Bucurii duhovnicești pentru credincioșii parohiilor Timișoara Iosefin și Timișoara Viile Fabric

În duminica Înfricoșătoarei judecăți ( a Lăsatului sec de carne), cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan al Banatului, preoții și credincioșii parohiilor timișorene Iosefin și Viile Fabric au avut parte de negrăite bucurii duhovnicești.

La inițiativa preoților parohi Marius Petru Sfercoci, inspector eparhial și Ionel Popescu, vicar eparhial, corala „Doina Banatului“ a parohiei Iosefin, dirijată de profesorul Florin-Nicolae Șincari a dat răspunsurile liturgice în biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a parohiei Viile Fabric, iar corala „Apostolia” a parohiei Viile Fabric, dirijată de artistul liric Alexandru Șuca, de la Filarmonica „Banatul“ din Timișoara, a făcut același lucru în biserica „Nașterea Maicii Domnului” a parohiei Iosefin.

Cu acest binecuvântat prilej, preotul Marius Petru Sfercoci a slujit împreună cu preoții Iosefinului ortodox, iar preotul Eugen Babescu cu părinții slujitori ai parohiei Timișoara Viile Fabric. Cântările liturgice înălțătoare, negrăitele rugăciuni din cadrul sfintei Liturghii, predicile rostite și cuvântările de după sfânta Liturghie au evidențiat rolul cântării corale în cultul bisericii și au adus în atenția credincioșilor străvechile formații corale ale Banatului, existente altădată în fiecare parohie. De aceea, Banatul, inclusiv cel aflat dincolo de fruntariile actuale ale țării, a fost denumit, pe bună dreptate, „țara corurilor și a fanfarelor”.

Duminica Înfricoșătoarei  judecăți a fost, așadar, pentru credincioșii celor două parohii timișorene, un popas duhovnicesc ziditor de suflet, încărcat de bucurii și, totodată, de speranță, convingerea tuturor fiind aceea că, prin tinerii  dirijori și  coriști, cântarea corală  a Bisericii se înscrie pe linia tradițională și, mai ales, că are viitor.

Citeşte în continuare »
 • 10 Mar 2024
 • 1,596 vizualizari

Îndreptarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind anul electoral (aprobat prin hotărârea sinodală nr. 1.731 din 29 februarie 2024)

În perspectiva alegerilor europarlamentare, locale, legislative și prezi­den­țiale din anul 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pornind de la pozițiile exprimate succesiv prin hotărârile sinodale din 13-14 februarie 1996, 23-25 februarie 2000, 12-13 februarie 2004, 5-7 martie 2008, 25 februarie 2016 și 21 iulie 2020, din dorința de a face cât mai clară atitudinea Bisericii Ortodoxe Române față de viața politică și campaniile electorale, ho­tărăște:

1. În calitatea sa de cetățean al Patriei și de părinte duhovnicesc al tuturor enoriașilor săi, indiferent de orientarea lor politică, preotul are libertatea, binecuvântarea și îndatorirea ca, de pe poziția și prin mijloacele duhovnicești care-i sunt specifice, să participe la viața cetății, sprijinind activitățile menite să promoveze binele obștesc și împotrivindu-se oricăror măsuri sau acti­vități care se dovedesc a fi în contradicție cu învățătura și morala creștină ortodoxă. În vederea respectării opțiunilor politice ale credin­cioșilor săi, preotul are obligația de a păstra neutralitatea în timpul campaniilor electorale, atât în declarațiile publice, cât şi în activitatea practică, față de problemele cu caracter politic. Opțiunea politică a preotului va fi exprimată doar prin votul personal secret.

2. Menține hotărârea sinodală nr. 1.676 din 6 martie 2008, prin care, în conformitate cu Sfintele Canoane (6 Apostolic, 7 Sinodul IV Ecumenic, 10 Sinodul VII Ecumenic, 11 Sinodul local Cartagina), se stipulează că printre îndeletnicirile incompatibile cu slujirea și demnitatea clericală se numără și aceea de „a primi asupra sa dregătorii sau îndeletniciri lumești”, iar arhiere­ului, preotului, diaconului, monahului și monahiei din Biserica Ortodoxă Română le este interzis:

a. să facă politică partinică;

b. să fie membru(ă) al unui partid politic sau al unei organizații care poate fi asimilată unui partid politic;

c. să candideze la alegerile parlamentare sau locale;

d. să participe la campanii electorale în calitate de susțină­tor(oare);

e. să ocupe funcții de demni­tar/înalt funcționar public la nivel central sau local, în Statul român sau în alte state.

