Binecuvântare pentru familie și școală la început de an școlar

Cu dragoste părintească, binecuvântăm cu harul lui Dumnezeu și prin lucrarea Preasfântului Duh pe toți elevii, părinții, învățătorii și profesorii din învățământul preuniversitar, la începutul anului școlar 2020-2021.

Cunoașterea înțeleasă ca viață, are un caracter existențial: ca viață în iubire. Sfinții Părinți numesc cu preferință cunoașterea „vedere”, iar ceea ce e cunoscut „lumină”, ca ceva ce se vede direct, ce răspândește prin prezența ei lumină. Lumina aceea iradiază veșnic din prezența lui Hristos, e auto-descoperire a realității tainice a lui Dumnezeu. De aceea Sfântul Maxim Mărturisitorul prezintă iubirea în legătură cu cunoașterea: „Precum lumina soarelui atrage ochiul sănătos la sine, tot așa cunoștința lui Dumnezeu atrage mintea noastră în mod firesc spre Sine, prin iubire” (Capete despre dragoste I, 32, Filocalia, vol. 2, Humanitas 2004, p. 58). Mintea nu vede numai dincolo de sine lumina dumnezeiască, ci o vede și în lăuntrul său, este capax divini. În acest context, dacă, potrivit lui Aristotel, „Educarea minții fără cea a inimii nu este educație deloc”, atunci și noi pledăm pentru sufletul educației, iar nu pentru o educație fără suflet.

Copiii îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât Îl iubim noi, oamenii mari, de aceea și rugăciunile copiilor sunt ascultate de către Dumnezeu. Și fericită este mama care, din fragedă pruncie, îi împreunează mâinile copilului, îl pune în genunchi, dimineața și la apusul soarelui, învățându-l o rugăciune către Bunul Dumnezeu! De aceea Dumnezeu Se descoperă copiilor, pentru că ei au ochii, mintea și inima curate. Iată că acești copii nu cer semne, nu cer minuni, pentru că ei, dacă trăiesc în curăție, în sfințenie, Îl văd mai îndeaproape pe Dumnezeu care este acolo în mijlocul lor, este chiar în jocul lor. O carte este o casă a Logosului, este o casă zidită din cuvinte. În acest sens, copiii scriu cu inima, nu cu condeiul la școală. Elevii trebuie nu doar să trăiască în aceste case, ci și să le construiască, să zidească ei înșiși lăcașuri din cuvânt.

Astel, participarea preoților la fiecare deschidere a noului an școlar reprezintă, în fapt, o „sfințire a cărții”, iar nu numai o sfințire a timpului și a spațiului destinat cunoașterii în școală. Preoții noștrii găsesc, an de an, în școlile noastre o lumină aprinsă, un foc sacru, o candelă aprinsă a culturii noastre românești, prin care se oferă lumină din lumină minților aflate pe tărâmul cunoașterii. Hristos ne-a lăsat, aici, această candelă aprinsă, din care să luăm și noi lumină și s-o oferim elevilor, dacă vrem să avem o generație a luminii și nu a întunericului. De aceea, Hristos trebuie să fie acceptat ca Dascăl sau Pedagog în școlile noastre românești.

Societatea de astăzi trebuie să se întrebe: Ce fel de om dorește să lase în urma ei? Un om al fatalismului sau o societate care privește dincolo de asfințitul soarelui. În situația pandemică de astăzi, omul a descoperit, pe lângă frica de ceva din lume, și frica de golul lumii, adică de a se confunda în lume. Prima este frica de a pierde ceva din lume – a nu pierde prilejurile de plăcere care l-ar întoarce la intimitatea sa, la trăirea prin sine însuși. Cea din urmă frică, aceea de a fi înnecat în lume, îi revelează, însă, caracterul său de ființă spirituală făcută pentru legătura cu Dumnezeu. În frica de Dumnezeu deci se manifestă conștiința destinului nostru etern de a nu ne asimila cu lumea, perspectiva pierderii totale în ea.

