Patriarhul Daniel le transmite elevilor binecuvântare şi încurajare pentru examene

Părintele Patriarh Daniel a transmis marți un scurt mesaj de binecuvântare şi încurajare pentru pentru elevii care au examene.

„Examenele constituie bune prilejuri de evaluare și maturizare intelectuală într-ο societate animată de competiție, dar şi trepte necesare spre cultivarea valorilor spirituale și culturale care sporesc capacitatea de dialog și de comuniune între persoane”, afirmă Patriarhul României.

Text integral:


Binecuvântare şi încurajare pentru examene

Iubiţi tineri,

Biserica a susținut de-a lungul întregii sale istorii școala, cultura și formarea spirituală a omului.

Examenele constituie bune prilejuri de evaluare și maturizare intelectuală într-ο societate animată de competiție, dar şi trepte necesare spre cultivarea valorilor spirituale și culturale care sporesc capacitatea de dialog și de comuniune între persoane.

În contextul acestei perioade cu examene, plină de firească emoție și intensă concentrare intelectuală, îi îndemnăm pe părinţi, profesori şi pe preoţii din parohii să vă susţină fiecare în sfera sa de acțiune și comunicare cu voi, unind sfatul bun cu rugăciunea și ajutorarea personală concretă.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos,  Învățătorul şi Lumina lumii, să vă dăruiască pace sufletească, mult curaj, succes și bucurie!

Cu părintească iubire şi binecuvântare,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Citeşte în continuare »
 • 7 Jun 2022
 • 50 vizualizari

Ședința de constituire a Adunării eparhiale în Arhiepiscopia Timișoarei

Luni, 6 iunie 2022, la Timișoara a avut loc, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, ședința de constituire a Adunării eparhiale, formată din membri clerici și mireni, aleși în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare.  

Evenimentul a debutat cu slujba de Te Deum săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, în biserica cu hramul „Învierea Domnului” din incinta Centrului eparhial.

După încheierea rugăciunii din biserică, au fost urmate procedurile de validare a membrilor aleși, fiecare prezentându-și mandatul primit de la circumscripția electorală. În continuare, Chiriarhul, Preasfințitul Părinte Paisie, membrii Permanenței Consiliului eparhial, părinții protopopi și noii membri ai Adunării eparhiale aleși, pentru perioada 2022-2026, s-au întrunit în sala de festivități a Centrului eparhial, unde au fost prezentate atribuțiile pe care le vor avea în perioada mandatului încredințat.

De asemenea, în cadrul ședinței de constituire au fost desemnați membrii Consiliului eparhial, cei trei reprezentanți ai Arhiepiscopiei Timișoarei în Adunarea Națională Bisericească, secretarii Adunării eparhiale, membrii Consistoriilor eparhiale (clerical și monahal, inclusiv supleanții),  membrii Consistoriului mitropolitan și clericii desemnați în Consistoriul Superior Bisericesc și  Consistoriul Superior Monahal.

            La finalul ședinței Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a adresat un cuvânt de felicitare și de bun venit noilor membri aleși în Adunarea eparhială, subliniind că sunt buni credincioși ai Bisericii noastre, fiecare fiind implicat, în felul său, în activitățile bisericești, culturale, administrative și social-filantropice la parohiile și protopopiatele din care fac parte.  

Înaltpreasfinția Sa a făcut o scurtă prezentare a obiectivelor și proiectelor aflate în derulare la nivel eparhial și i-a îndemnat pe cei aleși să fie mesagerii credincioșilor din parohiile noastre, ca împreună să fim la înălțimea așteptărilor acestora și să ne aplecăm asupra nevoilor semenilor aflați în lipsuri și suferințe. Părintele Mitropolit arată, totodată, că experiența noilor membri ai Adunării eparhiale, clerici și mireni, profesori universitari, medici, ingineri, antreprenori, oameni de cultură etc, va fi mult folositoare Centrului eparhial, oficiilor protopopești, parohiilor și mănăstirilor noastre.

Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. 

Adunarea eparhială se compune din reprezentanții aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin.

Membrii Adunării eparhiale se aleg pe termen de 4 ani, aceștia putând fi aleși pentru cel mult două mandate.

Citeşte în continuare »
 • 6 Jun 2022
 • 830 vizualizari

Profesori de la Facultatea de Teologie din Timișoara, în misiune

La Moinești a avut loc ultima din cele patru conferințe post pascale organizate sub genericul „Roadele Învierii Domnului și simțirea lui Dumnezeu prin rugăciune” la Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae.

Luni, 6 iunie 2022, începând cu ora 18, la Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae din Moinești, Pr. Conf. Dr. Constantin Jinga, responsabilul Colectivului de Teologie din cadrul Departamentului de Studii Românești din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timişoara, a susținut conferința „Darul de a-L cunoaște pe Domnul în aproapele nostru”.

