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului și ultima Duminică din Postul Crăciunului, mii de credincioși bănățeni au participat la Sfânta și Dummnezeiasca Liturghie de la Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara. Sfânta slujbă a fost oficiată de un sobor de preoți și diaconi, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitului Banatului. În cadrul slujbei euharistice, foarte mulți copii și credincioși s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța menționării de către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a arborelui genealogic al Mântuitorului Iisus Hristos. În acest sens a fost menționat faptul că, dinamica transgenerațională a familiei Mântuitorului relevă originea Sa omenească, ca urmaș al regelui David, iar partea a doua a Evangheliei subliniază originea Sa divină, ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat, prin coborârea Duhului Sfânt asupra fecioarei Maria.

Citeşte în continuare »
 • 23 Dec 2019
 • 540 vizualizari

Pastorală la Nașterea Domnului – 2019

† IOAN,

Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Timișoarei și

Mitropolit al Banatului

Iubitului nostru cler, cinului monahal

şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace

de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,

părintească binecuvântare.

                                                                                    „Să mergem dar până la Betleem,

                                                                           să  vedem cuvântul  acesta  ce  s-a făcut

                                                                          și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.”

                                                                                                                (Luca 2, 15)

Iubiți frați și surori în Domnul,

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este Praznicul bucuriei creștinești. Tatăl Ceresc le-a trimis păstorilor din împrejurimile Betleemului pe Îngerul Său, care le-a spus: „Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 10-11).

Prin Întruparea Sa, Hristos a venit să ne ridice de pe pământ la Cer, din întuneric la lumină, din moarte la viață. Hristos a venit spre înnoirea vieții omului căzut în păcat, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel: „așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții” (Romani 6, 4). La acest Praznic se întâlnesc: Cerul cu pământul, bucuria Tatălui Ceresc cu bucuria omului care aștepta un Mântuitor. Bucurie Îi facem și noi azi Tatălui Ceresc, dacă umblăm întru înnoirea vieții, adică împlinind Evanghelia pe care Fiul Său ne-a adus-o nouă aici, pe pământ. Este oare bucuros azi Dumnezeu Tatăl sau trist?! La această întrebare am putea să răspundem fiecare dintre noi, dacă în viața noastră am făcut faptele bucuriei sau ale tristeții.

Doamne, rugămu-Te, nu fi trist! Iartă-ne, căci suntem fiii Tăi, fiii nemărginitei Tale iubiri. Chiar dacă am ajuns și azi la Betleem cu mâinile goale, fără niciun dar, totuși ne-a rămas inima, pe care vrem să Ți-o dăruim să Te sălășluiești în ea.

Doamne, odinioară, la plinirea vremii (cf. Galateni 4. 4), Te-ai născut în peștera din Betleem. Te rugăm să Te naști și azi în inima noastră, deși este tot atât de săracă, așa cum era atunci peștera din Betleem. Ai venit la cei săraci să-i îmbogățești în har. Păstorii, întru umilința lor, Te-au întâmpinat și au vestit lumii că S-a născut Mesia. Ei au fost primii evangheliști pe care Ți i-ai ales.

Pune, Doamne, pe buzele și în inimile noastre cuvintele Evangheliei Tale, să Te vestim lumii că ai venit să ne ridici din robia păcatului și că vei veni să ne ridici și din mormânt la Cer!

Părinte Ceresc, învrednicește-ne și pe noi să luăm chip de păstori, hrănind turma cea cuvântătoare cu Evanghelia Fiului Tău!

Hristos vine și azi să Se nască în inimile noastre, căci a dorit să facă din noi casnici ai Săi (cf. Efeseni 2, 19) și să trăim în Casa Lui, în Sfânta Biserică întemeiată de El pe Cruce (cf. Faptele Apostolilor 20, 28). Casa lui Dumnezeu este sfântă și în ea trebuie să trăim în sfințenie și în bună rânduială. Ce mare cinste pentru om: chiar de aici, de pe pământ, i s-a dat harul de a trăi cu Dumnezeu în aceeași Casă, în Biserica Sa, care este pridvorul Cetății celei de Sus, a Ierusalimului Ceresc!