Libertatea de conștiință și de exprimare religioasă, garantată de Constituția României, creează cadrul legal de împărtășire a valorilor morale tinerilor. În cadrul instituțional al școlii, fiind prevăzută o oră de religie pe săptămână, se dă posibilitatea școlarilor de a cunoaște aspecte din realitatea creației și a mânturii omului. Clasa devine pentru o oră biserică, devine casă a lui Dumnezeu, în care El coboară cu sfinții Săi. Din păcate, unii părinți își condamnă copiii la necunoașterea lui Dumnezeu și la împărțirea lor în creștini și atei încă din timpul școlii. Bunul Dumnezeu să întoarcă din țări îndepărtate pe părinții copiilor din țara aceasta ca să-și crească pruncii în iubirea Lui.

Trebuie să cunoaștem, să știm ce este lumina. În fața unui izvor bem apă în mod diferit, proporțional cu setea noastră. Același lucru este și aici, pe cât Îl iubim pe Dumnezeu, pe atât Îl și luăm. Întreaga viață va trebui să ne întrebăm: „Am primit oare Duhul Sfânt?” (FA 19, 2). Aici este descoperirea sau trezirea sinelui, pe care îl simt sau nu, El există, este sinele meu, este Dumnezeul meu.

Dreptul la transcendență trebuie reafirmat într-o lume în care se dorește să trăim închiși într-un prezent fără prezență, cu un trecut fără memorie și un viitor fără speranță. Această „barbarie” intelectuală e responsabilă de instalarea lumii postmodene în post-cultura, post-adevărul, post-binele timpului nostru. Anularea posibilității de a transcendende dincolo de lumea aceasta, conduce la epuizarea culturii și orbirea vederii lucrării lui Dumnezeu, care se manifestă în creație. Cultura animi este, însă, o cultură completă – deopotrivă un ideal pedagogic și existențial, o morală și o filosofie, o metafizică și o religie.

Azi, o parte a lumii se îndepărtează de Hristos, însă, dacă și a doua oară Îl v-a pierde pe Hristos, precum L-a pierdut odinioară Adam in Rai, cum își va putea omul găsi alinare în suferințele și greutatea zilei?

Cu prilejul începutului noului an școlar 2020-2021, rugăm pe milostivul Dumnezeu Să îi ocrotească pe toți elevii, părinții, învățătorii și profesorii, să le dăruiască sănătate și să le lumineze mintea către toată învățătura cea bună, întru slava lui Dumnezeu și spre binecuvântarea familiei creștine, a școlii și a întregului neam românesc.

† IOAN, Arhiepiscop și Mitropolit

Citeşte în continuare »
 • 10 Sep 2020
 • 425 vizualizari

Hramul Parohiei Timișoara-Iosefin

La sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, numită în popor „Sântămăria Mică” sau „Sfânta Mărie Mică”, care este, de fapt, și prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, credincioșii bănățeni și-au îndreptat pașii către biserica Parohiei Timișoara-Iosefin, care a îmbrăcat, cu prilejul celui de-al 84-lea hram, haine de sărbătoare. Programul liturgic a debutat încă din ajun, cu săvârșirea Vecerniei, unită cu Litia, oficiate de părintele paroh Ionel Popescu, alături de un sobor de preoți. La finalul slujbei, clerul și credincioșii au înconjurat lăcașul de cult, în armonia imnurilor mariologice.

În ziua praznicului, bucuria credincioşilor a fost încununată de prezenţa în mijlocul lor a Întâistătătorului eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, care a participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată, în proximitatea bisericii, de un sobor de preoți, sub protia părintelui paroh Ionel Popescu. După Rugăciunea Amvonului s-au binecuvântat prinoasele aduse de credincioși, care, ulterior, au fost împărțite celorlalți participanți la cult, ca expresie a duhului agapic al primelor comunităţi creştine. Totodată, soborul slujitorilor a oficiat, după sinaxa euharistică, Slujba Parastasului întru pomenirea ctitorilor şi preoţilor slujitori ai bisericii din cartierul timişorean Iosefin. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Doina Banatului” a parohiei, condusă de prof. Nicolae Florin Șincari.

