Lumina Sfântă a fost primită la Mormântul Domnului la ora 14:13

Lumina Sfântă a fost primită la Mormântul Domnului din Ierusalim sâmbătă la ora 14:13.

Ceremonia, oficiată de Patriarhul Teofil al Ierusalimului, a fost transmisă live de Trinitas TV.

https://www.youtube.com/watch?v=b7uAa-AXCRQ&ab_channel=TRINITASTV


De la Mormântul Domnului, Reprezentantul Patriarhiei Române, Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, merge direct la Aeroportul din Tel Aviv pentru a transporta candela cu Lumina Sfântă spre București.

Această lumină va fi distribuită prin centrele eparhiale la toate parohiile din România și Republica Moldova.

Foto reprezentativă (arhivă 2023): Patriarhia Ierusalimului / Sami Wakileh

sursa: basilica.ro

Citeşte în continuare »
 • 4 May 2024
 • 215 vizualizari

Sfânta și Marea Vineri, în Arhiepiscopia Timișoarei

Liturghie eclesială și filantropie socială

În pragul sărbătorilor pascale, și nu numai, Arhiepiscopia Timișoarei dezvoltă o lucrare misionară integrală, în care Liturghia (de la altarul Bisericii) să fie unită cu filantropia (liturghia de la „altarul fratelui”), iar viața de rugăciune să se împletească, armonios, cu slujirea diaconală a aproapelui.

Astfel, prin implicarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei a oferit semenilor, aflați în suferință și nevoi, produse alimentare și articole vestimentare, ca expresie a rodirii vieții spirituale din Biserică în viața socială a creștinilor.

Tradiția vopsirii ouălor, la Mănăstirea Timișeni-Șag

În Sfânta și Marea Zi de Vineri, când în Biserica Ortodoxă se face pomenirea Sfintelor și Mântuitoarelor și înfricoșătoarelor Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos, obștea de maici a Mănăstirii Timișeni, departe de forfota orașului și de febra cumpărăturilor, continuă o frumoasă tradiție de vopsire a ouălor, păstrată încă de la întemeierea mănăstirii.

După săvârșirea Ceasurilor Împărătești, maicile au robotit în bucătăria vetrei monahale, pregătind aproximativ 1000 de ouă, pe care le-au vopsit, printr-o metodă naturală și tradițională, în coji de ceapă roșie. După procesul de vopsire, ouăle, aflate în cofraje, au fost așezate în iarba din curtea mănăstirii, în formă de cruce, reiterând frumoasa tradiție din folclorul religios, care relatează că, în Vinerea Mare, Maica Domnului, venind pe Golgota pentru a-și plânge Fiul răstignit, a pus lângă cruce un coș cu ouă, care s-au înroșit de la sângele care picura din rănile Mântuitorului Iisus Hristos.

Ouăle roșii, simbol al vieții și al jertfei Fiului lui Dumnezeu, vor fi oferite, în noaptea Sfintei Învieri, ostenitorilor mănăstirii, precum și credincioșilor care vor veni la liturghia pascală.

Vecernia punerii în mormânt și Denia Prohodului Domnului, la Catedrala mitropolitană

Potrivit tradiției liturgice, în Sfânta și Marea Vineri, la Catedrala mitropolitană din Timișoara, un sobor de preoți și diaconi au săvârșit, în prezența unui număr mare de credincioși, slujba Vecerniei punerii în mormânt, în cadrul căreia se scoate, în mijlocul, bisericii Sfântul Epitaf.

Sfânta slujbă rememorează evenimentele mântuitoare din Sfânta Zi de Vineri, petrecute la Ierusalim, când Iosif din Arimateia a coborât Trupul Domnului de pe Cruce, îngropându-l într-un mormânt nou, peste ușa căruia a prăvălit o piatră.

La orele serii, sute de timişoreni au venit la Catedrala din Timișoara, pentru a participa la Slujba Deniei Prohodului Domnului. Sfânta slujbă a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Credincioșii au înălţat rugăciuni şi au cântat antifonic Prohodul Domnului în jurul Sfântului Epitaf, împreună cu întreg soborul slujitorilor, închipuind, tainic, pe cei care, cu evlavie, L-au coborât pe Mântuitorul Hristos de pe Cruce şi L-au aşezat în mormânt.

La sfârșitul Doxologiei, a avut loc tradiționala procesiune în jurul Catedralei mitropolitane, care simbolizează ducerea către mormânt a Mântuitorului. După procesiune, toţi credincioșii prezenți au intrat în sfântul locaș, trecând pe sub Sfântul Epitaf. Apoi, Sfântul Epitaf a fost reașezat în Mormânt, cântându-se troparul „Iosif cel cu bun chip…”.

La finalul deniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a adresat un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a reliefat contextul evenimentelor petrecute în cea mai tulburătoare zi din istoria omenirii.

***

Cântarea Prohodului Domnului simbolizează tânguirea întregii creații lângă mormântul Mântuitorului Iisus Hristos. Textul slujbei îmbină profunzimea teologică şi frumusețea poetică şi prezintă, într-o formă concentrată, învățătura Bisericii despre Răstignirea şi Moartea Mântuitorului Iisus Hristos, ce îşi găsesc desăvârşirea în Învierea Sa cea de a treia zi.