Precum vântul nu are tihnă, tot așa nu va avea tihnă pe pământ nici omul până când nu Îl va găsi pe Hristos.

Iubite frate creștine, trăiești tu azi în Casa lui Dumnezeu? Ferice va fi de omul care trăiește în Casă cu Dumnezeu! Biserica este Casa pâinii, pentru că prescura este elementul principal în actul Sfintei Liturghii. Țăranul român umplea „carul de stele” cu prescură și o trimitea Sfinților în lumea de dincolo.

Drept-măritori creștini,

La Praznicul de azi Îl vedem pe Dumnezeu Tatăl ținând în ale Sale brațe pe Fiul Său, pe Care ni L-a trimis ca dar, să ne ridice din lumea păcatului în care eram căzuți și să ne restaureze. Vedem pe fața Tatălui Ceresc bucuria dăruirii, arătându-ne cât de mult ne prețuiește și ne iubește. Lui Avraam i-a cerut să-l aducă jertfă pe Isaac, încercându-i credința, dar l-a oprit. Însă pe Fiul Său L-a trimis să Se jertfească pentru noi și nu L-a oprit, a lăsat să fie pironit pe Cruce. Durerea Crucii s-a prefăcut în bucuria iubirii. Și întru această bucurie ne-a cuprins Tatăl Ceresc și pe noi.

La Naștere Și-a întins brațele Tatăl, iar la Răstignire Și-a întins brațele Fiul. Brațele întinse ale Tatălui și ale Fiului sunt semnul iubirii desăvârșite a lui Dumnezeu față de om. Iubirea este merindea vieții. Tatăl Ceresc rămâne Părinte și față de fiii neascultători, căci iubirea Lui față de om nu s-a împuținat.

Hristos a luat trup omenesc în pântecele Fecioarei Maria, nu trup îngeresc. El a venit să restaureze și trupul și sufletul, adică omul în starea sa dihotomică, așa cum l-a creat pe Adam, bun, de la început. Ce a pus Dumnezeu așa de preț în această țărână din care l-a creat pe om de Și-a trimis Fiul să-l răscumpere?! Nu poate fi altceva decât o lacrimă de iubire. Atunci când l-a creat pe om, a pus în el lacrima iubirii Sale plină de bucurie sfântă. Dar tot El, Dumnezeu, a mai vărsat o lacrimă a iubirii Sale când L-a trimis pe Fiul să ne răscumpere din întunericul păcatului în care căzuse omul.

Dumnezeul nostru este Dumnezeul nesfârșitelor lacrimi de iubire care curg și azi pe chipul Său cel plin de lumină. Fața lui Dumnezeu este plină de lumină și de lacrimile iubirii Sale celei nemărginite.

Doamne, mai varsă o lacrimă a iubirii Tale și pentru noi, românii. Spală cu ea păcatul acestui neam, să putem intra cu toții în România cea de Sus a Împărăției Tale!

Iubiți fii duhovnicești,

În Vechiul Testament vedem cum profeții, oameni aleși de Dumnezeu, au propovăduit despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu, au învățat poporul lui Israel cum să trăiască pe acest pământ, dar învățătură ca a lui Hristos nu a existat până atunci în lume. El a venit în chip smerit, dar și ca mare Învățător, Care n-a învățat de la alții, ci învățătura Sa era de la Sine. I-a învățat pe oameni cum să trăiască pentru a fi bine plăcuți lui Dumnezeu. Iisus Hristos Domnul a trăit aici pe pământ așa cum ar vrea să trăim și noi azi. Și-a acoperit cuvântul prin fapte, cuvintele Sale s-au prefăcut în fapte. A spus: „Fiți milostivi” (Luca 6, 36), dar mai întâi El a fost milostiv cu cei aflați în necazuri, pe care i-a vindecat. Hristos a ascultat de Tatăl Ceresc, a ascultat de Fecioara Maria, Maica Sa cea după trup, iar față de oameni S-a purtat ca un frate. Iată, a venit Hristos să Se facă frate cu tine și cu mine. Îl cinstim noi astăzi ca pe un frate?

