Author Archives: admin

75 de ani de la târnosirea catedralei mitropolitane din Timișoara

La 6 octombrie 1946, monumentala catedrală a Timișoarei, simbol al ortodoxiei românești-bănățene, monument istoric, de artă și de arhitectură bisericească, a fost târnosită de către patriarhul României, Nicodim Munteanu, înconjurat de soborul ierarhilor ardeleni și bănățeni, mitropolitul Nicolae Bălan de la Sibiu, mitropolitul ctitor Vasile Lazarescu de la Timișoara, episcopii Andrei Magieru al Aradului, Nicolae Popovici al Oradiei, Nicolae Colan al Clujului și Veniamin Nistor al Caransebeșului.

La impresionanta slujbă de târnosire a participat și regele Mihai I al României, în calitate de ctitor al acestei emblematice catedrale.

Lucrările de construire a catedralei timișorene au început în anul 1936, sub purtarea de grijă a protopopului dr. Patrichie Țiucra și au fost continuate sub păstorirea  episcopului/mitropolitului Vasile Lazarescu.

Fondurile necesare construcției au provenit din colecte, la care au contribuit credincioșii, preoții, mitropolitul Vasile, toate autoritățile locale, personalitățile de seamă ale orașului, profesorii și elevii școlilor bănățene.

La slujba de târnosire a acestui sanctuar al românismului bănățean au participat mii de credincioși și sute de preoți din Timișoara și Banat, cu toții având convingerea că, prin acest altar al credinței strămoșești, începe o etapă nouă în viața Bisericii și a poporului dreptcredincios din părțile Banatului.

Aniversând acum 75 de ani de la acest moment istoric al ortodoxiei bănățene, aducem prinosul nostru de recunoștință ctitorilor, ostenitorilor și binefăcătorilor acestui lăcaș de închinare: mitropolitul Vasile Lazarescu, protopopul Patrichie Țiucra și av. Emanuil Ungureanu.

 Rememorând aceste momente binecuvântate din viața Bisericii bănățene, rugăm pe Părintele ceresc, de la care vine toată „darea cea bună și tot darul desăvârșit”, să așeze sufletul lor în lumina cea neînserată a Împărăției Sale!

                                                         Biroul de presă al Centrului eparhial

Prezentarea catedralei mitropolitane din Timisoara

Citeşte în continuare »
 • 6 Oct 2021
 • 948 vizualizari

Întâlnire de cerc pastoral-misionar la parohia „Învierea Domnului” din Lugoj

În Duminica a XIX-a după Rusalii, la parohia Lugoj „Învierea Domnului”,a avut loc ultima întâlnire a cercurilor misionare pastorale din anul 2021.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea Vecerniei în biserica parohială, soborul slujitor fiind format din preotul paroh, Nicolae Ciucure, preotul Aurel Andrieș de la parohia Jabăr și preotul Covaci Serioja de la parohia Hodoș. Cateheza, bazată pe tematica Anului Omagial a fost susținută de părintele Covaci Serioja. A fost o bucurie deosebită și pentru credincioșii parohiei care au apreciat slujirea și cuvintele de învățătură rostite, dar s-au bucurat și pentru faptul că în biserica parohială s-au aflat atât de mulți slujitori ai altarelor.

Părintele protopop a mulțumit lui Dumnezeu pentru că anul acesta s-au desfășurat în bune condiții toate aceste întâlniri ale cercurilor pastoral-misionare, felicitând pe toți părinții implicați, parohiile gazde și pe toți credincioșii participanți. În partea a doua a întâlnirii, preoții s-au retras pentru a discuta diverse probleme administrative.

Parohia Învierea Domnului este a doua din Lugoj ca și număr de credincioși arondați, biserica fiind târnosită în data de 5 iulie 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Serviciul Protopopesc

Citeşte în continuare »
 • 5 Oct 2021
 • 312 vizualizari

Hramul mănăstirii Luncanii de Sus

Vineri 1 octombrie, de praznicul Acoperământului Maicii Domnului, și-a serbat hramul mănăstirea Luncanii de Sus.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de mai mulți părinți slujitori, printre care părintele exarh arhim. Simeon Stana, părintele protopop Dorin Covaci și părintele profesor Marius Florescu. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele exarh.