După rugăciunea de început, părintele moderator Daniel Enea a urat bun venit părintelui conferențiar Constantin Jinga, și a făcut o scurta biografie a invitatului serii pentru cei prezenți.

Pentru a ne introduce în atmosfera serii, pentru această întâlnire părintele profesor Daniel Enea a ales și a citit câteva versuri din poemul „Prezența întru absența”, ce face parte din volumul „Poeme-meditații lirice la duminici și sărbători” ce poartă semnătura Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Părintele conf. dr. Constantin Jinga și-a exprimat bucuria de a se afla în mijlocul moineștenilor la invitația părintelui Daniel, și a mulțumit celor doi ierarhi, Înaltpreasfințitului Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și  Mitropolitul Banatului și Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru binecuvântările arhierești și înlesnirea acestei întruniri.

Plecând de la perioada în care ne aflăm, „perioada aceasta binecuvântată între Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt”, părintele conferențiar a expus faptul că „acest interval de timp pe care îl parcurgem ar trebui să ne deschidă mintea și să ne trezească la realitatea duhovnicească în care să putem să observăm felul cum Dumnezeu lucrează în viața noastră.”

Pe de altă parte, părintele profesor Constantin Jinga expunând exemplul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul de care s-a îngrijit Dumnezeu prin corbii care-l hrăneau,  ne-a arătat că „Îl putem descoperi pe Dumnezeu care poartă de grijă de fiecare dintre noi, doar fiind oameni ai Lui Dumnezeu, și astfel dacă reușim să-L recunoaștem pe Dumnezeu în aproapele nostru, reușim să ne dăm seama de cât de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru noi, pentru că recunoscându-L pe Dumnezeu în aproapele nostru ne dăm seama de fapt de purtarea de grijă a Lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi în parte, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni.

Rețeta recunoașterii Lui Dumnezeu este în primul rând să căutăm să ne cercetăm pe noi înșine, apoi să facem în așa fel ca relația noastră cu Dumnezeu să fie una vie, să comunicăm cu El și să căutăm să-L cunoaștem și să ne străduim să-L înțelegem. Iar atunci când reușim să-L recunoaștem pe Dumnezeu în aproapele nostru, aproapele ne devine viața noastră. Și lucrarea Lui Dumnezeu în aproapele o recunoaștem atunci când îi percepem pe cei de aproape ca niște trimiși ai Lui Dumnezeu.”

Înainte de  partea a doua a serii în care părintele conferențiar a răspuns întrebărilor venite din partea auditoriului, pentru că ne aflăm în continuarea sărbătorii Înălțării Domnului, zi în care ne-am omagiat eroii neamului, Corul Resurrectio al Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Moinești, dirijat de doamna prof. Gabriela Biea a prezentat un moment artistic de cântece patriotice.


De asemenea, în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, în 5 iunie 2022, părintele Marius Ioana din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Ioan al Banatului, a slujit Sfânta Liturghie la Biserica Ortodoxă din Deta, alături de preotul paroh părintele Ioan Ciprian Blagoe. Cu acest prilej, părintele Marius Ioana a rostit cuvântul de învățătură la pericopa duminicală și a rostit, la finalul Sfintei Liturghii, un îndemn pentru tineri de a sluji Domnului și de a aprofunda învățătura creștină.

În predica rostită pe marginea textului evanghelic de la Ioan (17, 1-13), părintele Marius Ioana a evidențiat anumite aspecte ale rugăciunii pe care Mântuitorul a rostit-o înaintea Sfintelor și Slăvitelor Sale patimi, în Joia Mare. În primul rând, Evanghelia acestei duminici reprezintă rugăciunea Mântuitorului la încheierea Cinei celei de Taină. Din acest tainic resort, anticipat de Mântuitorul, Cina cea de Taină la care a fost instituită Sfânta Euharistie se înveșnicește cu preamărirea lui Hristos de către Părintele ceresc: „Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească.”(Ioan 17, 1) Această rugăciune a fost rostită înaintea Sfinților Săi Apostoli pentru ca aceștia să fie încredințati înaintea Părintelui ceresc „care i-a iubit pe ei”, precum pe Hristos (Ioan 17,23) că Iisus Se va ruga pentru ei și când „va ședea” în Slava Tatălui. Rugăciunea Mântuitorului este o rugăciune tipologică, cu valoare testamentară: Domnul Iisus Hristos le-a promis că îi va pomeni pe „pomelnicul” Său pe toți cei credincioși, până la sfârșitul veacurilor.

În ziua de 5 iunie, când învățătorii și profesorii români rememorează eroismul lui Gheorghe Lazăr,  dascăl cu har, slujitor sfințit, profesor și traducător, un mare patriot, luptător pentru afirmarea identității naționale, militant pentru a oferi românilor școli în limba română și cărți în limba poporului, în această zi a dascălului, părintele Marius Ioana, în calitate de lector asociat la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie  din Timișoara, a făcut apel la preotul orașului Deta, la credincioșii care își cunosc tinerii,  „tainic aleși de Domnul”, ca să-i îndrume pe aceștia, cu multă dragoste, spre cursurile Facultății de Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Cu acest prilej, părintele Marius Ioana le-a prezentat celor prezenți oferta educațională a Facultății de Teologie, secțiile de studiu și perspectivele de formare după licență, prin programele de masterat și școala doctorală.