Hristos este Icoana vie pe care au cinstit-o sfinții și cei care cred azi în Evanghelia Sa. El a răspuns trufiei cu smerenie, în loc de ură, El i-a iubit chiar și pe cei care L-au răstignit.Cain l-a ucis pe fratele său Abel, iar, pentru a ne despărți de acest păcat al uciderii de om, Hristos S-a lăsat ucis. Să luăm pildă de la El ca nimeni să nu-și mai ucidă fratele.

Iubiți frați și surori,

Azi se bucură toată lumea creștină pentru că Dumnezeu Și-a ținut făgăduința, trimițând pe Fiul Său în lume (cf. Facere 3, 15). Prăznuim azi Nașterea unui singur Om și Dumnezeu a toate, Hristos Domnul. Astăzi Cerul s-a unit cu pământul. La Nașterea Sa în Peștera din Betleem, îi vedem pe blânzii păstori și pe îngeri adunați sub semnul bucuriei. Păstorii, uimiți în fața tainei, îngerii, cântând: „Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14)

Miratu-s-au și îngerii văzând împlinirea cuvintelor rostite de Arhanghelul Gavriil către Fecioara Maria, în Nazaret. Hristos le-a dat pildă de smerenie și îngerilor, văzându-L pe Fiul lui Dumnezeu culcat în sărăcăcioasa iesle. Le-a arătat că a lăsat bucuria Cerului și a coborât în sărăcia pământului. Îngerii aduc mesajul Cerului către oameni: să trăiască în pace și întru bună voire.

Binecuvântatul Profet Isaia zice: „Prunc S-a născut nouă, un Fiu S-a dat nouă” (Isaia 9, 5).

Îngerul le spune păstorilor: „Nu vă temeți. (…) Veți găsi un Prunc înfășat, culcat în iesle.” (Luca 2, 10-12), adică: Nu vă temeți de un Prunc Ce a venit să vă mântuiască.

Fericirea are chipul Pruncului Iisus.

Tatăl ni L-a dat pe Fiul Său ca Prunc în trup omenesc, să ne arate cum să trăim și noi ca pruncii, fără răutate, în nevinovăție. Să revenim la pruncia cea dintâi, nevinovăția. Pruncii nu se despart de părinții lor, sunt convinși că ei le pot oferi toate cele de care au nevoie în viață. Și noi ar trebuie să fim mereu conștienți ca pruncii că atârnăm de Dumnezeu. Cel ce nu atârnă de Părintele Ceresc cade în adâncul durerii. Dumnezeu dorește să dobândim neprihănirea pruncilor. A iubi ca un prunc și a asculta ca un prunc, iată, aceasta este icoana cea vie creată de Iconarul Dumnezeu.

Hristos Domnul, întrebat fiind de către ucenici cine este mai mare în Împărăția Cerurilor, a luat un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis: „De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în Împărăția cerurilor” (Matei 18, 3).

Hristos ne trimite și El la viața de pruncie, de neprihănire. Cum poți să dobândești iarăși pruncia, ne spune Însuși Hristos, zicând: „De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Odată născut din apă și din Duh trebuie să ajungi la starea bărbatului desăvârșit (cf. Efeseni 4, 13).

Iată cele două repere duhovnicești din viața omului: pruncie neprihănită și bărbat desăvârșit.

Pruncul Iisus, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, rămâne pentru noi creștinii pildă de urmat în dreptate față de Tatăl Ceresc și față de semenii noștri: „Hristos Și-a pus sufletul Său pentru noi și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați”(I Ioan 3, 16). Cumpătare și smerenie se cuvine să avem față de noi înșine, dreptate și iubire față de semenii noștri, evlavie și credință față de Dumnezeu.

Iubiților, ne ducem toți timpul la moară; să facem fiecare din viața noastră o prescură, pe care s-o punem pe altarul iubirii lui Hristos.

Iubiții mei fii duhovnicești,

Bunul Dumnezeu să vă poarte de grijă, să vă ocrotească pe toți și să vă învrednicească de bucuria Nașterii Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos!

Bucurați-vă azi, așa cum s-au bucurat Fecioara Maria, îngerii și păstorii!

Să aveți parte de sănătate și să trăiți în pace, iubindu-vă și mângâindu-vă unii pe alții ca frați întru Hristos!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!