La hram au participat mulți credincioși și credincioase. Obștea condusă de maica stareță Filoteea Nistor a pregătit pachete cu gustări pentru pelerini.

La mănăstirea Luncanii de Sus se desfășoară în prezent ample lucrări de amenajare și construcție.

Citeşte în continuare »
 • 2 Oct 2021
 • 646 vizualizari

Viziunea, planificarea strategică şi impactul catehezei parohiale şi a lucrului cu tinerii – lucrările Congresului Național Catehetic ediția a XIV-a (27-30 septembrie 2021)

În perioada 27-30 septembrie, a avut loc la Mănăstirea Caraiman cea de-a XIV-a ediție a Congresului Naţional Hristos împărtăşit copiilor. La această întâlnire au fost delegați să participe din partea Arhiepiscopiei Timișoarei, preotul Nichifor Tănase, consilier la sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul, responsabil cu Biroul eparhial de catehizare a tineretului și din partea ISJ Timiș, profesor Daniela Buzatu, Inspectorul de Religie.

Tema întâlnirii a fost: Intensificarea, creşterea calităţii şi a impactului activităţii catehetice şi a lucrului cu tinerii, la nivelul parohiei. S-a urmărit identificarea a nu mai puțin de cinci direcțiii strategice sau priorități care să se transforme în propuneri pentru agenda națională a Biroul de catehizare a tineretului pe o perioadă de cinci ani, respective între 2021-2025. Aceste direcții strategice au fost următoarele: DS1 – Dezvoltarea şi intensificarea intervenţiilor/programelor/resurselor de formare a cateheţilor; DS2 – Dezvoltarea şi intensificarea abordării şi adresării nevoilor specifice ale tinerilor; DS3 – Dezvoltarea şi intensificarea abordării problematicii familiilor în contextul catehezei parohiale; DS4 – Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a reţelei naţionale a responsabililor cu cateheza şi lucrul cu tinerii de la nivelul eparhiilor; DS5 – Sustenabilitatea activităţii de catehizare a tinerilor.

Lucrările congresului au fost deschise de către dr. Mihai Pavel, inspector patriarhal, coordonator al Biroului de catehizare a tineretului. Prezentarea aspectele organizatorice, a temei, a agendei şi a obiectivelor întâlnirii a fost făcută de către diac. Constantin Andrei, inspector patriarhal. Directorul-coordonator al Proiectelor Alege Şcoala!, pr. dr. Florin Marica, ne-a vorbit despre „Parteneriatul Familie-Biserică-Şcoală” din cadrul acestor proiecte educaționale. A urmat o scurtă prelegere intitulată Caracter, credinţă şi mărturisire – repere imperative pentru impactul catehezei parohiale şi a formării tinerilor și susținută de către Pr. conf. univ. dr. Vasile Creţu, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti. Din partea Ministerului Educației au fost prezenți la acest congres: conf. dr. Vasile Timiş, inspector general de religie, care a susținut un referat despre „Orizontul şi idealul în formarea tinerei generaţii” și Romeo Moşoiu, consilier al ministrului educației, care a prezentat o viziune elaborată despre „Colaborarea dintre Şcoală, Comunitate și Biserică în formarea pentru viață a tinerilor”.

Părintele Consilier Patriarhal Mihai Pavel a făcut o prezentarea a propunerilor pentru viziunea, misiunea, valorile şi direcţiile strategice ale Biroului de catehizare a tineretului pentru următorii ani „Viziunea, planificarea strategică şi impactul catehezei parohiale şi a lucrului cu tinerii”, după care a invitat toți participanții la lucrul pe 4 grupe care să elaboreze propuneri catehetice urmând cele 5 direcții strategice expuse la începutul întâlnirii. Grupele constituite și-au asumat următoarele denumiri: Apostoli pentru Viitor, Slujitorii Bucuriei, Atleții de sub Cruce și Modern Family.

