Conferința „Rugăciunile pentru cei adormiți în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae”

             Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, sub egida Acta liturgica, historia et divinum verbum. Părinți și scriitori bisericești români – Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, luni 06 noiembrie a.c., la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a avut loc conferința cu tema „Rugăciunile pentru cei adormiți în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae” susținută de către Pr. Lect. Dr. Adrian Covan, cadru didactic al Teologiei timișorene.

Temeiurile principale ale rugăciunilor adresate lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și odihna cu sfinții a tuturor celor adormiți din neam în neam sunt următoarele: pe de-o parte, credința, nădejdea și dragostea, adică virtuțile care ne definesc în calitate de mădulare vii ale Trupului lui Hristos – Biserica, iar, pe de altă parte, învățăturile cuprinse în Revelația dumnezeiască manifestată prin Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție (incluzând atât practica apostolică, cât și hotărârile Sinoadelor ecumenice).

Domnul Însuși, prin cuvintele nepieritoare ale Evangheliei vieții, ne poruncește să ne iubim unul pe altul nu cu o iubire trecătoare, ci cu iubirea dumnezeiască cu care El ne iubește. Această iubire se împlinește prin rugăciunile de mijlocire pentru aproapele, în cazul de față pentru cei care au pășit peste pragul morții, socotită a fi linia de demarcație dintre viața vremelnică și viața veșnică. Prin urmare, rugăciunile pentru cei adormiți sunt rodul afecțiunii noastre pentru ei fiindcă „a pomeni pe cineva înseamnă a trimite spre acela un curent de viață. Iar a-l pomeni neîncetat înseamnă a trimite spre el un curent neîntrerupt şi veşnic de viaţă. A pomeni în veci înseamnă deci a ţine veşnic în viaţă pe cel pomenit”, menționa părintele Dumitru Stăniloae. De aceea, suntem datori să menținem vie pomenirea celor dragi, a înaintaşilor noștri, având dorinţa de a-i întâlni pe toţi în Împărăţia cea fără de sfârșit a Preasfintei Treimi-Dumnezeu.

În spiritul celor afirmate până acum, este demnă de menționat intervenția providențială, de natură mesianică putem spune, pe care Sfântul proroc Moise a avut-o înaintea lui Dumnezeu, mijlocind pentru iertarea păcatelor poporului Israel: „Rogu-mă acum, de vrei să le ierți păcatul acesta, iartă-i; iar de nu, şterge-mă şi pe mine din cartea Ta, în care m-ai scris!” (Deuteronomul 32, 32).

Moartea Îl revelează pe Hristos – Izvorul vieții veșnice – după cum Adevărul (Ἀλήθεια) este singurul care ne izbăvește de moartea veșnică, iar, prin dragoste, și de moartea uitării (substantivul grecesc λήθη înseamnă uitare; verbul λήθω, la diateza medio-pasivă, înseamnă a uita, a avea amnezie. Deci “ἀλήθεια nu este numai adevărul – conceptual vorbind – ce nu poate fi desființat, ci și Cel care ne scapă de moarte prin aceea că Își aduce aminte pururea de noi” precum afirmă P. Marko Ivan Rupnik.

Evenimentul dedicat marelui teolog român va continua joi – 09 noiembrie prin susținerea conferinței cu titlul „Taină și slujire liturgică în cultura românului oglindite în scrierile părintelui Dumitru Stăniloae”, de către părintele Ierom. Lect. Dr. Rafael Povîrnaru.

Citeşte în continuare »
 • 6 Nov 2023
 • 201 vizualizari

Centenarul „Oastei Domnului” sărbătorit la Timișoara

Anul acesta, Asociația Creștin-Ortodoxă „Oastea Domnului” își sărbătorește centenarul. Înființată de către preotul Iosif Trifa, în anul 1923, cu binecuvântarea mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului, această asociație a fost interzisă de regimul comunist ateu în anul 1948.

Pentru a marca acest moment important din viața asociației, membrii ei s-au adunat în mai multe orașe mari ale țării și au înălțat rugăciuni și cântări de laudă lui Dumnezeu, Cel care i-a chemat și i-a păzit în această lucrare sfântă.

