Sfințirea capelei mortuare din orașul Recaș

Sâmbătă, 11 noiembrie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului a efectuat o vizită pastorală  în cele două parohii ale  orașului Recaș , cu ocazia sfințirii capelei mortuare din localitate.

Chiriarhul a fost întâmpinat de P. On. Caius Andrașoni, protopopul Protopopiatului Timișoara II, de preoții Aurelian Milă și Bugariu Liviu, parohii celor două parohii recășene și Ciprian Ștefoni de la parohia Izvin.  La acest moment important  din viața pastorală a celor două parohii au participat, de asemenea, primarul orașului Recaș, alți reprezentanți ai autorităților locale și un număr mare de credincioși. Îndătinata slujbă de binecuvântare a capelei a fost însoțită de pomenirea  tuturor preoților și credincioșilor adormiți în Domnul și înmormântați în cimitirul orașului.

 În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul  Părinte Mitropolit Ioan a subliniat  importanța deținerii unui spațiu adecvat pentru a-i plânge pe cei adormiți și pentru a putea oficia în condiții decente slujbele de înmormântare. Înaltpreasfinția Sa a mulțumit, totodată,  autorităților locale pentru acordarea fondurilor necesare edificării acestui așezământ. De asemenea, a subliniat că acest loc nu trebuie să fie un loc de tristețe și deznădejde, ci un loc de bucurie și nădejde, pentru că din el vom pleca spre odihna veșnică în sânurile lui Avraam. Construcția capelei funerare din orașul Recaș s-a realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Recaș.

Citeşte în continuare »
 • 13 Nov 2023
 • 394 vizualizari

Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Moșoiu a conferențiat la Paraclisul Mitropolitan din Timișoara

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, evenimentele desfășurate sub egida Acta liturgica, historia et divinum verbum. Părinți și scriitori bisericești români dedicate părintelui profesor Dumitru Stăniloae au continuat duminică, 12 noiembrie a.c., cu săvârșirea Sfintei Liturghii și susținerea conferinței cu titlul: „Forma Bisericii”- perspectiva mistică a părintelui Stăniloae asupra eclesiologiei de către Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Moșoiu, cadru didactic al Facultății de Teologie din Sibiu.

Cu acest prilej, părintele conferențiar a făcut cunoscut faptul că Biserica este o realitate tainică, de aceea nu putem avea o de-finiţie a sa, nu poate fi încadrată între nişte limite. Biserica fiind trupul lui Hristos, genul proxim, dacă ar fi să ne exprimăm astfel, este chiar taina lui Hristos („tes euseveias mysterion, 1Tim.3,16), iar diferenţa specifică include, pe de o parte, prezenţa nemijlocită a genului proxim, căci Hristos Domnul este viu şi lucrător în Biserică, iar pe de altă parte, creştinii trăiesc viaţa în Hristos sau mai exact Hristos Domnul trăieşte în ei: „Hristos este Cel Ce trăieşte în mine” (Gal.2,20);„Hristos este în voi” (Rm. 8,10; 2Cor.13,5); „Hristos Cel dintru voi” (Col.1, 27); „Hristos, totul întru toţi” (Col.3,11); „Hristos să Se sălăşluiască prin credinţă în inimile voastre”(Efes.3,17).

Părintele Stăniloae afirmă că „Taina Bisericii în sens propriu (…) nu a putut lua fiinţă decât prin Taina lui Hristos. Ea nu e decât extensiunea Tainei lui Hristos, toată e plină de taina lui Hristos. (…) Taina Bisericii nu e despărţită de Taina lui Hristos şi nici Taina lui Hristos de Taina Bisericii (…) Aceste două Taine pot fi distinse teoretic, dar nu despărţite în realitate”.