3. Clericul sau monahul care se implică în politica vreunui partid în calitate de membru sau de candidat, dar şi prin sus­ținerea unui candidat, încalcă legământul depus la hirotonie („...nu mă voi îndeletnici cu activități potrivnice chemării preoțești şi nu mă voi face părtaș la lucrări şi adunări care dăunează Bisericii”, hotărârea sinodală nr. 4.670/2008), prevederile Regulamentului auto­rităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române (2015) şi ale Regulamentului pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor (2003) și va trebui să aleagă între cariera politică şi misiunea clerica­lă/via­ța monahală. Abaterile de acest fel vor fi judecate în consistoriile eparhiale.

4. Aplicând principiul iconomiei (pogorământdispensă), în vederea împlinirii misiunii pastoral-sociale la care sunt chemați în viața comuni­tăților pe care le păstoresc, Sfântul Sinod, prin hotărârea sinodală nr. 1.676 din 6 martie 2008, permite totuși ca preoții și diaconii să candideze, însă doar ca independenți și doar pentru calitatea de consilier local şi consilier județean în România, în următoarele con­diții:

a. lipsa unor candidați laici or­to­docși, bine pregătiți, capabili să reprezinte eficient comu­nitățile din care provin și în a căror componență intră credin­cioși ortodocși;

b. încălcarea neutralității politice sau susținerea publică pe plan local a unui partid politic de către deservenții altor culte sau organizații religioase;

c. promovarea de către unele partide politice a unor oameni politici care au atacat în mod constant instituția Bisericii și valorile morale creștine ale so­cietății sau candidarea respectivelor persoane ca indepen­denți.

5. Preoții și diaconii nu pot candida la alegerile locale fără a­probarea scrisă a chiriarhilor lor. Aceasta va fi acordată în urma analizei solicitărilor, într-o ședință a Permanenței Consiliului eparhial și numai acelor clerici considerați capabili să promoveze interesele comunității în consiliile locale și în consiliile județene. Dacă, însă, se dovedește că preotul sau diaconul nu corespunde cerințelor mandatului încredințat, de a lucra şi a apăra interesele comunității locale, atunci i se va retrage aprobarea.

6. Preoții și diaconii care au obținut aprobarea bisericească de a candida pentru a deveni membri în consiliul local sau consiliul județean vor fi suspen­dați de la slujire pe întreaga perioadă a campaniei electorale (pentru evitarea oricăror suspiciuni referitoare la folosirea de mijloace pastorale în campania electorală), vor adopta în timpul campaniei electorale un comportament adecvat slujirii şi demnității preoțești, vor respecta legislația în vigoare privind campaniile electorale şi alegerea autorităților adminis­trației publice locale şi nu vor folosi în scopuri electorale lăcașurile de cult.

7. Sfântul Sinod reamintește apelul său către liderii partidelor politice din România de a nu permite recrutarea de mem­bri din rândurile clerului și nici folosirea în scopuri politice a persoanelor, spațiilor, slujbelor și însemnelor bise­ri­cești.

8. Sfântul Sinod reiterează faptul că Biserica Ortodoxă Română nu recomandă susținerea vreunui partid politic sau vre­unei ideologii politice, ci îndeamnă pe toți cetățenii să facă alegeri după criterii care vizează realizarea binelui țării și promovarea valorilor creștine în societate. În acest sens, pentru aprecierea candidaților la alegerile europarlamentare, localeparlamentare și prezidențiale din acest an, recomandă credin­cioșilor Bisericii noastre următoarele 10 criterii orientative:

I. manifestarea credinței în Dumnezeu și a responsabilității faţă de comunitate;

II. apărarea libertății religioase și susținerea activităților spirituale şi sociale ale Bisericii;

III. respectul pentru persoana umană şi promovarea culturii vieţii: promovarea familiei tra­diționale, firești, formată din bărbat şi femeie, menită să conceapă alte vieți; implementarea de politici împotriva avortului, eutanasiei, cercetărilor pe embrioni umani, clonării;

IV. promovarea unei educații naționale integrale, care îmbină cunoașterea intelectuală cu formarea morală și spirituală;

V. apărarea și promovarea să­nătă­ții fizice, psihice și mo­rale/spirituale a poporului român;

VI. diminuarea sărăciei, dezvoltarea economică și creșterea demografică a României;

VII. apărarea şi promovarea patrimoniului cultural și spiritual național;

VIII. apărarea resurselor naturale, ocrotirea mediului şi dezvoltarea agriculturii, ca baze ale responsabilității pentru ge­ne­rațiile prezente şi viitoare;

IX. sprijinirea comunităților de români din jurul granițelor şi a diasporei române, precum şi promovarea de proiecte de încurajare a românilor să revină în România;

X. apărarea şi promovarea cu demnitate a intereselor poporului român, pe plan extern şi intern.

9. Desigur, aceste criterii pot fi completate cu alte criterii utile pentru orientarea alegătorilor spre un vot corect, responsabil și folositor țării.