Parohul bisericii Pogorârea Duhului Sfânt din orașul Deta, părintele Ioan Ciprian Blagoe și-a exprimat, la rândul său speranța că Dumnezeu va alege și din acest frumos oraș din pusta bănățeană slujitori vrednici pentru vestirea lui Hristos, pentru slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui, astfel încât această chemare, făcută prin binecuvântarea arhierească a Înaltpreasfințitului Ioan Mitropolitul Banatului, să fie spre împlinirea și spre zidirea Bisericii lui Hristos.

Citeşte în continuare »
 • 6 Jun 2022
 • 320 vizualizari

Binecuvântarea Centrului social-cultural de la parohia Timișoara Freidorf

În Duminica a VII- după Sfintele Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului a slujit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Timișoara Freidorf, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, Protopopiatul Timișoara I. Cu acest prilej, Părintele Mitropolit a sfințit noua casă parohială și Centrul social-cultural, recent construit, în care vor fi derulate activități destinate copiilor, tinerilor și vor fi organizate conferințe, lansări de carte, cateheze, etc.

La sosirea în parohie, Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de către soborul preoților slujitori, format din pr. ing. Timotei Anișorac, consilier eparhial pe probleme de patrimoniu, implicat activ în edificarea acestui așezământ, pr. protopop Zaharia Pereș, pr. Petru Itineanțu, parohul comunității și de ceilalți preoți slujitori, activi și pensionari.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a evidențiat legătura indestructibilă dintre persoanele Sfintei Treimi, unitatea și egalitatea Lor, precum și lucrarea de mântuire înfăptuită de către Domnul nostru Iisus Hristos. De asemenea, Părintele Mitropolit a făcut referire și la Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic, în număr de 318, care au mărturisit credința în Dumnezeirea Mântuitorului Hristos și au combătut arianismul, erezie care afirma că Hristos Domnul este doar o creatură a Tatălui Ceresc.   

Încheindu-se Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinția Sa, însoțit de preoții slujitori și de credincioși, s-a îndreptat spre noul sediu al parohiei și a oficiat slujba de binecuvântare a acestuia. Preotul paroh a relatat, în cuvântul său, că prin împreuna lucrare cu Consiliul parohial și cu bunii credincioși, bucurându-se și de sprijinul material al unor donatori, clădirea parohială formată din apartamente pentru preoți și la parter din spații destinate activităților social-filantropice, culturale și catehetice a fost ridicată într-un timp foarte scurt.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a apreciat dăruirea și efortul pilduitor depus de preotul paroh împreună cu toți cei menționați și le-a adresat cuvinte de felicitare, îndemnându-i să continue această ziditoare lucrare duhovnicească începută la Parohia Freidorf.

Părintele Petru Itineanțu a mulțumit Părintelui Mitropolit pentru binecuvântarea și rugăciunile înălțate în biserica parohiei Freidorf, pentru bucuria făcută preoților și  credincioșilor în această  sfântă zi de duminică și a oferit în dar binefăcătorilor icoane cu Maica Domnului, mulțumindu-le pentru dragostea cu care au susținut edificarea acestui așezământ bisericesc. Apoi, toți cei prezenți s-au bucurat de o agapă frățească, oferită de parohie. 

Noul Centru social și parohial are amprenta la sol de 180 de metri pătrați, cu două locuințe și mansardă. Există grupuri sanitare, sală multifuncțională, parcare și un cabinet medical, care prin voluntariatul câtorva fii ai parohiei, de profesie medici, va fi de folos întru alinarea suferințelor credincioșilor bolnavi.  

Biserica parohiei Freidorf a fost edificată în anul 1975, pe terenul donat de un credincios macedonean, în anul 1941. Fiind construită în perioada comunistă, biserica a fost declarată în acte ca o sală de ședințe, însă ea a fost și rămâne locaș de cult, așa cum a fost târnosit în anul 1980 de către Mitropolitul Nicolae Corneanu însoțit de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei al Aradului, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Actualmente, în această sfântă biserică slujesc preoții: Petru Itineanțu, paroh, Claudiu Roșoiu și Daniel Mateia.

Citeşte în continuare »
 • 5 Jun 2022
 • 745 vizualizari

Praznicul Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, sărbătorite în capitala Banatului

De praznicul Înălțării Domnului, la Catedrala mitropolitană din Timișoara, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența miilor de credincioși timișoreni, precum și a cadrelor militare din garnizoana Timișoara. După otpustul Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură despre praznicul Înălțării Domnului, precum și despre importanța cinstirii eroilor neamului.