Citeşte în continuare »
 • 3 May 2024
 • 584 vizualizari

Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala mitropolitană din Timișoara

În toate Bisericile Ortodoxe s-a săvârșit, Joi seara, slujba Deniei din Sfânta și Marea Vineri, numită și Denia celor 12 Evanghelii. Și la Catedrala mitropolitană din Timișoara, sute de credincioși timișoreni au participat la slujba Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri, oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Conform tipicului bisericesc, tot în cadrul slujbei de seară, soborul slujitor a adus Sfânta Cruce din Altar în mijlocul Bisericii, închipuindu-L, astfel, pe Mântuitorul Hristos Care Și-a dus Crucea până la Golgota, locul răstignirii.

La finalul deniei, Mitropolitul Banatului a rostit un cuvânt de învățătură, în care a reliefat contextul evenimentelor mântuitoare, petrecute cu Hristos, la Ierusalim, în ziua de Joi din Săptămâna Patimilor. În cadrul expunerii narative, Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre învățătura teopașită (cea a pătimirii Fiului lui Dumnezeu în trup), precum și despre sensul chenozei Fiului lui Dumnezeu, ca expresie a a bunătății și a dragostei Sale nețărmuite pentru făptura umană.

***

Denia Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri are ca elemente specifice citirea celor 12 Evanghelii ale patimilor. La finalul fiecărei Evanghelii citite, se zice: „Slavă îndelung răbdării Tale, Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ție”, fiind, astfel, preamărită îndelunga-răbdarea în suportarea Sfintelor Pătimiri, asumate de bunăvoie, ale Domnului nostru Iisus Hristos.

Pericopele evanghelice ale acestei slujbe alcătuiesc un tablou complet al suferințelor Mântuitorului, culminând cu răstignirea și moartea Sa pe Cruce. Un alt element specific îl constituie scoaterea solemnă, la antifonul al XV-lea, a Sfintei Cruci în mijlocul bisericii, reprezentând universalitatea mântuirii adusă de către Hristos, Dumnezeul înomenit.

Este indubitabil faptul că scoaterea Crucii în mijlocul bisericii are o semnificație profundă. În sens, teologic, mijlocul bisericii înseamnă mijlocul creației, pentru că Biserica, după cum spune Sf. Maxim Mărturisitorul, este ,,chip şi icoană a cosmosului” (Mystagogia, II). În acest sens, scoaterea Crucii, în procesiune, şi aducerea ei în centrul bisericii, nu numai că face din aceasta o teofanie, ci arată că timpul şi spaţiul apar ordonate de semnul Crucii: ,,Întru amiază (mijlocul zilei – timpul) răstignindu-Te în mijlocul pământului (spațiul) de bunăvoie, ai smuls marginile lumii, Îndurate, din mijlocul gâtlejului balaurului” (a se vedea Tricântarea de la cântarea a VIII-a, Miercuri, săptămâna a IV-a din Postul Mare). Această idee a Crucii în centrul lumii apare şi la Sfântul Chiril al Ierusalimului, care pornind de la cuvintele Scripturii: ,,ai făcut mântuire în mijlocul Pământului” (Psalmul 73, 13), spune că Hristos ,,şi-a întins mâinile pe Cruce ca să cuprindă marginile lumii”. Prin urmare, locul Golgotei, reprezentat acum de centrul bisericii, este înțeles ca fiind mijlocul creației sau mijlocul lumii (Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheze, XIII, 28).

Pe de altă parte, prezenţa Crucii în mijlocul bisericii evocă adunarea tuturor lucrurilor în Hristos, ca în centrul lor, şi arată că, în actualizarea ascetică a patimilor, simbolismul centrului este transpus duhovniceşte. Isihia, concentrarea gândurilor şi stăpânirea de sine, ce favorizează rugăciunea şi urcuşul spre Dumnezeu, nu pot fi dobândite decât graţie ostenelilor ascetice, nefiind decât consecinţa împăcării universale realizate de Cruce. Hristos a murit cu mâinile întinse, pentru a dezlega ,,păcatul mâinii celei neînfrânate”,  unind pe cei dezbinaţi de păcat. Prin aceasta se arată că, El este centrul existenţei noastre, pe de o parte, iar pe de alta, că numai prin răstignirea tentaţiilor autarhice, a egoismului şi a patimilor, răsturnăm drama existenţială a făpturii umane. Precum într-un cerc, centrul e punctul plecând de la care îşi schimbă direcţia raza, tot aşa acum, din centrul bisericii și în timpul postului, Crucea evidenţiază dimensiunea pascală a pocăinţei, răsturnând, pe de-o parte, modul de existenţă păcătos, iar pe de altă parte, îndemnând spre înfrânarea plăcerii distrugătoare.

Citeşte în continuare »
 • 2 May 2024
 • 454 vizualizari

Pastorală la Învierea Domnului – 2024

† IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi, părintească binecuvântare.

                                            „Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit este moartea.”

                                                                                                        (I Corinteni 15, 26)

Hristos a înviat!

                                   Iubiți fii duhovnicești,

Binecuvântat să fie Dumnezeu Care ne-a învrednicit să ajungem azi, după zilele de pocăință din Postul Mare, să prăznuim împreună cu Înviatul Hristos biruința Lui asupra morții!

Hristos Și-a biruit moartea Sa, dar și moartea noastră. Moartea nu ne îngăduia să ne întoarcem în Casa Tatălui Ceresc. Până la Învierea lui Hristos, Tatăl aștepta trist la porțile Cerului întoarcerea noastră. Tristul Dumnezeu azi Se bucură cu toate cetele îngerești văzând că Fiul Său, chiar purtând rănile piroanelor, Se întoarce biruitor „Acasă” și nu Se întoarce singur, ci cu un tâlhar.