Citeşte în continuare »
 • 10 Mar 2024
 • 153 vizualizari

Pomenirea Luptătorilor Anticomuniști la Catedrala mitropolitană din Timișoara

Ziua Deținuților Politic din România a fost cinstită la Timișoara, în prezența Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului, împreună cu pomenirea sfinților 40 de mucenici din Sevastia Armeniei. Manifestările comemorative au fost organizate de către Centrul eparhial,  în colaborare cu Asociația Foștilor Deținuți Politic din România – filiala Timișoara.

Slujba de pomenire a fost oficiată de Părintele Mitropolit Ioan al Banatului, împreună cu preoții și diaconii catedrali. În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a subliniat curajul și determinarea cu care acești eroi ai credinței s-au opus regimului comunist ateu.

„În Banat s-a împletit suferința mai multor frați de mai multe etnii și a rămas peste decenii acest model de unitate de nedezbinat în ceea ce privește viața inter-etnică și  inter-religioasă de aici. Această unitate  s-a topit în focul suferinței  celor ce au trăit și  trăiesc azi în Banat, aparținând mai multor etnii și credințe”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

Azi facem pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei, care au pătimit pentru credința în Dumnezeu, dar și  eroilor și martirilor neamului nostru care au suferit în vremea regimului comunist ateu, până în 1989.

„Această zi este un omagiu adus celor care au luptat, adesea până la sacrificiul suprem, împotriva instaurării unui regim politic totalitar și ostil față de credința creștină în România”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan.

În semn de recunoștință, Biserica îi pomenește pe toți cei ce și-au dăruit viața pentru țară și popor, pentru credință și libertate.

Acești mărturisitori ai libertății, modele de curaj, demnitate, perseverență în credință și patriotism, sunt pomeniți de Biserică la fiecare Sfântă Liturghie, alături de eroii din toate timpurile și din toate locurile, pentru că ei și-au sacrificat viața în lagăre și închisori pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român.

Slujba de pomenire a fost oficiată în prezența foștilor deținuți politic și foști deportați în Bărăgan, a rudelor  celor comemorați, de față fiind preoți, credincioși, elevi și studenți teologi. Printre cei pomeniți s-au numărat și reprezentanți ai Bisericii: ierarhi, profesori de teologie, studenți, monahi, intelectuali creștini și peste 1800 de preoți ortodocși, care au fost anchetați și arestați, deportați în Bărăgan, în Siberia, sau trimiși să lucreze la Canalul Dunăre-Marea Neagră, fiind considerați periculoși pentru noul regim politic de stat ateu.

Comemorarea deținuților politic anticomuniști din perioada 1944-1989 în Ziua Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei a fost stabilită de Parlamentul României în anul 2011, prin Legea 247/05.12.2011.

Citeşte în continuare »
 • 9 Mar 2024
 • 425 vizualizari

Expoziția „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România”, la Timișoara

În perioada 9 martie – 2 mai 2024, Memorialul Revoluției din Timișoara, Memorialul Închisoarea Pitești și Muzeul Național Brukenthal prezintă expoziția „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România”.

Expoziția itinerantă este bilingvă (română/engleză) și conține, pe lângă informații despre Fenomenul Pitești și cronologia represiunii din penitenciarul Pitești, obiecte originale din sistemul penitenciar comunist – mobilier de celulă, zeghe (uniforma deținuților) -, dar și fișe matricole penale, cărți poștale trimise de deținuții politic familiilor și fotografii inedite.

În plus, curatorii au pregătit o secțiune dedicată deținuților bănățeni, care au trecut prin Fenomenul Pitești şi o zonă unde vizitatorii pot consemna gândurile și impresiile lor.

Vernisajul a avut loc, sâmbătă, 9 martie 2024, la Memorialul Revoluției din Timișoara, în prezența a numeroși istorici, oameni de cultură, revoluționari, studenți și elevi.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, la acest eveniment a participat părintele vicar Ionel Popescu. Preacucernicia Sa a rostit un cuvânt despre fiii și fiicele Bisericii noastre, în rândul cărora s-au aflat preoți bănățeni, care au trecut prin infernul Piteștiului și al temnițelor comuniste ori au fost deportați în Bărăgan.

„Astăzi este una din zilele de mare importanță din calendarul Bisericii Ortodoxe, în care îi pomenim pe cei  40 de Sfinți Mucenici din Sevastia Armeniei, care și-au jertfit viața pentru apărarea credinței. Tot în această zi îi comemorăm și pe eroii și martirii neamului nostru românesc, care s-au opus cu mult curaj unui sistem opresiv, comunist ateu, ce încerca să distrugă credința si valorile noastre naționale.

Expoziția pe care o vizionăm la Memorialul Revoluției este  impresionantă și emoționantă. Ne reamintește de momentele tragice ale experimentului criminal care a avut loc la Pitești, prin care au trecut fiii și fiicele Bisericii noastre, în rândul cărora s-au aflat mulți studenți. În această expoziție vedem obiecte ale torturii folosite în acest experiment și condițiile inumane în care au fost prigoniți acești luptători anticomuniști, adevărați martiri ai credinței și ai  libertății.