În continuare, Chiriarhul Banatului, împreună cu soborul slujitor, a săvârșit Slujba Parastasului pentru toți eroii și martirii neamului căzuți, de-a lungul vremii, pe câmpurile de luptă pentru libertatea şi demnitatea poporului român şi pentru apărarea credinţei strămoşeşti. După slujba de pomenire pentru eroii căzuți la datorie pe pământ strămoșesc sau departe de țară, toți cei prezenți s-au deplasat la Monumentul Crucificării din fața Catedralei mitropolitane, unde au avut loc ceremonii militare și depuneri de coronae din partea Mitropoliei Banatului și a autorităților locale și județene. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.

Tot în această zi, la Monumentul Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 de la Cimitirul eroilor din Calea Lipovei, precum şi la mai multe monumente închinate eroilor din oraş: Monumentul Eroilor sublocotenent (post mortem) Ioan Groșaru și sublocotenent (post mortem) Ioan Lucian Leușten, din incinta cazarmei Batalionului 32 Infanterie „Mircea”, Monumentul Eroilor români din primul şi al II – lea Război Mondial, au avut loc slujbe de pomenire, urmate de ceremonii militare și depuneri de coroane și jerbe de flori.

Ziua Eroilor sărbătorită cu prilejul zilei Înălțării Domnului

În semn de recunoștință pentru sacrificiul suprem al sutelor de mii de ostași căzuți la datorie în timpul Primului Război Mondial, Tratatul de la Versailles, semnat de fostele țări beligerante în 1919, prevedea, printre altele, obligativitatea întreținerii mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile statelor respective, precum și a operelor comemorative de război dedicate acestora.

În România, care a pierdut, în prima mare conflagrație a secolului al XX-lea, aproape un milion de militari și civili, concretizarea prevederilor actului de la Versailles s-a făcut prin Decretul-lege nr. 1693 / 4 mai 1920, care a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită cu prilejul Zilei Înălțării Domnului Iisus Hristos, dată decretată sărbătoare națională a poporului român. Țara noastră a devenit, astfel, primul stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naționali.

Înălţarea Domnului, sărbătoare naţională        

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfințită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001, prin care această zi a fost proclamată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare națională bisericească. Totodată, Legea 379/2003, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, a proclamat sărbătoarea Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos la cer, drept sărbătoare națională a poporului român.

Citeşte în continuare »
 • 2 Jun 2022
 • 794 vizualizari

Ziua copilului sărbătorită la Timișoara -1 iunie 2022

De Ziua Internațională a Copilului, Arhiepiscopia Timișoarei, în colaborare cu Cercul de pictură „Buna-Vestire” din Timișoara, a organizat în parcul catedralei mitropolitane o acțiune dedicată copiilor dornici de a explora universul creativ al artei iconografice.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, toți cei care au venit în parcul catedralei mitropolitane, copii, părinți, bunici, profesori de religie și voluntari din cadrul Asociației ASCOR, „Zâmbet pentru inimă”, s-au bucurat de această întâlnire duhovnicească, în care cei mici au pictat icoane.

Din partea Arhiepiscopiei Timișoarei a participat la eveniment pr. Nichifor Tănase, consilier  eparhial, care a transmis gândurile de bine ale Chiriarhului Banatului de Ziua copilului.

Tema aleasă a fost pictura în natură. Sub îndrumarea doamnei Minerva Câmpean, cei peste 70 de copii au fost inițiați în pictarea icoanei bizantine, aprofundând elementele de limbaj plastic și de teorie a culorii. Un ajutor deosebit pentru copii a venit din partea artistei plastice Eva Kelemen, care le-a prezentat celor mici tehnici de pictare, dar le-a și explicat copiilor valoarea icoanei bizantine pentru viața duhovnicească autentică. Această activitate de suflet folositoare s-a constituit într-o bucurie, în care icoana și-a dezvăluit frumusețea prin inimile celor mici, care au realizat lucrări foarte frumoase.

Cercul de pictură în aer liber a avut drept obiectiv dezvoltarea sensibilității și interesului pentru arta creștină și valorificarea creativității și a aptitudinilor artistice-plastice ale copiilor. De asemenea, cei mici au avut ocazia de a aprofunda teologia icoanei din perspectiva învățăturii Bisericii Ortodoxe.  

Anul acesta, cercul de pictură „Buna-Vestire” din Timișoara a aniversat 10 de ani de activitate în promovarea icoanei bizantine, a icoanei pe sticlă și a desenului religios.

Citeşte în continuare »
 • 1 Jun 2022
 • 431 vizualizari

Final de studii pentru o nouă generație de teologi la Timișoara

Marți, 31 mai 2022 a avut loc la Facultatea de Teologie din Timișoara cursul festiv pentru o nouă generație de studenți, promoția 2018-2022.