O, ce dar Îi duce Fiul de aici, de pe pământ! Nu Îi aduce un sfânt, ci pe cel mai căzut dintre pământeni: un tâlhar! Mare taină și mare semn de iubire a Fiului față de tot omul cel căzut în robia morții!

De ce oare n-a intrat Hristos în Cer împreună cu un sfânt, cu un drept?! Însuși El ne spune: „N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă” (Marcu 2, 17). Pentru un drept poate s-ar găsi cineva să moară, dar pentru un păcătos, oare cine s-ar găsi? În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Căci cu greu va muri cineva pentru un drept, dar pentru cel bun poate se găsește cineva să moară. Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși” (Romani 5, 7-8).

Iată nemărginita și nepărtinitoarea iubire a lui Dumnezeu! Hristos duce lupta cu moartea tuturor, Se jertfește pentru toți, buni și răi.

De aici învățăm că Iisus Hristos S-a jertfit și pentru mine și pentru tine, n-a privit la fața noastră, ci pentru Hristos noi suntem comoară lui Dumnezeu aici, pe pământ.

Omul este comoara cea vie a lui Dumnezeu aici, pe pământ.

Iubiți frați și surori în Domnul,

În tradiția iudaică, în Vechiul Testament, la templul din Ierusalim se aduceau jertfe ca ardere de tot animale, miei, pentru iertarea păcatelor și ca mulțumire adusă lui Dumnezeu. Pentru a noastră mântuire vine Hristos să Se jertfească pe Sine, El Care era Mielul lui Dumnezeu: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). El nu Se aduce jertfă pe altarul templului din Ierusalim, ci pe altarul Crucii, al suferinței, afară din cetate, alături de cei osândiți, de doi tâlhari. Hristos a fost prieten și cu tâlharii. El n-a spus stăpânirii vremii: Nu mă răstigniți între tâlhari, căci Eu sunt Sfânt. Și-a asumat frăția cu cei păcătoși până la moarte.

Hristos Se află în fața morții și arată că, nu doar pentru drepți a venit să-i ridice din robia ei, ci și pentru cei păcătoși.

Ce stare divină: Hristos între doi tâlhari! Fiul lui Dumnezeu între tâlhari! Și este unul din momentele cele mai de seamă din istoria chenozei Fiului lui Dumnezeu. Același soare săruta și fruntea încununată cu spini a Fiului lui Dumnezeu și fruntea fiecărui tâlhar. Tatăl privea din cer împlinirea tainei iubirii. Tatăl Își iubea și Fiul, dar și pe omul tâlhar. Așezați pe cele trei tronuri- cruci- ale iubirii, Tatăl îi aștepta la poarta Cerului. Fiul Se întoarce din marea bătălie cu moartea cu un tâlhar pocăit. Celălalt a ales între bucuria Raiului și tristețea păcatului pe cea din urmă.

Vedeți, nici pe Cruce Hristos nu S-a atins de mintea, de voința, de cugetul liber al tâlharului. L-a lăsat să aleagă între bine și rău. Și noi, cei ce am rămas, suntem liberi să alegem dacă dorim să urcăm pe treptele tăcerii spre poarta Cerului, tăinuind nerostitele cuvinte ale pocăinței.

Iubiți credincioși,

Ne naștem spre a deveni fii ai veșniciei. Creștinismul dă sens vieții noastre, sens pe care îl pierduserăm prin păcat. Păcatul îl orbise pe om și el nu mai vedea calea către cer, rătăcea în lume, căutând lumea de nicăieri, nu pe Înviatul Hristos. Creștinismul dă sens vieții, suferinței și morții omului.

Veți zice: Are sens oare moartea?Da, pentru că prin ea a trecut și Hristos spre Înviere. Moartea ne dă și nouă sensul spre Înviere, dar spre care: spre cea a veșniciei întru bucuria Raiului sau spre cea a veșniciei suspinelor?!

Iubiților,

Dacă la templu, pe altar, se aduceau miei jertfă ca ardere de tot, vedem că nimeni nu a îndrăznit să dea foc lemnului Crucii pe care Se jertfește Hristos. Sfântul Său Trup nu va fi ars, pentru că din Trupul Lui ne hrănim noi, azi, creștinii, cu acea Pâine Cerească, Pâinea vieții. Noi, creștinii, nu ne împărtășim cu trupul ars al lui Hristos, cu cenușă, ci cu Trupul Său cel Sfânt.

După cum bine știți, ziua Răstignirii a fost vinerea, urma praznicul Paștilor iudaice și nu era îngăduit ca trupurile celor răstigniți să rămână în zi de praznic spânzurate pe lemn. Deci Trupul lui Hristos a fost pus în mormânt până seara. Dacă ar fi rămas peste noapte, ar fi fost expus fiarelor sălbatice, însă Dumnezeu așa a îngăduit ca Răstignirea să fie în acel moment, căci nu pentru fiarele sălbatice S-a jertfit Hristos. Trupul Său era Pâinea vieții pentru noi: „Eu sunt Pâinea vieții; cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6, 36). Hrăniți-vă cu Trupul lui Hristos să aveți viață veșnică împreună cu El.