În continuare, Chiriarhul Banatului a rostit un exordiu despre episodul nașterii Fecioarei Maria din părinții Ioachim și Ana, precum și despre circumstanța aducerii acesteia, la vârsta de 3 ani, la templul din Ierusalim, unde este întâmpinată de Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Contextualizând, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că, orice tânără creștină, căsătorită în duhul Evangheliei lui Hristos, este chemată de Dumnezeu să nască sfinți.

Sărbătoarea hramului a fost înfrumusețată cu prezența și rugăciunea zecilor de credincioși cu deficiențe de auz și vorbire din Timișoara, cărora li s-a transpus, de către preotul Eugen Bendariu, Dumnezeiasca Liturghie în limbaj mimico-gestual.

La final, preotul paroh a mulțumit Mitropolitului Banatului pentru bunăvoința de a participa la cel de-al 84-lea hram al bisericii, deși alte 52 de biserici din eparhie și-au cinstit, prin rugăciune și acțiuni filantropice, ocrotitoarea spirituală, pe Maica Domnului. În semn de gratitudine, toți credincioșii prezenți au primit, din partea parohiei, pachete cu cozonac.

Citeşte în continuare »
 • 8 Sep 2020
 • 523 vizualizari

Binecuvântarea lucrărilor exterioare de la biserica din Voiteg

În Duminica a 13-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Voiteg, Protopopiatul Deta. Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de un grup de copii, îmbrăcați în straie populare, de la Școala Gimnazială din localitate, coordonați de prof. Camelia Fogaș, directorul unității de învățământ. În proximitatea bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost săvârșită Sfânta Liturghie, de către un sobor de preoți, din care au făcut parte părintele protopop Ioan Prisăcean, Protopopiatul Deta, părintele paroh Dragan Giorgiev și alți clerici din împrejurimi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala ,,Sfântul Gheorghe” a parohiei. În cadrul sinaxei euharistice au fost pomeniți clericii trecuți la Domnul, care au slujit în decursul vremii la Altarul lăcașului de cult, eroii, ctitorii și toți cei care au contribuit, într-un fel sau altul la înfrumusețarea bisericii.

După Dumnezeiasca Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor exterioare, efectuate în ultimul timp la biserica parohială, lăcaș ce a suferit multiple avarii în urma furtunii violente din toamna anului 2017. În semn de deosebită prețuire și părintească dragoste pentru rodnica activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească pusă în slujba Bisericii lui Hristos și a bunului obștesc, dar și pentru osârdia deosebită dovedită prin înfrumusețarea și înzestrarea lăcașului de cult cu odoarele și mobilierul bisericesc,  Chiriarhul Banatului a acordat distincția de iconom părintelui paroh Dragan Giorgiev. Totodată, au fost acordate și acte de cinstire atât reprezentanților autorităților locale, cât și credincioșilor care au contribuit la refacerea bisericii.

Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Voiteg, jud. Timiș, a fost construită în anul 1907. În prezent, comunitatea parohială numără 430 de familii, cu 1215 credincioși.

Citeşte în continuare »
 • 6 Sep 2020
 • 570 vizualizari

Anunț licitație

PAROHIA VISAG, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează  licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou (tehnica fresca) pentru pictori de categoria a III-a sau a IV-a. 

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei ofertele de execuţie, până cel târziu 21.09.2020, însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedinţa Consiliului parohial din data de 22.09.2020, de la ora 19:00. 

Ofertele se vor trimite la adresa: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ VISAG, loc. Visag, nr. 48, jud. Timiș. Persoană de contact: preot Florin AVRAM, tel. 0766 536537.

Citeşte în continuare »
 • 6 Sep 2020
 • 93 vizualizari

Tabăra de creație „Icoana în suflet de copil”, ediția a VI-a

Pe parcursul acestei săptămâni, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, la Muzeul Satului Bănățean de la Pădurea Verde a avut loc cea de-a șasea ediție a Taberei de creație „Icoana în suflet de copil”.