De dimineață s-a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica paraclis mitropolitan de pe lângă Liceul C.D. Loga din Timișoara, de către mai mulți preoți slujitori în frunte cu părintele consilier dr. Nichifor Tănase de la Centrul eparhial. Studenții anului IV au dat răspunsurile liturgice.

La orele 10:30 a ajuns la biserică Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan, care a adresat un  cuvânt de folos absolvenților, interesându-se totodată de starea și planurile de viitor ale fiecăruia.

A urmat cursul festiv care s-a desfășurat la sediul Facultății de Teologie de pe strada Oituz.

 Moderatorul întâlnirii a fost părintele conf. dr. Constantin Jinga. Au luat cuvântul pe rând părintele lect. dr. Daniel Enea, tutore de an, doamna prof. dr. Loredana Pungă, decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, părintele consilier dr. Nichifor Tănase de la Centrul eparhial, studentul George Nicoară, șeful promoției 2022 și studentul Dușan Truț, șeful studenților anului III.

Tot acum a avut loc și ceremonia de predare simbolică a cheii între generația de absolvenți 2022 și studenții anului III. Pentru studenții anului IV urmează sesiunea de examene și susținerea licențelor, potrivit regulamentelor Universității de Vest din Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 1 Jun 2022
 • 748 vizualizari

În familie copilul înțelege taina iubirii lui Dumnezeu: Mesajul Patriarhului Daniel pentru Duminica Părinților și Copiilor

Duminica Părinților și Copiilor – rugăciune comună și conlucrare pentru comuniune și mântuire

Aprobată prin hotărârea nr. 629/12 martie 2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Duminica Părinţilor şi Copiilor, prima duminică după data de 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului, este prilej de a reafirma rolul principal al familiei în creşterea duhovnicească a copiilor şi formarea lor pentru viaţă.

În familie, copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii. De aceea, educația copilului nu înseamnă doar cunoaștere și pregătire pentru viața materială, ci și creștere duhovnicească sau cultivarea bunătății sufletului, ca frumusețe a acestuia în relația lui cu Dumnezeu și cu semenii. În acest sens, părinții sunt chemați să cultive practica rugăciunii în comun, ca izvor de bucurie și iubire statornică în familie. Rugăciunea este temelia vieții și a creșterii spirituale a omului, care ne ajută să înfruntăm greutățile vieții, să pregustăm încă din lumea aceasta lumina și bucuria învierii și a vieții veșnice. Rugăciunea nu este doar lucrarea omului care se adresează lui Dumnezeu, ci şi lucrarea tainică a harului lui Dumnezeu în sufletul celui care se află în comuniune cu El. Nimic nu poate înlocui rugăciunea şi nicio activitate nu este mai de preţ decât aceasta, fiindcă rugăciunea ne dăruiește inspiraţie şi putere pentru a rosti cuvântul frumos şi pentru a săvârși fapta bună.

Anul acesta, Duminica Părinţilor şi Copiilor coincide cu Duminica a 7-a după Paști, în care se citește textul evanghelic despre rugăciunea arhierească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, rostită cu puțin timp înainte de Pătimirile Sale (Ioan 17, 1-3). Această rugăciune ni-L descoperă pe Dumnezeu ca Părinte al unui Fiu veșnic, Care a venit în lume să dăruiască oamenilor viață veșnică. Marea taină sau ținta ultimă a rugăciunii Domnului Iisus Hristos este unitatea Bisericii. El S-a rugat ca toți cei care cred în El „să fie una”, adică să trăiască în comuniune, după cum Tatăl și Fiul sunt una, adică trăiesc în comuniune, în dăruire reciprocă de iubire și de sfințenie: „Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem și Noi” (Ioan 17, 11). Rugăciunea arhierească ne mai arată că bucuria lui Hristos este deplină când ucenicii Săi păstrează dreapta credinţă şi unitatea Bisericii (cf. Ioan 17, 13).

Într-o societate tot mai divizată și secularizată, pentru a răspunde nevoilor spirituale profunde ale generațiilor de copii și de tineri, Biserica îi cheamă pe părinți, educatori, învățători și profesori la o conlucrare permanentă, în spiritul comuniunii fraterne și al solidarității practice, ca educația copiilor să devină o preocupare comună majoră. În ultimele decenii, în contextul multor provocări la adresa familiei creștine, Biserica a intensificat activitățile ei privind educația copiilor și a tinerilor. Anul 2022 este în mod deosebit dedicat evidențierii importanței și roluluirugăciunii în viața Bisericii și a creștinului. În acest context, în perioada 15 noiembrie 2021 – 21 mai 2022, Patriarhia Română a organizat Concursul Național Catehetic Rugăciunea în viaţa mea, care și-a propus să cultive relaţia de comuniune a omului cu Dumnezeu şi cu aproapele prin rugăciune. La concurs au participat grupuri catehetice parohiale, cuprinzând copii și tineri din țară și din diaspora, câștigătorii fiind premiați în ziua de 21 mai 2022, cu ocazia hramului istoric al Catedralei Patriarhale, Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena.