       Iubiți frați și surori în Domnul,

De astăzi nimeni să nu se mai teamă de moarte. Sfântul Apostol Pavel le scria corintenilor: „Dar acum Hristos a înviat din morți fiind începătură (a învierii) celor adormiți. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om, și învierea morților. Căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui” (I Corinteni 15, 20-23). Sfântul Apostol Pavel le mai face o mărturisire celor din Corint, zicându-le: „Mor în fiecare zi!” (I Corinteni 15, 31), adică lui nu îi era frică de moarte. Apostolul știa că într-o zi se va întâlni cu ea, dar semănat în pământ ca bobul de grâu, va învia. În centrul propovăduirii sale, Sfântul Apostol Pavel a pus în fața oamenilor adevărul de credință că Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu și apoi le-a grăit despre Învierea lui Hristos și învierea noastră. Pentru aceste adevăruri Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul la Roma, în anul 67 d. Hristos. Pentru adevăr a murit și întru adevăr va învia prin Hristos Domnul.

Iubiților,

Ce-ar fi vântul dacă n-ar bate și ce-ar fi omul dacă nu ar învia?! De azi să nu vă mai căutați loc în morminte, ci să vă căutați loc în cer. Stejarul uită primăvara că e bătrân. De ce atunci unii dintre noi uităm în clipa morții că suntem veșnici?

Omul nu este nici tânăr, nici bătrân, ci este veșnic. Și iară zic: nu vă fie frică de veșnicie, fie-vă frică de a păcătui.

Când moare omul?! Când nu mai iubește.

Mintea omului are rădăcinile în sus. Nu le smulgeți, nu le răsădiți în alt ogor decât în cel al lui Dumnezeu în Treime lăudat. Necontenit să nu încetăm lupta de a uita, lupta de a iubi și lupta de a trăi în duhul Evangheliei lui Hristos.

Timpul se odihnește în om, apoi trece în veșnicie. Pentru noi, cei ce credem în Înviere, de azi începe trecutul.

Așadar să ne bucurăm împreună cu cetele îngerilor, care, după ce L-au văzut pe Hristos pe Cruce și în mormânt, acum Îl văd biruitor revenind Acasă, la Tatăl.

Să aveți parte, iubiți frați și surori, de bucuria pe care au avut-o îngerii, Maica Domnului, femeile mironosițe, Apostolii și ucenicii în ceasul Învierii Domnului. Neodihnitul timp ne-a adus și în primăvara aceasta Praznicul Paștilor, al Învierii Domnului: „Ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm să ne veselim întru dânsa” (Psalm 117, 24).

Hristos a înviat!

Iată marele adevăr pe care îl mărturisim toți cei botezați în Biserica lui Hristos, în numele Sfintei Treimi. Strămoșii noștri, de două milenii mărturisesc acest mare adevăr. Să-l facem cunoscut și noi tuturor semenilor noștri și să știe toți că Hristos S-a jertfit pentru toți și a înviat pentru toți.

Biserica păstrează de două milenii cel mai bogat tezaur: „Adevărul” creației și al existenței noastre vremelnice pe pământ și veșnice în Împărăția lui Dumnezeu sau în împărăția osândei.

  Iubiți fii duhovnicești,

Împărtășiți-vă bucuria acestui praznic cu semenii voștri și mai ales cu cei aflați în suferință. Vă îndemn duhovnicește să nu lăsați nicio familie la care să nu ajungă azi bucuria Învierii lui Hristos și o bucată de pâine care să-i îndestuleze pe cei săraci, pe cei din închisori, din spitale și din așezămintele sociale. Să luăm chip de mironosiță ducând semenilor noștri vestea Învierii Domnului și tămâia faptelor noastre bune.

Iubiți tineri,

Vouă vă încredințăm azi adevărul de necontestat al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, pe care să îl duceți mai departe, peste veacuri, iar la a Doua Sa Venire, Hristos să găsească în țara Carpaților credință ortodoxă și buni și iubitori de Dumnezeu români.

Luptați cu moartea albă, fiți biruitori în fața ei și salvați-vă frații din lanțurile ei.

Iubiți-L pe Dumnezeu, țara și familia.

Să vă aibă Dumnezeu veșnic în paza Sa și să vă ferească de tot răul, pe voi și țara pe care azi v-o lăsăm moștenire!

Iubiți frați și surori în Hristos, vă doresc tuturor ca acest Praznic al Învierii Domnului să îl petreceți în pace, în sănătate și în viață neprihănită!

Bucurați-vă, Hristos a înviat!

Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor,

Ioan, Mitropolitul Banatului

Citeşte în continuare »
 • 1 May 2024
 • 730 vizualizari

Măsuri pentru siguranța populației de Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Departamentul pentru Situații de Urgență,  Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră din Timișoara, Gruparea de Jandarmi Mobilă Timișoara și Agenția Națională Antidrog vor fi la datorie în perioada aceasta, pentru ca întreaga comunitate să se bucure în siguranță de sfintele sărbători pascale.

La Centrul eparhial din Timișoara reprezentanții instituțiilor Ministerului de Interne au dat citire unor comunicate de presă în care au confirmat implicarea lor în menținerea ordinii și siguranței publice, atât în zonele cu aflux mare de persoane, cât și în proximitatea lăcașurilor de cult.

 Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan le-a mulțumit, la finalul conferinței de presă, pentru efortul lor conjugat în asigurarea ordinii publice.