Tabăra de creaţie „Icoana în suflet de copil” se adresează copiilor, elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, dar și tinerilor studenţi din judeţul Timiş şi alte judeţe din ţară.

La această ediție au participat aproximativ 90 de copii și elevi care au pictat icoane pe lemn, tehnică diferită de cea folosită în anii anteriori și anume, cea a pictării pe sticlă. Mulți elevi au participat și la primele ediții, iar acum și-au dezvoltat și alte abilități și tehnici specifice pictării icoanelor bizantine.

Anul acesta au fost incluși și copii ce participă la activitățile de cateheză din parohiile timișorene. Copiii au fost ajutați de profesorii implicați în proiect, de coordonatorii grupurilor catehetice și ale cercurilor de pictură din Timișoara, de părinții copiilor, precum și de muzeografi de la Muzeul Satului Bănățean.

Prin activităţile propuse s-a avut în vedere cunoaşterea şi înţelegerea valorilor tradiţionale creştine, prin pictarea de icoane, precum şi dezvoltarea creativităţii în rândul elevilor, prin promovarea valorilor creştine.

Metoda cea mai viabilă în cultivarea şi potenţarea autoeficacităţii copiilor aflaţi în proces de formare este creaţia prin cultură şi tradiţie. Activităţile de creaţie contribuie decisiv la descoperirea şi cultivarea unor aptitudini înnăscute, sporind astfel încrederea în potenţialul personal şi în valoarea actului educativ.

Prin activităţile propuse de tabără se au în vedere înţelegerea şi cunoaşterea valorilor tradiţionale specifice Ortodoxiei, cunoaşterea mai bine a preocupărilor, intereselor şi aspiraţiilor generaţiilor actuale de elevi, pentru ca acestea să fie evidenţiate şi fructificate.

Tabăra de creație este organizată de Arhiepiscopia Timişoarei, prin Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu tineretul, în colaborare cu Facultatea de Arte şi Design din Timişoara, Facultatea de Teologie din Timișoara și cu aportul financiar al Consiliului Judeţean Timiş și finanţată prin Centrul de Cultură şi Artă Timiş.

Citeşte în continuare »
 • 2 Sep 2020
 • 387 vizualizari

Îndemn pastoral la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci

            Înălțarea Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci, străveche sărbătoare creștină, pe care o prăznuim în fiecare an la 14 septembrie, este cinstită de preoți și credincioși prin participarea la sfintele slujbe ale Bisericii și prin post.

          Această sfântă sărbătoare a fost cinstită, pentru întâia oară, la 14 septembrie 335, când lemnul crucii pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, descoperit de Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a fost înălțat în fața poporului dreptcredincios de către patriarhul Macarie al Ierusalimului.

          Al doilea moment istoric legat de sărbătoarea Înalțării Sfintei Cruci a avut loc în secolul al VII-lea. Perșii au ocupat atunci Ierusalimul, au distrus biserica Învierii Domnului și au dus Sfânta Cruce în capitala lor, Ctesifon. Împăratul bizantin Heraclios i-a învins pe cuceritori, a recuperat Sfânta Cruce și a readus-o la Ierusalim, în anul 629, unde a fost din nou înălțată și așezată în Biserica Sfântului Mormânt, ca semn al biruinței vieții asupra morții și spre aducere aminte de pătimirile și moartea Domnului.

Din secolul al IV-lea și până în zilele noastre, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este respectată cu evlavie și sfințenie de preoții, monahii și credincioșii Bisericii noastre, care, în această zi de praznic, se opresc din activitățile lor zilnice și participă la Sfânta Liturghie.

Potrivit rânduielilor bisericești și tradițiilor creștine, cu prilejul sărbătoririi Înălțării Sfintei Cruci, preoții din unele zone ale țării binecuvintează cu aghiasmă pe credincioși și casele lor, cântând troparul „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.”

Întrucât această rânduială s-a păstrat și în parohii ale eparhiei noastre, părinții slujitori sunt îndemnați ca, ținând seama de situația specială în care ne aflăm, să meargă numai la casele credincioșilor care solicită săvârșirea acestei rânduieli pentru familia și gospodăria lor.