La Timișoara, asociația locală a organizat mai multe manifestări cultural-duhovnicești, atât la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din parohia Iosefin, cât și în alte lăcașuri de cult ale orașului.

La această sărbătoare a ostașilor timișoreni, organizată sâmbătă, 4 Noiembrie a.c. a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, însoțit de preotul Ionel Popescu, vicar eparhial, de preoții parohiei Iosefin și de preoți invitați de asociația „Oastea Domnului”. Înaltpreasfinția Sa i-a binecuvântat pe ostași pentru cei o sută de ani de misiunea sub aripa Bisericii și i-a îndemnat să continue această slujire a lui Hristos, pentru că „Oastea Domnului” este „fiica Bisericii”.

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, că ați trecut o punte de 100 de ani, și chiar dacă aceasta și-a avut fragilitatea ei în anumite momente, Hristos Domnul v-a purtat de grijă în tot acest timp, pentru a fi alături de voi prin Iordanul suferinței”, a spus Părintele Mitropolit.

 Programul adunării a cuprins cuvinte de folos, rugăciuni, poezii și cântări creștine intonate de mulțimea fraților și surorilor, mulți dintre aceștia venind din alte eparhii ale Patriarhiei Române. Această adunare s-a remarcat, îndeosebi, prin participarea unui număr mare de credincioși tineri, ceea ce denotă autenticitatea trăirii creștine a acestei comunități, care crede cu tărie în valorile perene ale Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos .

Un rol important în întărirea acestei mișcări de reînnoire duhovnicească din Banat, l-a avut vrednicul de pomenire mitropolit Nicolae Corneanu, care atât înainte, cât și după 1989, a sprijinit activitatea și misiunea asociației în cadrul Bisericii. De asemenea, la îndemnul său a fost adăugat suplimentul „Stânca Vieții” la revista eparhială „Învierea”. În acest sens a fost vizualizat un interviu realizat cu mitropolitul Nicolae despre istoria mișcării „Oastei Domnului”, precum și despre jertfa credincioșilor care L-au mărturisit pe Hristos în timpul prigoanei comuniste.

„Oastea Domnului” este o mișcare religioasă creștină ortodoxă din România. A luat ființă în anul 1923 prin implicarea activă a preotului Iosif Trifa. De asemenea, un rol mare în creșterea mișcării l-a avut și poetul Traian Dorz, un colaborator apropiat al părintelui Iosif Trifa, și care a cunoscut suferința în temnițele comuniste, fiind închis pentru credința ortodoxă mai mult de 16 ani, dar și Ioan Marini, învățător, care a devenit cunoscut pentru poeziile sale duhovnicești, pe care le-a trimis spre tipar la publicațiile părintelui Iosif Trifa.

Activitatea „Oastei Domnului” se desfășoară în cadrul adunărilor locale, zonale și naționale, unde membrii participă la rugăciuni, cântări și citiri din Biblie. Valorile promovate de Oastea Domnului sunt cele ale Ortodoxiei, dar și ale unei vieți creștine mai intense și mai curate, prin lupta împotriva patimilor ce-l înstrăinează pe om de Dumnezeu. Părintele Iosif Trifa afirma că: Oastea Domnului este „aflarea și vestirea lui Iisus Hristos cel răstignit”. Vocația misionară a acesteia se concretizează prin răspândirea literaturii duhovnicești, cum ar fi revista „Oastea Domnului”.

În ceea ce privește acțiunile pe care le desfășoară, „Oastea Domnului” organizează adunări anuale, tabere de tineret, concursuri de creație literară și alte evenimente cu caracter religios și educativ.

Din data de 28 septembrie 1990, Mișcarea Oastea Domnului a fost recunoscută ca asociație religioasă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Conducerea „Oastei Domnului” este asigurată de un Consiliu Director Național, ales de membrii mișcării.