„Mulțumim instituțiilor de la Ministerul de Interne din județul Timiș, pentru că au ales ca această conferință de presă să se desfășoare aici, la Mitropolie. Prin aceasta, simțim că veți fi alături de noi în zilele ce urmează și veți asigura buna desfășurare a serviciilor religioase specifice Sfintelor Paști. Vreau să vă asigur, totodată, că și noi am trimis la toate parohiile din eparhia noastră instrucțiuni pentru desfășurarea activităților bisericești, cât și pentru prevenirea incendiilor. În mod special, am fost atenți să implicăm în această lucrare și pe preoții din zona Făgetului, unde sunt mai multe biserici de lemn. De asemenea, le-am recomandat preoților să colaboreze, în orice moment, cu  consilierii parohiali pentru,  a anunța orice incident sau situație neplăcută la numărul de urgență 112. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și să ne dăruiască sărbători cu pace”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan. 

În această perioadă, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, atât în zonele cu aflux mare de persoane, cât și în proximitatea lăcașurilor de cult, peste 200 de polițiști vor acționa zilnic, împreună cu celelalte instituții ale statului cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii rutieri vor acționa pe căile de acces spre lăcașurile de cult și zonele de agrement, în punctele cu risc ridicat de accidente și în orele cu trafic intens, pentru combaterea excesului de viteză.

Departamentul pentru Situații de Urgență va gestiona eficient situațiile de urgență ce pot interveni în zilele sfintelor sărbători pascale.

Peste 130 de pompieri militari se vor afla zilnic în serviciu operativ, fiind pregătiți să acorde asistență medicală de urgență, să intervină pentru stingerea incendiilor și pentru salvarea persoanelor aflate în pericol. De asemenea, în noaptea de Înviere, între orele 20:02 și 03:00, pompierii din cadrul celor șapte subunități de intervenție vor asigura măsurile de prevenire și intervenție în cazul producerii unui incendiu, vor acorda asistență medicală de urgență și se vor ocupa de evacuarea persoanelor din lăcașurile de cult, dacă va fi nevoie

Pentru prevenirea unor evenimente care pot umbri sfintele sărbători pascale, ISU recomandă cetățenilor să manifeste prudență cu lumânările și candelele aprinse în timpul desfășurării slujbelor religioase, pentru a preveni aprinderea hainelor, a părului sau a obiectelor din apropiere. De asemenea, să mențină libere căile de evacuare din biserică și să nu forțeze accesul în interior, dacă a fost depășită capacitatea construcției. 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș își va concentra eforturile pentru a oferi cetățenilor din județul Timiș siguranță și confort în această perioadă, cu o deosebită încărcătură spirituală. Peste 200 de jandarmi, cu 30 de autospeciale, vor acționa la nivelul județului Timiș pentru asigurarea măsurilor de ordine publică în stațiunea balneoclimaterică Buziaș, în locurile turistice și de agrement.

Vor fi prezenți și în preajma lăcașurilor de cult la slujbele specifice acestei săptămâni, iar în noaptea de Înviere vor fi prezenți în preajma celor aproximativ 370 de lăcașuri de cult din județul Timiș,  unde se va oficia slujba Învierii. De asemenea, vor avea o prezență pro-activă în zonele unde se organizează evenimente cultural-artistice cu ocazia rugilor bănățene prilejuite de sărbătorirea hramurilor bisericilor.

De Noaptea Sfintelor Pași, vor fi prezenți alături de cetățenii care vor participa la slujba de înviere la mănăstirile Șag din județul Timiș și Hodoș Bodrog din județul Arad.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră din Timișoara a dispus măsuri suplimentare de adaptare atât a misiunilor, cât și a resurselor umane și materiale la specificul fiecărei frontiere, astfel încât să se asigure un control eficient și operativ în toate punctele deschise traficului internațional. Aceștia recomandă persoanelor care doresc să petreacă aceste zile în afara granițelor țării să utilizeze toate punctele de frontieră deschise în regim internațional, atât la frontiera cu Ungaria, cât și la frontiera cu Serbia, și să verifice aplicația trafic online, disponibilă pe pagina de internet a instituției.

Agenția Națională Antidrog. Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara desfășoară în aceste zile la nivel local o serie de activități de informare și prevenire a consumului de droguri. De asemenea, recomandă tuturor să fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor, mai ales dacă participă la evenimente cu public numeros, să nu consume alcool în exces și nici substanțe psiho-active, să se hidrateze constant cu apă pentru a preveni orice incident nedorit.

Toate aceste instituții ale Ministerului de Interne din județul Timiș, în numele colegilor lor, doresc tuturor cetățenilor sărbători binecuvântate de Sfintele Paști.

Citeşte în continuare »
 • 30 Apr 2024
 • 308 vizualizari

Participare la Simpozionul național teologic studențesc de la Craiova

Mitropolia Olteniei și Facultatea de Teologie din Craiova au organizat recent ediția a 16-a a Simpozionului național teologic studențesc, dedicat Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anului comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți. Simpozionul a avut trei secțiuni și s-a desfășurat în perioada 25-26 aprilie. Au participat studenți de la facultățile de Teologie din București, Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, Oradea și Craiova.

Cuvântul de deschidere a fost susținut de către părintele conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul facultății craiovene.