Dat fiind faptul că autoritățile au prelungit starea de alertă, îndemnăm părintește preoții care-i vor vizita pe credincioși la casele lor, pentru a-i binecuvânta cu aghiasmă, să respecte cu strictețe îndrumările bisericești emise de către Sfântul Sinod, la data de 16 august 2020.

Viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, iar noi, ca buni credincioși, avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate în familie, în societate și în Biserică.

„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, binecuvintează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini de pretutindeni, pe preoții și învățătorii noștri. Amin!”

† IOAN

Arhiepiscopul Timișoarei și

Mitropolitul Banatului

Citeşte în continuare »
 • 2 Sep 2020
 • 984 vizualizari

Noi îndrumări bisericești care se aplică din data de 1 septembrie 2020

Cancelaria Sfântului Sinod a transmis miercuri un document cu actualizarea punctului nr. 14 din Îndrumările adresate recent parohiilor şi mănăstirilor din Patriarhia Română, în contextul epidemiei cu noul coronavirus.


În contextul publicării HG nr. 729/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 797 din 31 august 2020), document legislativ care intră în vigoare începând ca data de 1 septembrie a.c.,

Punctul nr. 14 din cadrul Îndrumărilor date de Patriarhia Română în 17 iunie a.c. și reluate în 17 iulie a.c. și în 17 august a.c. se modifică după cum urmează:

„14. Începând cu data de 1 septembrie 2020, unitățile de cult, în special cele care desfășoară activități social-filantropice, pot relua organizarea de agape/servirea mesei în interiorul spațiilor anexe ale bisericii autorizate în acest sens (cantine sociale, săli de mese etc.), cu participarea a cel mult 50 de persoane, precum și în exteriorul acestor spații, cu participarea a maximum 100 de persoane. În ambele cazuri este obligatorie respectarea regulilor de distanțare fizică (în interior, se va păstra distanța de 2 m în orice direcție, între persoane; în exterior, se va păstra distanța de 1,5 m în orice direcție, între persoane)”.

Citeşte în continuare »
 • 2 Sep 2020
 • 1,062 vizualizari

1 septembrie este prima zi din Anul Nou Bisericesc

1 septembrie este prima zi din Anul Nou Bisericesc care, spre deosebire de Anul Nou civil, nu începe la 1 ianuarie.

Data de 1 septembrie pentru începutul anului bisericesc a fost împrumutată de la evrei care sărbătoreau anul civil, așa cum se menționează în Sinaxarul din Mineiul zilei de 1 septembrie.

Evreii încep calendarul cu luna Tişri, adică cu septembrie. În prima zi din luna septembrie, evreii aveau zi de odihnă şi aduceau Domnului ardere de tot.

Potrivit tradiţiei, Mântuitorul Iisus Hristos şi-a început activitatea publică în ziua de 1 septembrie, când a intrat în sinagogă şi a citit cuvintele prorocului Isaia care profeţeau despre Persoana Sa dumnezeiască:

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns ca să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi. Şi să vestesc anul plăcut Domnului” (Isaia 61:1-2 şi Luca 4:18-19).

Un alt motiv al sărbătoririi anului bisericesc în prima zi a lunii septembrie este tradiţia moştenită din Legea Veche, potrivit căreia în această zi a început creaţia lumii.


Timpul în cuvintele Patriarhului României


Începutul Anului Nou bisericesc a fost instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea. Ei au stabilit să se sărbătorească data de 1 septembrie ca un început al mântuirii creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor vestind tuturor anul bineplăcut Domnului.

Tot în ziua de 1 septembrie, Biserica a rânduit să fie pomenit Sfântul Cuviosul Dionisie Exiguul, din Dobrogea, care a alcătuit cronologia creştină, numărând pentru întâia oară anii începând de la Hristos.