Citeşte în continuare »
 • 4 Nov 2023
 • 1,826 vizualizari

Tineri și studenți timișoreni la conferința „Tinerețea, darul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, un număr de 35 de studenți teologi din cadrul Universității de Vest, coordonați de către Pr. Lect. dr. Nichifor Tănase, consilier învățământ și activități al Arhiepiscopiei Timișoarei și 15 profesori de religie din cadrul ISJ Timiș, coordonați de către doamna Inspector Daniela Buzatu, au răspuns invitației Preasfinției Sale, Ieronim al Daciei Felix, de a participa la Conferința cu tema “Tinerețea, darul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa”, susținută de Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, în Catedrala episcopală din Vârșeț.

Episcopia Dacia Felix din Banatul sârbesc reprezintă teritorial un pământ străbun unde se vorbește și se simte românește, este un pământ sfințit prin rugăciune, protejat de Dumnezeu și aparținând din 1919 de Serbia. Pășind „din Banat până în Banat” printre cele „două rânduri ce cătane”, tinerii studenți teologi și profesorii de religie au fost întâmpinați cu mută căldură de preoții, tinerii și credincioșii Catedralei „Înălțarea Domnului” din Vârșeț. Depozitar al Occidentului latin (prin limbă și cultură) și al Orientului bizantin (prin Biserică de rit bizantin), Banatul reprezenta încă din antichitate o expresie a civilizației pe care romanii au creat-o în ținuturile dacice.

Părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, închinoviat la Mănăstirea „Sihăstria Putnei”, Putna, este în prezent președinte al fundației „Varlaam Mitropolitul” din Iași și consilier învățământ al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. A participat la un număr de 14 conferințe ca invitat ala asociațiilor de tineret din țară și a coordonat înființarea colegiului studențesc „Sfântul Nicolae” iar în acest moment îi coordonez activitățile. În prezent părintele Hrisostom derulează un program intensiv de formare teoretică și profesională a preoților recent hirotoniți din Arhiepiscopia Iașilor, precum și proiectul european „Tineret în acțiune” (Finlanda, Polonia și Georgia).

În deschiderea evenimentului corul Facultății de Teologie din Timișoara coordonat de pr. drd. Laurian Popa a interpretat mai multe piese corale din repertoriul românesc bisericesc. 

Aducând în mijlocul tinerilor “știința” isihastă a cuvioșilor Sila, Natan și Paisie de Sihăstria Putna, părintele arhimandrit a subliniat funcția terapeutică a tinereții ca dar al lui Hristos pentru Biserică, în raport cu ipseitatea întunecată a multor tineri din societatea postmodernă. Părintele consilier Nichifor Tănase, în calitatea conferită de către organizatori, de moderator al conferinței (difuzată în direct în mediul online de către site-urile Doxologia din Iași și Trinitas din București), a subliniat importanța prieteniei spirituale dintre tinerii din Vârșeț și Timișoara, precum și rolul educației creștine ca experiență teofanică de cunoaștere a lui Dumnezeu. Participanții la acest eveniment au adresat mai multe întrebări părintelui arhimandrit, dintre care enumerăm pe cele mai relevante: Cum să folosim timpul pe care îl avem? Care credeți că e cea mai mare virtute a tinereții? Cum se împacă tinerețea și înțelepciunea? Cum să caut mai multă experiență duhovnicească acum când sunt tânăr? Greșesc mult acum – cum să văd lumina? Cum poate un preot să cheme tinerii la Biserică? Cum să se raporteze tinerii, în fapte și cuvânt, la sentimentul de nesiguranță? În Episcopia Dacia Felix a început o frumoasă lucrare cu tinerii (deja două tabere organizate cu voluntarii de la Colegiul „Sf. Nicolae” – Iași), ce sfat ne dați nouă ca să putem continua sau pentru a avea o sustenabilitate a acestui proiect? Răspunsurile pline de luciditate și binecuvântare au satisfăcut deplin apetitul tinerilor pentru sfaturi duhovnicești de la părinți îmbunătățiți.

Cu această ocazie, s-au stabilit relații strânse de colaborare dintre sectoarele învățământ și activități cu tineretul ale centrelor eparhiale din Vârșeț, Timișoara și Iași, în vederea promovării valorilor creștin-ortodoxe printre tinerii care vor să își mărturisească și să își trăiască autentic credința creștină în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Citeşte în continuare »
 • 4 Nov 2023
 • 448 vizualizari

Facultatea de Teologie din Timișoara, trei decenii de existență

Marți, 31 octombrie a.c., Facultatea de Teologie din Timișoara a aniversat 30 de ani de la înființare. Manifestarea festivă a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii în capela facultății, săvârșită de părinții profesori și de preoți ai promoției 2003, în prezența părinților și domnilor profesori și a studenților.