Pogorârea Sfântului Duh, spune Părintele Stăniloae „dă existenţă reală Bisericii, punând începutul sălăşluirii trupului îndumnezeit al lui Hristos în celelalte fiinţe umane şi cu aceasta, începutul Bisericii; este actul de trecere de la lucrarea mântuitoare a lui Hristos în umanitatea Sa personală, la extinderea acestei lucrări în celelalte fiinţe umane. Prin întrupare, viaţa de ascultare, răstignire, înviere şi înălţare, Hristos pune temelia Bisericii în trupul Său. Prin acestea Biserica ia fiinţă virtual. Dar Fiul lui Dumnezeu nu S-a făcut om pentru Sine, ci pentru ca din trupul Său să extindă mântuirea ca viaţă dumnezeiască în noi. Această viaţă dumnezeiască, extinsă din trupul Său în credincioşi, e Biserica (s.n.).Această viaţă iradiază din trupul Său ridicat la deplina stare de pnevmatizare prin înălţarea şi aşezarea lui de-a dreapta Tatălui, în suprema intimitate a infinităţii vieţii şi iubirii lui Dumnezeu îndreptată spre oameni. (…) Fără Biserică, opera de mântuire a lui Hristos nu s-ar putea realiza”.

„Hristos îi mântuieşte pe oameni întrucât se extinde în ei, întrucât îi încorporează în Sine şi întrucât îi asimilează treptat cu omenitatea Sa înviată. Biserica este această extindere a lui Hristos în oameni, acest laborator în care se realizează treptat asimilarea oamenilor cu Hristos cel înviat”.

Manifestările duminicale au fost prefațate sâmbătă, 11 noiembrie a.c., prin săvârșirea Rânduielii Parastasului pentru sufletul marelui teolog român. Actul liturgic a fost oficiat de către Pr. Lect. Dr. Adrian Covan și Ierom. Lect. Dr. Rafael Povîrnaru alături de o parte dintre membrii corului teologilor timișoreni.

Concluzia întregului eveniment desfășurat la Paraclisul Mitropolitan din Timișoara a condus spre convingerea că evocarea marilor personalități ale teologiei românești devine o necesitate din ce în ce mai mare, în condițiile în care actualitatea revendică o conștientizare profundă a identității intelectuale și spirituale a acestui neam, fapt ce determină organizatorii la abordarea unor evenimente similare în viitor.

Citeşte în continuare »
 • 12 Nov 2023
 • 310 vizualizari

Examen și colocviu pentru gradul I în preoție

Centrul eparhial din Timișoara a găzduit joi, 9 noiembrie a.c., susținerea lucrărilor pentru obținerea gradului I în preoție, dar și colocviul de admitere la gradul I în preoție.

La prezentarea lucrărilor au fost prezenți părinții  profesori de la Facultățile de Teologie din eparhiile aparținătoare Mitropoliei Banatului. Comisia de examinare a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Pentru obținerea gradului I în preoție, 17 de clerici din Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Caransebeșului și-au susținut lucrările științifice de grad cu conținut teologic, ce au abordat teme dogmatice, istorice, pastoral-liturgice, cultural-misionare, social-filantropice și de drept bisericesc.

Părintele Mitropolit Ioan a subliniat, în cuvântul de îndemn de la încheierea susținerii lucrărilor, importanța studiului în viața clericilor, mai ales studiul Sfintei Scripturi. Cuvântul revelat trebuie aprofundat și studiat, a precizat Înaltpreasfinția Sa,  dacă este posibil, în limbile originale (greacă veche și ebraică),  pentru a sesiza toate nuanțele textului biblic, mai ales că nu întotdeauna traducerile pot reda fidel sensurile originale ale acestuia.

Criteriile pentru aprecierea susținerii  lucrării au fost: demonstrarea capacității de sinteză, a cunoașterii temeinice, aprofundarea problemei tratate; susținerea ei într-o manieră  problematizată; prezentarea şi susținerea ideilor majore din punct de vedere teoretic; sublinierea valorii practic-aplicative a demersului întreprins; capacitatea de valorificare a conținutului lucrărilor bibliografice mai importante în argumentarea ideilor şi a concluziilor; capacitatea de argumentare a valorii lucrării; utilizarea mijloacelor moderne pentru susținerea acesteia.

Nota minimă de promovare este 8 (opt). Gradul I se obţine, la cerere, după cel puţin 10 ani de vechime în preoţie și după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.

De asemenea, la colocviul de admitere la gradul I în preoţie, s-au înscris 13 de preoți, ale căror lucrări speciale de grad vor fi alese, cu acordul profesorului coordonator şi cu aprobarea chiriahului, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Sfântul Sinod al BOR, pentru fiecare materie în parte.