În cuvântul de binecuvântare, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a vorbit despre legătura dintre păcat și boală, dar și despre rolul Sfintelor Taine în lucrarea de vindecare a omului credincios. De asemenea, a subliniat importanța Învierii Mântuitorului pentru restaurarea omului și a firii umane: „Tema simpozionului despre suferință și vindecare, despre sfinții tămăduitori ar angaja un discurs mai mult asupra efectelor vieții noastre. În primul rând, când vorbim despre boală și suferință, ne gândim la ceva care a intrat în firea noastră din cauza păcatului strămoșesc, dar și a păcatelor noastre personale. Lipsa dialogului cu Dumnezeu și izolarea în lumea păcatului și a ispitei atrage după sine boala și suferința. Așa cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, omul se zbate între plăcere și durere. Deodată cu plăcerea vine și durerea, care aruncă iarăși în plăcere, în felul acesta creându-se un dezechilibru în viața noastră. Chiar și aici, noi avem speranța și nădejdea în Dumnezeu că El ne va elibera de trupul acestei morți. Eliberarea noastră vine tocmai prin jertfa și Învierea Sa. Când vorbim despre vindecare, ne gândim la darul Crucii și al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Suntem încă în Postul Sfintelor Paști, iar acest simpozion este binevenit pentru ca să vorbim despre vindecare. Aceasta este tocmai ceea ce Mântuitorul ne-a oferit cu bucurie ca noi să ne apropiem iarăși de Tatăl Cel ceresc. Învierea Mântuitorului este antidotul bolii, al suferinței și, în cele din urmă, al morții. Ne naștem în stricăciune și înviem întru slavă”.

În continuare, Părintele Mitropolit i-a felicitat pe toți studenții participanți, dar și pe organizatorii simpozionului: „Este o bucurie pentru mine să vă urez să aveți un sejur plăcut în facultatea noastră de Teologie. Simpozionul invită studenți de la facultățile de Teologie din țară și prilejul acesta este potrivit ca să ne punem cunoștințele în subiectele pe care le-am tratat înainte și care acum vor fi expuse în fața tuturor, pentru a-i îmbogăți pe cei care ascultă și le primesc cu multă bucurie. Facultatea este onorată de prezența dumneavoastră pentru că are în vedere marea bogăție a Bisericii noastre”.

În ultima parte a festivității de deschidere, părintele prodecan lect. dr. Mihai Ciurea a prezentat volumul colectiv „Opus Discipulorum”, cu studiile susținute la Simpozionul național studențesc de la Craiova, ediția a 15-a. Volumul a fost publicat în anul 2023, în editura Mitropoliei Olteniei.

În cadrul  manifestării , studenții participanți au fost invitați să-și prezinte lucrările, oferind spațiu pentru întrebări și dezbateri libere. Din echipa de organizare a simpozionului îi amintim pe: părintele lect. dr. Ion Resceanu, părintele lect. dr. Ion-Sorin Bora, părintele lect. dr. Ioniță Apostolache și părintele prodecan lect. dr. Mihai Ciurea.

Facultatea de Teologie din Timișoara a fost reprezentată de studentul Răzvan Homeag, din anul III, care este totodată și student la Medicină, care a prezentat lucrarea cu titlul: „Rolul comportamentului religios din perspectivă transdisciplinară”, coordonată de prof. univ. dr.  Cristina Bredicean și preot lect. univ. dr. Marius Florescu.

Citeşte în continuare »
 • 30 Apr 2024
 • 240 vizualizari

 Festivalul „Glas dă toacă la Logoj”, ediția a II-a

Sub soarele blând de aprilie, în inima Lugojului a avut loc sărbătoarea sunetului și a sufletului: Festivalul „Glas dă toacă la Logoj”, ediția a doua. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” și Protopopiatul Ortodox Român Lugoj au împletit tradiția cu ecoul Săptămânii Mari, în după amiaza de marți, 30 aprilie 2024.

Elevii lugojeni, sub îndrumarea profesorilor de Religie și de Limba și Literatura Română, au înnobilat manifestarea cu recitaluri de poezii și pricesne,  în deplină armonie cu perioada liturgică prepascală a Săptămânii Mari. Unii dintre acești tineri au adus în scenă ecoul toacelor, fiecare bătaie răsunând cu ritmuri ancestrale, moștenite din colțurile Banatului.

Cei 40 de elevi lugojeni participanți au realizat un omagiu sonor Pătimirilor Domnului, un colaj de cântări bisericești ce răsună în tăcerea acestei perioade de așteptare. Cinci toace au fost pregătite pentru această simfonie a credinței, dintre care una, bătrână de peste un veac, a vibrat cu ecoul rugăciunii lugojene de odinioară, purtând credincioșii prezenți prin vremuri de demult, într-o călătorie a spiritului și a memoriei.

Deschiderea festivă a fost marcată de cuvintele părintelui paroh Ioan Cerbu și ale preotului Ionuț Furdean, protopopul Lugojului, în timp ce preotul Cristian Cerbu a fost crainicul acestui minunat tablou cultural-religios.

Momente memorabile au fost aduse de dl. Sorin Constantin Stragea și dl. Cotizo Negruțiu, fii ai Lugojului, care au împărtășit cu cei adunați poveștile toacei lugojene, acea voce de lemn care, odinioară, legăna rugăciunile între turnurile bisericilor. De altfel, domnul inginer Cotizo Negruțiu, fiu al cartierului istoric „Buchini”, un păstrător fidel al ritmului toacei lugojene, aducea în fiecare seară alinare sufletească cartierului, începând cu Postul Mare, prin glasul toacei din propria gospodărie.

Scopul acestui festival este să trezească în inimi ecoul Lugojului de altădată, să păstreze și să transmită moștenirea sa spirituală de peste două secole și jumătate. „Glas de toacă la Logoj” nu este doar un titlu, ci este vocea și ritmul generațiilor de lugojeni care și-au găsit bucuria și calea mântuirii în sânul acestui lăcaș sfânt, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, o bijuterie arhitecturală și estetică, unică în țară și în ortodoxie, ridicată în anul de grație 1766.