În continuare, rotonda facultății a găzduit momentul festiv moderat de părintele conf. univ. dr. Constantin Jinga. Momentele importante parcurse de facultatea noastră în cele trei decenii de funcționare au fost prezentate, într-un scurt istoric, de părintele lect. dr. Marius Florescu, care le-a însoțit și o prezentare power-point. Făcând o incursiune în istoria învățământului teologic ortodox din părțile Banatului, părintele lector a subliniat că începuturile acestuia își au rădăcinile în străvechea școală pentru preoți și cântăreți bisericești de la Mănăstirea Morisena (Cenad), existentă în anul 1054. Părintele Florescu a precizat, totodată, că Facultatea de Teologie din Timișoara a fost înființată prin hotărârea Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului din 6 decembrie 1992, hotărâre aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea din 19-22 ianuarie 1993.

La 25 martie 1993, mitropolitul Nicolae Corneanu și rectorul Eugen Todoran au semnat convenția pentru înființarea specializării Teologie ortodoxă în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Filosofie a Universității de Vest din Timișoara. Ulterior, numele facultății a fost schimbat în Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.

Dacă în primii ani facultatea și-a ținut cursurile în sedii mai puțin corespunzătoare, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, în anul 2020 s-a mutat într-un sediu nou, pus la dispoziție cu aprobarea dl. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest, în care a fost amenajată și sfințită, în octombrie 2022, capela cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”.

Manifestarea a cuprins și un moment comemorativ, realizat de regizorul Victor Popa, dedicat foștilor preoți profesori care au trecut la Domnul: pr. lect. dr. Vasile Itineanț, pr. conf. dr. Nicolae Belean și pr. lect. dr. Radu Bogdan.

La acest moment aniversar au participat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, doamna decan Loredana Pungă, consilieri de la Centrul eparhial, precum și absolvenții promoției 2003. Din partea acestora  a vorbit protopopul Caius Andrașoni, apoi studentul teolog Lucian Coșnete a prezentat ultimul număr al revistei Theologos, publicată de facultatea noastră. De asemenea, studentul George Moiș din anul IV a prezentat propria experiență din activitatea de student și viziunea pentru următorii ani ai Facultății de Teologie din Timișoara.

În cuvântul rostit Părintele Mitropolit Ioan a mulțumit bunului Dumnezeu pentru acest moment aniversar din viața Facultății de Teologie, instituție care a crescut mult în ultimii ani, atât din perspectiva pregătirii cadrelor didactice, cât și în ceea ce privește nivelul de pregătire al studenților. Înaltpreasfinția Sa a subliniat, de asemenea, că în această facultate studenții sunt pregătiți pentru viața veșnică cu Hristos, atât profesorii, cât și studenții asumându-și povara veșniciei.

La rândul său, doamna prof. univ. dr. Loredana Pungă, decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a evidențiat buna colaborare a conducerii Universității cu facultatea noastră, facultate care face cinste prin dascălii și studenții ei, Universității de Vest din Timișoara. Domnia sa a transmis apoi, un mesaj de felicitare din partea decanatului și a corpului profesoral pentru aniversarea celor trei decenii de existență a Facultății de Teologie.   

Citeşte în continuare »
 • 31 Oct 2023
 • 1,698 vizualizari

A fost sfințită biserica din Întorsura Buzăului

Românii ortodocși din orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, și-au văzut astăzi visul împlinit, odată cu sfințirea Catedralei „Sfânta Treime” și „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, a cărei temelie a fost așezată în urmă cu 29 de ani. Slujba de târnosire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, și Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei. Lăcașul de cult l-a primit ocrotitor și pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.