Adresăm părinților și copiilor români un mesaj părintesc de multă prețuire, precum și îndemnul de a păstra și de a trăi dreapta credință, de a practica rugăciunea în familie, de a cultiva iubirea părintească, fiască și frățească, spre slava Preasfintei Treimi și spre bucuria tuturor copiilor și a părinților!

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Citeşte în continuare »
 • 31 May 2022
 • 93 vizualizari

Cerc pastoral-misionar la parohia Șanovița

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, duminică 29 mai a.c., la parohia Șanovița a avut loc periodicul cerc pastoral misionar. La această întâlnire au participat mai mulți preoți din parohiile învecinate.

Momentul a debutat cu oficierea slujbei Vecerniei, în biserica parohială cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, în prezența părintelui protopop Ionuț Furdean, din soborul slujitor făcând parte preotul paroh Cristian Laichici, preotul Ovidiu Foale de la parohia Topolovățu Mare, respectiv părintele Ladislau Szasz de la filia Topolovățu Mic, iar răspunsurile de la strana au fost date de ceilalți preoți prezenți.

Cateheza susținută de către preotul Nicu Daniel Sâmtion, de la parohia Ictar-Budinț s-a înscris în tematica Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, detaliindu-se importanța, rolul și rostul rugăciunii, plecându-se de la temeiurile scripturistice.

Părintele paroh a mulțumit părintelui protopop și credincioșilor participanți în costume populare la slujba Vecerniei, pentru frumoasa comuniune liturgică.

În parohia Șanovița s-a născut la data de 4 iunie 1905, compozitorul, folcloristul și dirijorul de coruri Nicolae Ursu, care a desfășurat o bogată activitate publicistică și științifică, compunând și piese religioase pentru cor mixt și bărbătesc, colinde și cântece de stea.

Protopopiatul Ortodox Român Lugoj este împărțit în cinci cercuri pastoral-misionare, preoții arondați fiecărui cerc întîlnindu-se anual, spre a  analiza probleme pastoral-misonare și adminsitrativ-gospodărești, susținând totodată conferințe cu teme prestabilite sau cateheze demonstrative. 

Parohia Șanovița este formată din 148 de familii, cu 540 de credincioși, biserica datând din anul 1796, având ca ocrotitoare pe Maica Domnului.

Citeşte în continuare »
 • 31 May 2022
 • 489 vizualizari

Sfințirea Centrului social „Acoperământul Maicii Domnului” din Șiria și lansare de carte – Arhiepiscopia Aradului

Sărbătoare a fost astăzi în Cetatea Șiriei din Arad: Trei Ierarhi, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Emilian Crișanul, împreună cu un bogat sobor de preoți și diaconi, au săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească și au sfințit Centrul Social ”Acoperământul Maicii Domnului”, ridicat în fosta școală confesională în care Ioan Slavici a învățat condeiul între anii 1854-1958. 

Și chiar dacă cerul a fost astăzi, la Șiria, parțial noros, prognoza duhovnicească a zilei a anunțat soare încă de la primele ore ale dimineții. În definitiv, este o zi în care se vorbește, prin Evanghelie și lucrare, despre lumină. Cum ar fi putut, așadar, norii să o pună sub obroc, când straiele de sărbătoare ale copiilor de toate vârstele din Parohia ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Șiria și preoții ieșiți în număr atât de mare întru întâmpinarea Ierarhilor povesteau despre sărbătoare? Imaginea copiilor  îmbrăcați în costume populare și cu garoafe albe în mâini deschizând calea spre biserica situată ușor pe deal, plină de emoție, culoare și bucurie. 

Suntem în Duminica a 6-a după Paști, a Vindecării orbului din naștere. Un orb în care aveau să se arate lucrările lui Dumnezeu. 

Și dincolo de bucuria aflării vindecării, credința și mărturisirea orbului din naștere și iscodirea fariseilor care se încăpățânau a vedea întuneric chiar și acolo unde lumina era mai mult decât evidentă, Evanghelia zilei ne mai vorbește despre ceva. Despre lucrare. 

„Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui Care M-a trimis pe Mine; căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze” (Ioan 9,4)

Și am putea, de ce nu, lesne întrezări acest verset în acea sintetizare a înțelepciunii populare românești în proverbul care spune „Nu lăsa pe mâine ce poți face azi”. 

Nu au lăsat pe mâine, nici „să vină noaptea”, părinții slujitori ai comunității din Șiria, Preotul paroh Botezatu Iulian-Dimitrie și Părintele împreună-slujitor Aurel Blidar, lucrarea lor, ci au plinit-o astăzi, împreună cu comunitatea șiriană, după cuvântul Evangheliei „până este ziuă”.  Iar parte din această lucrare este tocmai Centrul Social așezat sub Acoperământul Maicii Domnului la Șiria, sfințit la finalul Sfintei Liturghii.