Lucrările metodico-științifice vor fi, apoi, elaborate în perioada unui an de zile, sub coordonarea unui cadru didactic de specialitate de la una din cele trei Facultăţi de Teologie din cadrul Mitropoliei Banatului.

Examinarea a urmărit, cu prioritate, verificarea capacității candidaților de a sesiza şi de a soluționa implicațiile practice pastoral-misionare, social-filantropice sau administrativ-gospodărești ale temei tratate.

Examenul s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea 5121/2023 prin care se aprobă susţinerea lucrărilor pentru obţinerea gradului I, de către candidaţii care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent.

Citeşte în continuare »
 • 10 Nov 2023
 • 2,322 vizualizari

Lansare de carte: „Miracolul Clipei” un album de fotografii al Liceului Teologic Ortodox “Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinței Sale, Ioan, Mitropolitul Banatului, în data de joi 9 noiembrie a.c., la Galeria POD de pe Str. Emanoil Ungureanu nr. 1, a avut loc un eveniment cultural dedicat tinerilor liceeni din cadrul celor două specializări, teologie ortodoxă și științele naturii, ale Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din Timișoara.

Evenimentul a avut ca scop principal lansarea unui volum de fotografii realizat de către elevii liceului sub coordonarea artistului plastic de renume internațional, Linda Saskia Menczel, cadru didactic al instituției noastre de învățământ preuniversitar.

Au fost prezenți la eveniment din partea Inspectoratului Școlar Timiș Prof. Oana Codruța Tomescu – inspector școlar arte și Profesor Daniela Buzatu – inspector școlar religie, din partea Arhiepiscopiei Timișoarei Pr. Nichifor Tănase, consilier învățământ și activități cu tinerii, iar ca reprezentați ai Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara Prof. Adela Panait, directorul instituției și Pr. Prof. Daniel Hlodec, directorul adjunct al prestigiosului liceu. Tinerii prezenți la eveniment au interpretat mai multe imne și cântări, atât religioase cât și laice, fiind coordonați de către Pr. Prof. Sergiu Pantea, cadru didactic al liceului ortodox.

În acest sens, autorii albumului sunt 55 de elevi ai liceului, care au realizat instantanee din viața de zi cu zi, amintind parcă de „cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurări concrete ale vieții” de care ne vorbea părintele Dumitru Stăniloae. Dovedind un simț estetic cultivat și o sensibilitate teologică, clipele surprinse de către elevi cu aparatul fotografic aduc în prim-plan câteva chipuri de bătrâni care emană bunătate și căldură sufletească și chipuri de tineri care iradiază lumină și încredere în umanitate. Dacă Sfinții Părinți înșiși aveau preocupări legate de estetică în domeniul teologic-duhovnicesc, iar secolul XX a redescoperit semnificația teologică a icoanei ortodoxe, în același context putem ilustra dimensiunea spirituală a evenimentului prin fraza lui Dostoievski – „Frumusețea va salva lumea” – care reține importanța soteriologică a chipului, devenit în postmodernitate o simplă imagine desacralizată și fără profunzimi spirituale. Sub această interpretare putem situa și inițiativa elevilor liceului nostru, de recuperare a unei arte de a privi prin ochii curați și iluminați realitatea care ne înconjoară și în care se revelează neîncetat pronia lui Dumnezeu.

Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul Mitropoliei Banatului, al Consiliului Județean Timiș și al Centrului de Cultură și Artă la Județului Timiș și al Fundației Filantropia Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 10 Nov 2023
 • 464 vizualizari

Conferința Taină și slujire liturgică în cultura românului oglindite în scrierile părintelui Dumitru Stăniloae

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, sub egida Acta liturgica, historia et divinum verbum. Părinți și scriitori bisericești români – Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, joi 09 noiembrie a.c., la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a avut loc conferința cu tema Taină și slujire liturgică în cultura românului oglindite în scrierile părintelui Dumitru Stăniloae,  susținută de către Ierom. Lect. Dr. Rafael Povîrnaru, cadru didactic al Teologiei din Timișoara.

Cu această ocazie a fost reliefat în primul rând reperul sublim al întregii opere a autorului evocat, prin apelul imediat la dimensiunea și înțelegerea Preasfintei Treimi drept “Structură a Supremei Iubiri” – fundament existențial deplin al credinciosului autentic, acela care prin întreaga sa trăire transparentizează comuniunea cu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.