La aceste eveniment au participat ca invitați pentru a oferi modele şi resurse existente pentru formarea tinerilor, următoarele asociații: Şcoala Familiei, Asociaţia Life Learning Education, Credo Impact, Impact pentru lucrul cu tinerii și Fundaţia Noi Orizonturi. Au urmat prezentările celor mai de impact modele pentru cateheza parohială şi lucrul cu tinerii din cadrul eparhiilor Patriarhiei Române. Din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei au fost prezentate următoarele proiecte: „Inteligența Credinței” (Centrul eparhial), „Simpozion de Voluntariat creștin” (ISJ Timiș), „Bucuria comuniunii dintre Dumbrăvița și Champigny sur Marne – Franța” (Parohia Dumbrăvița), „Lumina pentru copii – campanie filantropică” (Parohia Giroc) și Proiectul de cateheze premaritale – Nuptialis (Parohia Martirilor).

În final au avut loc și discuții privind Concursul Naţional Catehetic dedicat anului 2022, în vederea stabilirii unor obiective, liniilor directoare pentru organizarea concursului naţional catehetic dedicat anului omagial 2022 declarat: Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.

În încheierea Congresului părintele Mihai Pavel a moderat prezentarea, prioritizarea şi adoptarea iniţiativelor propuse de gupele de lucru pentru fiecare direcţie strategică, urmând ca acestea să fie cuprinse în agenda de lucru a proximei întâlniri a membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Arhiepiscopia Timișoarei prin cei 24 de absolvenți cu diplomă ai cursului intensiv de Lucrător de tineret a anticipat cu mult timp înainte această viziune bazată pe o planificarea strategică, ca misiune a Biroului de catehizare a tineretului pentru următorii ani, centrată pe direcţiile strategice și pe proiecte cultural-educaționale (aici reamintim cele 4 proiecte educaționale ale sectorului învățământ aflate pe agendele culturale ale CJ Timiș și Primăriei Timișoarei).

Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Timișoarei dorește să mulțumească tuturor colaboratorilor și partenerilor săi instituționali pentru sprijinul acordat în realizarea activităților sale.

Citeşte în continuare »
 • 1 Oct 2021
 • 363 vizualizari

Preotul Constantin-Rusalin Pavel a trecut în veșnicie

Joi, 30 septembrie 2021, în ajunul praznicului ,,Acoperământului Maicii Domnului”, preotul pensionar iconom-stavrofor Constantin-Rusalin Pavel, în vârstă de 71 de ani, a trecut la cele veșnice, după o perioadă scurtă de grea suferință.

Părintele Constantin-Rusalin Pavel s-a născut în data de 22 mai 1950 în localitatea Recaș, județul Timiș, într-o familie de buni creștini.

După ce a urmat cursurile școlii generale și liceale în Recaș, având dorința de a sluji lui Dumnezeu și semenilor, a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu în perioada 1974-1978.

S-a căsătorit cu Adinela Todos care l-a sprijinit cu multă dragoste, vrednicie și devotament în toată slujirea preoțească. Dumnezeu a binecuvântat căsătoria lor prin venirea pe lume a celor două fiice: Giorgiana-Cornelia și Amelia-Costinela.

În anul 1978 a fost hirotonit diacon, apoi preot de către Preasfințitul Timotei Seviciu, pe seama parohiei Berliște, protopopiatul Oravița. În anul 1981 a fost transferat preot în parohia Saravale, în anul 1991 a fost transferat la parohia Peciu Nou, iar din anul 2004 a slujit în parohia Timișoara Zona Soarelui Sud, protopopiatul Timișoara.

Părintele Constantin-Rusalin Pavel a slujit cu dragoste, cu responsabilitate și conștiinciozitate Biserica și pe Dumnezeu pe care L-a iubit. S-a remarcat printr-o activitate deosebită în toate parohiile în care a activat, atât din puncte de vedere administrativ-gospodăresc, ridicând din temelie două biserici, în parohia Peciu Nou și în parohia Timișoara Zona Soarelui Sud, cât și din punct de vedere pastoral și misionar. A avut o dragoste aparte pentru tineri, pe care i-a apropiat de Biserică, spovedindu-i și împărtășindu-i cu Sfintele Taine, fiind și profesor de Religie la Liceul Teoretic din Peciu Nou timp de 11 ani.