Expoziția este importantă și pentru că ne permite să rememorăm aceste momente zguduitoare din istoria neamului nostru. Este, de asemenea, importantă pentru generațiile de azi și de mâine, care astfel au posibilitatea de a cunoaște o parte din istoria zbuciumată a poporului român.

Printre cei care au fost supuși acestui experiment diabolic la Pitești se numără și mulți credincioși ortodocși români din Banat, în rândul cărora l-am descoperit cu emoție pe preotul Mihai Buracu, o personalitate marcantă a vieții noastre spirituale, care a fost preot militar în ambele războaie mondiale și deputat în Parlamentul țării;  om de cultură remarcabil, care, deși nu a avut nicio vină, a suferit cumplit în închisoarea de la Pitești, unde metodele de reeducare au fost diabolice ”, a specificat preotul Ionel Popescu, vicar eparhial.

Ziua de 9 martie are o însemnătate deosebită atât pentru istoria închisorilor politice, cât și pentru victimele evenimentelor din 1989, fiind, totodată, Ziua Deținuților Politic Anticomuniști din perioada 1944-1989.

Invitatul special al evenimentului a fost doamna Cornelia Fiat, vicepreședinta Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, deportată, în copilărie, de regimul comunist.

Din partea gazdei, Memorialului Revoluției din Timișoara, a luat cuvântul președintele Gino Rado. Expoziția a fost prezentată de curatoarele Maria Axinte (fondatoarea Memorialului Închisoarea Pitești) și Andreea Corca (muzeograf în cadrul Muzeului Național Brukenthal).

Expoziția „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România” este un proiect al Memorialului Închisoarea Pitești în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și cu participarea Penitenciarului București Jilava – Fortul 13. Expoziția prezintă cronologia acțiunii violente desfășurate de regimul comunist la Penitenciarul Pitești între 1949-1951.

Cunoscută azi drept „Fenomenul Pitești”, „Experimentul Pitești” sau „reeducarea prin tortură”, această formă de tortură sistematică aplicată studenților anticomuniști avea drept scop principal obținerea de informații de la victime, ce foloseau la arestarea altor anticomuniști, însă violențele au dus și la distrugerea personalității victimelor, spre a le face incapabile de acțiuni de opoziție față de regim în viitor. Sinistra acțiune a avut loc la Pitești, între noiembrie 1949 și mai 1951, peste 600 de studenți fiind supuși torturilor, dar a fost extinsă și în alte penitenciare, începând cu primăvara anului 1950, în care alte sute de deținuți politic au fost torturați.

Citeşte în continuare »
 • 9 Mar 2024
 • 406 vizualizari

Cu drag, din inimă pentru MAMA

Cu ocazia Zilei de 8 Martie, elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială Liebling au oferit un moment artistic emoționant adresat celor 25 de bunici din cadrul Centrului  de îngrijire  al  persoanelor  în vârstă din cadrul Asociației Gerro – Pensiunea Amurgul din Buziaș.

Printr-o serbare în cadrul căreia au fost confecționate scrisori speciale pentru mame și bunici, recitate poezii dedicate mamei și cântece religioase, elevii au oferit bucurie și emoție bunicilor care i-au primit cu drag.

Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit IOAN SELEJAN, toți beneficiarii centrului și personalul de îngrijire au primit o carte de rugăciuni, oferită prin intermediul  doamnei prof. Buzatu Daniela Liliana, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Mulțumirile primite pentru acest dar duhovnicesc, deosebit de valoros și important, au fost cuprinse într-un buchet de lacrimi și emoții pe care le-am așezat în sufletele noastre, cu speranța și încrederea că astfel de momente pot aduce bucurie în viețile bunicilor noștri.

Doamna director Andreea Laetiu, alături de personalul din cadrul centrului, ne-au întâmpinat cu bucurie, iar beneficiarii au primit darurile pregătite de colectivul de cadre didactice de la Școala Gimnazială Liebling, sub coordonarea doamnei profesoare de Religie Mureșan Aneta și a domnului director Schneider Marius.

Florile,  scrisorile, mesajele, darurile, iconițele și calendarele oferite de elevi și cadrele didactice au adus un zâmbet pe chipurile bunicilor și un gând spre copiii și nepoții dumnealor, care sunt departe, dar pentru care se roagă zi de zi Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului.

Elevii s-au bucurat de sfaturile și îndemnurile oferite de bunicile și bunicii din cadrul centrului, prin care au fost îndrumați să fie cuminți, ascultători de părinți, harnici, iar credința să le călăuzează pașii zi de zi, în tot ceea ce vor realiza.

Cu mulțumire și recunoștință pentru toate sfaturile oferite, elevii au promis că vor reveni și cu alte ocazii în care să aducă bucuria credinței și a comuniunii.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul parteneriatului educațional Școală-Biserică dintre  Inspectoratul Școlar Județean Timiș  și Mitropolia Banatului,  în cadrul activităților dedicate Anului omagial 2024: Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor șiAnul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți.