Înnoind și îmbogățind continuu această relație dialogală, prin prezența la actul sfințitor al Bisericii, ființa umană îmbrăcată în lumina harului, parcurge astfel o itineranță a devenirii sale iconice prin intermediul căreia, rațiunea, cuvântul, voința, dar și gestul devin “reflexe treimice” din care transpare prezența tainică a lui Dumnezeu.

De această conștiință s-a bucurat încă de la începutul existenței sale poporul român, care a materializat prin calitatea sa identitar – creștină,  actul cultic deprins sub cupola de har a Bisericii, îmbogățind în acest fel “sinaxarul românesc” pe care, prin simțire și propovăduire evanghelică, Biserica îl înnoiește cu o frecvență deplin mărturisitoare a calității hristice a neamului românesc.

Evenimentul dedicat marelui teolog român va continua sâmbătă – 11 noiembrie cu oficierea Rânduielii Parastasului și se va încheia duminică – 12 noiembrie prin susținerea conferinței cu titlul: “Forma Bisericii– perspectiva mistică a părintelui Stăniloae asupra eclesiologiei, susținută de Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Moșoiu de la Facultatea de Teologie din Sibiu.

Citeşte în continuare »
 • 9 Nov 2023
 • 164 vizualizari

Conferința de toamnă cu preoții Protopopiatelor Lugoj și Făget

Marți, 7 noiembrie, a.c., la Lugoj a avut loc conferința preoțească comună a celor două protopopiate, Lugoj și Făget, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Conferința a debutat cu slujba Acatistului Mântuitorului în istorica biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, urmată de un moment muzical susținut de corala preoților din Protopopiatul Lugoj, dirijată de preotul Cristian Cerbu.

 După aceste momente, Părintele Mitropolit Ioan l-a  invitat pe preotul Ionuț Drinovan de la parohia Sinersig să prezinte câteva aspecte despre ceea ce înseamnă cântarea închinată lui Dumnezeu și evoluția ei în cadrul cultului divin public, despre personalitățile de seamă  ale muzicii bisericești din țara și din Banat, precum și despre importanța muzicii  în viața bisericească de astăzi.

 În  referatul susținut s-a afirmat că,  pe teritoriul țării noastre,  cântarea bisericească s-a născut odată cu încreștinarea înaintașilor noștri și a fost nedespărțită de  slujirea liturgică. Poporul român și-a format o cultură vie în ceea ce înseamnă cântarea bisericească, influențele bizantine fiind resimțite în viața cultului divin. Pe marginea temei au luat apoi cuvântul și alți preoți din cele două protopopiate. Spre pildă, preotul Valentin Birău a trecut în revistă activitatea primului cor de plugari din țara noastră, înființat la Chizătău, în vremea stăpânirii austro-ungare, cor care l-a preamărit pe Dumnezeu și a promovat cântările național-patriotice în tot Banatul.

Înaltpreasfinția Sa le-a vorbit, apoi, preoților despre ceea ce  înseamnă cu adevărat cântarea închinată lui Dumnezeu și despre  rolul major al muzicii în viața Bisericii.  Pentru a înțelege cu adevărat rolul, frumusețea și profunzimea cântării bisericești, Chiriarhul a insistat și asupra explicării  unor termeni întâlniți în muzica bisericească, precum: antifon, stih, ecfonis, glasuri. Rugăciunea cântată  nu este doar un act de pură tehnică muzicală, a menționat Înaltpreasfinția Sa, ci  un strigăt  profund  de laudă adresat lui Dumnezeu, asemeni cântării îngerilor  din ceruri  la Nașterea Domnului Hristos.  În acest fel ar trebui să cântăm noi astăzi și, în locul exploziilor provocate de războaie, în lume să se audă glasurile de lauda adresate lui Dumnezeu de către oameni.

 În finalul întâlnirii, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe preoții celor două protopopiate să încerce  să-și unească eforturile pentru îmbunătățirea și uniformizarea cântării de strană, în contextul în care cântăreții bisericești nu mai sunt așa de numeroși ca în vremurile trecute, pentru ca în biserici să răsune glasuri asemenea îngerilor din ceruri, care îl laudă neîncetat pe Dumnezeu.