Pentru activitatea deosebită în slujirea Bisericii lui Hristos, în data de 11 iunie 2000 primește distincția de iconom, iar în data de 6 decembrie 2009  primește distincția de iconom-stavrofor.

Slujba de priveghere va avea loc vineri, 1 octombrie 2021, de la orele 18.00 în biserica parohiei Timișoara Zona Soarelui Sud, iar slujba prohodului se va oficia sâmbătă, 2 octombrie a.c., de la orele 13.00, în același sfânt lăcaș.

Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, a colaboratorilor de la Centrul eparhial și a tuturor confraților preoți transmitem un cuvânt de condoleanțe și mângâiere familiei îndurerate.

Bunul Dumnezeu să aducă mângâiere familiei îndurerate, iar sufletul părintelui să-l așeze în Împărăția Sa cea cerească „unde nu este durere, nici întristare, ci viață fără de sfârșit!”

Citeşte în continuare »
 • 1 Oct 2021
 • 985 vizualizari

Un nou an universitar pentru studenții teologi din Timișoara

Luni, 27 septembrie, a.c., la sediul Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, situat pe strada Oituz, a început un nou an universitar pentru studenții acesteia, eveniment marcat printr-o festivitate de deschidere. Întâlnirea s-a desfășurat în condiții de distanțare socială, conform legislației în vigoare.

Festivitatea a debutat cu slujba Acatistului Mântuitorului Hristos săvârșit de un sobor de preoți profesori. În continuare, au avut loc luări de cuvânt din partea Chiriarhului, a reprezentantului Universității de Vest din Timișoara și a profesorilor de la Departamentul de Teologie.

Binecuvântarea pentru noul an universitar a fost dată de Chiriarhul eparhiei noastre, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, care a adresat un cuvânt de bun venit studenților teologi, care se ostenesc în cunoașterea învățăturii creștine, a modului de viețuire duhovnicească ortodoxă.   

„Societatea știe că de astăzi dumneavoastră sunteți studenți la Universitatea de Vest din Timișoara însă, în mod tainic, v-ați înscris la Universitatea lui Dumnezeu, unde El este rectorul și diplomele sunt semnate de bunul Dumnezeu. Vă îndemn să dați dovadă de seriozitate și responsabilitate, iar cei care sunteți la prima facultate, să lăsați pentru o vreme truda zilnică pentru cuvântul cel viu al Domnului Hristos. De asemenea, să fiți conștienți că slujirea teologului este una deosebită, întrucât acesta trebuie să devină un model pentru cei din jur, atât printr-o ținută decentă, cât și prin cultivarea virtuților și a faptelor bune în relația cu toți semenii”, a precizat Părintele Mitropolit Ioan.

La finalul alocuțiunilor, studenţii din anul I au fost familiarizaţi cu profesorii şi îndrumătorii de an.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara are un sediu nou, situat în zona centrală a orașului, un spațiu generos, unde pot studia peste 600 de studenți. Tot aici este prevăzut și un paraclis cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” pentru rugăciune zilnică și practică liturgică.

Citeşte în continuare »
 • 27 Sep 2021
 • 1,499 vizualizari

Capacitate preoțească – sesiunea octombrie 2021

În baza Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 1199/2008, actualizată prin hotărârile nr. 565/2017 și nr. 10.079/ 2018, se va organiza examenul de capacitate preoțească, sesiunea octombrie 2021.

La examenul de capacitate preoțească se pot înscrie licențiații în Teologie Pastorală care doresc hirotonia întru preot. Întrucât examenul de capacitate preoțească are valabilitate un an de zile pentru cei care au obținut media sub 9,00, și doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puțin media 9,00, se pot înscrie și candidații care au depășit condițiile enunțate.