Într-un moment de mare încărcătură duhovnicească, Evanghelia zilei, de la Ioan 9, 1-38, a fost culeasă de peste veacuri și adusă în fața celor prezenți, prin citire și tâlcuire, chiar de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan.

În CUVÂNTUL DE ÎNVĂȚĂTURĂ așezat la sufletele credincioșilor, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre Hristos Cel plin de iubire care, intrând în Ierusalim, vede un om orb cerșind, „un om care cerșea o bucată de pâine și care nu îndrăznise să ceară niciodată, nimănui, vindecarea pentru că vindecarea unui orb din naștere era un lucru nemaintâlnit”, și pe lângă care nu poate trece fără să îl ajute.  

Pornind de la întrebarea ucenicilor adresată Mântuitorului despre posibila cauză a situației orbului din naștere și răspunsul Mântuitorului că „nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui”, Ierarhul i-a provocat pe credincioși la un prim exercițiu de imaginație: „Dacă Hristos ar fi chiar acum, la acest microfon, ar putea spune despre vreunul dintre noi că nici noi și nici părinții noștri nu au păcătuit?”. 

„Familia orbului era considerată de ceilalți ca fiind blestemată de a dat naștere unui copil orb. Așa judecăm noi! Judecăm și prea puțin ne rugăm. Ei nu erau blestemați, ci iubitori și cinstitori de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă lumina ochilor, bătaia inimii și mișcarea gândului. L-a lăsat Dumnezeu ani de zile să îl vadă lumea că este orb, iar după aceea vine Hristos și îl vindecă”, a completat Înaltpreasfinția Sa. 

Într-un al doilea exrcițiu de imaginație și pornind de la imaginea Mântuitorului care scuipă pe pământ, face tină, îi pune pe ochi orbului și îl trimie la scăldătoarea Siloamului să se spele, credincioșii au fost îndemnați să se întrebe cum ar reacționa dacă, orbi fiind, ar veni cineva să facă tină, să le dea pe ochi, iar mai apoi să îi trimită și pe un drum periculos până la o scăldătoare anume. 

„Probabil că eu L-aș fi certat, L-aș fi dojenit, însă orbul L-a lăsat, nu L-a dojenit și L-a ascultat. Nu apa l-a vindecat pe orb, ci ascultarea necondiționată de Hristos, de Dumnezeu care nu dă niciodată porunci absurde. Dacă vă bate Hristos la inimă și va dori să o ungă cu tină, lăsați-L, pentru a intra în ea Harul Duhului Sfânt”, a spus Mitropolitul Banatului.

În finalul cuvântului, Părintele Mitropolit Ioan a rostit o rugăciune demnă de memorat și de repetat în orice împrejurare în care simțim că prin propriul comportament L-am scos pe Dumnezeu de la cei cu care am interacționat în vreun fel saul altul. Și a spus Părintele Mitropolit așa: „Doamne, de am orbit pe cineva cu faptele mele, mergi, Doamne, fă-le tină și deschide-le ochii să te vadă pe Tine și nu pe mine!”. 

După ce a avut un cuvânt special pentru mame, asupra căruia vom reveni într-un alt articol, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit s-a rugat ca Dumnezeu să ne ajute ”să vedem Lumina cea adevărată, să îi vedem pe semenii noștri și ori de câte ori ne întâlnim pe cale cu un orb să nu trecem întorcând capul ci să îl miluim cu ceva”. Și, bineînțeles, „Aveți grijă de orbii din familiile dumneavoastră, care încă nu au văzut Sfânta Cruce de pe această biserică. Îndemnați-i să vină la biserică, unde Hristos vine cu darurile Sale”, a spus, încheind cuvântul de învățătură, Ierarhul. 

29 mai 2022, nu doar o zi de sărbătoare, ci putem spune fără a exagera, o zi de reper atât pentru comunitatea din Șiria cât și pentru cei veniți a se părtăși de un timp al binelui și bucuriei, căruia Corala Mixtă a Catedralei Arhiepiscopale ”Sfânta Treime” Arad s-a îngrijit a da răspunsurile potrivite printr-o cântare care să poarte cu ușurință sufletele spre înălțimi tihnite.

Un timp în care și fapta și-a primit răsplata, pentru că Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a ridicat pe Părintele Paroh Iulian Botezatu la rangul de Iconom Stavrofor, domnului primar Valentin Bot i-a acordat ”Crucea Sfântul Ierarh Sava Brancovici”, iar domnului Ioan Marcel. diploma de Donator al Sfântului lăcaș.