Citeşte în continuare »
 • 30 Oct 2023
 • 890 vizualizari

Lucrări de extindere la casa unor credincioși nevoiași

Viața grea pe care o duce o familie cu cinci copii într-un sat din apropierea Timișoarei se va îmbunătăți curând, datorită implicării Fundației Filantropia, a Arhiepiscopiei Timișoarei, Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe, parohiei Timișoara-Iosefin și Fundației „Preot Ioan Olariu”.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, aceste fundații și organizații bisericești și-au unit eforturile pentru a veni în ajutorul greu încercatei familii din parohia Bazoșu Vechi. Deși sunt nevoiași, acești credincioși au reușit să achiziționeze mare parte din materialele necesare extinderii locuinței insalubre în care viețuiesc.

„Împreună cu Fundația Filantropia a Arhiepiscopiei Timișoarei, cu Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe și cu sprijinul preotului paroh Cristian-Gabriel Băican, parohia și fundația noastră ne străduim să oferim un spațiu nou unei familii nevoiașe cu cinci copii care locuiește într-o singură cameră. Astfel, cu materialele existente și cu manopera suportată de noi construim, în continuarea casei, o cameră, o bucătărie și un grup sanitar. În felul acesta familia în cauză va avea condiții mai bune de trai. Având în vedere că instituțiile menționate suportă cheltuielile cu privire la manoperă, nădăjduim că în două-trei săptămâni, construcția va fi gata și, înainte de sfintele sărbători, familia se va bucura de ea. Aceasta este doar una din acțiunile filantropice pe care le desfășurăm în Arhiepiscopia Timișoarei prin cantinele sociale, așezămintele pentru vârstnici, casele de tip familial etc.”, a declarat preotul Ionel Popescu.

De altfel, Părintele Mitropolit Ioan s-a ocupat de ridicarea și cumpărarea mai multor case pentru credincioșii nevoiași, iar parohia Timișoara Iosefin și Fundația „Preot Ioan Olariu” au ridicat, la rândul lor, o casă pentru o asemenea familie în parohia Cornești.

Citeşte în continuare »
 • 27 Oct 2023
 • 446 vizualizari

Binecuvântare de cruci și hram la parohia Covaci, protopopiatul Timișoara II

Duminică 22 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului a poposit, la vreme de seară, în parohia Covaci, protopopiatul Timișoara II, păstorită de părintele Vasilică Mutașcu.

Chiriarhul a săvârșit, cu acest prilej, slujba de sfințire a noilor cruci de pe acoperișul recent schimbat al bisericii. În cuvântul rostit, Înaltpreasfinția Sa a arătat că Sfânta Cruce, semnul biruitor al creștinilor, este așezată pe clădirea cea mai înaltă din sat, de unde cheamă credincioșii la sfânta biserică și la slujbele acesteia. La acest moment important din viața parohiei au participat părintele consilier Timotei Anișorac, părintele Vasile Anișorac, unul dintre ctitorii bisericii, părintele Simion Vergică, fostul preot paroh și alți preoți din parohiile vecine.

Joi 26 octombrie, de praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, biserica din satul Covaci și-a sărbătorit hramul. Pentru acest moment, biserica a fost înnoită, atât în interior cât și în exterior, prin osârdia părintelui paroh Vasilică Mutașcu și a credincioșilor, un sprijin deosebit venind din partea Primăriei Sânandrei.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de mai mulți preoți slujitori, români și sârbi, răspunsurile la strană fiind date de studenții de la Facultatea de Teologie și de cântăreți de la parohiile învecinate. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele prof. Marius Florescu, de la Facultatea de Teologie din Timișoara. După Sfânta Liturghie au urmat înconjurarea bisericii și parastasul pentru ctitorii adormiți în Domnul, între care la loc de cinste se află preotul Dumitru Jurcău, trecut la cele veșnice anul acesta.

Reamintim că biserica din Covaci a fost ultima biserică târnosită de vrednicul de pomenire mitropolit Nicolae Corneanu, în toamna anului 2001.

Citeşte în continuare »
 • 26 Oct 2023
 • 555 vizualizari

Liturghia Sfântului Iacob, „fratele Domnului”, la capela Facultății de Teologie din Timișoara

Luni, 23 octombrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, la capela Facultății de Teologie din Timișoara a fost săvârșită Sfânta Liturghie a Sfântului Iacob, „fratele Domnului”, primul episcop sedentar al Ierusalimului.