Citeşte în continuare »
 • 8 Nov 2023
 • 562 vizualizari

Conferință preoțească în Arhiepiscopia Timișoarei

       Marți 7 noiembrie, au debutat conferințele preoțești din toamna acestui an în Arhiepiscopia Timișoarei, dedicate  Anului comemorativ al imnografilor bisericești în Patriarhia Română. Astfel, biserica Parohiei Timișoara Iosefin a găzduit, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan, întâlnirea preoților din protopopiatele Timișoara I și Timișoara II, prezidată de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

    Conferința a debutat cu săvârșirea slujbei de Te-Deum, oficiată de preoții George Giurgiu de la Parohia Timișoara Blașcovici, preotul Ion Dragomir de la Parohia Herneacova și preotul Dumitru Straca de la Parohia Bucovăț, acesta din urmă  susținând și cuvântul de învățătură.

           Referatele pe marginea temei Anului omagial au fost susținute de către diaconul Dr. Ionuț Ardereanu, profesor de muzică bisericească si de preotul lect. Dr. Marius Ioana de la Facultatea de Teologie din Timișoara.

     Cele două referate au punctat elementele de bază ale  cântării bizantine de strană și au subliniat că ambele fac parte din tezaurul ortodoxiei și au rădăcini comune, dar cu nuanțe diferite. 

        Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul a adus în atenția preoților nevoia de a ține seama  de cercetarea textelor liturgice și de a respecta rânduiala liturgică stabilită de Sfântul Sinod. Liturghierul este normativ pentru oficierea sfintelor slujbe, a precizat Preasfinția Sa, de aceea avem obligația de a sluji corect,  așa cum sunt statornicite rânduielile tipiconale,  iar cântarea de strană să fie corespunzătoare atât prin pronunție, cât și prin melodie.

       Totodată,  Preasfinția Sa a subliniat necesitatea formării unor noi cântăreți bisericești dintre tinerii apropiați de Biserică și iubitori de Dumnezeu, întrucât se simte nevoia unei strane mai temeinice, ce ar trebui să ducă mai departe cântarea bisericească, în contextul actual atât de frământat, cu diverse provocări mai ales în rândul tinerilor.

       În partea a doua a conferinței au fost mai multe luări de cuvânt din partea preoților Nicolae Strizu de la Parohia Foeni, Deian Vesici de la Parohia Seceani, Vasile Baboș de la Parohia Dumbrăvița și Cristian Răduică de la Parohia Tipografilor din Timișoara. Părinții protopopi au prezentat, în final, documentele  administrative primite de la Sfântul Sinod si de la Centrul eparhial.

 Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul a adresat  apoi un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, pentru binecuvântarea acordată acestei conferințe, părinților protopopi Zaharia Pereș și Caius Andrașoni pentru organizarea deosebită, celor doi profesori referenți și preoților prezenți pentru interesul manifestat,  concluzionând că această întâlnire a generat discuții constructive și binevenite pentru găsirea unor soluții de îmbunătățire a cântării  bisericești de strană și corale  din Eparhia noastră.

Citeşte în continuare »
 • 8 Nov 2023
 • 612 vizualizari

Pelerini timișoreni pe urmele pașilor sfinților din Ellada

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, și cu sprijinul Centrului de Pelerinaje „Partoș”, 50 de credincioși de la Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, însoțiți de diaconul Răzvan Emanuel Fibișan, au trăit, în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie, momente de înălțare duhovnicească în pelerinajul „Pe urmele sfinților din Grecia”.

Timp de șapte zile, pelerinii timișoreni au străbătut străvechea Elladă, închinându-se la Brâul Maicii Domnului de la Mănăastirea Kato Xenia, în biserica de la Prokopi din Insula Evia, care adăpostește moaștele Sfântului Ioan Rusu, la moaștele Sfântului Nectarie Taumaturgul din Insula Eghina, moaștele Sfântului Patapie, Sfintei Ipomoni (mama împăratului bizantin Constantin al XI-lea Paleaologul) și Sfântului Nikon de la Loutraki. Au ajuns și în orașul Patras, la Catedrala ce adăpostește Cinstitul Cap al Apostolului Andrei, precum și crucea în formă de X, pe care a fost răstignit cel întâi chemat la apostolat. Pelerinii bănățeni au vizitat și insula Corfu, închinându-se la moaștele Sfântului Spiridon al Trimitundei, precum și la Mănăstirea Paleokastritsa.