Bucuria a fost deplină și datorită faptului că această activitate a fost prezentată și  propusă în cadrul cursului Învățarea centrată pe elevi și formarea competențelor specifice disciplinei Religie, susținut în perioada 16-23.02.2024,  în care au fost inițiate și propuse la nivelul județului Timiș 10 proiecte speciale dedicate anului omagial 2024.

Doamna director ne-a invitat să revenim și cu alte ocazii, iar noi am promis că vom reveni. Vizita noastră s-a încheiat prin rostirea, cu toți cei prezenți, a rugăciunii Tatăl nostru, mulțumind Bunului Dumnezeu pentru toate.

Citeşte în continuare »
 • 8 Mar 2024
 • 201 vizualizari

Comunicat: 9 martie – ziua de pomenire a Sfinților Mucenici și de comemorare a luptătorilor anticomuniști din România

Ziua de 9 martie, zi de pomenire în calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este, în mod semnificativ, și Ziua comemorării Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989.

Această zi este dedicată celor ce au luptat, cei mai mulți până la moarte, împotriva instaurării în România a unui regim politic totalitar şi agresiv anticreștin.În semn de neuitare şi recunoştinţă, ne rugăm în această zi pentru odihna sufletelor celor care au murit iubindu-și țara și poporul greu încercate, rămânând statornici în credința pe care regimul comunist a încercat să o smulgă sistematic și brutal din sufletele românilor.

Pe aceşti luptători români pentru libertate, modele autentice de curaj, demnitate, statornicie în credință şi patriotism, Biserica îi pomenește la fiecare Sfântă Liturghie, alături de eroii din toate timpurile și din toate locurile, deoarece ei s-au jertfit în lagăre şi în închisori pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român.

Cancelaria Sfântului Sinod

Citeşte în continuare »
 • 7 Mar 2024
 • 143 vizualizari

Slujire arhierească la parohia ortodoxă ucraineană din Lugoj  

Duminică, 3 martie, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului a efectuat o vizită pastorală la parohia ortodoxă ucraineană din Lugoj, dependentă de Vicariatul ortodox ucrainean de la Sighetu Marmației.

De dimineață, ierarhul a fost întâmpinat după cuviință de preoții slujitori Timotei Anișorac, consilier eparhial, Petru Rosoca – protopopul ucrainean de Lugoj, Ionuț Furdean – protopopul  român al Lugojului, preotul paroh Ioan-Virgil Brotnei și alți părinți slujitori de la parohiile ucrainene din județele Timiș și Caraș-Severin. Răspunsurile liturgice au fost date în comun de corul credincioșilor și credincioaselor de la parohiile din zonă.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotonit în treapta diaconiei pe teologul Vasile Mareniuc, care va fi preot paroh la parohia Petroasa Mare.

La finalul sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Ioan tâlcuit pilda Fiului risipitor, rânduită a se citi în duminica a doua a Triodului. Chiriarhul a stăruit îndeosebi asupra înțelesurilor pocăinței și a modului în care și noi ne-o putem însuși.

Părintele protopop Petru Rosoca a mulțumit  Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântare și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan pentru participare, adresând totodată un cuvânt de felicitare noului hirotonit în treapta diaconiei. După perioada de practică liturgică, acesta va fi hirotonit în treapta preoției.  

Vizita Înaltpreasfinției Sale, Părintelui Mitropolit Ioan, efectuată nu la mult timp după participarea sa la aniversarea a 30 de ani de la târnosirea bisericii, a umplut de bucurie duhovnicească sufletul credincioșilor ortodocși ucraineni din Lugoj și împrejurimi, veniți în număr foarte mare la acest însemnat moment liturgic din viața comunității lor.

Citeşte în continuare »
 • 4 Mar 2024
 • 756 vizualizari

Profesorii de Teologie sprijină lucrarea misionară a Bisericii

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, în ultima perioadă de timp, părinții profesori ai Facultății de Teologie din Timișoara au continuat slujirile lunare la biserici și mănăstiri.

Astfel, duminică 18 februarie, Preacucernicii părinți profesori au săvârșit Sfânta Liturghie la biserica mănăstirii Timișeni-Șag, împreună cu cei doi părinți slujitori ai așezământului monahal, protos. Mihail Duma și ierom. Nicolae Fiț. Cuvântul de învățătură din duminica numită a Cananeencei, rostit de părintele lect. dr. Daniel Enea, a subliniat înțelesurile întâlnirii dintre Mântuitorul și acea mamă îndurerată și a evidențiat rugăciunea ei stăruitoare pe lângă Iisus Hristos Mântuitorul, soldată cu vindecarea iubitei sale fiice. Mulți credincioși și credincioase au primit, la vremea cuvenită, Trupul și Sângele Mântuitorului.