Al vostru, al tuturor,

de tot binele voitor,

† Ioan

al Banatului

Citeşte în continuare »
 • 22 Dec 2019
 • 775 vizualizari

Bucurie de Crăciun pentru copiii aflați în nevoi materiale din parohia Jdioara

În perioada 10 noiembrie- 20 decembrie 2019, în parohia Ortodoxă cu hramul „Sfintii Apostoli Petru și Pavel” din  Jdioara, Protopopiatul Ortodox Lugoj s-a desfășurat Campania umanitară „În ajutorul lui Moș Crăciun”, ediția a II-a.

Un grup de tineri voluntari, alături de părintele Vali Ungar, parohul bisericii, și-au propus ca și în acest an să aducă zâmbete pe chipurile copilașilor din familiile defavorizate din parohie, prin grija de a avea fiecare încălțăminte și îmbrăcăminte de iarnă noi. Fiecare copil cuprins în acest program de ajutorare a primit și alte articole vestimentare prin dorința unor oamnei cu suflet mare de a face bine.

„Se cuvine să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, dar mai ales pentru bucuria de care ne-a învrednicit, aceea de a fi în slujba aproapelui și de a ne împărtăși de bucuria lor, sentiment aparte și  unic. Mulțumim tuturor oamenilor de bine, care au răspuns  afirmativ propunerii noastre și ne-au ajutat, rugându-L pe Dumnezeu pentru sănătatea si răsplătirea lor. Dar nu în ultimul rând mulțumesc voluntarilor Andrada Mustață, Roland  Kortnar și Noris Rusalim, din parohie,  care au muncit cu timp și fără timp, pentru idealul nostru. Bunul și Milostivul Dumnezeu să răsplătească tuturor, după cererea și dorința lor”, a precizat pr. Vali Ungar, parohul bisericii din Jdioara.

Citeşte în continuare »
 • 21 Dec 2019
 • 346 vizualizari

Parohia Timișoara-Iosefin și ajutorarea semenilor în suferință și nevoi

Biserica Ortodoxă întotdeauna a avut în vedere să exprime dinamica unității dintre slujirea lui Dumnezeu și slujirea oamenilor. O dovadă concretă a acestei slujiri teandrice este și Parohia Timişoara-Iosefin, care, pe lângă programul liturgic zilnic, organizează în mod constant diverse activități social-filantropice, ce au ca obiectiv slujirea și ajutorarea oamenilor aflați în nevoi și cu posibilități econimoco-financiare precare.

Astfel, în preajma marelui praznic al Nașterii Domnului, parohia, împreună cu Fundația „Preot Ioan Olariu”, o fundație social- filantropică de dezvoltare comunitară, a organizat o serie de acțiuni sociale, oferind credincioşilor nevoiaşi şi a familiilor cu mai mulţi copii de pe raza parohiei, 100 de pachete consistente cu alimente neperisabile, necesare pentru sărbătorile ce urmează. Nu au fost uitați nici credincioșii bolnavi şi imobilizaţi la pat, mulți dintre ei fără vreun aparținător, care au primit de la voluntarii parohiei pachete cu alimente şi hrană caldă.

De asemenea, pe lângă persoanele vrâstnice, bolnave și cu mulți copii, care au o situație materială precară, printre beneficiari se numărat sportivi de performanță, elevi și studenți, proveniți din familii dezavantajate economic, dar cu merite deosebite la învățătură, care primesc lunar burse de studii, cu menirea de a contribui la creșterea calității educației și de a preveni atât factorii de risc socio-educaționali, cât și abandonul școlar.

Totodată, Parohia Timișoara-Iosefin, prin implicarea părintelui paroh Ionel Popescu, a desfășurat o acțiune filantropică și la Clinica II Pedriatrie Bega din Timișoara, venind în sprijinul copiilor internați cu diverse stări patologice. Părintele paroh a vizitat saloanele clinicii și a stat de vorbă cu pacienții și cu însoțitorii acestora, oferindu-le pachete cu fructe și dulciuri.