Înscrierea se va face la Centrul eparhial, la sectorul bisericesc, în perioada 5-15 octombrie a.c. Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. Cererea de înscriere la examen, adresată către Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului;

2. Fotocopii după actele de studii: diplomă de licențiat în Teologie Pastorală, diplomă de master în Teologie, diplomă de doctor în Teologie și foile matricole aferente, precum și certificatul de absolvire al modul psihopedagogic;

3. Fotocopie după cartea de identitate a candidatului;

4. Un Curriculum Vitae al candidatului;

5. Recomandarea preotului duhovnic;

6. Dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Cursuri de pregătire a candidaților pentru examenul de capacitate preoțească se vor organiza și susține la Centrul eparhial în perioada 18 – 22 octombrie 2021.

Examenul va consta în:

1. Testarea psihologică, ce va avea loc joi, 28 octombrie 2021, începând cu orele 10,00;

2. Testarea de specialitate, în cadrul căreia se vor susține probele scrise (Teologie Dogmatică și Morală; IBU și IBR) și probele orale (Exegeză biblică, Omiletică, Catehetică, Tipic și Liturgică, Cântare, Legislație și Administrație bisericească) va avea loc vineri, 29 octombrie 2021, începând cu ora 8,00, la Centrul eparhial din Timișoara, B-dul. C.D. Loga nr. 7.

Alăturat anexăm programa pentru examen şi bibliografia selectivă:

Citeşte în continuare »
 • 27 Sep 2021
 • 582 vizualizari

Patriarhul binecuvintează la început de an universitar toți studenții, profesorii și părinții

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis cu prilejul începutului noului an universitar 2021-2022 un mesaj de binecuvântare pentru toți studenții, profesorii și părinții.

Studenţilor şi profesorilor „Dorindu-le mult ajutor de la Dumnezeu în activitatea de studiere, cercetare și aprofundare a valorilor ştiinţifice, educaționale, spirituale, culturale și practice”, a spus Preafericirea Sa.

Binecuvântare la început de an universitar 

La începutul noului an universitar 2021-2022, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților şi profesorilor din învățământul universitar și postuniversitar, dorindu-le mult ajutor de la Dumnezeu în activitatea de studiere, cercetare și aprofundare a valorilor ştiinţifice, educaționale, spirituale, culturale și practice.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2021 ca An omagial al pastoraţiei românilor din afara României, dorind să evidențieze importanța cultivării identității şi a comuniunii românești ortodoxe.

Tinerii ortodocși români de pretutindeni, mărturisitori ai credinței, prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acţiune, sunt misionari ai Bisericii în societatea de azi, reprezentând nu doar viitorul, ci și prezentul activ și creativ al Bisericii. De aceea, Biserica îi cheamă pe toți tinerii să fie căutători, primitori și mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru toți oamenii.

În acest sens, Hristos Domnul este pentru tineri izvorul iubirii eterne, al prieteniei sincere și al păcii sufletești. El este izvor de viață, lumină și speranță pentru toți oamenii. Cei care L-au iubit și L-au urmat pe Domnul Iisus Hristos cu multă fidelitate, încă din tinerețe, sunt sfinții Bisericii, chipuri luminoase de iubire sinceră, smerită și milostivă, învățători și rugători pentru toți oamenii.

Biserica Ortodoxă Română încearcă să răspundă nevoilor de formare a tinerilor prin programe care se desfășoară atât în țară, cât și în străinătate, adaptate fiecărei comunități, cum ar fi: Întâlnirile tinerilor ortodocși din toată lumea, activitățile Asociației Studenților Creştin-Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), Programul Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, Proiectul educațional „Alege Şcoala!”, tabere de tineret, pelerinaje pentru elevi și studenți, burse de studiu și multe proiecte social-filantropice, dezvoltate de centrele eparhiale, de protopopiate, de parohii și de unele mănăstiri.

Prin toate acestea, cultivăm încrederea în sine și în semeni, respectul și iubirea față de oameni și de natură – creația lui Dumnezeu, consolidăm viața de comuniune a tinerilor, solidaritatea creștină, prietenia, respectul față de Biserică și de Neam, precum și dialogul cu alte popoare.