La finalul slujbei, părintele lect. dr. Marius Florescu a prezentat, în fața obștii monahale și credincioșilor, pe fiecare preot și domn profesor,  dar și pe cei doi părinți slujitori ai mănăstirii, adevărați profesori de tipic și de formare duhovnicească în această vatră monahală timișeană. Părintele conf. dr. Constantin Jinga a mulțumit maicii starețe Casiana și monahiilor pentru dragostea cu care au fost primiți părinții și domnii profesori și a adresat  tuturor îndemnul la sporirea rugăciunii pentru semeni, după pilda femeii canaanence.

Duminică 3 martie, părinții profesori au slujit la biserica parohiei Timișoara Elisabetin, păstorită de preotul paroh Cristian Niculescu și de părintele consilier dr. Nichifor Tănase.

Cuvântul de învățătură din Duminica Fiului risipitor a fost rostit de dl. conf. dr. Daniel Lemeni, tema acestuia fiind  necesitatea pocăinței în lucrarea sinergică de restaurare a chipului lui Dumnezeu din om. Mulți credincioși, mai ales copii și tineri s-au împărtășit apoi cu Trupul și Sângele Domnului.

După Sfânta Liturghie părintele paroh a mulțumit, în nume personal și în numele credincioșilor, corpului profesoral pentru prezență, iar părintele conf. dr. Constantin Jinga a prezentat pe fiecare cadru didactic în parte și a menționat importanța slujirilor în bisericile  și mănăstirile din eparhie, în vederea intensificării misiunii Bisericii.

În perioada de timp următoare, profesorii și studenții facultății noastre se vor implica într-o acțiune de donare de sânge și vor vizita căminul pentru bătrâni din orașul Ciacova, jud. Timiș.

Citeşte în continuare »
 • 4 Mar 2024
 • 551 vizualizari

Adunarea Generală a Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara

Joi, 29 februarie 2024, în sala de festivități „Preot Ioan Imbroane” a parohiei Timișoara – Iosefin a avut loc Adunarea Generală a Societății Femeilor Creștin – Ortodoxe din Timișoara.

În cadrul primei părți a ședinței, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, au fost trecute în revistă acțiunile importante derulate de către credincioasele înscrise în societate, în anul 2023. În continuare, a fost susținut raportul de activitate pe anul trecut, au fost prezentate  bugetul de venituri și cheltuieli, situația financiară actuală și programul de activități pentru anul 2024.

În cadrul ședinței a fost modificată componența Consiliului Director, prin retragerea din acesta a doamnelor Rodica Popescu, Ecaterina Tudor și Elisaveta Sima și alegerea altor credincioase în locurile rămase vacante. De asemenea, a fost stabilită cotizația pe anul în curs.

De-a lungul anului 2023, Societatea a derulat proiectele: „Adoptă o familie”, un program ce a implicat 162 de copii și 77 de adulți; „Fiecare copil – un dar de la Dumnezeu”, în parteneriat cu Centrul de Primire în Regim de Urgență de pe lângă Direcția Copilului Timiș. Credincioasele din societate s-au deplasat la Centru și au ajutat copiii la efectuarea temelor, învățându-i să dobândească deprinderile necesare unei vieți independente; programul „O masă caldă” pentru 10 elevi de la Liceul Ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” din Timișoara, în lunile septembrie-decembrie 2023; „Masa de prânz” în fiecare duminică, pentru mamele cu copii bolnavi internați la spitalul „Louis Țurcanu” din urbea noastră; programul local destinat cursurilor pentru deținuți, în parteneriat cu Penitenciarul din Timișoara, susținute de credincioasele din societate, pentru a-i ajuta să se reintegreze în societate, după punerea în libertate; deplasarea și oferirea de alimente pentru copiii internați în Secția de TBC a spitalului „Louis Țurcanu” și a unor produse de igienă sanitară pentru copii internați la Secția de Recuperare Pediatrică din cadrul aceluiași spital; acordarea de burse la doi elevi din zona rurală. Totodată, Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe, Fundația „Filantropia” a Arhiepiscopiei Timișoarei, Parohia Timișoara Iosefin și Fundația „Preot Ioan Olariu” au reușit edificarea unei case pentru o familie cu 5 copii din localitatea Bazoșu Vechi.

Partea a doua a adunării a fost consacrată propunerilor de activități pentru anul 2024. Astfel, s-a hotărât ca Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe  din Timișoara să intensifice colaborarea cu Serviciul Social al Arhiepiscopiei Timișoarei și să sprijine parohiile ce desfășoară activități sociale, în concordanță cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care a decretat 2024 „Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor”.

În acest an vor continua colaborările cu Penitenciarul Timișoara, cu Căminul pentru persoane vârstnice și cu Centrul de Primire în Regim de Urgență pe lângă Direcția de Protecție a Copilului Timiș. Proiectele aflate în derulare vor continua, în funcție de fondurile disponibile.