Citeşte în continuare »
 • 20 Dec 2019
 • 601 vizualizari

Concert coral la Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timişoara

          În sala de concerte a Liceului de Artă Ion Vidu din Timişoara a avut loc în data de 19 decembrie a.c., spectacolul de colinde ,,Un gând de Crăciun”, susţinut de Corul de copii Cantanti şi Corul pe voci egale al Liceului de Artă  Ion Vidu din Timişoara.

         Repertoriul coral s-a bazat pe colinde tradiţionale româneşti cântate pe un registru actualizat în lumea de astăzi, dar cu emoţia şi căldura lumii de altă dată, din odaia bunicilor, cu miros de pâine coaptă şi dragoste de cele sfinte.

       Totodată nu au lipsit colindele cu specific internaţional, precum şi poezia de iarnă recitată de actorii Mălina  Manovici şi Adrian Jivan de la Teatrul Naţional din Timişoara.

        Evenimentul organizat de Asociaţia Culturală Kratima şi Liceul de Artă Ion Vidu din Timişoara cu sprijinul Arhiepiscopiei Timişoarei s-a bucurat de prezenţa Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, episcopul vicar al Eparhiei Timişoarei.

       Cu acest prilej a fost evidenţiată încă o dată măestria Doamnei Prof. Maria Gyuriş, care a adus cu aceste formaţii corale, însemnate premii naţionale şi internaţionale pentru oraşul de pe Bega.

       La final, preotul Zaharia Pereş, consilier cultural la Arhiepiscopia Timişoarei a oferit  copiilor colindători din partea ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului daruri specifice sărbătorii Naşterii Domnului.

Citeşte în continuare »
 • 19 Dec 2019
 • 110 vizualizari

Alaiul colindătorilor, la Centrul eparhial din Timișoara

De mai bine de două decenii, Mitropolia Banatului, Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul de Cultură şi Artă organizează, la Timișoara, în preajma praznicului Nașterii Domnului, „Alaiul Colindătorilor”. La această manifestare participă zeci de fanfare, formații și grupuri de colindători din județul Timiș, din Banatul Montan și Banatul sârbesc.

Sute de colindători, în porturi tradiționale, au pornit Joi, 19 decembrie, vestirea Nașterii Domnului de la „Centrul de Cultură şi Artă” al Județului Timiș, pe traseul Piaţa Libertăţii, Piata Sfantul Gheorghe, strada Proclamatia de la Timisoara, Prefectura Timiş şi Consiliul Judeţean, până la Arhiepiscopia Timișoarei, unde au fost primiți de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, precum și de preoţii şi colaboratorii de la Centrul Eparhial. De la Centrul eparhial, colindătorii au pornit spre centrul oraşului Timişoara, în Piaţa Victoriei, unde au continuat să vestească tuturor bucuria Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Citeşte în continuare »
 • 19 Dec 2019
 • 2,196 vizualizari

Festival coral dedicat memoriei martirilor Timișoarei

În perioada 16-18 decembrie 2019 a avut loc Festivalul coral „Zilele muzicii sacre”, ajuns la cea de-a 26 ediție. Evenimentul este dedicat memoriei martirilor Timișoarei și s-a desfășurat în lăcașe de cult timișorene cu semnificație specială pentru zilele din Decembrie 1989. 

În ultima seara a festivalului gazdă a fost biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, unde au fost prezente mai multe formații corale din Arhiepiscopia Timișoarei și Episcopia Caransebeșului. Gazda întâlnirii a fost pr. Dr. Ionel Popescu, parohul bisericii, iar din partea Filarmonicii „Banatul” a participat dna. Maria Dragomirescu, care a înmânat diplome de excelență fiecărei formațiuni corale. 

Fiecare corală a prezentat un frumos buchet de colinde tradiționale,  aducând cu bucurie vestea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Rând pe rând au evoluat corurile: Corul „Floris” din Jimbolia, dirijat de Radu Ioan Zaharia, formație înființată în anul 1999, cor mixt pe 4 voci; Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Timișoara dirijat de pr Laurian Popa, înființat în anul 1995 de către pr. Prof. Dr. Dirijor și muzicolog Nicolae Belean; Corul catedralei „Învierea Domnului” din Caransebeș, dirijat de pr Gheorghe Tistu, înființat în anul 2010, prin implicarea și dăruirea inimosului dirijor prof. Dr. Dumitru Jompan; Corul „Armonia” al Parohiei Timișoara-Mehala, dirijor pr. Dr. Radu Bogdan, cor cu tradiție și vechime de 132 ani, fiind cel mai vechi cor parohial din Timișoara.