Este necesar ca lucrarea spirituală şi educaţională de îndrumare şi de susținere a tinerilor să fie luminată de convingerea că toţi copiii şi tinerii poporului sunt o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru Familie, Biserică şi Societate.

Cu prilejul începutului noului an universitar 2021-2022, îi felicităm pe toți tinerii români care au obținut rezultate bune la studii în anii precedenți atât în țară, cât și peste hotarele ei.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Izvorul Iubirii și al Înțelepciunii, să-i binecuvinteze pe toți studenții, profesorii și părinții, întru mulți și buni ani!

Cu multă prețuire și părintești binecuvântări,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Citeşte în continuare »
 • 27 Sep 2021
 • 78 vizualizari

Grupurile catehetice de la Gottlob și Comloșul Mare au ieșit în natură

Cele două grupuri catehetice ale parohiilor ortodoxe din Comloșul Mare și Gottlob au participat sâmbătă, 25 septembrie, la un picnic duhovnicesc. Întâlnirea din acest an a avut loc în mijlocul naturii, în pădurea de lângă Comloșul Mare, la care au luat parte peste 50 de copii din ambele comunități, având ca și gazdă pe preotul Călin Cojocaru.   

Copiii și tinerii au petrecut câteva ore în natură, participând la diferitele activități sportive: explorarea naturii, jocuri creative și dialoguri pe teme specifice vârstei lor, momente ce au întărit relațiile de prietenie dintre ei, indiferent de vârstă.

Copiii de la Comloș au venit împreună cu părintele și cu ajutoarele lui de bază, doamna educatoare Claudia Cojocaru, cântăreții și epitropul de la biserică, aceștia fiind și cei care au asigurat mâncarea, elementul unui picnic reușit.  

Tinerii și copiii de la Gottlob au pedalat spre pădure străbătând cei 8 km dintre localități cu bicicletele , iar cei mai mici au venit cu mașina, sub atenta supraveghere a preotului Cosmin Chiroiu și a doamnei învățătoare Mihaela Chiroiu, bucurându- se de ziua frumoasă și călduroasă.

Ca o întărire a relațiilor dintre Biserică, Școală și Primărie, alături de preoți și tinerii cateheți, au fost prezenți în mijlocul naturii și doamna directoare Adela Belu și personal din cadrul Primăriei Comloșul Mare.

Citeşte în continuare »
 • 27 Sep 2021
 • 264 vizualizari

Hramul parohiei Comeat

Duminică, 12 septembrie 2021, parohia Comeat, din cadrul protopopiatului Timișoara II, și-a sărbători hramul, cinstind-o prin rugăciune pe Maica Domnului, ocrotitoarea  bisericii parohiale. La sfintele slujbe oficiate cu ocazia hramului au participat atât credincioșii care locuiesc în localitate, precum și mulți fii ai statului care locuiesc în Timișoara și în alte locuri ale țării sau chiar peste hotare,  care se reîntorc acasă cu ocazia acestui praznic.

La Sfânta Liturghie au participat următorii clerici: Gheorghe Dinu Petre-Victor-preotul slujitor al parohei, pr. Ioan Bolbos-parohia Fibiș, Radu Ioan Meșter-parohia Alioș, Mircea Lăutaș-preot pensionar, Gabriel Marineasa-Spitalul ,,Louis Țurcanu” Timișoara, Dan Dologa-parohia ucraineană Remetea Mică,  Ibașa Nicolae-Chicago-SUA, Valentin Cara-parohia Tm. Freidorf.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba de Te-deum, după care a urmat o agapă frățească.

Localitatea Comeat face parte din comuna Bogda, județul Timiș, prima atestare documentară a localității fiind din anul 1547. Parohia Comeat are următoarele filii: Altringen, Bogda și Sintar. Biserica parohială care datează din anul 1924 a fost resfințită în anul 2005 de către Preasfințitul Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Citeşte în continuare »
 • 27 Sep 2021
 • 382 vizualizari