De asemenea, Chiriarhul arădean a mulțumit ÎPS Ioan pentru mângâierea deosebită adusă tuturor prin poposirea în mijlocul acestei cetăți istorice, prin venirea cu sufletul deschis pentru a binecuvânta lucrările săvârșite la Șiria și de a pomeni și a înălța o rugăciune pentru toți cei care au dus numele cetății mai departe: Ioan Slavici, Sigismund Borlea, Mihai Borlea, Ioan Russu-Șirianu, Emil Monția, Iuliu Traian Mera, Coriolan Petranu ș.a.

Și pentru că, așa cum spuneam, ziua va rămâne ca una de reper, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan avea să facă o mare bucurie tuturor, alegând să lanseze „acasă la Ioan Slavici” cea mai recentă carte a sa, ieșită de sub tipar în urmă cu doar două zile. O carte care vorbește despre ”Rugă și trudă la candela credinței strămoșești” și asupra căreia, de asemenea, vom reveni cu un alt articol.

Ziua s-a încheiat cu o vizită a celor trei Ierarhi, ÎPS Ioan, ÎPS Timotei și PS Emilian Crișanul la Muzeul Memorial ”Ioan Slavici” – ”Emil Monția” aflat în localitate, dar și la Mănăstirea Feredeu. 

HRISTOS A ÎNVIAT!

sursa: glasulcetatii.ro

Foto: Glasul Cetății

ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, a lansat cartea „Rugă și trudă la candela credinței strămoșești” la Șiria, acasă la Ioan Slavici

„Încă de la prima înfățișare, ființa omenească a ierarhului Ioan impune sfială, pentru că pare venită din alte lumi, de pe alte tărâmuri, unde domnesc binele și dreptatea, adevărul și frumusețea sufletului, aureolate toate de iubire și bunătate” – Acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. 

Simplu, concis și edificator chipul Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, „Mitropolitul faptelor bune”, creionat în cuvinte de președintele Academiei Române. Iar noi, arădenii, am avut astăzi bucuria de a-l avea în cetatea noastră, unde, împreună cu Ierarhii arădeni, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, după săvârșirea Sfintei Liturghii, a sfințit Centrul Social „Acoperământul Maicii Domnului” din Șiria.

Și cum clipelor de bucurie duhovnicească Dumnezeu picură adesea lumină peste lumină, ÎPS Ioan a îmbogățit timpul acestei zile de 29 mai 2022 cu alegerea de a „arăta lumii” pentru prima dată propria „Rugă și trudă la candela credinței strămoșești” la Șiria, acasă la Ioan Slavici, chiar în biserica în care marele scriitor a fost botezat. 

„Am venit la dumneavoastră purtat de un dor din anii de liceu, când am învățat și eu despre Ioan Slavici. Nu m-am gândit vreodată, deși am citit și am dat examene din opera marelui scriitor Ioan Slavici, că o să ajung în calitate de Mitropolit în satul său natal. 

M-a învrednicit Dumnezeu astăzi să îl pomenesc la Sfânta Liturghie. Sunt mulți filologi care și-au luat teza de doctorat despre opera marelui scriitor, dar nu știu dacă acei doctori în litere i-au și aprins vreodată o lumânare la mormânt sau aici, în biserica unde a fost botezat. Mulți vorbim de eroii noștri, de marii noștri cărturari, ne luăm teze de doctorat despre viața lor, dar, iată, că doar oamenii Bisericii sunt aceia care le aprind o lumânare și îi pomenesc în rugăciune. De aceea a fost o zi cu emoție și mă va marca multă vreme. Păstrând proporțiile și dimensiunile spirituale și culturale, de două zile mi-a ieșit de sub tipar cartea „Rugă și trudă la candela credinței strămoșești” și am zis să îi cer îngăduință marelui scriitor Ioan Slavici să lansez prima dată această carte în biserica unde el a fost botezat. Așa că încă o bucurie pentru mine că m-a învrednicit Dumnezeu ca această carte să o arăt mai întâi lumii aici, într-o cetate cu condeieri”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului.

Ierarhii arădeni, soborul slujitor și parte dintre credincioșii care au ales ca astăzi să petreacă un timp cu și pentru Dumnezeu la Șiria au primit câte un exemplar din Ruga și truda Mitropolitului la candela credinței strămoșești, tocmai pentru a fi, fiecare în parte și toți împreună, cu luare aminte că „se face târziu și nu mai este timp pentru ură, când, din Lumina Învierii, s-a aprins candela veșniciei noastre”, după cum stă scris pe coperta cărții astăzi lansate, și a da acest mesaj mai departe. 

Astăzi, la Șiria, nu a fost doar Liturghie Arhierească, nu a fost doar o sfințire a unui Centru Social, nu a fost doar aducere aminte și pomenire a celor care au făcut din Șiria o cetate a condeierilor, nu a fost doar împreună-rugăciune și bucurie, ci a fost cu siguranță și o binevenită invitație de a ne ruga și trudi împreună la candela credinței strămoșești.

sursa: glasulcetatii.ro

Foto: Glasul Cetății

Citeşte în continuare »
 • 29 May 2022
 • 755 vizualizari