Festivalul Coral „Zilele Muzicii Sacre”, ediția 26 a fost organizată de Filarmonica Banatul și Primăria Timișoara, în parteneriat cu Arhiepiscopia Timișoarei.

Citeşte în continuare »
 • 18 Dec 2019
 • 686 vizualizari

Zi de doliu la Timișoara -17 Decembrie 2019

Cu trei decenii în urmă, Timișoara dădea semnalul revoluției anticomuniste prin sacrificiul locuitorilor care au ieșit în stradă pentru libertate, credință și democrație. În ziua de 17 decembrie străzile Timișoarei au fost însângerate de sacrificiul a peste 100 de timișoreni, care au crezut în purtarea de grijă a Lui față de poporul român și au strigat atunci, cu toată puterea „Există Dumnezeu”, „Dumnezeu este cu noi”, „Biserica, Armata și Poporul”, „Vrem conducător creștin”. 

Manifestările comemorative dedicate acestei zile îndoliate au debutat la miezul nopții, prin Sfânta Liturghie oficiată la Biserica Martirilor din Timișoara, în subsolul căreia se află urna cu o parte din cenușa eroilor martiri arși la crematoriul din București, pentru a li se șterge orice urmă.

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a foarte multor credincioși și membri ai asociațiilor de revoluționari, Sfânta Liturghie a fost oficiată de pr. Ionel Popescu, vicar eparhial, de preoți care au luat parte la Revoluția din Decembrie ′89, de preotul paroh Ion-Florentin Jura și de preoții slujitori ai parohiei. Răspunsurile liturgice au fost date de corala „Epifania”, dirijată de drd. Nicolae Florin Șincari.

Ca de fiecare dată, și în această noapte de priveghere au fost pomeniți cu numele cei 101 eroi martiri cunoscuți pentru sacrificiul suprem pe care l-au depus pe altarul Revoluției. După oficierea Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt emoționant despre momentele cutremurătoare petrecute în Timișoara acum 30 de ani și a evidențiat participarea la amplele manifestații de protest a preoților noștri din oraș și de la parohiile învecinate. În semn de prețuire și recunoștiință, Înaltpreasfinția Sa a conferit preoților luptători în revoluție „acte de cinstire”, pentru contribuția lor deosebită la susținerea idealurilor de liberatate, demnitate și libera manifestare a sentimentelor religioase. Astfel de diplome au primit preoții: conf. univ. dr. Constantin Jinga, rănit grav la revoluție și pr. Ioan Mura de la Parohia Calacea, precum și preoții pensionari: pr. Radu Reja de la parohia Biled; pr. Stelian Borza de la parohia Timișoara Mehala, pr. Sorin Rațiu de la parohia Timișoara Sf. Ilie Fabric și pr. Ilie Dumitru de la parohia Becicherecu Mic. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a arătat că pe lângă acești preoți vrednici luptători împotriva unui regim represiv și ateu, încă patru preoți timișoreni, din păcate plecați la Domnul, au participat la protestele din zilele Revoluției.

 Un alt moment comemorativ a avut loc în aceeași zi, la catedrala mitropolitană din Timișoara, unde s-a săvârșit îndătinata slujbă de pomenire a eroilor martiri căzuți la Timișoara în ziua de 17 decembrie 1989. Momentul liturgic a fost oficiat de Chiriarhul Banatului, însoțit de preoți și diaconi de la Centrul eparhial și de la catedrala mitropolitană. La acest moment solemn Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a rostit o alocuțiune, în care a evidențiat jertfa, dragostea de țară și credința eroilor din decembrie ′89.

La această slujbă de pomenire și la depunerile de coroane la Crucea aflată în Piața Victoriei au participat oficialități locale și județene, numeroși revoluționari, membri ai familiilor celor ucişi în Revoluţie, asociații și fundații, care prin activitatea lor cinstesc și permanentizează memoria celor care și-au jertfit viața în Decembrie 1989.