Pe plan educativ și cultural religios, se vor organiza conferințe cu personalități ale vieții laice și religioase, cu scopul de a susține familia, ca formă socială de bază a societății românești, vor fi organizate manifestări legate de ziua națională a familiei și va fi demarat un program, împreună cu Arhiepiscopia Timișoarei și alte ONG-uri, de conștientizare a părinților și tinerilor despre pericolul utilizării excesive a telefonului mobil, a calculatorului și a televizorului, în special la vârste fragede.

Un aspect important de menționat este și colaborarea cu Asociația „Antidrog” Timiș și Fundația Filantropia Timișoara în vederea înființării unui Centru suport pentru persoanele care suferă de adicții (dependența de droguri, alcool, jocuri de noroc etc).

Un rol important în misiunea de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu îl au pelerinajele, care vor continua și în acest an, la bisericile și mănăstirile din țară și străinătate.

În încheierea ședinței, părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, a transmis un cuvânt de binecuvântare din partea Părintelui Mitropolit Ioan și a mulțumit credincioaselor din societate pentru multiplele activități social-filantropice și culturale derulate în anul 2023.

Citeşte în continuare »
 • 1 Mar 2024
 • 840 vizualizari

Liturghie arhierească și hirotonie de preot la Banloc

Duminica a XXXIII-a după Rusalii, a Vameșului și Fariseului, care marchează începutul Triodului, a fost o zi de aleasă bucurie duhovnicească pentru credincioșii parohiei Banloc, protopopiatul Deta, dar și pentru unii enoriași de la parohiile învecinate care, cu mic, cu mare, încă de la primele ceasuri ale zilei, și-au îndreptat pașii spre lăcașul de închinare, pregătit și înveșmântat în straie de sărbătoare.

Motivul sărbătorii l-a constituit prezența și arhiereasca slujire a Întâistătătorului Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, care a poposit pe aceste frumoase meleaguri pentru a fi în mijlocul oamenilor, dar și pentru a prezenta, prin Taina Hirotoniei, pe preotul paroh care, de acum înainte, se va îngriji de turma lui Hristos, încredințată spre păstorire.

Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de un sobor de preoți alcătuit din Cuv. Exarh Simeon Stana, Pr. Inspector eparhial Marius Sfercoci, protopopul locului Ionuț-Ciprian Boșca, Pr. paroh Petru Achim, Pr. Gheorghe Florea de la Ghilad, Pr. Daniel Rusan de la Livezile, Pr. Cristian Ardelean de la parohia ucraineană Soca, diaconul Constantin Diaconescu și diaconul Mădălin-Mihail Adam, viitorul preot paroh al Banlocului, cărora li s-a alăturat primarul comunei, Lucian Triponescu.

La sfânta și dumnezeiasca Liturghie au asistat foarte mulți credincioși, un moment important și inedit fiind acela în care diaconul Mihail a fost hirotonit întru preot. De asemenea, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, copii și adulți s-au apropiat, la vremea potrivită, de sfântul Altar, pentru a primi împărtășirea dumnezeieștilor taine ale lui Hristos.

Momentul de final l-a constituit cuvântul de învățătură pe care Înalpreasfinția Sa l-a adresat credincioșilor. Pornind de la textul pericopei evanghelice consemnat în Evanghelia după Luca 18,10-14,  Înaltpreasfinția Sa a subliniat că vameșul și fariseul s-au urcat la templu să se roage, așa cum și noi oamenii ar trebui să ne „urcăm” mințile spre Dumnezeu în momentul în care ne rugăm. Rugăciunea săvârșită la biserică constituie un bun prilej de a-i pomeni și pe cei care lipsesc, fără a-i osândi, cerând Creatorului să le îndrepteze pașii și mințile spre mântuire. Un alt aspect subliniat a fost acela că vameșul, conștient de starea de păcătoșenie în care se afla, nu a îndrăznit nici privirea să și-o ridice spre cer, ci bătându-și pieptul, adică locul unde se află inima, a îndrăznit doar să rostească o rugăciune simplă, dar eficientă  și anume: „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosul!”, urmare căreia „s-a întors mai îndreptat la casa sa”.

În final, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe toți cei prezenți să-l aibă pe vameșul smerit și credincios ca model de rugăciune și conduită, pentru că smerenia și rugăciunea sunt virtuțile de netăgăduit ale unui creștin adevărat.