Au slujit părintele exarh arhim. Simeon Stana, părintele prof. Gavril Trifa, părintele Mihai Botiz de la parohia Buzad și părintele diac. prof. Răzvan Fibișan.

Au fost de față studenți de la Facultatea de Teologie și elevi de la Liceul ortodox Antim Ivireanul din Timișoara.

La finalul slujbei, părintele prof. Marius Florescu a mulțumit Părintelui Mitropolit pentru binecuvântarea dată, părinților slujitori și tuturor celor care au participat la acest moment duhovnicesc din cadrul Facultății de Teologie din Timișoara.

Liturghia Sfântului Iacob, atribuită celui care a fost primul episcop al Ierusalimului, se poate săvârși doar de câteva ori pe an, în ziua de 23 octombrie și în Duminica de după Nașterea Domnului. Este mai bogată decât celelalte trei Liturghii, care se săvârșesc în mod obișnuit în Biserica Ortodoxă.

Citeşte în continuare »
 • 24 Oct 2023
 • 657 vizualizari

Proiect social educativ la Parohia Timișoara Dacia

        Parohia Dacia din Timișoara a desfășurat în această perioadă, a celei de-a doua jumătăți a lunii octombrie, un proiect social educativ intitulat ,,Minunile lui Dumnezeu, bucuriile noastre”. Acest proiect s-a fundamentat pe o frumoasă tradiție începută cu mulți ani în urmă de P.On. Protopop Ioan Bude, de invita pe toți copiii botezați în anul precedent în biserica parohială, spre a participa la Sfânta Liturghie, unde să fie împărtășiți și spre a li se întări convingerea părinților, că ei au devenit reprezentanți misionari ai acestei parohii, unde și-au botezat copii, care sunt minunile lui Dumnezeu în casele lor.

      De aceea sâmbătă, 21 octombrie a.c., au fost prezenți la această întâlnire peste 130 de copii împreună cu părinții lor, iar biserica parohială din zona Dacia a devenit pentru două ore mai mult decât un stup de albinuțe. După Sfânta Liturghie oficiată de P.On. Zaharia Pereș, protopopul Protopopiatului Ortodox Român Timișoara I, alături de preotul de rând, PC Părinte Gheorghe Itineanț, s-a inițiat un dialog cu părinții prezenți la slujbă despre importanța prezenței copiilor duminica la biserică și apoi au fost invitați de preotul paroh la o masă plină de dulciuri spre bucuria celor mici.

      În același context, duminică a doua zi, după Sfânta Liturghie, datorită unei bune colaborări cu Primăria Timișoarei și a Casei de Cultură a Municipiului de pe Bega, s-a prezentat expoziția de fotografie cu tema: Biserica din Dacia, reper de cultură și spiritualitate, unde s-au expus fotografii cu diverse evenimente sau imagini din viața cartierului, oglindite în limitele dintre spațiul cultic și social, așa cum le-a văzut cunoscutul fotograf timișorean Alin Zelenco.

     Apoi, în afara spațiului sacru al bisericii s-a jucat piesa de teatru: El ești tu!, o piesă excepțională menită să ne apropie de Dumnezeu, să avem încredere în El și să facem binele asemenea Lui. Actorii Catălin Ursu și Ana Maria Cojocaru de la Teatrul Național din Timișoara, împreună cu Laur Lăzărescu și Alina Mihocaș de la Teatrul Merlin, i-au perindat cu multă emoție pe cei prezenți prin paginile psalmilor lui David și i-au încântat cu cel mai frumos elogiu adus dragostei de Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni, de la capitolul al XIII-lea. La eveniment a participat și doamna Camelia Mingasson, directorul Casei de Cultură din Timișoara.

     Acțiunile vor continua în perioada următoare cu întâlnirea tinerilor cununați în anul precedent și cu o campanie de sprijin pentru copii cu posibilități materiale reduse, care vor primi o pereche de ghete noi de ziua Sfântului Ierarh Nicolae.

Citeşte în continuare »
 • 24 Oct 2023
 • 258 vizualizari