Totodată, la Cimitirul Eroilor și Cimitirul Săracilor din Calea Lipovei, au fost oficiate slujbe de pomenire, în prezența urmașilor eroilor căzuți la Timișoara, a reprezentanţilor municipalităţii, a asociaţiilor şi fundaţiilor de revoluţionari, care au depus coroane la mormintele celor împușcați  şi au păstrat momente de reculegere întru memoria victimelor Revoluţiei.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 112/14.12.1993, la Timișoara, oraș-martir, data de 17 Decembrie este zi de doliu, întrucât în această zi și-au pierdut viața primii eroi ai Revoluției. În acestă zi, toate instituţiile şi autorităţile publice de pe raza municipiului Timişoara au arborat drapelul de stat al României în bernă.

Citeşte în continuare »
 • 17 Dec 2019
 • 1,778 vizualizari

Colindători la Centrul de Asistență și Recuperare pentru persoane aflate în dificultate din Cartierul Mehala

Marți, 17 decembrie, un grup de stundenți de la Facultatea de Teologie din Timișoara a adus vestea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos beneficiarilor Centrului de Asistență și Recuperare pentru persoane aflate în dificultate, de pe strada Ioan Plavoșin, Nr. 21 din cartierul Mehala.  

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, grupul coral alături de pr. Zaharia Pereș, consilier eparhial au adus colindul binecuvântat persoanelor aflate în dificultate și le-au oferit pachete cu daruri. Studenții au pregătit un bogat repertoriu de colinde tradiționale, care au înseninat chipurile și sufletele celor prezenți prin mesajul colindelor, ce ne vestesc că Fiul lui Dumnezeu se face om pentru a mântui neamul omenesc.

Beneficiarii acestui centru sunt persoane vârstnice, dar și tineri, care suferă de boala Alzheimer, Parkinson, și pentru care, colindele din această perioadă sunt singurele elemente, ce îi sensibilizează și îi emoționează aducându-le aminte de perioada copilăriei. De asemenea, personalul specializat și beneficiarii Centrului au oferit colindătorilor cadouri pe care le-au pregătit la activitățile pe care le desfășoară  în cadrul atelierelor creative.

Un aspect important de menționat este și implicarea Parohiei Timișoara Mehala, care an de an vine în ajutorarea centrului prin pachetele de alimente pe care le oferă de marile sărbători, colecte de bani și activități caritative prin Târgul de Crăciun și de Sfintele Paști.

***
Serviciile sociale din Centrul de Asistență și Recuperare pentru persoane aflate în dificultate se acordă într-o clădire renovată şi echipată printr-o finanţare din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Având motto-ul “În slujba oamenilor”, Centrul se adresează mai ales persoanelor vârstnice suferind de boala Alzheimer, de boala Parkinson, celor care se recuperează în urma unui accident cerebral vascular, persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora. În prezent centrul deservește peste 90 de beneficiari, care se bucură de servicii de înaltă calitate din partea personalului de specialitate din această unitate socială. Directorul general al Centrului este Jr. Rodica Cojan, iar Șef Centru este Andreea Manolache.

Activităţile desfăşurate în centru sunt: consiliere socială, psihologică şi medicală, kinetoterapie, ergoterapie, logopedie, meloterapie, club de dans, atelier de pictură. În funcţie de interesul arătat de beneficiari, se iniţiază şi alte tipuri de activităţi. Spaţiul este generos şi fiecare tip de activitate se desfăşoară în încăperi special amenajate. Personalul de specialitate este format din: medic, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, ergoterapeut, logoped şi meloterapeut; o parte a acestor specialişti desfăşurându-şi activitatea şi în cadrul altor servicii sociale furnizate de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară. Centrul poate fi vizitat zilnic, în intervelul orara 8.30-12.30, de persoanele interesate pentru înscriere.

Misiunea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este de a deservi interesul comunității prin realizarea măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului și familiei, a persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitate și a altor persoane și grupuri aflate în nevoie socială. Direcția de Asistență Socială a Municipilui Timișoara este un serviciu public de interes local și a fost înființat prin HCLMT nr. 218/27.06.2017.

Citeşte în continuare »
 • 17 Dec 2019
 • 328 vizualizari