Tânărul preot paroh Mădălin-Mihail Adam a mulțumit, apoi, Înaltpreasfinției Sale pentru încrederea și misiunea acordată de a păstori această parohie, alese mulțumiri fiind adresate enoriașilor din Banloc, care l-au primit cu dragoste frățească, cu multă bucurie și aleasă prețuire.                                                                          

Citeşte în continuare »
 • 26 Feb 2024
 • 1,021 vizualizari

Întâlnire de lucru pentru stabilirea calendarului activităților pro viață din luna martie

Perioada 1-31 martie este considerată luna pentru viață, reprezentând un  concept consacrat de susținătorii pro viață, pentru a atrage atenția asupra importanței salvării, protejării și îmbunătățirii vieții din prima secundă a concepției. În această lună, în numeroase localități din țara noastră și din Republica Moldova  vor fi organizate multiple activități dedicate conștientizării și implicării participanților și a societății în construirea unui viitor pro-viață.

În acest context, Arhiepiscopia Timișoarei a organizat, joi, 22 februarie, o întâlnire, în mediul on-line, coordonată de părintele consilier Nichifor Tănase, cu scopul de a se stabili calendarul activităților pro viață ce vor fi desfășurate în luna pentru viață. Nu în ultimul rând, evenimentul a avut ca scop cunoaşterea reciprocă a activităţilor, stabilirea unei viziuni comune pro-viaţă şi a unor planuri strategice misionare la nivelul eparhiei, împărtăşirea de bune practici şi îmbunătăţirea instrumentelor eficiente în diminuarea fenomenului avortului.

Întâlnirea s-a bucurat de prezența doamnei Alexandra Nadane, președintele Asociației „România pentru Viață”, precum și a doamnei Teodora Paul, președinta asociației „Studenți pentru Viață” București, care au venit în sprijinul organizatorilor locali ai activităților de conștientizare pro viață și ai Marșului pentru viață, cu multiple informații legate atât de  promovarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, cât şi de sprijinire a familiei creştine.

De asemenea, au fost prezenți clerici, profesori de religie, reprezentanți ai diverselor asociații creștine care au prezentat, succint, agenda activităților misionare pro-viaţă. Toți și-au exprimat bucuria de a se implica activ în societate, printr-o serie de activități și programe care au rolul de a neutraliza flagelul avortului și de a dezvolta spiritul cetățenesc de protecție și respect asupra mamelor aflate în criză de sarcină.

Agenda activităților din luna pentru viață va culmina cu ziua de 30 martie, când va avea loc Marșul pentru viață, o acțiune al cărei scop este creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la umanitatea deplină a copiilor nenăscuți și la necesitatea de a sprijini femeile care se confruntă cu greutăți în perioada sarcinii.

Citeşte în continuare »
 • 23 Feb 2024
 • 244 vizualizari

Pomenirea mitropolitului Vasile Lazarescu

La 21 februarie a.c.  s-au împlinit 130 de la nașterea mitropolitului Vasile Lazarescu și 55 de ani de la trecerea sa la Domnul. Cu acest prilej, în cripta ierarhilor de sub altarul catedralei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, împreună cu părintele vicar Ionel Popescu și  preoții de la catedrala mitropolitană, a oficiat slujba de pomenire a fostului chiriarh.

La acest moment binecuvântat au participat membri ai familiei fostului mitropolit Vasile Lazarescu, din Timișoara și din satul său natal, profesori și elevi seminariști de la Liceul Ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”, studenți teologi și credincioși timișoreni.

După slujba Parastasului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a rostit un cuvânt de suflet despre mitropolitul Vasile, ierarh vrednic al Bisericii Ortodoxe Române, ctitor al Catedralei mitropolitane și al altor așezăminte bisericești din Episcopia Caransebeșului și din Arhiepiscopia Timișoarei și a Caransebeșului, eparhii pe care le-a  arhipăstorit  între anii 1933-1961.

 În timpul arhipăstoririi sale a fost canonizat, la data de 7 octombrie 1956, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului, sfintele sale moaște fiind așezate spre închinare în Catedrala mitropolitană.

Părintele Mitropolit Ioan a subliniat că, prin viața și opera sa, eruditul ierarh bănățean, Vasile Lazarescu, a scris o pagină frumoasă în istoria Bisericii bănățene și a fost un adevărat mărturisitor al credinței noastre dreptmăritoare în vremurile grele ale regimului comunist-ateu.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a apreciat prezența părinților profesori,  a elevilor seminariști și a studenților teologi la acest moment comemorativ, pe care i-a îndemnat să studieze istoria Bisericii noastre și să-i cinstească pe înaintașii care au luptat pentru credința strămoșească.

Mitropolitul Vasile Lazarescu s-a născut la 1 ianuarie 1894 în localitatea timișeană Corneşti( Jadani) și a trecut la cele veşnice în data de 21 februarie 1969, la mănăstirea Cernica, de unde a fost adus și  înhumat în cripta familială din localitatea sa natală. În aprilie 1993, la inițiativa mitropolitului Nicolae Corneanu,  rămășițele sale pământești au fost deshumate și așezate în cripta ierarhilor aflată sub altarul Catedralei mitropolitane din Timișoara.

Citeşte în continuare »
 • 21 Feb 2024
 • 766 vizualizari