Citeşte în continuare »
 • 30 Apr 2024
 • 630 vizualizari

Batalionul 691 Artilerie Antitanc ,, General Ion Dragalina” la ceas aniversar

La data de 29 aprilie, Garnizoana Lugoj a aniversat 105 ani de continuitate și tradiții militare în orașul de pe Timiș. Înscris cu onoare în paginile istoriei militare,  batalionul este  continuator al tradițiilor de luptă ale Regimentului 42 Obuziere, înființat în data de 1 mai 1919, în baza Ordinului Ministerului de Război nr. 448/1919, în Garnizoana provizorie Hălchiu, din județul Brașov.

În luna noiembrie 1919, a fost dislocat în Garnizoana Lugoj, într-o fostă cazarmă a unui regiment de artilerie Austro-Ungar. Înființarea regimentului s-a realizat în cadrul Brigăzii 21 Artilerie din Divizia 21 Infanterie a Corpului 7 Armată. Unitatea poartă cu demnitate numele marelui comandant erou, generalul Ion Dragalina, denumire sub care tinde  să se identifice cu aspirațiile și valorile strămoșilor care au luptat pentru patria noastră.

Ceremonia prilejuită de acest eveniment a avut loc pe platoul unității și a debutat cu prezentarea onorului și raportul șefului de stat major al Diviziei 4 Infanterie ,,Gemina”, colonelul Claudiu Rotaru. Au urmat apoi  cuvântul de deschidere rostit de comandantul batalionului, locotenent colonel Romeo Dacian Buhai, oficierea serviciului religios de  soborul de preoților, alocuțiuni ale participanților prezenți la eveniment, înmânarea de distincții personalului unității și invitaților.

Activitatea a continuat cu ceremonialul religios de sfințire a troiței ridicate în cinstea eroilor garnizoanei prin grija preotului militar Emanuel Gafița, depunerea de coroane și jerbe de flori, precum și prezentarea standurilor de armament de artilerie și întâlnirea între generații, activitate ce a stârnit mult interes tuturor celor prezenți.

,,La ceas aniversar, mulțumim întregului personal în activitate, în rezervă sau în retragere pentru dăruirea și modul exemplar de îndeplinire a sarcinilor încredințate și le urăm sănătate și fericire alături de familiile lor”.

Citeşte în continuare »
 • 30 Apr 2024
 • 145 vizualizari

Acțiuni filantropice la parohia „Învierea Domnului” din Lugoj

În aceste zile ale Săptămânii Mari, când sufletele se pleacă în fața Pătimirilor Mântuitorului, parohia „Învierea Domnului” din Lugoj a intensificat activitățile destinate credincioșilor aflați în nevoi și suferințe.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, preotul paroh Nicolae Ciucure, împreună cu slujitorii sfântului altar, pr. Ionuț Furdean, protopopul Lugojului și diaconul Daniel Andriescu, au deschis porțile inimii și ale bisericii, împărțind  credincioșilor cu probleme materiale nu doar pâine, ci și nădejde spre mai bine.

Astfel, în fiecare Duminică, patruzeci și patru de porții de mâncare sunt așezate pe mesele celor sărmani, iar familia Iancu de la Lucareț a simțit căldura unei comunități întregi, atunci când a primit generoasa sumă donată de credincioși. Sfintele Paști au adus în casele lor nu doar alimente, ci și promisiunea unui praznic al Învierii Domnului cu bucurie.

Două familii, purtând greutatea încercărilor vieții, una cu un copil internat la Spitalul Luis Țurcanu din Timișoara și alta cu un credincios încercat de o boală necruțătoare, au primit, la rândul lor, mângâierea unui ajutor financiar.

Aceste acțiuni filantropice nu sunt doar gesturi ocazionate de apropierea sfintelor sărbători, ci au devenit acțiuni derulate constant, la care participă activ credincioșii parohiei „Învierea Domnului”.

Citeşte în continuare »
 • 29 Apr 2024
 • 114 vizualizari

Vizită pastorală în parohia Fibiș, protopopiatul Timișoara II

            În Duminica Intrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, cunoscută și sub numele de Duminica Floriilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a poposit, la ceas de seară, în parohia Fibiș, Protopopiatul Timișoara II, unde a fost așteptat cu multă dragoste și bucurie de mulțimea credincioșilor.

            Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat  de părintele protopop Caius Andrașoni, de  preotul paroh  Ioan Bolbos, de  primarul comunei Fibiș și de credincioșii parohiei. Cu acest prilej, Părintele Mitropolit a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la capela mortuară a parohiei și de sfințire a clopotului așezat în clopotnița de la intrarea în cimitirul parohial.

            În cuvântul de învățătură,  Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a vorbit credincioșilor despre simbolistica și semnificația clopotului în Biserica Ortodoxă: „La plecarea noastră în veșnicie, glasul clopotului ne însoțește până la poarta Raiului, iar aici pe pământ ne chemă de fiecare dată la slujire și rugăciune”. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa, a oficiat o slujbă de pomenire pentru toți credincioșii parohiei care își dorm somnul de veci în cimitirul parohial din Fibiș și i-a pomenit pe tinerii eroi care au căzut pe câmpurile de luptă din țară și din străinătate.

           Înaltpreasfinția Sa, a mulțumit, totodată, părintelui paroh Ioan Bolbos, credincioșilor parohiei  și autorităților locale, pentru toată activitatea depusă la îngrijirea capelei mortuare și a cimitirului parohial și
i-a îndemnat ca la sfintele sărbători de Paști să treacă și pe la cimitir pentru a aprinde o lumânare, a rosti o rugăciune și a lăsa o floare la căpătâiul celor dragi,  plecați în veșnicia Lui Dumnezeu.