Printre obiectivele eclesiastice și monahale din Grecia s-au mai numărat: Catedrala Mitropolitană din Atena, unde se găsesc moaștele Sfintei Filofteia și ale Sfântului Grigorie al V-lea, Patriarhul Constantinopolului, Biserica „Sfântul Elefterie” din Atena, cunoscută și ca „Mica Mitropolie”, mergând pe urma pașilor Sfântului Apostol Pavel până în Areopagul atenian, unde a vorbit filosofilor și învățaților greci despre identitatea „Dumnezeului necunoscut”. De asemenea, în orașul Salonic, timișorenii s-au închinat în Biserica Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Salonic, unde se află moaștele acestui martir din sec. al IV-lea; în Biserica „Sfânta Sofia”, unde sunt adăpostite moaștele  Sfântului Vasile cel Nou, în Mănăstirea „Sfânta Teodora”, la moaștele Sfintei Teodora din Salonic, cât și la cele ale Sfântului Cuvios David, precum și în Catedrala mitropolitană, unde se găsesc moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. Totodată, pelerinii au vizitat complexul monastic de la Meteora, cu bine cunoscutele mănăstiri Marea Meteoră, Sfântul Varlaam și Sfântul Ștefan.

Citeşte în continuare »
 • 7 Nov 2023
 • 468 vizualizari

Simpozionul „Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat”, la Timișoara

În perioada 5-7 noiembrie a.c., la Centrul Eparhial se desfășoară simpozionul „Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat”, ajuns la ediția a II-a. Tema  acestui an este „150 de ani de la înveșnicirea Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna și 100 de ani de la nașterea Mitropolitului Nicolae Corneanu”.

Deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului, la care participă academicieni, profesori universitari, teologi și laici, istorici, cercetători, preoți, a avut loc în sala de festivități a noului  Centru pentru tineret din incinta reședinței mitropolitane. În debutul acestei manifestări științifice, Corul studenților teologi din Timișoara a susținut un minirecital de cântări bisericești.

După cuvântul de bun venit adresat participanților, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a creionat profilul teologic, cultural, social și național al mitropolitului sfânt Andrei Șaguna și rolul important pe care l-a avut mitropolitul Nicolae Corneanu în viața bisericească a Mitropoliei Banatului. Despre personalitatea complexă a mitropolitului Nicolae a vorbit și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Comunicările în plen au fost susținute de către P.S. dr. Emilian Nica, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Acad. Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, și Acad. Ion Păun Otiman, președinte de onoare al Filialei Timișoara a Academiei Române.

În continuare , lucrările au continuat pe trei secțiuni:

Secțiunea I -a, „150 de ani de la înveșnicirea Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna”;
Secțiunea a II – a, „100 de ani de la nașterea Mitropolitului Nicolae Corneanu”;
Secțiunea a III –a, “Istorie Ecleziastică Bănățeană”.

Organizatorii evenimentului sunt Mitropolia Banatului, Filiala Timișoara a Academiei Române, Asociația Cultural-Filantropică „Ioan Oprea” Timișoara, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș prin programul Tim Cultura 2023.