Anul bisericesc este împărțit în trei mari perioade, în centru fiind sărbătoarea Sfintelor Paști:

 1. Perioada Triodului (perioada prepascală) – triodul ține zece săptămâni și se încheie în Sâmbăta Mare;
 2. Perioada Penticostarului (perioada pascală) – penticostarul începe din ziua Paștilor și ține până în Duminica Tuturor Sfinților (a 8-a după Paști);
 3. Perioada Octoihului (perioada postpascală) – tot restul anului bisericesc, din lunea de după Duminica Tuturor Sfinților și până în Duminica Vameșului și Fariseului, este perioada Octoihului.

Anul bisericesc se încheie în luna august, când avem sărbătorile Adormirii Maicii Domnului, în data de 15, şi Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, în data de 29 august, cel mai mare proroc de până la venirea Mântuitorului.

sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 1 Sep 2020
 • 184 vizualizari

Sărbătoare în comunitatea ucraineană din Timișoara

În Duminica a XII-a după Rusalii, biserica ucraineană cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost târnosită de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, ca delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În dimineața zilei de 30 august 2020, Chiriarhul Banatului a fost întâmpinat de un sobor de preoți și diaconi, de protopopul Ilie Albiciuc, parohul Cristian Vasile Popovici, de preoți români și ucraineni invitați, de Excelența Sa dl. Rohovei Paun, ambasador interimar al Ucrainei în România, de dl. Nicolae Miroslav Petrețchi, deputatul minorității ucrainiene în Parlamentul României, de dl. Gheorghe Hleba, președintele ucrainienilor din județul Timiș, de oficialități locale și județene, precum și de un mare număr de credincioși.

Slujba de Sfințire a noii biserici ucrainene a fost săvârșită de către Înaltpreasfinția Sa, Părintele Mitropolit Ioan, primind acum, pe lângă hramul principal „Adormirea Maicii Domnului” și pe cel al Sfântului Serafim din Sarov, ca hram secundar. Apoi, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan în foișorul de vară din curtea parohiei.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Părintele Mitropolit, care a explicat evanghelia zilei în care se vorbește despre tânărul cel bogat, evidențiind credința, smerenia și evlavia pe care trebuie să le aibă fiecare credincios atunci când se apropie de cele sfinte.

Pentru buna chivernisire a patrimoniului parohiei, preotul paroh Cristian Popovici a primit distincția de iconom stavrofor și brâu roșu, odată și cu Sfântul Antimis din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a primit din partea enoriașilor ucraineni un engolpion și o icoană cu Maica Domnului aduse recent din Ucraina. Și, nu în ultimul rând, parohia a acordat diplome de cinstire pentru binefăcătorii sfântului locaș.  

La finalul evenimentului liturgic, toți credincioșii, bărbați, femei și copii au avut posibilitatea de a intra în Sfântul Altar și de a se închina cu evlavie în fața Sfintei Mese. Această sfântă biserică este a X-a din șirul bisericilor ucrainene din județul Timiș.

Parohia ortodoxă ucraineană din Timișoara se numără printre cele mai tinere parohii ucrainene din Banat, situată pe strada Mareșal Alexandru Averescu (fosta Lidia) nr. 3c din Timișoara.

Prima Liturghie în limba ucraineană în orașul de pe Bega s-a slujit în data de 21 mai 2001, la subsolul catedralei mitropolitane din oraș. Sfânta Liturghie a fost slujită de un sobor de preoți, în frunte cu pr. Vicar ucrainean Pițura Ioan, pr. protopop Ilie Albiciuc, iar din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat pr. vicar Ilie Maier.

 Comunitatea îmbracă haine de sărbătoare în luna noiembrie a aceluiași an când, la data de 14, Preasfințitul Lucian Lugojanul (actualmente episcop al Caransebeșului) pune piatra de temelie a noului lăcaș de cult, cu hramul „Adormirii Maicii Domnului” (28 august).

În vara anului 2005, prin strădaniile preotului paroh și ale credincioșilor ucraineni și români, se construiește în timp record o bisericuță din lemn, menită să ofere un cadru prielnic, familial slujirii sfintei Liturghii în limba ucraineană, o bisericuță care avea să mângâie sufletele multor credincioși. Bucuria credincioșilor avea să fie deplină în luna septembrie a aceluiași an, când Preasfințitul Lucian hotărăște târnosirea bisericuței cu moaștele sfintei Mucenițe Ecaterina.