      La final, părintele paroh a mulțumit Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan pentru toată dragostea și purtarea de grijă față de credincioșii care se implică în toate activitățile parohiei Fibiș.

      Parohia Fibiș, are 414 familii cu 1.132 de credincioși.

Citeşte în continuare »
 • 29 Apr 2024
 • 829 vizualizari

Rezultate meritorii la Olimpiada Națională de Religie pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe

În perioada 24-28 aprilie 2024 a avut loc la Cheile Grădiștei, Brașov,  Olimpiada Națională de Religie pentru Seminariile și Liceele Teologice Ortodoxe din cuprinsul Patriarhiei Române. Olimpiada a fost organizată de către Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Brașov, împreună cu partenerii, Arhiepiscopia Sibiului  și Seminarul Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae” Brașov.   

              Din partea județului Timiș au participat trei elevi ai Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din Timișoara, însoțiți de părintele diacon profesor dr. Alexandru Dan Adam. Dintre cei trei elevi ai școlii teologice din Timișoara, Gagea David, din clasa a XII-a, a obținut premiul al III-lea la disciplina Dogmatică Ortodoxă (nota 9,45), fiind coordonat de părintele Alexandru Dan Adam, profesor de Dogmatică Ortodoxă. De asemenea, s-au calificat la etapa națională și elevii Straca Mihail (clasa a X-a ), la Noul Testament și Butar Raul (clasa a IX-a), la Vechiul Testament, coordonator fiind părintele diacon profesor dr. Răzvan Emanuel Fibișan.
Rezultatul meritoriu a fost răsplătit și de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care i-a oferit elevului Gagea David și tuturor premianților, diploma și medalia anului omagial din Patriarhia Română. Pe lângă proba scrisă, care a avut loc joi, 25 aprilie, programul propus de organizatori a cuprins vizite la diferite obiective: Cetatea  Făgărașului, Castelul Bran, Mănăstirile Sâmbăta de Sus și Șinca Veche. Organizarea a fost ireproșabilă, începând cu competiția în sine, condițiile de cazare, și continuând cu activitățile oferite. Reușita elevului nostru și a celorlalți elevi calificați anul acesta la diferitele olimpiade și concursuri școlare, ne arată, o dată în plus, că Liceul Teologic Ortodox din Timișoara oferă o educație temeinică.  
          Se cuvin, așadar, felicitări organizatorilor, elevilor și profesorilor care i-au coordonat pe elevii instituției de învățământ teologic din Timișoara.   

Citeşte în continuare »
 • 28 Apr 2024
 • 421 vizualizari

Admitere la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” – Timișoara

GHID DE ÎNSCRIERE

 1. OBȚINEREA BINECUVÂNTĂRII ARHIEREȘTI DE LA ARHIEPISCOPIA TIMIȘOAREI

Dosarul pentru binecuvântare va cuprinde pentru toate documentele fotocopii simple, nelegalizate, și va fi depus personal de către candidat, în perioada 29 aprilie – 15 mai 2024, ținându-se cont de sărbătorile pascale, la:

Centrul Eparhial,

Sectorul Învățământ:

Adresa: C.D. Loga, nr. 7 (între orele 9.00-13.00)

tel. 0731004347

-dosarul va cuprinde:

 1. Cerere pentru obținerea Binecuvântării chiriarhului
 2. Certificatul de naştere (original şi copie)
 3. Carte de identitate (original şi copie)
 4. Certificatul de botez ortodox (original şi copie)
 5. Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu (original)
 6. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverința cu notele la Purtare și Religie;
 7. Carte de identitate părinţi (copii)
 8. recomandarea profesorului de religie (original)
 9. Fișa medicală (sau adeverință medicală)

NB: Vor fi prezenți elevul și unul dintre părinți, care vor fi primiți în audiență de Înaltpreasfinția Sa, † Ioan, Mitropolitul Banatului

2. ÎNSCRIEREA LA LICEU PENTRU SUSȚINEREA PROBELOR VOCAȚIONALE (după obținerea binecuvântării) – 16-17 mai 2024

-dosarul va cuprinde:

 • cerere de înscriere ;
 • anexa la fișa de înscriere;
 • declarație pe propria răspundere că nu s-a înscris până în prezent cu dosar la liceu sau la învățământul profesional;
 • certificat de naştere – copie;
 • fişa medicală, în original, de la medicul de familie;
 • declarație din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
 • foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverința cu notele la Purtare și Religie;
 • adeverință / certificat de botez ortodox – copie;
 • recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;
 • binecuvântarea (avizul scris) de la Arhiepiscopia Timișoarei – Sectorul Învățământ;

3. SUSȚINEREA PROBELOR VOCAȚIONALE – 22-23 mai 2024, ora 12

4. DUPĂ SUSȚINEREA EVALUĂRII NAȚIONALE

a) cei care au fost admiși la probele vocaționale și doresc să își valideze locul trebuie să aducă dosarul de la școala de proveniență înainte de repartizarea computerizată, la care nu mai participă;

b) elevii care nu doresc să-și valideze locul la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” sunt obligați să depună la secretariatul liceului o cerere de retragere a dosarului;

c) cei care nu se prezintă cu dosarul pierd locul.

Citeşte în continuare »
 • 27 Apr 2024
 • 213 vizualizari