Citeşte în continuare »
 • 7 Nov 2023
 • 1,203 vizualizari

Parohia „Învierea Domnului” din Lugoj, trei decenii de lumină

Parohia „Învierea Domnului” din Lugoj a marcat duminică, 5 noiembrie a.c., 30 de ani de la sfințirea locului și punerea pietrei de temelie a bisericii. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Credincioșii prezenți la sfânta Liturghie au ascultat cu atenție pilda bogatului nemilostiv si a săracului Lazăr, tâlcuită de către Înaltpreasfinția Sa. Astfel, Chiriarhul a arătat că, potrivit pildei rostite de Hristos Domnul, există două feluri de viețuire: „unul după lume și altul după Dumnezeu. Bogatul a trăit după lume, fără să împartă nimic cu săracul Lazăr, care zăcea la poarta lui, plin de bube. El a uitat că Lazăr era un înger trimis de Dumnezeu, care îl putea ajuta să se mântuiască. Săracul a trăit după Dumnezeu, răbdând cu smerenie suferința și nădăjduind în mila Lui. El a fost răsplătit cu viața veșnică, în timp ce bogatul a fost pedepsit cu chinul cel fără de sfârșit”. În acest context, Părintele Mitropolit i-a îndemnat pe credincioși să lucreze pentru dobândirea vieții veșnice, care ne așteaptă după moarte. Înaltpreasfințitul Părinte a subliniat, totodată,  că moartea nu este sfârșitul, ci începutul unei noi vieți, fie în rai, fie în iad. Adevărații bogați  ai lumii sunt cei care se mulțumesc cu puțin și împart cu ceilalți din darurile ce le-au primit de la  Dumnezeu, a conchis Înaltpreasfinția Sa.

Părintele Mitropolit Ioan a mulțumit apoi  tuturor celor care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea bisericii, altar al credinței și al frumuseții pentru orașul Lugoj. Potrivit rânduielilor liturgice, ctitorii, binefăcătorii și credincioșii care au contribuit la zidirea lăcașului de cult sunt pomeniți la toate slujbele bisericești, a menționat înaltul ierarh.

Preotul pensionar Mihai Sidei, parohul care s-a ocupat de zidirea bisericii, a prezentat date despre anii de început ai parohiei si despre modul în care s-a pornit lucrarea de zidire a monumentalului lăcaș de cult, și a mulțumit, la rândul său, credincioșilor care l-au sprijinit.

La acest moment aniversar au slujit Prot. Ionuț Furdean, preot slujitor la această biserică, preotul Ioan Cerbu, fostul protopop al Lugojului și preotul paroh Nicolae Ciucure.

Parohia Învierea Domnului din Lugoj este una dintre cele mai mari și mai frumoase din oraș, având peste 6000 de credincioși.

Citeşte în continuare »
 • 6 Nov 2023
 • 386 vizualizari

Cercuri misionar-pastorale în Protopopiatul Făget

            În după-amiaza duminicilor din lunile octombrie și noiembrie 2023, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, au avut loc cele patru Cercuri misionar-pastorale din Protopopiatul Făget. Aceste întâlniri, menite a fi prilej de discutare a problemelor preoților și de aprofundare a unor teme generale propuse de Patriarhia Română, au devenit momente de referință în parohiile unde se desfășoară. Aceasta, pentru că ele au început cu slujirea Sfântului Maslu la care au participat numeroși credincioși. Apoi, a fost susținută câte o cateheză privind Anul omagial al cântăreților și imnografilor creștini, urmată de o discuție despre cântarea la strană și implicarea tinerilor și a credincioșilor în viața liturgică.

 Astfel, la Cercul misionar de la Brănești din 15 octombrie au participat 9 preoți iar cateheza despre Istoricul cântării bisericești a fost susținută de către preotul Dacian David de la parohia Răchita.

În seara duminicii din 22 octombrie a avut loc Cercul misionar de la Breazova. Au participat 15 preoți, iar preotul Adrian Mageți de la parohia Tomești Colonie a susținut o cateheză cu tema Aspecte practice ale cântării la strană.

Cel de-al treilea Cerc misionar a avut loc la parohia Nevrincea, în 29 octombrie, la care au participat 12 preoți iar părintele Bogdan Stănilă de la parohia Leucușești a bucurat pe cei prezenți cu o cateheză despre Psaltul Ioan Cucuzel. A fost un moment emoționant în care preotul Ion Dragomir și-a luat rămas bun de la credincioși, iar noul preot Doru Milostean a preluat parohia Nevrincea.

Ultima întâlnire a avut loc la parohia Fârdea, în 5 noiembrie, au participat 11 preoți, iar cateheza cu tema Istoricul cântării bisericești. Compozitori și dirijori renumiți din Banat a fost susținută de către preotul Sebastian Drăgan de la parohia Mâtnicu Mic.

Cercurile pastoral – misionare au reprezentat momente de înălțare duhovnicească atât pentru preoți, cât și pentru credincioșii prezenți.

Citeşte în continuare »
 • 6 Nov 2023
 • 85 vizualizari