În vara anului 2010 s-a pus fundația bisericii de cărămidă, pe baza autorizației de construire nr. 2128/20.09.2004. În luna iulie 2012 s-a început zidirea Bisericii cu cărămidă. Proiectul Bisericii a fost executat de dna. Arhitect Laslo Elena, în colaborare cu dna. Arhitect Mariana Fuchs. Proiectul este realizat după modelul bisericilor slave, pe plan pătrat, având spre est trei abside circulare iar pe naos o turlă zveltă, acoperită cu o cupolă sferică alungită, de formă „bulb de ceapă”. Deasupra porticului ce adăpostește intrarea în biserică se ridica „Zvonițele”. Partea de rezistență a fost întocmită de inginerul Moșoarcă Marius,iar ridicarea topo de ing. Mut Florin. Ambii au lucrat în mod gratuit.

Parohia ortodoxă ucraineană din Timișoara se supune administrativ Protopopiatului Ortodox Ucrainean din Lugoj, respectiv Vicariatului Ortodox Ucrainean de Sighetu-Marmației, iar canonic se află sub ascultarea Patriarhiei Române. De asemenea, păstrează relații de frumoasă colaborare cu Mitropolia Banatului.

Citeşte în continuare »
 • 30 Aug 2020
 • 1,011 vizualizari

Restaurarea bisericii de lemn de la Căpăt, județul Timiș

De curând, a început intervenția în regim de urgență la biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din parohia Căpăt, protopopiatul Lugoj.

Pentru restaurarea acestui lăcaș de cult Institutul Național al Patrimoniului (INP) a alocat suma de 114.000 lei, fonduri nerambursabile, la care se adaugă și contribuția financiară a Arhiepiscopiei Timișoarei.

Prima întâlnire în vederea demarării proiectului a avut loc în comunitatea din Căpăt, pe data de 28 august a.c., în curtea bisericii parohiale. La această întrevedere au participat echipa de implementare a proiectului, alături de preotul paroh Pavel Popa, primarul comunei Racovița, Nicolae Dănuț Negru și credincioși ai acestei comunități, pentru a fi informați și de a putea sprijini pe viitor această inițiativă a Arhiepiscopiei Timișoarei. Din partea Centrului eparhial a participat diac. Ing. Timotei Anișorac, consilier în sectorul Patrimoniu și Construcții bisericești.

Lucrările de restaurare în regim de urgență a bisericii vor consta în acoperirea cu un eșafodaj de protecție (pe structură de lemn) pentru a stopa infiltrațiile prin șarpanta degradată asupra picturii interioare; la această biserică de lemn încă se poate observa pictura originală, pe lemn, veche de două secole, care va intra și ea in cadrul proiectului de restaurare. 

Obiectivul intervenției de urgență îl constituie protejarea bisericii cu ajutorul eșafodajului, neinvaziv și reversibil, ce nu va afecta și nici atinge în niciun fel monumentul.

După finalizarea lucrărilor de intervenție, acest eșafodaj, proiectat de prof. Dr. Ing. Marius Moșoarcă de la Facultatea de Construcții din Timișoara, se va putea monta la alte biserici de lemn, care își așteaptă rândul pentru a fi restaurate și reintegrate în circuitul liturgic. 

Biserica din Căpăt a fost construită în anul 1736 și are planul dreptunghiular cu absidă semicirculară și turn mic de pronaos. Picturile murale sunt realizate în anul 1778 și au fost recondiționate în anul 1910.

Preocuparea Arhiepiscopiei Timișoarei pentru restaurarea bisericilor de lemn din patrimoniul eparhiei a început în urmă cu mai bine de zece ani, ceea ce arată grija ierarhilor noștri pentru salvarea, conservarea și restaurarea acestor adevărate comori bisericești bănățene.

Citeşte în continuare »
 • 28 Aug 2020
 • 302 vizualizari